Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie. Teoria i badania, B. Borowska, M. Buk-Cegiełka (1)

Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie. Teoria i badania, B. Borowska, M. Buk-Cegiełka

Ładowanie
CENA: 60,00 PLN
za
szt.
Czas wysyłki: 4 dni robocze
szt.
Ładowanie

produkt niedostępny w tej liczbie

dostępna ilość:

dodano produkt

przejdź do koszyka

Numer katalogowy: 3585

Spis treści
Wprowadzenie (Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka)
Introduction (Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka)

CZĘŚĆ I
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNO-KULTUROWEJ

Rozdział 1. L’obligation de l’instruction à 3 ans : un moyen
de restaurer l’École Républicaine française (Catherine Nafti-Malherbe)
1.1. Introduction
1.2. L’état des lieux de l’École et de ses réformes
1.3. L’impact des ces directives européennes sur le système éducatif français
1.4. Le déclin de l’école de masse
1.5. Une École de la République qui se cherche
1.6. Peut-on réformer l’École française ?
1.7. La place de la préscolarisation dans l’École française
1.8. Mutation de la maternelle, mutation d’un champ
1.9. L’école maternelle : la reconfiguration d’un champ social
1.10. Conclusion

Rozdział 2. Aktualność koncepcji wychowania estetycznego
Stefana Szumana dla edukacji wczesnoszkolnej (Anna Boguszewska)
2.1. Wprowadzenie
2.2. Stefan Szuman- twórca polskiej koncepcji wychowania estetycznego
2.3. Założenia humanistycznej koncepcji wychowania estetycznego
2.4. Praktyczny i aktualny wymiar koncepcji wychowania estetycznego Stefana Szumana dla edukacji wczesnoszkolnej
2.5. Zakończenie

Rozdział 3. Préscolarisation précoce (2/3ans) : Quelle promotion de la mixité sociale et culturelle ? (Marie-Laure Jurado)
3.1. Introduction
3.2. Processus de construction de l’inégalité scolaire sur la question de la mixité sociale et culturelle à la maternelle
3.3. Quelles pratiques pédagogiques ?
3.4. Conditions d’accueil des tout-petits : où sont les objectifs de développement de l’enfant ?
3.5. Les activités dominantes
3.6. Quelle socialisation cognitive ?
3.7. Orientations de l’apprentissage : les contraintes d’un processus de globalisation des systèmes éducatifs et de formation
3.8. Quelle socialisation ?
3.9. Objectifs communs au sein de l’Union Européenne
3.10. Conclusion

Rozdział 4. The Pictogram - from specific personal thinking to analytical thinking (Malka Sheffet, Ronit Bassan-Cincinatus)
4.1. Introduction
4.2. Results
4.3. Conclusions and Recommendations

Rozdział 5. Sposoby upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci
wczesnoszkolnych z polskich szkół na Zaolziu (Magdalena Micherda)

Rozdział 6. Znaczenia i sensy nadawane przyrodzie przez uczniów klasy III-
doniesienia z badań (Katarzyna Kowalik-Paluch)
6.1. Wprowadzenie
6.2. Doświadczanie przyrody
6.3. Znaczenia i sensy w świecie dziecka
6.4. Cele badań i problemy badawcze
6.5. Teren badań i dobór ich uczestników
6.6. Metodologia badań
6.7. Wyniki badań własnych
6.8. Wnioski
 
CZĘŚĆ II
OSOBA UCZNIA I NAUCZYCIELA W PRZESTRZENI DOŚWIADCZEŃ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Rozdział 1. Emotional abilities in higher education: The role of emotional intelligence in academic achievement (Leehu Zysberg)
1.1. Introduction
1.2. Emotional Intelligence: A new-old concept and theoretical framework
1.2.1. Ability EI
1.2.2. Trait EI
1.2.3. EI- a common core for the concept
1.3. Emotional intelligence’s association with academic attainment- why should we expect it and does it really happen in the real world?
1.4. An emerging model of the association between EI and academic attainment
1.4.1. The pathway to academic attainment: challenges defined
1.4.2. Defining the main factors at play
1.5. What can we learn from the model and the existing evidence?
1.6. Directions for future studies and implementation

Rozdział 2. Zmiany społeczne a kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji (Ewa Skrzetuska)
2.1. Wstęp
2.2. Zmiany dokonujące się w Polsce oraz w polskiej oświacie po upadku PRL
2.3. Restrukturyzacja kształcenia nauczycieli, w tym nauczycieli wczesnej edukacji
2.4. Zaobserwowane problemy kształcenia wyższego nauczycieli
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Integrating the concept of authentic leadership in the occupation of early childhood education teachers:
a literature review (Klaudia Martynowska)
3.1. Introduction
3.1.1. The concept of leadership
3.1.2. Authentic leadership
3.1.3. Leader development
3.1.4. Teacher leadership
3.1.5. Authentic leadership in early education
3.2. Conclusions

Rozdział 4. School pedagogue in primary school in the Republic of Serbia (Zuzana Hrćan)
4.1. Introduction
4.2. Empirical part
4.3. Selected research findings
4.4. Conclusion

Rozdział 5. Ta sama choroba a różne doświadczenia szkolne- uczniowie z zespołem nerczycowym na pierwszym etapie kształcenia (Agnieszka Amilkiewicz-Marek)
5.1. Wstęp
5.1.1. Zespół nerczycowy jako choroba przewlekła
5.2. Prezentacja i analiza własnych badań empirycznych
5.2.1. Geneza i cel prowadzonych badań
5.2.2. Charakterystyka grupy i problemy badawcze
5.2.3. Metoda badań
5.3. Wyniki własnych badań empirycznych
5.4. Interpretacja wyników i dyskusja
5.5. Propozycje rozwiązań pedagogicznych
5.6. Wnioski

Rozdział 6. Influence of digital media on young generation’s social and moral competencies (Katarzyna Ziębakowska-Cecot)
6.1. Introduction
6.2. Socialization of the young generation
6.3. Redefining “self” and the privacy
6.4. Questioning the values
6.5. iGen as a social phenomenon
6.6. Social advantages of digital media
6.7. Conclusions

Rozdział 7. Wpływ metody dialogu na budowanie wspólnoty uczniów w klasie III edukacji wczesnoszkolnej (Patrycja Wąglorz)
7.1. Wprowadzenie
7.2. Założenia teoretyczne - metoda dialogu w ujęciu pedagogiki hermeneutycznej oraz personalistycznej
7.3. Metoda dialogu dydaktycznego- definicja
7.4. Wspólnota w ujęciu pedagogicznym
7.5. Struktura metody dialogu dydaktycznego
7.6. Metodologia badań
7.7. Wpływ metody dialogu dydaktycznego- wyniki badań
7.7.1. Interakcja między uczniami a budowanie ich wspólnoty
7.7.2 Odpowiedzialność uczniów a budowanie wspólnoty
7.7.3. Wyniki pretestu i posttestu
7.8. Wnioski końcowe
 
Rozdział 8. Promocja zdrowia ucznia wyzwaniem dla personelu medycznego (Marzena Joanna Jakubowska, Agnieszka Anna Kwaśniewska)
8.1. Wstęp
8.2. Cel pracy
8.3. Aspekt edukacyjny. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
8.4. Wyzwania dla służby zdrowia w edukacji zdrowotnej
i profilaktyce zdrowia
8.5. Podsumowanie- wyzwanie
8.6. Wnioski

Noty o autorach

 

 

Oprawa: twarda

Wydawnictwo: KUL

Autor: B. Borowska, M. Buk-Cegiełka

Rok wydania: 2019

Format: B5

Ilość stron: 274

Dodaj opinię

Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie

Ładowanie