Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna reforma ochrony zabytków, Wojciech Lis (1)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna reforma ochrony zabytków, Wojciech Lis

Ładowanie
CENA: 46,00 PLN
za
szt.
Czas wysyłki: 4 dni robocze
szt.
Ładowanie

produkt niedostępny w tej liczbie

dostępna ilość:

dodano produkt

przejdź do koszyka

Jest to pierwsze kompleksowe opracowanie tego tematu w literaturze polskiej. Co więcej, jest to opracowanie ze wszech miar udane, tak co do pomysłu, zakresu rozważań, ujęcia tematu, jak i treści w książce zawartych. Autor trafia w punkt, pisząc o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, że powinien stanowić podstawowe narzędzie kształtowania polityki przestrzennej gminy. Publikacja książki jest bardzo ważnym wydarzeniem w prawie ochrony dziedzictwa kultury w 2020 r.

Stron: 324
Format: B5
Rok wydania: 2020 


Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział I. Ochrona zabytków
1. Pojęcie zabytku
1.1. Wartość kultury i dziedzictwa kulturowego
1.2. Definicja legalna i klasyfikacja zabytków
2. Cel ochrony zabytków
3. Formy ochrony zabytków
3.1. Wpis do rejestru zabytków
3.2. Wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa
3.3. Uznanie za pomnik historii
3.4. Park kulturowy
3.5. Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzjach lokalizacyjnych
3.6. Wpis zabytku do gminnej ewidencji zabytków
4. Administracja ochrony zabytków
4.1. Organy ochrony zabytków
4.2. Organy pomocnicze organów ochrony zabytków
5. Obowiązki właściciela zabytków

Rozdział II. Zadania gminy w zakresie ochrony zabytków
1. Miejsce i rola samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej
1.1. Istota samorządu terytorialnego
1.2. Decentralizacja władzy publicznej jako akt prawa miejscowego
1.3. Pojęcie wspólnoty samorządowej
1.4. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego
1.5. Charakter zadań samorządu terytorialnego i sposób ich wykonywania
2. Zadania gminy na rzecz ochrony zabytków
2.1. Zadania własne i zadania zlecone
2.2. Finansowanie opieki nad zabytkami
2.3. Gminne programy opieki nad zabytkami
2.4. Rola gminnej ewidencji zabytków
2.5. Prawo pierwokupu
3. Przestrzeń jako dobro publiczne
4. Władztwo planistyczne gminy
4.1. Pojęcie i zakres władztwa planistycznego
4.2. Ingerowanie w prawo własności ze względu na ochronę interesu publicznego

Rozdział III. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
1. Pojęcie i cel miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podstawą polityki rozwoju gminy
1.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego
2. Budowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.1. Część graficzna
2.2. Część tekstowa
2.3. Elementy obligatoryjne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.4. Elementy fakultatywne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4. Procedura planistyczna
4.1. Poinformowanie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego .
4.2. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
4.4. Zaangażowanie społeczeństwa w procedurę planistyczną
4.5. Weryfikowanie projektu planu miejscowego
4.6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.7. Koszty sporządzenia planu miejscowego
4.8. Konsekwencje naruszenia procedury planistycznej
4.9. Ogłoszenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5. Skutki sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ochrony zabytków

Zakończenie
Summary
Bibliografia
1. Akty normatywne
2. Inne dokumenty
3. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
4. Orzecznictwo Sądu Najwyższego
5. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
6. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych
7. Opracowania  

Dodaj opinię

Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie

Ładowanie