Niewiele mniejszy od aniołów. Wspólne chrześcijańskie świadectwo o człowieku, M. Składanowski (1)

Niewiele mniejszy od aniołów. Wspólne chrześcijańskie świadectwo o człowieku, M. Składanowski

Ładowanie
CENA: 38,00 PLN
za
szt.
Czas wysyłki: 4 dni robocze
Ładowanie

produkt niedostępny w tej liczbie

dostępna ilość:

dodano produkt

przejdź do koszyka

Numer katalogowy: 3585

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1.
Wobec świata: współczesne konteksty chrześcijańskiego świadectwa

1.1. Kontekst etyczno-antropologiczny
1.1.1. Człowiek zinstrumentalizowany
1.1.2. Człowiek zrelatywizowany
1.2. Kontekst społeczno-kulturowy
1.2.1. Wieloznaczność ludzkiego doświadczenia zmian
1.2.2. Struktury wykluczenia i opresji
1.3. Kontekst rozwoju człowieka i ludzkości
1.3.1. Wizje przyszłości - między nadzieją a paniką
1.3.2. Człowiek pozbawiony nadziei
1.4. Kontekst kościelnoinstytucjonalny
1.4.1. Kryzys kościołów
1.4.2. Alternatywne formy chrześcijaństwa


Rozdział 2.
Wobec kryzysu tożsamości i sensu: człowiek przed bogiem

2.1. Zasadnicze treści chrześcijańskiego świadectwa
2.1.1. Człowiek - cel misji chrześcijańskiej
2.1.1.1. Konieczność chrześcijańskiej antropologii
2.1.1.2. Problemy antropologii w chrześcijańskim świadectwie
2.1.2. Kondycja ludzka w perspektywie chrześcijańskiej
2.1.2.1. Człowiek stworzony i powołany przez Boga
2.1.2.2. Człowiek zniewolony przez odejście od Boga
2.1.2.3. Człowiek wyzwolony przez Boga do nowego życia
2.1.2.4. Człowiek w ożywiającym dialogu z Bogiem
2.1.3. Natura ludzka w perspektywie chrześcijańskiej
2.1.3.1. Człowiek stworzony na obraz Boży
2.1.3.2. Człowiek stworzony jako osoba
2.1.3.3. Człowiek stworzony jako ciało i dusza
2.2. Implikacje dla realizacji chrześcijańskiego świadectwa
2.2.1. Podstawowe zasady antropologiczno-etyczne
2.2.1.1. Stwórcza wola Boga jako źródło prawdy o człowieku
2.2.1.2. Bóg - dawca sensu ludzkiego życia
2.2.1.3. Życie ludzkie jako dar Boży
2.2.1.4. Prawo każdego człowieka do życia i do samookreślenia
2.2.2. Współczesne przejawy degradacji człowieka
2.2.2.1. Redukcja człowieka
2.2.2.2. Człowieczeństwo mierzone produktywnością i przydatnością
2.2.2.3. Eugenika
2.2.2.4. Aborcja i eutanazja
2.2.3. Obszary i formy chrześcijańskiego świadectwa
2.2.3.1. Troska o życie ludzkie
2.2.3.2. Troska o godność osób starych, chorych i nienarodzonych


Rozdział 3.
Wobec egoizmu i samotności: człowiek we wspólnocie stworzeń

3.1. Zasadnicze treści chrześcijańskiego świadectwa
3.1.1. Relacyjność człowieka w misji chrześcijańskiej
3.1.1.1. Kościół - znak wspólnotowego powołania Bożego
3.1.1.2. Misja wspólnoty i dla wspólnoty
3.1.2. Człowiek we wspólnocie ludzkiej
3.1.2.1. Człowiek - kobieta i mężczyzna
3.1.2.2. Człowiek - istota społeczna
3.1.3. Człowiek wśród stworzenia
3.1.3.1. Człowiek - część dobrego stworzenia Bożego
3.1.3.2. Człowiek - zarządca i opiekun świata stworzonego
3.2. Implikacje dla realizacji chrześcijańskiego świadectwa
3.2.1. Etyczne konsekwencje powołania człowieka do wspólnoty
3.2.1.1. Równa godność kobiet i mężczyzn
3.2.1.2. Godność osoby i dobro wspólnoty
3.2.1.3. Etyczny wymiar wspólnoty stworzeń
3.2.2. Współczesne wyzwania dla chrześcijańskiej koncepcji wspólnoty
3.2.2.1. Zniekształcenie relacji społecznych, politycznych i ekonomicznych
3.2.2.2. Zakwestionowanie wewnętrznego dobra stworzeń
3.2.3. Obszary i formy chrześcijańskiego świadectwa
3.2.3.1. Troska o sprawiedliwe relacje międzyludzkie
3.2.3.2. Walka o sprawiedliwość społeczną, polityczną i ekonomiczną
3.2.3.3. Działania na rzecz zachowania Bożego stworzenia


Rozdział 4.
Wobec egzystencjalnej niepewności i rozpaczy: człowiek w nadziei na ostateczne spełnienie

4.1. Zasadnicze treści chrześcijańskiego świadectwa
4.1.1. Nadzieja w misji chrześcijańskiej
4.1.1.1. Nadzieja życia ludzkiego
4.1.1.2. Kościół - prorocki znak dla ludzkości
4.1.2. Człowiek w perspektywie życia wiecznego
4.1.2.1. Chrześcijańskie rozumienie przemijalności człowieka
4.1.2.2. Antropologiczne znaczenie wiary w zmartwychwstanie
4.1.2.3. Perspektywa osądu człowieka i świata
4.1.3. Człowiek spełniony
4.1.3.1. Spełnienie osoby
4.1.3.2. Spełnienie człowieka we wspólnocie
4.1.3.3. Spełnienie człowieka w odnowionym stworzeniu
4.2. Implikacje dla realizacji chrześcijańskiego świadectwa
4.2.1. Podstawowe zasady chrześcijańskiego życia w nadziei
4.2.1.1. Nieuleganie złu
4.2.1.2. Odważne przeciwstawianie się grzechowi
4.2.1.3. Nieustanne dążenie ku prawdziwemu dobru
4.2.1.4. Przyzywanie Boga
4.2.2. Chrześcijanie wobec destrukcji ludzkiej nadziei
4.2.2.1. Nadzieja ograniczona
4.2.2.2. Nadzieja zniekształcona
4.2.2.3. Nadzieja zniszczona
4.2.3. Obszary i formy chrześcijańskiego świadectwa
4.2.3.1. Formacja do nadziei
4.2.3.2. Aktywna eschatologia
4.2.3.3. Nauka z mocą


Rozdział 5.
Wobec problemu wiarygodności: perspektywy wspólnego świadectwa o człowieku

5.1. Trudności ekumenicznego świadectwa o człowieku
5.1.1. Problem jedności chrześcijańskiego świadectwa
5.1.2. Świadectwo chrześcijańskie pomiędzy kompromisem a wiernością
5.1.3. Etyczna niejednoznaczność świadectwa
5.2. Istota ekumenicznego świadectwa o człowieku
5.2.1. Świadectwo wobec wszystkich ludzi
5.2.2. Świadectwo jako głoszenie Jezusa Chrystusa
5.2.3. Świadectwo jako wyraz wspólnej wiary
5.2.4. Świadectwo jako wspólna służba
5.3. Wiarygodność ekumenii - wiarygodność chrześcijaństwa

Zakończenie

Wykaz skrótów
Bibliografia
A little lower than the angels: A common Christian witness concerning the human being. Abstract

 

Oprawa: twarda

Wydawnictwo: KUL

Autor: Marcin Składanowski

Rok wydania: 2014

Format: B5

Ilość stron: 284

Dodaj opinię

Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie

Ładowanie