Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie. Teoria i implikacje praktyczne, B. Borowska, M. Buk-Cegiełka (1)

Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie. Teoria i implikacje praktyczne, B. Borowska, M. Buk-Cegiełka

Ładowanie
CENA: 60,00 PLN
za
szt.
Czas wysyłki: 4 dni robocze
szt.
Ładowanie

produkt niedostępny w tej liczbie

dostępna ilość:

dodano produkt

przejdź do koszyka

Numer katalogowy: 3585

Spis treści

Wprowadzenie (Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka)
Introduction (Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka)

CZĘŚĆ I
INSPIRACJE DYDAKTYCZNE W EDUKACJI ELEMENTARNEJ - WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI SZKOLNEJ

Rozdział 1. Rozdział 1. Infant schools in Italy. From Agazzi’s model to the Integrated System of Education 0-6 (Andrea Dessardo)
1.1. Introduction
1.2. Afterwar
1.3. The last decades
 
Rozdział 2. Podnety antropologickej teórie Márie Montessoriovej pre riešenie
závažných problémov školskej výchovy v súčasnosti (Mária Matulčíková)
2.1. Úvod
2.2. Filozofia pohybu
2.3. Pohyb a sloboda
2.4. Pohyb a inteligencia
2.5. Pohyb a sociálny a morálny život
2.6. Pedagogika pohybu
2.7. Záver

Rozdział 3. Correction de la prononciation de la voyelle [oe] en français selon la méthode verbo-tonale - proposition d’activités pour les apprenants et les enseignants polonais dans l’éducation précoce (Bozena Billerey, Barbara Borowska)
3.1. Introduction
3.2. Méthode de correction de la prononciation efficace
3.3. Proposition d’activités pédagogiques : exemple de la correction
de la voyelle [oe]
3.4. Conclusion

Rozdział 4. Świadomość i ekspresja kulturalna jako jedna z kompetencji kluczowych we wczesnoszkolnej edukacji muzycznej na przykładzie modelu nowosądeckiego (Bożena Raszke, Grażyna Enzinger)
4.1. Wprowadzenie
4.2. Kompetencje muzyczne wobec umiejętności kluczowych
4.3. Zakres kompetencji muzycznych
4.4. Praktyczne podstawy kształtowania kompetencji muzycznych
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5. Elementy pedagogiki cyrku w procesie stymulacji rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym (Anna Śliwińska)

Rozdział 6. Preschool and prospective preschool teachers’ knowledge of 2-D and 3-D geometric figures (Dorit Patkin, Zvia Markovits)
6.1. Theoretical background
6.1.1. Geometry - theory and practice
6.1.2. Importance of teaching geometry at young age
6.1.3. Geometry in preschool
6.2. Methodology
6.2.1. Research aim and research method
6.2.2. Research Population
6.2.3. Research instrument
6.3. Findings
6.3.1. Definition of 2-D and 3-D Figures
6.3.2. 2-D figures - triangle and rectangle
6.3.3. 3-D figures - cuboid and pyramid
6.3.4. Identification and Naming of 2-D and 3-D Figures
6.4. Identification of a square in different positions and relation
of inclusion between a rectangle and square
6.5. Discussion, Conclusions and Recommendations
6.6. Disclosure statement

Rozdział 7. Wykorzystanie metody Marii Montessori w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Magdalena Jabłońska)
7.1. Wstęp
7.2. Zaburzenia ze spektrum autyzmu
7.3. Podstawowe założenia metody Marii Montessori
7.4. Możliwości wykorzystania metody Marii Montessori
w terapii dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)
7.5. Komunikacja a metoda Marii Montessori
7.6. Zachowania społeczne a metoda Marii Montessori
7.7. Rozwój zmysłowy a metoda Marii Montessori
7.8. Czynności życia codziennego a metoda Marii Montessori
7.9. Podsumowanie

Rozdział 8. Sposoby rozwijania zainteresowań informatycznych uczniów w wieku wczesnoszkolnym (Maciej Celiński)
8.1. Wstęp
8.2. Pojęcie "zainteresowania"
8.3. Technologia informacyjna jako aspekt życia codziennego
8.4. Sposoby rozwijania zainteresowań informatycznych wśród uczniów w wieku wczesnoszkolnym
8.5. Funkcje nauczyciela w kształtowaniu zainteresowań uczniów
8.6. Podsumowanie

Rozdział 9. Wczesnoszkolna edukacja finansowa jako profilaktyka nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych (Agata Tymicka)
9.1. Wprowadzenie
9.2. Problematyka nadmiernego zadłużenia
9.3. Działania prewencyjne na rzecz redukcji nadmiernego zadłużenia
9.4. Szkoła jako miejsce kształtowania kompetencji finansowych
9.5. Wartość wczesnoszkolnej edukacji finansowej
9.6. Podsumowanie

NAUCZYCIEL JAKO KREATOR PROCESU WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEGO DZIECI

Rozdział 1. Education petite enfance et éducation de base : perception et bien-être (Hoda Nehmé)
1.1. Remarques Préliminaires
1.2. Education de base : définition et cadre théorique
1.3. L’éducation précoce au Liban : politique et mise en oeuvre
1.4. Constat
1.5. L’incontournable nécessité de changement
1.6. Face à l’évolution législative et cognitive
1.7. Priorités de l’université
1.8. Les objectifs visés par l’Université
1.9. Conclusion

Rozdział 2. The attitudes towards geometry demonstrated by preschool
and prospective preschool teachers (Dorit Patkin, Zvia Markovits)
2.1. Theoretical background
2.2. Preschool teachers’ attitudes
2.3. Prospective preschool teachers’ attitudes
2.4. Methodology
2.5. Findings
2.5.1. Attitudes towards geometry
2.5.2. Enjoyment from engagement in geometry with preschoolers
2.5.3. Importance of engaging in geometry in the preschool
2.5.4. The need to learn geometry
2.6. Discussion and conclusions

Rozdział 3. Współudział uczniów w konstruowaniu procesu dydaktycznego - zadania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (Marta Buk-Cegiełka) 3.1. Proces dydaktyczny
3.2. Współudział uczniów w konstruowaniu procesu wychowawczo-dydaktycznego
3.3. Teoretyczne podstawy współudziału uczniów w konstruowaniu procesu dydaktycznego
3.4. Edukacja podmiotowa jako cel i zadanie
3.5. Pedagogika towarzyszenia
3.6. Zadania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej stwarzające szanse współudziału uczniów w konstruowaniu procesu dydaktycznego

Rozdział 4. Współudział studentów Wychowania Muzycznego w tworzeniu środków dydaktycznych dla nauczycieli na przykładzie słuchowiska słowno-muzycznego "Tajna misja Bombika" (Aleksandra Zeman)

Rozdział 5. Кафедра Педагогіки та Методики Початкової Освіти на шляху модернізації освітнього процесу (40-річчю Факультету Початкової
та Мистецької Освіти Присвячується) (Микола Пантюк, Лілія Стахів)
5.1. Постановка проблеми
5.2. Аналіз останніх досліджень
5.3. Основний виклад

Noty o autorach

 

 

Oprawa: twarda

Wydawnictwo: KUL

Autor: Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka

Rok wydania: 2019

Format: B5

Ilość stron: 248

Dodaj opinię

Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie

Ładowanie