Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE, red. D. Gil (1)

Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE, red. D. Gil

Ładowanie
CENA: 35,00 PLN
za
szt.
Czas wysyłki: 4 dni robocze
szt.
Ładowanie

produkt niedostępny w tej liczbie

dostępna ilość:

dodano produkt

przejdź do koszyka

Numer katalogowy: 3585

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I.
Prawo Unii Europepejskiej a polskie prawo karne

Michał Błoński - Praktyczne aspekty przesłuchiwania pokrzywdzonego czynami z art. 197-199 k.k. (art. 185c k.p.k.), a europejskie standardy dotyczące ochrony ofiar przestępstw popełnionych na tle seksualnym

Dominik Horodyski - Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie - zgodność regulacji krajowej z prawem unijnym

Katarzyna Kochel - Instytucja mediacji sądowej w polskim postępowaniu karnym w kontekście standardów europejskich

Magdalena Komar-Zabłocka - Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce w ocenie orzecznictwa ETPCz

Jakub Kosowski - Międzynarodowa współpraca w sprawach karnych z perspektywy zagadnienia formalizmu procesowego

Sebastian Kowalski, Sebastian Solecki - Problem stosowania przez sądy karne nienotyfikowanych przepisów technicznych na tle ustawy o grach hazardowych

Ewa Kruk - Udział pokrzywdzonego w procesie karnym a realizacja prawa do informacji i wysłuchania w świetle postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE (art. 4 i art. 10) - zagadnienia wybrane

Justyna Lisińska, Małgorzata Budnik - Przymus adwokacko-radcowski w subsydiarnym akcie oskarżenia wykonywany przez prawników z Unii Europejskiej

Beata Najman - Przestępstwo zgwałcenia ścigane z urzędu. Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 roku (2011/93/UE)

Anna Sikora - Pytania prejudycjalne krajowych sądów karnych i ich uregulowanie w polskim procesie karnym

Magdalena Tokarska - Ochrona interesów pokrzywdzonego w nowych regulacjach dotyczących dokumentacji czynności procesowych


ROZDZIAŁ II.
Prawo cywilne w kontekście dorobku prawa Unii Europejskiej

Leszek Ćwikła - Wpływ dorobku prawa UE na zmianę linii orzeczniczej sądów polskich w sprawach dotyczących odpowiedzialności organizatora turystyki za tzw. zmarnowany urlop

Tomasz Janusz Guzik - Prawo Unii Europejskiej a procedura rozpatrywania spraw z udziałem konsumentów przez sądy cywilne - dyskusja nad bezpośredniością stosowania prawa unijnego

Aneta Makowiec, Karolina Stankiewicz - Problemy europejskiego poświadczenia spadkowego w świetle rozporządzenia (UE) nr 650/2012 i obecnych regulacji prawa polskiego

Kamil Wiciński - Wpływ regulacji unijnych na wzmocnienie pozycji i praw konsumenta w kontekście ostatniej nowelizacji przepisów prawa cywilnego w Polsce

Dominika Zybała - Ważniejsze zmiany w zakresie uznawania i wykonywania orzeczeń sądów państw członkowskich UE w sprawach cywilnych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 5 grudnia 2014 r.


ROZDZIAŁ III.
Dorobek prawny Unii Europejskiej a inne regulacje prawa polskiego

Kamil Burski - Prawa wyborcze obywateli Unii Europejskiej w wyborach samorządowych na tle wyroku TK z 11 maja 2005 r. (K 18/04)

Agata Cebera - Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia NSA w przypadku rażącego naruszenia prawa UE

Dorota Leszczyńska - Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez polskie sądy administracyjne w sprawach podatkowych

Paweł Falenta - Nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych - wybrane problemy z uwzględnieniem orzecznictwa na szczeblu krajowym i Unii Europejskiej

Tomasz Hoffmann - Europeizacja prawa na przykładzie stosowania aktów niewładczych przez Prezesa Urzędu Konkurencji i Ochrony Konkurencji

Krzysztof Kozłowski - Stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Lucyna Łuczak-Noworolnik - Elektronizacja postępowań sądowych w orzecznictwie NSA i SN w świetle prawa UE

Łukasz Łukowski - Polska ustawa hazardowa a prawo Unii Europejskiej - problem tzw. "ustaw jednorazowych"

Patrycja Ryś - Wpływ prawa UE na sądownictwo antymonopolowe w Polsce

Jaryna Smertyha - Dopuszczalność badania aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej przez Trybunał Konstytucyjny

Paulina Samuel - Rola Dyrektywy 2011/62/EU w zwalczaniu nielegalnego obrotu sfałszowanymi produktami leczniczymi na rynku polskim

Piotr Wiśniewski - Trybunały Konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec wobec dorobku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie relacji prawo Unii Europejskiej a prawo państwa członkowskiego. Zagadnienia wybrane

 

 

Oprawa: miękka

Wydawnictwo: KUL

Autor: red. Damian Gil

Rok wydania: 2015

Format: B5

Ilość stron: 442

Dodaj opinię

Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie

Ładowanie