Antropologia czternastowiecznych mistyków angielskich, M. Górnicki (1)

Antropologia czternastowiecznych mistyków angielskich, M. Górnicki

Ładowanie
CENA: 60,00 PLN
za
szt.
Czas wysyłki: 4 dni robocze
Ładowanie

produkt niedostępny w tej liczbie

dostępna ilość:

dodano produkt

przejdź do koszyka

Numer katalogowy: 3585

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wstęp


Rozdział I
Mistycy angielscy na tle swej epoki i kwestie metodologiczne

1. Kościół w czternastowiecznej Anglii - tło historyczne
2. Złoty wiek mistyki angielskiej - wybrani autorzy
3. Kwestie lingwistyczno-teologiczne: specyfika języka mistyków i trudności interpretacyjne tekstów
3.1. Język mistyków angielskich
3.2. Trudności interpretacyjne - doktrynalne i lingwistyczne podejście do tekstów
4. Antropologia teologiczna i wielowymiarowość antropologii


Rozdział II
Antropologia Richarda Rolle'a (ok. 1300-1349)

1. Zagadnienia wstępne
1.1. Kwestie biograficzne: Richard Rolle - człowiek i autor dzieł mistycznych
1.2. Charakterystyka dzieł Richarda Rolle'a
1.3. Źródła myśli teologicznej Richarda Rolle'a
2. Człowiek w relacjach naturalnych (wymiar filozoficzny)
2.1. Człowiek jako byt stworzony w świecie natury
2.2. Człowiek w relacji do samego siebie - elementy składowe człowieczeństwa
2.3. Człowiek jako istota bytująca w społeczności
2.4. Człowiek jako byt poznający
2.5. Człowiek jako istota rozwijająca się ku transcendencji
3. Człowiek w relacjach nadprzyrodzonych (wymiar teologiczny)
3.1. Nadprzyrodzony charakter powołania: człowiek wezwany do miłości
3.2. Grzech i konieczność pojednania człowieka z Bogiem
3.3. Rozwój duchowy
3.4. Kontemplacja: cel i sens życia ludzkiego
3.5. Eschatologia: ostateczne ujawnienie prawdy o człowieku
4. Psychologiczny wymiar antropologii Richarda Rolle'a
4.1. Zdrowie psychiczne człowieka, integracja i dezintegracja psychiczna
4.2. Integracja psychosomatyczna i uwarunkowania modlitwy


Rozdział III
Antropologia dzieł tzw. grupy Cloud of Unknowing (Obłoku niewiedzy, II połowa XIV wieku)

1. Zagadnienia wprowadzające
1.1. Charakterystyka dzieł należących do grupy Cloud of Unknowing
1.2. Autor Cloud of Unknowing
1.3. Źródła myśli Cloud of Unknowing i jej oryginalność
2. Antropologia w wymiarze filozoficznym
2.1. Człowiek w świecie stworzonym i jego status ontyczny
2.2. Człowiek w aspekcie wewnętrznym - władze człowieka
2.3. Cel istnienia człowieka
3. Wymiar teologiczny antropologii Cloud of Unknowing
3.1. Problem chrystocentryzmu i teocentryzmu
3.2. Droga duchowa od grzechu do doskonałości
3.3. Poznanie Boga poprzez kontemplację i doświadczenie mistyczne
3.4. Doskonałość a kontemplacja; powszechne powołanie do kontemplacji?
3.5. Miłość jako czynnik nadający życiu człowieka spójność
4. Wymiar psychologiczny antropologii Cloud of Unknowing
4.1. Intencja, motywacja i poruszenia duchowe
4.2. Wrażliwość duchowa i temperament
4.3. Zdrowie psychiczne, integracja i dezintegracja


Rozdział IV
Antropologia Waltera Hiltona (ok. 1340-1395/6)

1. Zagadnienia wprowadzające
1.1. Walter Hilton - człowiek i autor. Charakterystyka dzieł
1.2. Źródła doktryny Waltera Hiltona
2. Antropologia w wymiarze filozoficznym
2.1. Dynamiczna wizja człowieczeństwa: byt stworzony, odzyskujący swą naturę
2.2. Człowiek w aspekcie wewnętrznym: władze człowieka
2.3. Niektóre problemy epistemologiczne
3. Wymiar teologiczny antropologii
3.1. Człowiek wobec Boga: antropologia łaski
3.2. Grzech i jego skutki. Problematyka soteriologiczna
3.3. Czynniki rozwoju duchowego człowieka
3.4. Kontemplacja jako cel życia ludzkiego
4. Wymiar psychologiczny antropologii
4.1. Spostrzeżenia i wskazania psychologiczne kierownika duchowego
4.2. Zdrowie psychiczne i duchowe człowieka
4.3. "Noc ducha" i psychologiczne aspekty kontemplacji
4.4. Modlitwa i nadzwyczajne zjawiska psychosomatyczne


Rozdział V
Antropologia Julianny z Norwich (1342-ok. 1416)

1. Zagadnienia wprowadzające
1.1. Julianna z Norwich - człowiek i autor
1.2. Charakterystyka dzieł Julianny z Norwich
1.3. Źródła i inspiracje Julianny z Norwich
2. Treść Objawień Bożej miłości
3. Filozoficzny wymiar antropologii
3.1. Modus explorandi Julianny z Norwich: rozum, objawienie i doświadczenie
3.2. Człowiek poznający siebie - antropologiczne "lustro" i jedność duszy
3.3. Człowiek wpisany w perspektywę natura - miłosierdzie - łaska
4. Wymiar teologiczny antropologii Julianny z Norwich
4.1. Człowiek jako "miejsce zamieszkania" Boga
4.2. Człowiek dążący do Boga - zraniony przez grzech i uzdrowiony
4.3. Paradoks grzechu: "doświadczany", lecz "nieprzypisywany"
4.4. Bóg naszą Matką, Maryja - najdoskonalszym stworzeniem Bożym
4.5. Rozwój duchowy człowieka: skrucha, współczucie, tęsknota
4.6. Eschatologia: dwa wielkie dzieła Boże i all shall be well
5. Wymiar psychologiczny antropologii Julianny z Norwich
5.1. Psychologia Julianny z Norwich - owoc obserwacji skutków grzechu
5.2. Zmienność człowieka - wynik natury, grzechu czy choroby?
5.3. Wzrost duchowy - dezintegracja drogą do integracji
5.4. Wzrost duchowy skutkiem właściwego, pozytywnego nastawienia
5.5. Czy Objawienia Bożej miłości Julianny z Norwich dotyczą tylko sfery czysto psychologicznej?

Zakończenie

Bibliografia

 

Oprawa: miękka

Wydawnictwo: KUL

Autor: Maciej Górnicki

Rok wydania: 2018

Format: B5

Ilość stron: 416

Dodaj opinię

Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie

Ładowanie