LUBELSKA SZKOŁA FILOZOFICZNA W PORÓWNANIACH  (1)

LUBELSKA SZKOŁA FILOZOFICZNA W PORÓWNANIACH

Ładowanie
CENA: 108,00 PLN
za
szt.
Czas wysyłki: 4 dni robocze
Ładowanie

produkt niedostępny w tej liczbie

dostępna ilość:

dodano produkt

przejdź do koszyka

Numer katalogowy: 3585

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku grupa filozofów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukształtowała środowisko, które – ze względu na powiązania personalno-dydaktyczne oraz wspólny program uprawiania filozofii – można nazwać szkołą filozoficzną. Szkołę tę przyjęło się określać mianem lubelskiej szkoły filozoficznej (LSF) bądź (dla wyakcentowania niektórych jej cech) lubelskiej szkoły filozofii klasycznej lub też lubelskiej szkoły filozofii realistycznej. […]

W niniejszej książce próbujemy porównać dorobek LSF z wybranymi kierunkami lub szkołami filozofii XX i XXI wieku. Ponieważ, jak już wspomniano, za centralną dyscyplinę uchodziła w LSF metafizyka, pierwszą część książki poświęcamy zestawieniu niektórych wątków metafizyki szkoły – a zwłaszcza metafizyki Krąpca – z dyskusjami prowadzonymi w ramach filozofii analitycznej oraz filozofii tomistycznej. Omawiamy też, zaproponowany przez Antoniego B. Stępnia (ucznia Swieżawskiego, Krąpca i Kamińskiego), zarys metafizyki szkoły, wraz z występującą w niej argumentacją przeciw różnym odmianom metafizyki naturalistycznej. […]

Ostatnią część książki poświęciliśmy filozofii przyrody w LSF. Filozofowie przyrody wyróżniali się w ramach LSF pewną odrębnością, zachowując dystans wobec głównego nurtu prac szkoły. Większość z nich zaliczała siebie nie do nurtu tomizmu egzystencjalnego, lecz tomizmu lowańskiego (np. ks. Kazimierz Kłósak, ks. Stanisław Mazierski) lub do jakiegoś nurtu pozatomistycznego czy też do „filozofowania w kontekście nauki” (termin ks. Michała Hellera – ucznia Mazierskiego – który uzyskując osiągnięcia na skalę światową, zogniskował w Krakowie wokół siebie środowisko filozofów przyrody, teologów nauki oraz filozofujących przyrodoznawców). Na szczególną uwagę zasługuje tu ks. Włodzimierz Sedlak, który uważał się raczej nie za filozofa, lecz za przyrodnika – twórca niestandardowych koncepcji naukowych (bioelektronika) oraz swoisty odnowiciel metafizyki światła.

 

Spis treści

Wstęp (Jacek Wojtysiak)
 
I. Metafizyka
Michał Głowala, Teoria aktu i możności w lubelskiej szkole filozoficznej i w metafizyce analitycznej
Marek Piwowarczyk, Forma i części substancji. Hylemorfizm Mieczysława A. Krąpca w kontekście analitycznych nurtów hylemorfizmu
Marek Piwowarczyk, Problem istnienia przypadłościowego w metafizyce Mieczysława A. Krąpca na tle tomistycznej dyskusji o esse accidentale
Jacek Wojtysiak, Błażej Gębura, Metafizyka Antoniego B. Stępnia. Ujęcie komparatystyczne

II. Epistemologia, filozofia umysłu, estetyka
Jacek Wojtysiak, Antoniego B. Stępnia teoria poznania na tle fenomenologii Romana Ingardena
Arkadiusz Gut, Joanna K. Teske, Inne umysły i ciała - fenomenologiczna idea poznania bezpośredniego

Jacek Wojtysiak, Ingardenowska estetyka Antoniego B. Stępnia

III. Metafilozofia, metodologia nauk, semiotyka
Andrzej Bronk, Stanisław Majdański, Epistemologiczno-metodologiczne inspiracje i aspiracje lubelskiej szkoły filozofii klasycznej
Monika Walczak, Kategorie interdyscyplinarności i integracji a analityczno-porządkujące schematy Stanisława Kamińskiego
Robert Kublikowski, Stanisława Kamińskiego koncepcja definicji na tle współczesnych teorii definicji

IV. Filozofia przyrody
Zbigniew Wróblewski, Spór o istnienie filozofii przyrody
Zenon Roskal, Stanisława Mazierskiego ujęcie zasady przyczynowości na tle wybranych koncepcji przyczynowości
Marian Wnuk, Między biologią teoretyczną a biofilozofią
Włodzimierz Sedlak jako kłusownik naukowy

Indeks osobowy (Błażej Gębura)

red. Jacek Wojtysiak, Zbigniew Wróblewski, Arkadiusz Gut
ISBN:
 978-83-8061-787-2

Stron: 330
Format: B5 (twarda oprawa)
Rok wydania: 2019

Dodaj opinię

Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie

Ładowanie