Stan prawny nieruchomości Archieparchii Przemysko-Warszawskiej w latach 1944-2014, M. Bielecki (1)

Stan prawny nieruchomości Archieparchii Przemysko-Warszawskiej w latach 1944-2014, M. Bielecki

Ładowanie
CENA: 42,00 PLN
za
szt.
Czas wysyłki: pięć dni roboczych
szt.
Ładowanie

produkt niedostępny w tej liczbie

dostępna ilość:

dodano produkt

przejdź do koszyka

Numer katalogowy: 3585

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp


Rozdział I
Uwarunkowania prawno-historyczne funkcjonowania Kościoła greckokatolickiego w Polsce

I.1. Geneza unii brzeskiej z 1596 r.
I.2. Zjednoczenie Kościoła rzymskokatolickiego z Kościołem prawosławnym
I.3. Losy unii brzeskiej pod zaborami
I.4. Okres II Rzeczypospolitej
I.5. Kościół greckokatolicki w czasie II wojny światowej
I.6. Likwidacja i odnowienie struktur Kościoła greckokatolickiego na ziemiach polskich
I.7. Wybrane aspekty prawno-kanoniczne
I.8. Podsumowanie


Rozdział II
Nacjonalizacja nieruchomości kościelnych

II.1. Wpływ "przesiedleń" ludności ukraińskiej na sytuację Kościoła greckokatolickiego
II.2. Dekret PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
II.3. Dekret z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R. i jego zmiana na mocy dekretu z 28 września 1949 r.
II.4. Dekret z 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa niepozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego
II.5. Przejęcie lasów na własność Państwa
II.6. Majątek Kościoła greckokatolickiego po wejściu w życie umowy z 15 lutego 1951 r. o zmianie odcinków terytoriów państwowych, zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich
II.7. Podsumowanie


Rozdział III
Rola Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w przejmowaniu mienia Kościoła katolickiego obrządku grecko-rusińskiego w Polsce

III.1. Status prawny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w okresie II RP
III.2. Geneza i postanowienia układu z 20 czerwca 1938 r. między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie ziem, kościołów i kaplic pounickich, których Kościół Katolicki został pozbawiony przez Rosję
III.3. Okres powojenny
III.4. Ustawa z 17 grudnia 2009 r. o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Geneza i postanowienia
III.5. Ewolucja statusu prawnego nieruchomości będących przedmiotem regulacji ustawy z 17 grudnia 2009 r.
III.6. Spór o byłe mienie po kościelnych osobach prawnych obrządku grecko-rusińskiego pomiędzy Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym a Kościołem rzymskokatolickim - na przykładzie świątyń w Polanach i Rozdzielu
III.7. Posumowanie


Rozdział IV
Nabycie i rewindykacja nieruchomości zgodnie z ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP

IV.I. Przesłanki uwłaszczenia kościelnych osób prawnych
IV.2. Uwłaszczenie parafii greckokatolickich w trybie art. 60 ustawy o K.K.
IV.3. Rewindykacja nieruchomości w postępowaniu przed Komisją Majątkową
IV.4. Możliwości dochodzenia roszczeń przez kościelne osoby prawne po likwidacji Komisji Majątkowej
IV.5. Regulacje dotyczące parafii greckokatolickich położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych RP
IV.6. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Aneksy

 

Oprawa: miękka

Wydawnictwo: KUL

Autor: Marek Bielecki

Rok wydania: 2015

Format: B5

Ilość stron: 498

Dodaj opinię

Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie

Ładowanie