Nazwa produktucena bruttocena netto
FILOZOFIA (244)
MIŁOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Karol Wojtyła39.0039.00
MYŚL STAROŻYTNA Giovani Reale50.0050.00
HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ TOM 1 Giovanni Reale24.0024.00
HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ TOM 2 Giovanni Reale24.0024.00
HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ TOM 3 Giovanni Reale24.0024.00
HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ TOM 4 Giovanni Reale24.0024.00
ZESZYTY Z METAFIZYKI Z.1 Andrzej Maryniarczyk10.0010.00
ZESZYTY Z METAFIZYKI Z.2 Andrzej Maryniarczyk10.0010.00
ZESZYTY Z METAFIZYKI Z.3 Andrzej Maryniarczyk10.0010.00
ZESZYTY Z METAFIZYKI Z.4 Andrzej Maryniarczyk10.0010.00
ZESZYTY Z METAFIZYKI Z.5 Andrzej Maryniarczyk13.0013.00
ZESZYTY Z METAFIZYKI Z.6 Andrzej Maryniarczyk10.0010.00
PORZUCIĆ ŚWIAT ABSURDÓW ROZMOWA Z M.A.KRĄPCEM rozmawia Jan Sochoń17.0017.00
TOMIZM DLA-CZEGO? Andrzej Maryniarczyk14.0014.00
FILOZOFIA W STUDIUM TEOLOGII Berthold Wald13.0013.00
ROZMOWY O METAFIZYCE M.A.Krąpiec, A.Maryniarczyk18.0018.00
NIHILIZM TEORETYCZNY I ŚMIERĆ METAFIZYKI Vittorio Possenti12.0012.00
LUDZKA WOLNOŚĆ I JEJ GRANICE Mieczysław A. Krąpiec30.0030.00
CZŁOWIEK JAKO OSOBA Mieczysław A.Krąpiec30.0030.00
DLACZEGO ZŁO? ROZWAŻANIA FILOZOFICZNE Mieczysław A.Krąpiec30.0030.00
CZŁOWIEK I RELIGIA Zofia Zdybicka30.0030.00
CZŁOWIEK I SZTUKA ANTROPOLOGICZNE WĄTKI PROBLEMU SZTUKI Henryk Kiereś30.0030.00
CZŁOWIEK I POLITYKA Mieczysław A.Krąpiec30.0030.00
BŁĄD ANTROPOLOGICZNY red.A.Maryniarczyk, K.Stępień18.0018.00
METAFIZYKA W FILOZOFII red.A.Maryniarczyk, K.Stępień22.0022.00
ANALOGIA W FILOZOFII red.A.Maryniarczyk, K.Stępień, P.Skrzydlewski22.0022.00
ETYKA WOBEC HISTORII. Rocco Butiglione red Ks.A.M. Wierzbicki35.0035.00
SUBSTANCJA NATURA PRAWO NATURALNE red.A.Maryniarczyk, K.Stępień, P.Gondek24.5024.50
DUSZA UMYSŁ CIAŁO red.A.Maryniarczyk, K.Stępień25.0025.00
DAR CIAŁA DAREM OSOBY O PRZEMILCZANYM WYMIARZE KRYZYSU WIĘZI MAŁŻEŃSKIEJ red. P. Ślęczka27.0027.00
TRZECIE ŻEGLOWANIE FILOZOFIA BYTU A PRZYSZŁOŚĆ METAFIZYKI Vittorio Possenti16.0016.00
POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII TOM VII (MC-PAŃ)147.00147.00
POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII TOM I (A-B)101.00101.00
POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII TOM II (C-D)109.00109.00
POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII TOM III (E-GN)124.00124.00
POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII TOM IV (GO-IQ)139.00139.00
POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII TOM V (IR-KO)142.00142.00
POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII TOM VI (KR-MC)143.00143.00
RACJONALNOŚĆ NAUKI. PROBLEMY, KONCEPCJE, ARGUMENTY Monika Walczak27.0027.00
O SŁOWIE BYĆ Jacek Wojtysiak25.0025.00
FILOZOFIA PRZYRODY-FILOZOFIA PRZYRODOZNASTWA:METAKOSMOLOGIA Zygmunt Hajduk37.0037.00
METODY WSPOMAGANIA PROKREACJI :SUKCES CZY PORAŻKA? red.Barbara Chyrowicz30.5030.50
KOSMICZNA PERSPEKTYWA KULTUROWEJ EWOLUCJI CZŁOWIEKA Józef Życiński14.0014.00
AKSJOMATYCZNE SYSTEMY RACHUNKU NAZW Piotr Kulicki22.0022.00
ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM O PRAWIE rozmawia Krzysztof Wroczyński17.0017.00
ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM O POZNAWANIU rozmawia Henryk Kiereś16.0016.00
W TROSCE O ROZUMIENIE CZŁOWIEKA w serii: WYKŁADY OTWARTE IM. OJCA PROF. MIECZYSŁAWA A. KRĄPCA red. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień21.0021.00
UTOPIZM: ŹRÓDŁA MYŚLOWE I KONSEKWENCJE CYWILIZACYJNE Łukasz Stefaniak19.0019.00
FILOZOFICZNE INTERPRETACJE FAKTÓW NAUKOWYCH Józef Turek14.0014.00
PODMIOT I WŁASNOŚCI. ANALIZA PODSTAWOWEJ STRUKTURY PRZEDMIOTU Marek Piwowarczyk43.5043.50
ELEMENTY LOGIKI DLA PRAWNIKÓW Marek Lechniak22.0022.00
JA CZŁOWIEK Albert Mieczysław Krąpiec27.0027.00
METAFIZYCZNE I ANTROPOLOGICZNE ZAŁOŻENIA FILOZOFII RELIGII RELIGIA I MISTYKA V Ks. Piotr Moskal18.0018.00
O NAZWACH INTELEKTU Piotr Stanisław Mazur17.0017.00
SCRIPTA PHILOSOPHICA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU FILOZOFII KUL, TOM 4,15.0015.00
RELIGIA W KULTURZE Zofia Zdybicka30.0030.00
O ZGODNOŚCI PRZEDWIEDZY, PREDESTYNACJI I WOLNEJ WOLI Z ŁASKĄ BOŻĄ. FRAGMENTY FILOZOFICZNE, Anzelm z Canterbury32.5032.50
ŚW. TOMASZ Z AKWINU DE IDEIS O IDEACH DYSPUTY PROBLEMOWE O IDEACH O WIEDZY BOGA. red. A. Maryniarczyk26.5026.50
FILONA Z ALEKSANDRII ETYKA UPODABNIANIA SIĘ DO BOGA Marek Osmański34.5034.50
ONTOLOGIE POZA ONTOLOGIĄ. STUDIUM METATEORETYCZNE U PODSTAW INFORMATYKI Paweł Garbacz, Robert Trypuz27.5027.50
FENOMEN CZŁOWIEKA. U PODSTAW HUMANIZMU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO. Wincenty Granat29.0029.00
CZŁOWIEK I BÓG W NAUCE ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA. Stanisław Kowalczyk24.0024.00
WSTĘP DO FILOZOFII. Antoni B. Stępień39.5039.50
ODKRYWANIE AKSJOLOGICZNEGO WYMIARU NAUKI Agnieszka Lekka-Kowalik38.5038.50
BÓG CZY SACRUM? Zofia J. Zdybicka17.0017.00
BŁOGOSŁAWIONY JAN DUNS SZKOT 1308-2008 red. Edward I.Zieliński, Roman Majeran58.0058.00
BÓG ŚWIAT I CZŁOWIEK W PISMACH HONORIUSZA AUGUSTODUNENSISA Marek Jamróz19.0019.00
ZARYS FILOZOFII POLITYKI Stanisław Kowalczyk19.0019.00
POGADANKI Z ETYKI Andrzej Szostek15.0015.00
POGRANICZA NAUKI PROTONAUKA - PARANAUKA - PSEUDONAUKA red. tomu 2 Józef Zon27.0027.00
LATHE BIOSAS ŻYJ W UKRYCIU. FILOZOFICZNE POSŁANNICTWO EPIKURA Z SAMOS. Kazimierz Pawłowski22.0022.00
JAN PAWEŁ II FILOZOF I MISTYK Zofia J. Zdybicka17.0017.00
CZŁOWIEK I NAUKA. Piotr Jaroszyński30.0030.00
ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI. red. Barbara Chyrowicz32.0032.00
O FILOZOFII. Mieczysław A. Krąpiec16.0016.00
TRANSPLANTACJE SPÓR O DAR red. Barbara Chyrowicz33.0033.00
FILOZOFIA WIECZYSTA W CZAS PRZEŁOMU Wojciech Chudy39.5039.50
NAUKA A WARTOŚCI AKSJOLOGIA NAUKI AKSJOLOGIA EPISTEMICZNA Zygmunt Hajduk43.0043.00
BÓG I STAWANIE SIĘ. PROBLEM RELACJI ŚWIAT-BÓG W FILOZOFII ALFREDA NORTHA WHITEHEADA Marek Piwowarczyk32.0032.00
RELIGIA I PRAWDA Piotr Moskal36.0036.00
ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM O CZŁOWIEKU rozmawia R.J. Weksler - Waszkinel13.0013.00
SPÓR O CEL. PROBLEMATYKA CELU I CELOWOŚCIOWEGO WYJAŚNIANIA red. A.Maryniarczyk, K.Stępień, P.Gondek26.0026.00
CZŁOWIEK I KULTURA Mieczysław A. Krąpiec30.0030.00
POSTĘP BEZ ROZBOJU PODSTAWY TEORII DYNAMIZMU SPOŁECZNEGO W FILOZOFII AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO Wiesława Sajdek25.0025.00
EDUKACJA AMERYKAŃSKA DROGI I BEZDROŻA Imelda Chłodna17.0017.00
NAUKA - WIARA ROLA FILOZOFII red. tomu 1 Marek Słomka17.0017.00
PROMOTOR KULTURY KLASYCZNEJ w serii: Wykłady Otwarte im. O. Prof. Mieczysława A. Krąpca red.A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień17.0017.00
DLACZEGO ISTNIEJE RACZEJ COŚ NIŻ NIC? Jacek Wojtysiak49.0049.00
PRZEGŁOSOWANE SUMIENIE ANALIZA LOGICZNO-ETYCZNA PRAW NIEDOSKONAŁYCH Piotr Ślęczka19.0019.00
OBLICZA FILOZOFII XVII WIEKU red. Stanisław Janeczek45.5045.50
ANZELM Z AOSTY WIARA I SZUKANIE ZROZUMIENIA Coloman Etienne Viola przeł. E.I. Zieliński24.0024.00
CZŁOWIEK WOBEC ŚWIATA Andrzej Maryniarczyk30.0030.00
LOGIKA CZASU EMPIRYCZNEGO FUNKTOR REALIZACJI CZASOWEJ W JĘZYKACH TEORII FIZYKALNYCH Marcin Tkaczyk28.0028.00
CIAŁO CZŁOWIEKA W REFLEKSJI FILOZOFICZNEJ Stanisław Kowalczyk26.0026.00
PRZEDŁUŻANIE ŻYCIA JAKO PROBLEM MORALNY red. Barbara Chyrowicz30.5030.50
O RELACJI MIĘDZY MYŚLĄ A JĘZYKIEM Arkadiusz Gut64.0064.00
SPÓR O ROZUMIENIE FILOZOFII red. A. Maryniarczyk, K. Stępień25.0025.00
NURTY FILOZOFII BOGA W POLSCE W LATACH 1880-2008 Stanisław Kowalczyk19.0019.00
PODSTAWY NAUK O RELIGII Andrzej Bronk57.5057.50
CZŁOWIEK I PRAWO NATURALNE Mieczysław Albert Krąpiec30.0030.00
WIZJA CZŁOWIEKA I KULTURY W TEORII SZTUKI JOSEPHA KOSUTHA, Henryk Kuś35.0035.00
NATURA I CELE. DYSKUSJA ARGUMENTU TEOLOGICZNEGO NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY Zbigniew Wróblewski27.0027.00
PEDAGOGIA GODNOŚCI ELEMENTY ETYKI PEDAGOGICZNEJ Wojciech Chudy31.0031.00
ŚW. TOMASZ Z AKWINU. DE CONSCIENTIA ( O SUMIENIU ) red. A.Maryniarczyk, tłumacz. Aleksander Białek26.0026.00
POLSKI ARYSTOTELES XX WIEKU. WYKŁADY OTWRTE IMIENIA OJCA PROFESORA MIECZYSŁAWA KRĄPCA17.0017.00
NATURA I NORMA KONTROWERSJE FILOZOFICZNE.red. Zbigniew Wróblewski19.0019.00
POLSKA JANA PAWŁA II Alfred Marek Wierzbicki32.0032.00
MĘŻCZYZNA I KOBIETA Z PERSPEKTYWY PERSONALIZMU Giulia Paola di Nicola, Attilio Danese przeł. Agnieszka Radziszewska37.5037.50
DOŚWIADCZENIE CZŁOWIEKA Angelo Scola30.0030.00
ŚW. TOMASZ Z AKWINU DE PASSIONIBUS ( O UCZUCIACH ) red. naukowa Andrzej Maryniarczyk31.5031.50
OSOBA I UCZUCIA. ZADANIA WSPÓŁCZESNEJ METAFIZYKI 12 red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek28.5028.50
MYŚL KAROLA WOJTYŁY Rocco Buttiglione45.0045.00
KOSMOS CHTONICZNY. HISTORYCZNY ROZWÓJ MONISTYCZNEJ INTERPRETACJI KOSMOSU Zenon E. Roskal33.0033.00
PRYWATNOŚĆ W DOBIE GLOBALIZACJI red. Barbara Chyrowicz30.5030.50
ANTROPOLOGIA DYDAKTYKA FILOZOFII T. 1 red. Stanisław Janeczek21.0021.00
ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM O POLSKIEJ KULTURZE HUMANISTYCZNEJ rozmawia Piotr S. Mazur17.0017.00
ZARYS FILOZOFII NAUK FORMALNYCH Zygmunt Hajduk27.5027.50
BENEDICTI HESSE QUAESTIONES DISPUTATAE SUPER TRES LIBROS << DE ANIMA>> ARISTOTELIS ( Libri II et III) Wanda Bajor56.0056.00
PRZEKONANIA I ZMIANA PRZEKONAŃ Marek Lechniak27.5027.50
U PODSTAW KULTURY MORALNEJ O GENEZIE I PODSTAWOWEJ STRUKTURZE WARTOŚCI MORALNEJ NATURALNEJ I WARTOŚCIOWANIA ŚCIŚLE MORALNEGO (studium aksjologiczno-etyczne) Adam Rodziński26.5026.50
ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM O SZTUCE rozmawia Henryk Kiereś13.0013.00
SPÓR O PRAWDĘ. ZADANIA WSPÓŁCZESNEJ METAFIZYKI T. 13 red. A.Maryniarczyk, K.Stępień, P.Gondek28.0028.00
NAUKA FILOZOFIA I ŻYCIE. U PODSTAW MYŚLI WILLIAMA JAMESA Piotr Gutowski36.0036.00
METAETYKA. NOWA RZECZ CZY NOWE SŁOWO? Tadeusz Styczeń SDS ( red. Andrzej Szostek )49.0049.00
ENCYKLOPEDIA FILOZOFII POLSKIEJ T. 1 ( A-Ł )130.00130.00
ENCYKLOPEDIA FILOZOFII POLSKIEJ T. 2 ( M-Ż )133.00133.00
KOSMOLOGIA EDWARDA ARTURA MILNE'A I JEJ FILOZOFICZNE IMPLIKACJE Dariusz Dąbek25.0025.00
OD EPISTEMOLOGII DO HISTORIOZOFII. POGLĄDY FILOZOFICZNE WOJCIECHA DZIEDUSZYCKIEGO Teresa Zawojska25.0025.00
ELEMENTY PEDEUTOLOGII SCHOLASTYCZNEJ CZYLI O TOMASZA Z AKWINU ROZUMIENIU NAUCZYCIELA I NAUCZANIA Anna Szudra-Barszcz9.009.00
TRANSFER IDEI. OD EWOLUCJI W BIOLOGII DO EWOLUCJI W ASTRONOMII I KOSMOLOGII red. Zenon E. Roskal16.5016.50
KOSMICZNE KOINCYDENCJE. PROPONOWANE WYJAŚNIENIA Józef Turek27.0027.00
METAFIZYKA CZY ONTOLOGIA? Piotr Jaroszyński45.0045.00
WSPÓŁCZESNY KRYZYS IDEOWO-AKSJOLOGICZNY Stanisław Kowalczyk23.0023.00
SPÓR O SŁOWO OBRONA MANDANY MIŚRY TEORII SPHOTY Paweł Sajdek27.5027.50
CZŁOWIEK W POSZUKIWANIU WARTOŚCI ELEMENTY AKSJOLOGII PERSONALISTYCZNEJ Stanisław Kowalczyk19.0019.00
NAUKI PRZYRODNICZE A NOWY ATEIZM red. Marek Słomka19.0019.00
POLSKI SOKRATES POJĘCIE CZYNU W FILOZOFII AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO Wiesława Sajdek33.0033.00
RELIGIA A RELIGIOZNAWSTWO Zofia J. Zdybicka42.0042.00
ŚWIATOPOGLĄDOWE ODNIESIENIA FILOZOFII POLSKIEJ Red. J. Janeczek, R. Charzyński, M. Maciołek39.0039.00
ETYKA STOSOWANA red. Barbara Chyrowicz40.0040.00
GENEZA IDEI RELIGII W EWOLUCJONIZMIE DARWINA I SPENCERA Idzi Benedykt Radziszewski ( oprac. Michał M. Maciołek)16.5016.50
SPINOZA O NATURZE LUDZKIEJ Przemysław Gut27.5027.50
RELIGIA W PROJEKCIE POSTMODERNISTYCZNYM Jan Sochoń40.0040.00
CZŁOWIEK - PRACA - WARTOŚCI Jerzy W. Gałkowski35.0035.00
UNIWERSALIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA WOBEC ALTERNATYWNYCH PROPOZYCJI WSPÓŁCZESNOŚCI red. Robert T. Ptaszek, Marek Piwowarczyk27.5027.50
OSOBA PO OBU STRONACH KRAT red. Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth, Jarosław Storoniak23.0023.00
ETHOS NR 95 FILOZOF OSOBY TADEUSZ STYCZEŃ (1931-2010) 25.0025.00
PUŁAPKA ATEIZMU Zofia J. Zdybicka23.0023.00
SPÓR O DOBRO. ZADANIA WSPÓŁCZESNEJ METAFIZYKI T. 14 red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek 29.0029.00
ETYKA NAUCZYCIELA red. Magdalena Bajan, Sławomir Jacek Żurek29.5029.50
RACJONALNOŚĆ DECYZJI POLITYCZNYCH. UTARTE ŚCIEŻKI I NOWE POMYSŁY Małgorzata Borkowska-Nowak20.0020.00
ALEKSANDER Z AFRODYZJI O DUSZY przeł. Monika E. Komsta29.0029.00
FILOZOFIA WYCHOWANIA W PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ red. Anna Szudra-Barszcz, Sławomir Sztobryn16.5016.50
WGLĄD I POZNANIE. EPISTEMOLOGIA BERNARDA J.F. LONERGANA Monika Walczak35.0035.00
ETYKA NIEZALEŻNA Tadeusz Styczeń ( Redaktor tomu - Kazimierz Krajewski) 50.0050.00
BARBARZYŃCY I OBYWATELE. MYŚLENIE POLITYCZNE WOBEC WARTOŚCI Stanisław Gałkowski27.5027.50
ZARYS FILOZOFII POLITYKI. SPOŁECZEŃSTWA LIBERALNE NA ROZDROŻU Vittorio Possenti47.0047.00
WPROWADZENIE DO FILOZOFII red. Mieczysław A. Krąpiec, Stanisław Kamiński, Zofia J. Zdybicka, Andrzej Maryniarczyk, Piotr Jaroszyński37.0037.00
FILOZOFIA NAUK PRZYRODNICZYCH. UAKTUALNIONY WYBÓR ELEMENTARNYCH KWESTII Zygmunt Hajduk23.0023.00
TEOLOGICZNA WIZJA CIELESNOŚCI CZŁOWIEKA W NAUCZANIU KAROLA WOJTYŁY - JANA PAWŁA II Sławomir Kunka23.0023.00
MULTUM, NON MULTA. MŁODZI BADACZE W POSZUKIWANIU PRAWDY red. U. Czyżewska, T. Siewierski, R.K. Tabaszewski, J. Żołnierz27.5027.50
FREEDOM AS AN UNCERTAIN CAUSE IN GRAHAM GREENE'S NOVELS. A PHILOSOPHICAL AND LITERARY ANALYSIS Jan Kłos26.0026.00
SŁOWNIK PRZEWODNIK FILOZOFICZNY ( OSOBY - PROBLEMY - TERMINY ) red. naczelny Andrzej Maryniarczyk129.00129.00
TOMASZA Z AKWINU TEORIA AFEKTYWNEGO POZNANIA BOGA ORAZ JEJ FILOZOFICZNE I TEOLOGICZNE ZAŁOŻENIA Tomasz Huzarek24.0024.00
SPÓR O PIĘKNO. ZADANIA WSPÓŁCZESNEJ METAFIZYKI TOM 15 red. Andrzej Maryniarczyk, Katarzyna Stępień, Zbigniew Pańpuch31.0031.00
ALEKSANDER Z AFRODYZJI. PROBLEMY ETYCZNE Wprow., tłumacz. i przypisy Monika Komsta18.5018.50
SPÓR O DOBRO T. XIV (ZADANIA WSPÓŁCZESNEJ METAFIZYKI) red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek29.0029.00
WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA W CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ W UJĘCIU FELIKSA KONECZNEGO Paweł Skrzydlewski25.5025.50
ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM O ETYCE rozmawiał Piotr Jaroszyński14.0014.00
EZOTERYZM W ZACHODNIEJ KULTURZE red. Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj24.0024.00
EZOTERYCZNE TROPY W KULTURZE ZACHODNIEJ red. Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj18.5018.50
ŁATWOŚĆ DZIAŁANIA KLASYCZNA TEORIA CNÓT I WAD W SCHOLASTYCE Michał Głowala54.0054.00
O CZŁOWIEKU I MORALNOŚCI W FILOZOFII ROBERTA SPAEMANNA Józef Kożuchowski42.5042.50
SPÓR O NATURĘ LUDZKĄ. ZADANIA WSPÓŁCZESNEJ METAFIZYKI 16 red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, A. Gudaniec39.0039.00
SCRIPTA PHILOSOPHICA T. 1 Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL16.5016.50
MIĘDZY AUTENTYCZNOŚCIĄ A UDAWANIEM (POSTAWY TWÓRCZE W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ) red. Anna Kawalec, Wojciech Daszkiewicz36.0036.00
ANTROPOLOGICZNE I SPOŁECZNE DETERMINANTY PRAWA. STUDIUM Z FILOZOFII PRAWA Paweł Skrzydlewski36.0036.00
OSOBA A WYCHOWANIE red. Krzysztof Guzowski, Alicja Kostenecka, Grzegorz Barth23.0023.00
OBJAWIAĆ OSOBĘ Tadeusz Styczeń (redaktor tomu - ks. Alfred M. Wierzbicki)49.5049.50
UMIŁOWANIE BOGA - NAJWYŻSZĄ MĄDROŚCIĄ Zenon Grocholewski18.0018.00
SZTUKA W KULTURZE Henryk Kiereś24.0024.00
PERSONALIZM Czesław Stanisław Bartnik40.0040.00
WOLNOŚĆ W PRAWDZIE Tadeusz Styczeń (redaktor tomu - Kazimierz Krajewski)49.5049.50
CZŁOWIEK WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA red. M. Białonoga-Gosik T. Łach E. Bal K. Zaborowski24.0024.00
RELACJA NAUKA - WIARA NOWE UJĘCIE DAWNEGO PROBLEMU red. Jacek Golbiak Monika Hereć23.0023.00
OSOBLIWOŚĆ LOGIKI INTUICJONISTYCZNEJ Bożena Czernecka-Rej24.5024.50
ŚW. TOMASZ Z AKWINU KOMENTARZ DO "HERMENEUTYKI" ARYSTOTELESA przekład z języka łacińskiego wprowadzenie i komentarz Andrzej P. Stefańczyk49.0049.00
PLURALIZM W LOGICE Bożena Czarnecka-Rej27.0027.00
U PODSTAW JEDNOŚCI BYTOWEJ CZŁOWIEKA. STUDIUM Z METAFIZYKI OSOBY, Arkadiusz Gudaniec32.5032.50
ZESZYTY Z METAFIZYKI NR 7 METAFIZYKA A ONTOLOGIE. PRÓBY PRZEZWYCIĘŻANIA METAFIZYKI I ICH PARADOKSY red. Andrzej Maryniarczyk SDB14.0014.00
JACEK WORONIECKI KATOLICKA ETYKA WYCHOWAWCZA T. 1-3102.00102.00
W POSZUKIWANIU OSOBLIWOSCI NATURY LUDZKIEJ, red. Arkadiusz Gut, Zbigniew Wróblewski32.0032.00
PIETAS. SPÓR O FILOZOFICZNE PODSTAWY MORALNYCH OBOWIĄZKÓW WOBEC RODZICÓW Marek Czachorowski26.0026.00
DEFINICJE I ROZWÓJ WIEDZY. OD ARYSTOTELESA DO PUTNAMA Robert Kublikowski25.0025.00
FILOZOFIA A RELIGIA W DZIEJACH FILOZOFII POLSKIEJ. INSPIRACJE - KRYTYKA red. Stanisław Janeczek, Anna Starościć40.5040.50
OSOBA I NEXUS. ALFREDA GELLA ANTROPOLOGICZNA TEORIA SZTUKI, Anna Kawalec70.0070.00
RÓWNOWAGA PRAW I OBOWIĄZKÓW IMPLIKACJĄ ZASADY DOBRA WSPÓLNEGO Piotr Zamelski35.5035.50
INTUICJA INTELEKTUALNA W METAFIZYCE Wojciech Daszkiewicz40.0040.00
MIĘDZY KONIECZNOŚCIĄ A WOLNOŚCIĄ. RELACJA WOLNEJ WOLI DO PRZEDWIEDZY, PREDESTYNACJI I ŁASKI BOŻEJ W DOKTRYNIE ANZELMA Z CANTERBURY Andrzej P. Stefańczyk31.5031.50
HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ, TOM V, SŁOWNIK, INDEKSY I BIBLIOGRAFIA, Giovanni Reale 24.0024.00
TELEOLOGIA POZNANIA INTELEKTUALNEGO WEDŁUG TOMASZA Z AKWINU, Paweł M. Święcki24.0024.00
JĘZYK I ŚWIAT REALNY Mieczysław A. Krąpiec30.0030.00
NANONAUKI I NANOTECHNOLOGIE red. Józef Zon Marian Wnuk16.0016.00
CZŁOWIEK DAREM. ŻYCIE - RODZINA - PAŃSTWO - PRAWO Tadeusz Styczeń (redaktor tomu - Cezary Ritter)49.5049.50
WARSTWOWA STRUKTURA PRZYRODY. ZARYS STRATALIZMU ONTOLOGICZNEGO Jakub Dziadkowiec25.0025.00
JAN PAWEŁ II O POTRZEBIE I ROLI FILOZOFII W KULTURZE Zofia Józefa Zdybicka USJK14.0014.00
O POLITYCE. WYKŁADY OTWARTE IMIENIA OJCA PROFESORA MIECZYSŁAWA A. KRĄPCA OP Henryk Kiereś23.0023.00
DLACZEGO SĄ NAM POTRZEBNI LEKARZE SUMIENIA? Bogdan Chazan18.0018.00
PARADOKS BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI Arkadiusz Gudaniec26.0026.00
SPÓR O EUROPĘ ZDERZENIA CYWILIZACJI Piotr Jaroszyński15.0015.00
W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA. ŚLADAMI ARETOLOGII PLATONA I ARYSTOTELESA, Zbigniew Pańpuch25.0025.00
W POSZUKIWANIU PODSTAW RACJONALNOŚCI PRAWA, katarzyna Stępień29.0029.00
SZCZĘŚCIE A POLITYKA. ARETOLOGICZNE PODSTAWY POLITOLOGII PLATONA I ARYSTOTELESA, Zbigniew Pańpuch27.5027.50
WIEDZA - WIARA. RACJONALNOŚĆ. JANA FRANCISZKA DREWNOWSKIEGO PROGRAM LOGIZUJĄCEJ MODERNIZACJI MYŚLI FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNEJ, ks. Michał Adamczyk59.0059.00
SPÓR O POCZĄTEK I KONIEC ŻYCIA LUDZKIEGO. ZADANIA WSPÓŁCZESNEJ METAFIZYKI T. 17, red. A. Maryniarczyk SDB, A. Gudaniec, Z. Pańpuch39.0039.00
SPÓR O CIELESNOŚĆ. ANALIZA UJĘĆ WYBRANYCH PROBLEMÓW U TOMISTÓW EGZYSTENCJALNYCH ORAZ PROPOZYCJA WPROWADZENIA DO ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ ROZRÓŻNIENIA MIĘDZY CIAŁEM A ORGANIZMEM, Zbigniew Pańpuch26.0026.00
PROJEKT AUTONOMICZNEJ FILOZOFII REALISTYCZNEJ, Paweł Gondek26.0026.00
NORMALNE LOGIKI POZYCYJNE, T. Jarmużek, M. Tkaczyk23.0023.00
PRZYSZŁOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. PROBLEM UZASADNIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYSZŁE POKOLENIA WE WSPÓŁCZESNEJ ETYCE, Wojciech Lewandowski27.0027.00
STUDIA I SZKICE FILOZOFICZNE, T. III, Antoni B. Stępień23.0023.00
ŚWIADEK PRAWDY. O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II - UCZEŃ, Tadeusz Styczeń SDS, red. tomu Andrzej Szostek MIC50.0050.00
PARAFRAZA "O DUSZY" ARYSTOTELESA, Temistiusz44.0044.00
PROBLEM ABSOLUTU W FILOZOFII ARYSTOTELESA, Włodzimierz Dłubacz30.5030.50
NOWA ERA RELIGII? RUCH NEW AGE I JEGO DOKTRYNA - ASPEKT FILOZOFICZNY, Robert T. Ptaszek32.0032.00
ETYKA. DYDAKTYKA FILOZOFII, T. V, cz. 1 i 2, red. ks. Stanisław Janeczek, Anna Starościc55.5055.50
IDEA DUSZY W REFLEKSJI FILOZOFICZNEJ, ks. Stanisław Kowalczyk18.5018.50
TEORIE MINERALNYCH POCZĄTKÓW ŻYCIA. STUDIUM FILOZOFICZNO - PRZYRODNICZE, Jerzy Rąpała28.0028.00
KU INTERPRETACYJNEJ ANTROPOLOGII RELIGII, Adam A. Szafrański18.0018.00
TEMISTIUSZ. ZMIERZCH PSYCHOLOGII PERYPATETYCKIEJ, Monika A. Komsta25.0025.00
FILOZOFICZNE ŹRÓDŁA SPORU O ROZUMIENIE PRAW DZIECKA. STUDIUM Z FILOZOFII PRAWA I PRAW CZŁOWIEKA, Katarzyna Stępień30.0030.00
MARSILII DE INGHEN QUAESTIONES SUPER ISAGOGEN PORPHYRII. EDITIO CRITICA, Hanna Wojtczak31.0031.00
MYŚLI SERCA Tadeusz Styczeń Sds50.0050.00
ZDOLNOŚCI LUDZKIE I ICH URZECZYWISTNIANIE W RODZINIE. KONCEPCJA MARTHY C. NUSSBAUM, Konrad Sawicki33.5033.50
OD PAIDEI DO KULTURY WYSOKIEJ. FILOZOFICZNO-ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY SPORU O KULTURĘ, Imelda Chłodna-Błach25.0025.00
SPÓR O EUROPĘ. ZDERZENIA CYWILIZACJI, Piotr Jaroszyński16.0016.00
OSOBA NOWĄ ZASADĄ, Vittorio Possenti52.0052.00
OSOBA NOWĄ ZASADĄ, Vittorio Possenti42.0042.00
GRANICE INGERENCJI W NATURĘ, Barbara Chyrowicz19.0019.00
ETYKA I TECHNIKA W POSZUKIWANIU LUDZKIEJ DOSKONAŁOŚCI22.0022.00
ŚW. TOMASZ Z AKWINU DE BONO. O DOBRU, red. A. Maryniarczyk30.0030.00
METODOLOGIA NAUK PRZYRODNICZYCH, Zygmunt Hajduk10.0010.00
Komisja Edukacji Narodowej Studia i szkice z dziejów polskiej kultury intelektualnej. Stanisław Janeczek52.0052.00
ELEMENTARZ ETYCZNY/ ETHICS PRIMER, Karol Wojtyła23.0023.00
O DOBRU WSPÓLNYM. WYKŁADY OTWARTE IMIENIA OJCA PROFESORA MIECZYSŁAWA A. KRĄPCA OP, Paweł Skrzydlewski, red. Tomasz Duma21.0021.00
TEOLOGIA (282)
WYCHOWANIE W RODZINIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ MORALNE PRZESŁANIE KOŚCIOŁA red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz15.0015.00
POLSKA I LITWA - DUCHOWE DZIEDZICTWO W EUROPIE red.Ks. M. Chmielewski31.0031.00
PROBLEMATYKA ETYCZNA PATOLOGII CIĄŻY Zuzanna Grabczak37.5037.50
O JANA PAWŁA II TEOLOGII CIAŁA. FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNE KOMENTARZE DO red. T. Styczeń, C. Ritter27.0027.00
CHWALCIE BOGA W WASZYM CIELE! CZĘŚĆ III CIAŁO SEKSUALNOŚĆ CIERPIENIE Jerzy Grześkowiak28.0028.00
WSPÓŁPRACA WIERNYCH ŚWIECKICH Z DUCHOWNYMI W KOŚCIELE PARTYKULARNYM, Piotr Wierzbicki44.0044.00
TOŻSAMOŚĆ KAPŁANA W REFLEKSJI POLSKICH TEOLOGÓW XXI WIEKU Anna Jędrzejas16.0016.00
JEZUS TWÓRCA I SPEŁNICIEL NASZEJ WIARY ( Hbr 12,2 ) Krzysztof Góźdź52.0052.00
OD HUMANIZMU DO PERSONALIZMU Czesław Bartnik15.0015.00
COMMUNIO W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ REFLEKSJI O KOŚCIELE red.A.Czaja, M.Marczewski43.0043.00
CHRYSTOLOGIA AFRYKAŃSKA W RODZIMYM KONTEKŚCIE KULTUROWYM Stanisław Grodź37.0037.00
JAN PAWEŁ II -MISTRZ DUCHOWY red.Marek Chmielewski32.0032.00
JEZUS CHRYSTUS IKONA HISTORII I WIARY red.R.Dziura21.5021.50
JEZUS CHRYSTUS IKONA KULTURY red.M.Jacniacka, B.Krasucka21.5021.50
PROBLEM ZŁA W TWÓRCZOŚCI F.DOSTOJEWSKIEGO Halyna Kryshtal33.0033.00
SZKOŁA ''JEUNESSE-LUMIERE'' o.DANIELA-ANGE. PRÓBA SYNTEZY DUCHOWOŚCI. Grzegorz M. Korczak29.0029.00
ZADANIE NAUCZYCIELSKIE KOŚCIOŁA WOBEC NOWYCH WYZWAŃ, Marian Buczek, Antoni Dziemianko, Wojciech Góralski, Zbigniew Janczewski, Jan Krajczyński, Józef Krukowski, Józef Marčin, Janusz Mariański, Damián Němec, Piotr Ryguła, Mirosław Sitarz, Stanisław Stefane42.0042.00
JESTEŚMY KOŚCIOŁEM TRÓJEDYNEGO BOGA Roman Słupek31.0031.00
TEOLOGIA JAKO HISTORIA WEDŁUG BRUNONA FORTE Dariusz A. Sobkowicz24.0024.00
KARMELICI BOSI W LUBLINIE W LATACH 1610-1864 Arkadiusz Smagacz31.0031.00
OPERA OMNIA T. XI - TEOLOGIA LITURGII ( Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego )Joseph Ratzinger69.0069.00
ŚWIĘTEGO BONAWENTURY TEOLOGIA HISTORII Joseph Ratzinger, Przełożył Edward Iwo Zieliński22.0022.00
PROGRAM PRZYGOTOWANIA DO MAŁŻEŃSTWA W ŚWIETLE BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH Żaneta Kała19.0019.00
MARYJNOŚĆ MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Tadeusz Zadykowicz19.0019.00
KU CZŁOWIEKOWI I BOGU W CHRYSTUSIE T. 1 ZARYS DOGMATYKI KATOLICKIEJ Wincenty Granat49.5049.50
ŚWIAT OSOBY. PERSONALIZM CZESŁAWA S. BARTNIKA. SYMPOZJA 4, red. Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth25.0025.00
PROBLEMATYKA WYKONAWCZA UTWORÓW ORGANOWYCH FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W ŚWIETLE POGLĄDÓW ESTETYCZNYCH KOMPOZYTORA Ireneusz Wyrwa42.5042.50
CHWALCIE BOGA WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI cz. II CIAŁO I EMOCJE - PRZESZKODA CZY POMOC W WIERZE? Jerzy Grześkowiak26.0026.00
HISTORIA KOŚCIOŁA CZ.I STAROŻYTNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA Bolesław Kumor24.0024.00
ŁASKA BOŻA Juan Lius Lorda ( przełożył Janusz Lekan )32.0032.00
INTEGRALNE KSZTAŁCENIE KAZNODZIEI red. W. Broński22.0022.00
KOŚCIÓŁ W POLSCE T.5 DZIEJE I KULTURA red. J. Walkusz35.0035.00
TEOLOGIA CZŁOWIEKA Krzysztof Góźdź41.0041.00
ŻYCIE PO ŚMIERCI. ESCHATOLOGIA STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU Hugolin Langkammer33.0033.00
WZRASTANIE CZŁOWIEKA W GODNOŚCI MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIU red. M. Kalinowski25.0025.00
KOŚCIÓŁ W POLSCE T.6 DZIEJE I KULTURA red. J. Walkusz21.0021.00
MĘKA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA WEDŁUG ŚW. MATEUSZA A. Paciorek, A. Kramiszewska56.0056.00
LISTY PASTERSKIE. PIERWSZY I DRUGI LIST DO TYMOTEUSZA. LIST DO TYTUSA tłum. H. Langkammer16.5016.50
WSPÓŁCZESNE UJĘCIA ETYKI BIZNESU W POLSCE. PRÓBA OCENY Z PERSPEKTYWY TEOLOGII MORALNEJ. Adam Zadroga29.0029.00
COMPASSIO MARIAE W CHRZEŚCIJAŃSKIM ŻYCIU DUCHOWYM Adam Rybicki40.5040.50
WSPÓŁCZESNE OBLICZA SEKSUALNOŚCI. MORALNE PRZESŁANIE KOŚCIOŁA red. Krzysztof Jeżyna, Marian Pokrywka16.5016.50
WPROWADZENIE DO HEBRAJSKIEGO BIBLIJNEGO Thomas O. Lambdin45.0045.00
WIARA KOŚCIÓŁ LITURGIA, Ks. Czesław Krakowiak39.0039.00
FILOZOFOWAĆ W KONTEKŚCIE TEOLOGII RELIGIA - NATURA - ŁASKA RELIGIA I MISTYKA TOM I Ks. Piotr Moskal16.5016.50
FILOZOFOWAĆ W KONTEKŚCIE TEOLOGII PROBLEM RELIGII PRAWDZIWEJ RELIGIA I MISTYKA TOM II Ks. Piotr Moskal19.0019.00
OBJAWIENIE RELIGIA I MISTYKA TOM III Ks. Piotr Moskal15.0015.00
FORMACJA HOMILETYCZNA ALUMNÓW W WYŻSZYCH SEMINARIACH DUCHOWNYCH W POLSCE Włodzimierz Broński36.5036.50
MARIOLOGIA KONTEKSTUALNA ŚW AUGUSTYNA- MARIOLOGIA W KONTEKŚCIE T6 Marek Gilski24.0024.00
SAKRAMENT BIERZMOWANIA W REFORMIE LITURGII II SOBORU WATYKAŃSKIEGO Czesław Krakowiak45.0045.00
IDEAŁ ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WEDŁUG KS. ANTONIEGO SŁOMKOWSKIEGO Krzysztof Kłos39.0039.00
W TROSCE O DOBRO MAŁŻEŃSTWA I RODZINY. RODZINA CHRZEŚCIJAŃSKA: DOBRA NOWINA NA TRZECIE TYSIĄCLECIE. TOM V, red. Ks. Mirosław Brzeziński35.0035.00
ŚWIĘTEGO BONAWENTURY TEOLOGIA HISTORII Joseph Ratzinger, przełożył Edward Iwo Zieliński44.5044.50
TEOLOGIA W DIALOGU KU DUCHOWEJ INTEGRACJI EUROPY red. Andrzej Kaim, Przemysław Kantyka24.5024.50
TEOLOGIA POLSKA NA XXI WIEK. red. K. Góźdź, K. Klauza20.0020.00
BRACIA MUZUŁMANIE W JORDANII. Adam Wąs34.0034.00
KOŚCIÓŁ MISYJNY WEDŁUG JANA PAWŁA II. Robert Skrzypczak31.5031.50
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KS. PROF. WINCENTEGO GRANATA. Halina Irena Szumił21.5021.50
FENOMEN CZŁOWIEKA. U PODSTAW HUMANIZMU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO. Wincenty Granat29.0029.00
CZŁOWIEK I BÓG W NAUCE ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA. Stanisław Kowalczyk24.0024.00
KOŚCIÓŁ FARNY ŚW. MICHAŁA W LUBLINIE. Wydanie drugie rozszerzone, Jadwiga Kuczyńska78.5078.50
SYMBOLIKA TRYNITARNA BRUNONA FORTEGO. Krzysztof Guzowski33.0033.00
JEZUS JAKO SYN BOŻY W NOWYM TESTAMENCIE I WE WCZESNEJ LITERATURZE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. red. H. Drawnel19.0019.00
KATECHEZA A MAŁE GRUPY SZKOLNE I PARAFIALNE. Halina Wrońska38.5038.50
ISTOTA CHRZEŚCIJAŃSTWA. Bruno Forte29.0029.00
JEZUS I JEGO UCZNIOWIE. MODEL CHRZEŚCIJAŃSKIEJ FORMACJI W EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA. Stanisław Haręzga37.5037.50
PŁCIOWOŚĆ LUDZKA W KONTEKŚCIE MIŁOŚCI. PRZESŁANIE MORALNE KOŚCIOŁA. red. J. Nagórny, M. Pokrywka25.0025.00
CHRZEŚCIJAŃSTWO JEST OSOBĄ / Interpretacja Benedykta XVI / Anna Małdrzykowska17.0017.00
RADY MĄDROŚCI PRZEWODNIK PO MĄDROŚCIOWEJ LITERATURZE STAREGO TESTAMENTU. Stanisław Potocki21.0021.00
WSPÓLNOTY NADZIEI. REALIZACJA ZASAD ŻYCIA SPOŁECZNEGO W ŻYCIU HOSPICYJNYM. Mirosław Kalinowski34.0034.00
KATECHEZA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Andrzej Kiciński33.0033.00
TRYNITARNY WYMIAR KOŚCIOŁA. STUDIUM PATRYSTYCZNE. Jerzy Pałucki34.0034.00
POTOP W TRADYCJI BIBLIJNEJ ORAZ LITERATURZE JUDAIZMU OKRESU DRUGIEJ ŚWIĄTYNI. Ewa Zając23.0023.00
SENS I WARTOŚĆ SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA. red. A. Czaja, M. Wyżlic17.5017.50
TEOKALIA PIĘKNO BOGA. PROLEGOMENA DO ESTETYKI DOGMATYCZNEJ Karol Klauza37.0037.00
ŚPIEWNIK LITURGICZNY red. Karol Mrowiec25.0025.00
U POCZĄTKÓW TEOLOGII HISTORII W POLSCE Mirosław Kowalczyk32.0032.00
TEOLOGIA ROZMOWA O BOGU I CZŁOWIEKU. Jerzy Szymik43.5043.50
WIARYGODNOŚĆ KOŚCIOŁA W KONTEKŚCIE WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE NAUCZANIA JANA PAWŁA II Krzysztof Kaucha34.0034.00
DIALOG Z RELIGIJNO-SPOŁECZNĄ TRADYCJĄ LUDÓW ZAMBII W ŚWIETLE POSOBOROWEJ NAUKI KOŚCIOŁA Ryszard Dziura37.0037.00
HOMO MEDITANS XXVIII ANIOłOWIE I DEMONY red. J. Popławski34.5034.50
DIALOG CHRZEŚCIJAŃSTWA Z WARTOŚCIAMI RELIGIJNYMI BANTUSKIEGO LUDU JANSI W DEMOKRATYCZNEJ REPUBLICE KONGA Kazimierz Szymczycha45.0045.00
PIERWSZY I DRUGI LIST DO TESALONICZAN tłum. i komentarz Hugolin Langkammer15.0015.00
SAKRAMENTY W ŻYCIU MORALNYM CHRZEŚCIJANINA Janusz Nagórny Red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa29.5029.50
KOŚCIÓŁ DLA ŚWIATA. WIARYGODNOŚĆ KOŚCIOŁA W TEOLOGICZNEJ INTERPRETACJI DIETRICHA BONHOEFFERA Piotr Kopiec29.0029.00
PERSONALIZM POLSKI red. Marian Rusecki37.0037.00
CIAŁO ZMARTWYCHWSTAŁE W MYŚLI PATRYSTYCZNEJ PRZEŁOMU II i III WIEKU Mariusz Szram53.5053.50
ZAKONY ŻEŃSKIE W PRL red. Agata Mirek15.0015.00
PARTNERSTWO W MUZYCZNYM DIALOGU. FORTEPIAN W CYKLICZNEJ FORMIE KAMERALNEJ OD JEJ NARODZIN DO SZCZYTOWYCH OSIĄGNIĘĆ ( BORODIN, MAHLER, SZOSTAKOWICZ ) Jolanta Skorek-Munch25.0025.00
HOMO MEDITANS XXIX LECTIO DIVINA red. Jarosław M. Popławski30.5030.50
JEZUS CHRYSTUS OSOBA I CZYN ROMANO GUARDINIEGO CHRYSTOLOGIA PERSONALISTYCZNA Krzysztof Szwarc20.0020.00
PIERWSZY PERSONALISTA AMERYKAŃSKI PERSONALIZM BORDENA PARKERA BOWNE'A Andrzej Jastrzębski25.0025.00
SOTERIOLOGICZNA METAFORA WODY W KSIĘDZE IZAJASZA Wojciech Pikor37.0037.00
KOŚCIÓŁ Czesław Bartnik39.0039.00
PAPIEŻE WOBEC PROBLEMÓW TEOLOGICZNYCH XIX WIEKU Michał Chaberek19.0019.00
RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE W TROSCE O RODZINĘ red. Wioletta Szymczak24.0024.00
KU PEŁNI OSOBY W CHRYSTUSIE. WINCENTEGO GRANATA PERSONALIZM INTEGRALNY Grzegorz Barth24.0024.00
POLSKA TEOLOGIA NADZIEI W OKRESIE POSOBOROWYM Waldemar Olech27.0027.00
PRAWA CZŁOWIEKA MORALNE PRZESŁANIE KOŚCIOŁA red. Krzysztof Jeżyna, Tadeusz Zadykowicz19.0019.00
TEOLOGICZNA INTERPRETACJA MORALNOŚCI NOWEGO PRZYMIERZA - KS. JANUSZ NAGÓRNY red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa 32.0032.00
MULIERIS DIGNITAS. PROMIENIOWANIE KOBIECOŚCI red. Teresa Paszkowska29.0029.00
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MORALNA W KONTEKŚCIE LUDZKIEJ WOLNOŚCI Wojciech Rzepa21.0021.00
WARTOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGO Janusz Nagórny32.0032.00
BADANIA NAD RELIGIAMI AFRYKI ORAZ RELIGIJNOŚCIĄ LUDOWĄ POLSKI I UKRAINY red. H.Zimoń, Z.Kupisiński, S.Grodź37.0037.00
STARY TESTAMENT A RELIGIE red. Ireneusz Sławomir Ledwoń28.5028.50
SPIRITUS SANCTIFICATOR CZŁOWIEK WOBEC DUCHA ŚWIĘTEGO WEDŁUG KSIĄG WYZNANIOWYCH LUTERANIZMU (1529-1537 ) Monika Waluś24.0024.00
SŁOWO BOŻE W ŻYCIU I MISJI KOŚCIOŁA red. Stefan Szymik31.0031.00
W TROSCE O OWOCOWANIE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA red.Małgorzata Wyżlic, Andrzej Czaja17.5017.50
SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA T.1(2009) red. P.Dec, P.Muchowski, M.Munnich,Ł.Niesiołowski-Spano24.0024.00
LEKSYKON POLSKICH DOGMATYKÓW XX I XXI WIEKU red. Krzysztof Góźdź38.5038.50
TEOLOGIA PASTORALNA NAUKĄ W SŁUŻBIE NOWEJ EWANGELIZACJI red. Cz.Krakowiak, W.Przygoda, A.Kiciński, M.Wyrostkiewicz16.0016.00
JEZUS CHRYSTUS POŚREDNIK ZBAWIENIA W HISZPAŃSKIEJ TEOLOGII POSOBOROWEJ Janusz Lekan38.5038.50
NAWRÓCENIE DWORZANINA KRÓLOWEJ ETIOPSKIEJ TYPEM EWANGELIZACJI BEZ GRANIC Robert Głuchowski29.0029.00
RODZINA Z DOROSŁYM DZIECKIEM CHORYM NA SCHIZOFRENIĘ Maria Chuchra43.5043.50
RELACYJNY WYMIAR ROZWOJU OSOBOWEGO W SYSTEMIE RODZINNYM Marian Zdzisław Stepulak 45.5045.50
RECEPCJA NAUCZANIA JANA PAWŁA II W UCHWAŁACH DRUGIEGO POLSKIEGO SUNODU PLENARNEGO Stanisław Tymosz43.5043.50
TEOLOGIA MORALNA W SŁUŻBIE WIARY KOŚCIOŁA Andrzej Derdziuk37.0037.00
KSIĄDZ PROFESOR JANUSZ NAGÓRNY - TEOLOG MORALISTA (1950-2006) red. K.Jeżyna, J.Gocko, W.Rzepa33.0033.00
KATECHEZA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W POLSCE. STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU Paweł Mąkosa34.0034.00
NAUKA JANA PAWŁA II O CHRYSTUSIE SŁUDZE I JEJ ZNACZENIE DLA INTERPRETACJI CHARYZMATU ZGROMADZENIA SŁUG JEZUSA Jadwiga Rowicka21.0021.00
POLSKA SONATA ORGANOWA OKRESU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ. Sudium analityczno-interpretacyjne Elżbieta Charlińska21.0021.00
JOHNA H. NEWMANA TEORIA ROZWOJU DOKTRYNY MARIOLOGICZNEJ Wojciech Życiński19.0019.00
RODZINA JAKO KOŚCIÓŁ DOMOWY red. Antoni Tomkiewicz, Włodzimierz Wieczorek53.5053.50
RELIGIA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM. ZARYS PROBLEMATYKI RELIGIOLOGICZNEJ red. Henryk Zimoń57.5057.50
POSŁANNICTWO TWÓRCÓW PRZEKAZU MEDIALNEGO W ŚWIETLE NAUCZANIA JANA PAWŁA II Jan Kulig24.0024.00
W TROSCE O DOBRO MAŁŻEŃSTWA I RODZINY. DOKUMENTY PAPIESKIEJ RADY DS. RODZINY red. Mirosław Brzeziński 33.5033.50
TRAKTAT O WIARYGODNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSTWA. DLACZEGO WIERZYĆ CHRYSTUSOWI? Marian Rusecki55.5055.50
MOTYW POTOPU JAKO NOWEGO STWORZENIA W BIBLII Łukasz Laskowski34.0034.00
OD MELCHIZEDEKA DO JEZUSA - ARYKAPŁANA. BIBLIA O KAPŁAŃSTWIE red. Dariusz Dziadosz29.0029.00
IN SPIRITU SANCTO ANALIZA PNEUMATOLOGII SOBORU WATYKAŃSKIEGO II Krzysztof Ora19.0019.00
DRZEWO KOSMICZNE IZRAELA W TEKSTACH Ez 31 i Dn 4,7-14. STUDIUM LITERACKO-TEOLOGICZNE Piotr Waszak29.5029.50
W TROSCE O DOBRO MAŁŻEŃSTWA I RODZINY T. 2 - RODZINA: SERCE CYWILIZACJI MIŁOŚCI red. Mirosław Brzeziński32.0032.00
WARTOŚĆ I DOBRO RODZINY red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak58.5058.50
KATECHEZA A OSOBA WYBRANE ZAGADNIENIA Z METODOLOGII PERSONALISTYCZNEJ W KATECHEZIE Piotr Tomasz Goliszek23.0023.00
ŚWIADECTWO CHRZEŚCIJAŃSKIE JAKO ZNAK WIARYGODNOŚCI KOŚCIOŁA Grzegorz Dziewulski24.5024.50
CZŁOWIEK NIEWYGODNY CZŁOWIEK POTRZEBNY. DYSKUSJA ANTROPOLOGICZNA W BIOETYCE AMERYKAŃSKIEJ Piotr Kieniewicz35.0035.00
NIEODGADNIONY BLISKI. OBRAZ BOGA W KAZANIACH KASJANA KORCZYŃSKIEGO OFMConv (1725-1784) Anna Faszczowa19.0019.00
RELIGIA I KOŚCIÓŁ KATOLICKI W ZSRS 1917-1991. KRONIKA Roman Dzwonkowski72.5072.50
CO ZNACZY BYĆ Z JEZUSEM? WARSZTATY BIBLIJNE O DRODZE W EWANGELII WG ŚW. MARKA red. Stanisław Haręzga19.0019.00
PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ - HISTORIA JEDNOŚCI. STUDIUM O DUCHOWOŚCI RUCHU FOCOLARI Lucia Abignente49.0049.00
PRZEMIANY RELIGIJNOŚCI MIEJSKIEJ W CZASIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ Kazimierz Święs49.5049.50
JEZUS CHRYSTUS I JEGO KOŚCIÓŁ W NAUCZANIU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA Hugolin Langkammer17.0017.00
AUTORYTATYWNE NAUCZANIE KOŚCIELNE WEDŁUG DOKUMENTÓW DIALOGU KATOLICKO-LUTERAŃSKIEGO NA FORUM ŚWIATOWYM Andrzej Jankoski18.5018.50
SPÓR O MATKĘ MARIOLOGIA JAKO PROBLEM EKUMENICZNY Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv23.0023.00
SEQUELA CHRISTI ET IMITATIO HOMINIS PARADYGMAT NAŚLADOWANIA WE WSPÓŁCZESNEJ REFLEKSJI TEOLOGICZNOMORALNEJ Źródła i perspektywy Tadeusz Zadykowicz41.0041.00
WEZWANIE DO ODNOWY MORALNEJ ŻYCIA SPOŁECZNEGO W WYPOWIEDZIACH VACLAVA HAVLA Stanislava Gazurova23.0023.00
TAIZE PRZYPOWIEŚCIĄ O KOMUNII I POJEDNANIU Andrzej Łopalewski18.5018.50
NOWY TESTAMENT A RELIGIE red. Ireneusz Sławomir Ledwoń38.5038.50
METRYKA BRYGIDEK LUBELSKICH opracował Jarosław R. Marczewski23.0023.00
WCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO A RELIGIE red. Ireneusz S. Ledwoń, Mariusz Szram46.0046.00
DZIEŁA TOM I. ŚWIĘTE OBRZĘDY KOŚCIOŁA, Amalariusz z Metzu53.0053.00
APOLOGIA RELIGII. RELIGIA I MISTYKA T. VI red. Piotr Moskal18.5018.50
WEZWANIE DO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM Janusz Nagórny ( red. K.Jeżyna, J.Gocko, W.Rzepa )49.0049.00
WARTOŚĆ I DOBRO RODZINY red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak41.0041.00
RODZINA EUROPEJSKA red. Jerzy Koperek41.0041.00
TEOLOGIA NA USŁUGACH WIARY, BLIŻSZA ŻYCIU...W 30 LAT PÓŹNIEJ Jerzy Szymik23.0023.00
BADANIA RELIGIOLOGICZNE W POLSCE red. Zdzisław Kupisiński19.0019.00
OPERA OMNIA T. XII GŁOSICIELE SŁOWA I SŁUDZY WASZEJ RADOŚCI Joseph Ratzinger 87.0087.00
Z WIARY MIŁOŚĆ I NADZIEJA Janusz Nagórny29.0029.00
MORALNOŚĆ OBJAWIONA W BIBLII red. Wojciech Pikor27.0027.00
TOŻSAMOŚĆ WYZNANIOWA. STUDIUM EKUMENICZNE Marcin Składanowski24.0024.00
LOGIKA OBJAWIENIA. ARGUMENT WERYTATYWNY W ŚWIETLE TEOLOGII HANSA URSA VON BALTHASARA Jarosław Przytuła49.5049.50
OBJAWIONA MIŁOŚĆ AGAPETOLOGICZNA WIARYGODNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA Paweł Sokołowski39.0039.00
SŁUŻBA BOŻA KAMEDUŁÓW POLSKICH. TRADYCJA ŻYCIA PUSTELNICZEGO W ŚWIETLE POTRYDENCKIEJ LITURGII RZYMSKIEJ (1605-1963) Waldemar Jan Pałęcki53.5053.50
ŻYCIE KONSEKROWANE W SŁUŻBIE CYWILIZACJI MIŁOŚCI Krzysztofa Dorota J. Koszyka23.0023.00
DUCH ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ CZŁOWIEK T. 2 KOŚCIÓŁ DOMEM red. Stanisław Celestyn Napiórkowski55.0055.00
DUCH ŚWIĘTY KOŚĆIÓŁ CZŁOWIEK TOM III KOŚCIOŁY - WSPÓLNOTY I RUCHY RELIGIJNE - EKUMENIZM red. Celestyn Napiórkowski OFMConv.35.0035.00
DESPERACJA KOBIECA CZY DUCHOWY RADYKALIZM? 800-LECIE POWOŁANIA ŚW. KALRY Z ASYŻU red. Teresa Paszkowska, Roland Prejs27.5027.50
SPIRITUALIAS T. 1 ŚWIĘTY PAWEŁ I JEGO DZIEŁO red. ks. Jan Miczyński25.0025.00
MOC SŁOWA PAŃSKIEGO Adhortacja apostolska VERBUM DOMINI w refleksji biblijno-teologicznej RED. Bogusław Migut, Andrzej Piwowar24.0024.00
PROBOSZCZOWIE KRASNOBRODZCY OD POŁOWY XIX WIEKU Edward Walewander17.0017.00
WIEM JAK GODNĄ STOLICĘ OBEJMUJĘ W DZIEDZICTWIE. BISKUP STEFAN WYSZYŃSKI PASTERZ KOŚCIOŁA LUBELSKIEGO Piotr Nitecki23.5023.50
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI. JANUSZ NAGÓRNY red. Krzysztof Jeżyna35.0035.00
ZNACZENIE SYNODU MONTE LIBANO Z 1736 ROKU DLA KOŚCIOŁA MARONICKIEGO ( Studium historyczno-kanoniczne) Grzegorz Wojciechowski24.0024.00
APOSTOLSKI WYMIAR WOLONTARIATU CHARYTATYWNEGO W POLSCE Wiesław Przygoda46.0046.00
OPERA OMNIA T.VIII/1 - KOŚCIÓŁ - ZNAK WŚRÓD NARODÓW ( Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne ) Joseph Ratzinger60.0060.00
REDAKCJA DRUGIEGO LISTU DO KORYNTIAN. HIPOTEZY, ICH OCENA I PERSPEKTYWY BADAWCZE Paweł Lasek26.0026.00
W TROSCE O DOBRO MAŁŻEŃSTWA I RODZINY. RODZINA: DAR I ZADANIE NADZIEJA LUDZKOŚCI T.3 29.5029.50
KAZANIA I PRZEMÓWIENIA WYBÓR T. 1 Edward Walewander25.0025.00
CHWALCIE BOGA W WASZYM CIELE cz.1 WIERZYĆ WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI Jerzy Grześkowiak 23.5023.50
SIGLA ZBIÓR SKRÓTÓW NAZW INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO, STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO ORAZ INNYCH INSTYTUCJI Z NIMI ZWIĄZANYCH Mirosław Daniluk57.5057.50
ROLA ZIEMI W PRZYMIERZU BOGA Z IZRAELEM. STUDIUM HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE KSIĘGI EZECHIELA Wojciech Pikor46.0046.00
SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA 4(2012) red. Przemysław Dec, Piotr Muchowski, Maciej Münnich, Łukasz Niesiołowski-Spanò23.0023.00
JEZUS I JEGO WYZNAWCY W TALMUDZIE. ANALIZA TEOLOGICZNA, HISTORYCZNA I SOCJOLOGICZNA Mirosław Stanisław Wróbel46.0046.00
UWOLNIĆ WOLNOŚĆ. WIARA A POLITYKA W TRZECIM TYSIĄCLECIU. Joseph Ratzinger / Benedykt XVI28.0028.00
WIARYGODNOŚĆ OBJAWIENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WEDŁUG KARDYNAŁA AVERY DULLESA Sławomir Bartnicki23.0023.00
KOŚCIÓŁ W POLSCE. DZIEJE I KULTURA, T. xv, red. Jan Walkusz30.5030.50
KOŚCIÓŁ NA DROGACH POMORSKIEJ PRZESZŁOŚCI STUDIA I SZKICE Z XIX I XX WIEKU Jan Walkusz29.0029.00
OPERA OMNIA JEZUS Z NAZARETU T. VI/1 Joseph Ratzinger50.0050.00
OPERA OMNIA KOŚCIÓŁ - ZNAK WŚRÓD NARODÓW T. VIII/2 Joseph Ratzinger59.5059.50
KSIĘDZA ADAMA LUDWIKA SZAFRAŃSKIEGO TEOLOGIA LITURGII Zbigniew Michał Głowacki25.0025.00
EKUMENIZM W POSOBOROWYM PÓŁWIECZU. SUKCESY I TRUDNOŚCI KATOLICKIEGO ZAANGAŻOWANIA NA RZECZ JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN red. Marcin Składanowski, Tadeusz Syczewski41.5041.50
EWALUACJA W NAUCZANIU RELIGII Marian Zając41.5041.50
FRATERNITAS - OD PRAGNIENIA DO URZECZYWISTNIENIA Teresa Paszkowska41.5041.50
O EKUMENIZMIE W ROKU WIARY. KSIĘGA PAMIĄTKOWA Z OKAZJI JUBILEUSZU 30-LECIA INSTYTUTU EKUMENICZNEGO KUL red. ks. Przemysław Kantyka, Piotr Kopiec, ks. Marcin Składanowski46.0046.00
FORMACJA ŚWIECKICH PRACOWNIKÓW DUSZPASTERSTWA RODZIN. STUDIUM Z DUSZPASTERSTWA RODZIN W ŚWIETLE BADAŃ DORADCÓW ŻYCIA RODZINNEGO I ABSOLWENTÓW DIECEZJALNYCH STUDIÓW RODZINY Grzegorz Pyźlak46.0046.00
KSIĄŻKA W KULTURZE SANDOMIERSKIEGO ŚRODOWISKA KOLEGIACKIEGO DO 1818 ROKU Tomasz Moskal41.5041.50
POLSKIE DROGI NOWEJ EWANGELIZACJI red. Kazimierz Święs Dariusz Lipiec18.0018.00
DLACZEGO JESZCZE JESTEM W KOŚCIELE? red. Krzysztof Góźdź Sławomir Kunka18.5018.50
CNOTA POKORY W NAUCZANIU GRECKICH OJCÓW KOŚCIOŁA IV WIEKU Mariusz Szram25.0025.00
ŹRÓDŁO ŻYCIA I ŚWIĘTOŚCI. POLSKA TEOLOGIA KULTU NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA35.5035.50
NA DRODZE CZŁOWIEKA CIERPIACEGO BÓG NAWIEDZIŁ LUD SWÓJ Zygmunt Zimowski22.5022.50
KAZANIA I PRZEMÓWIENIA T. 2 (2011-2013) Edward Walewander16.0016.00
OPERA OMNIA LUD I DOM BOŻY W NAUCE ŚW. AUGUSTYNA O KOŚCIELE T. I Joseph Ratzinger59.5059.50
PRAWDA OŚWIECA ROZUM I KSZTAŁTUJE WOLNOŚĆ ENCYKLIKA "VERITATIS SPLENDOR" JANA PAWŁA II PO 20 LATACH red. Jerzy Gocko20.0020.00
CZŁOWIEK W REFLEKSJI KAROLA WOJTYŁY - JANA PAWŁA II WYBRANE ASPEKTY ADEKWATNEJ ANTROPOLOGII red. Anna Różyło, ks. Mariusz Sztaba35.0035.00
OPERA OMNIA T. IX-2 - WIARA W PIŚMIE I TRADYCJI55.0055.00
ORGANIZACJA PARAFIALNA DIECEZJI PRZEMYSKIEJ OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO W XIV-XVI WIEKU Grzegorz Klebowicz71.0071.00
W SŁUŻBIE EWANGELIZACJI. SZKICE Z HISTORII KOSCIOŁA W POLSCE W XX WIEKU Mariusz Leszczyński24.0024.00
EUCHARYSTIA W PARAFII. TEOLOGIA I PRAKTYKA PASTORALNA Czesław Krakowiak25.0025.00
UCZESTNICTWO WIERNYCH ŚWIECKICH W LITURGII KOSCIOŁA ŁACIŃSKIEGO. STUDIUM KANONICZNE Anna Słowikowska28.0028.00
MISTERIUM CIERPIENIA ŚWIĘTEJ FAUSTYNY Wojciech Rebeta41.5041.50
OPREA OMNIA ROZUMIENIE OBJAWIENIA I TEOLOGIA HISTORII WEDŁUG BONAWENTURY T. II Joseph Ratzinger64.5064.50
SIEDEM PSALMÓW POKUTNYCH Z RĘKOPISU NUMER 183 BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE. EDYCJA, Barbara Łukaszewska28.0028.00
TOŻSAMOŚĆ I POSŁANNICTWO RODZINY red. Mirosław Brzeziński Jarosław Jęczeń26.0026.00
OPERA OMNIA T. XIII-2 w ROZMOWIE Z CZASEM55.0055.00
ŚWIADKOWIE WIARY. BIBLIA O WIERZE red. ks. Dariusz Dziadosz25.0025.00
STAUROLOGICZNO-REZUREKCYJNA WIARYGODNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA ks. Jacenty Mastej34.0034.00
Ksiądz Wincenty Granat. Zdzisław Janiec, Marcin Tkaczyk75.0075.00
PYTANIE O LITURGIĘ. MISTERIUM LITURGII W ŻYCIU KOŚCIOŁA Waldemar Jan Pałęcki MSF18.0018.00
NAWRÓCENIE RELIGIA I MISTYKA T. VII red. Ks. Piotr Moskal18.0018.00
KS. JANUSZ NAGÓRNY TEOLOGIA MORALNA - WOKÓŁ ODNOWY PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II red. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko31.5031.50
OD WIARY ABRAHAMA DO WIARY KOŚCIOŁA red. Marcin Kowalski31.5031.50
"NIERUCHOMA PODRÓŻ" CZYLI DUCHOWY PORTRET MARTY ROBIN (1902-1981) red. ks. Jarosław Popławski, ks. Jan K. Miczyński16.0016.00
OPERA OMNIA T. IX-1 - WIARA W PIŚMIE I TRADYCJI60.0060.00
CHRZEŚCIJAŃSTWO W EPOCE SMARTFONÓW red. Paula Rączka, Piotr Anicet Gruszczyński OFM18.0018.00
PERYFERIE WIARY WYZWANIEM DLA KOŚCIOŁA red. Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski22.5022.50
DUSZPASTERSTWO W POLSCE. 50 LAT INSPIRACJI SOBORU WATYKAŃSKIEGO II red. Marek Fiałkowski18.0018.00
EKUMENIZM DLA EWANGELIZACJI red. Ks. Przemysław Kantyka Sławomir Pawłowski SAC18.0018.00
DIALOG W RODZINIE - DOBRE PRAKTYKI red. Beata Parysiewicz, Małgorzata Wyżlic Karolina Komsta-Tokarzewska22.5022.50
NAUCZYCIELSKI URZĄD KOŚCIOŁA A RELIGIE red. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM Piotr Królikowski46.0046.00
WSPÓŁCZESNA RODZINA POLSKA. PRZEMIANY, ZAGROŻENIA I WYZWANIA red. Arkadiusz Jabłoński Małgorzata Szyszka Dorota gizicka21.0021.00
KOŚCIOŁY PARTYKULARNE W USTAWODASTWIE JANA PAWŁA II. ZARYS PROBLEMATYKI Paweł Zając24.0024.00
GŁOSZENIE ODPUSZCZENIA GRZECHÓW W IMIĘ JEZUSA (ŁK 24,47) red. Krzysztof Mielcarek24.0024.00
SAKRAMENTALIA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA W LITURGII KOŚCIOŁA ks. Czesław Krakowiak32.0032.00
DWUDZIESTOWIECZNA POEZJA POLSKA W KONTEKŚCIE ANGLO-AMERYKAŃSKIEGO MODERNIZMU. SŁOJE ZADRZEWNE TYMOTEUSZ KARPOWICZA I THE PISAN CANTOS EZRY POUNDA, Karolina Górniak25.0025.00
W TROSCE O DOBRO MAŁŻEŃSTWA I RODZINY T. 4 - DZIECI: RODZINA I SPOŁECZEŃSTWO W NOWYM TYSIĄCLECIU, red. ks. Mirosław Brzeziński27.5027.50
STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI ARCHIEPARCHII PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ W LATACH 1944-2014, Marek Bielecki38.0038.00
KAZANIA I PRZEMÓWIENIA T. III (2013-2015), ks. Edward Walewander16.5016.50
ANTROPOLOGIA KOMUNIJNA. TEOLOGIA W DIALOGU, ks. Marek Jagodziński23.0023.00
KSIĄDZ STANISŁAW LIBROWSKI - ARCHIWISTA, HISTORYK kOŚCIOŁA I DYDAKTYK, red. Waldemar W. Żurek, Daniel Kiper26.0026.00
POKUTA W ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, S. Mazur18.5018.50
CZY MOŻNA DZISIAJ WZYWAĆ DO NAWRÓCENIA I POKUTY? CHRZEŚCIJAŃSKA ODPOWIEDŹ WIARY, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk18.5018.50
EDUCATRIX ET ADVOCATA. WYCHOWAWCA I OBROŃCA. MIEJSCE KOŚCIOŁA W DZIEJACH NARODU, Zygmunt Zieliński35.0035.00
OPERA OMNIA. JEZUS Z NAZARETU, T. VI/2, Joseph Ratzinger50.0050.00
NOWY SŁOWNIK TEOLOGII BIBLIJNEJ, red. Henryk Witczyk106.00106.00
SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA, 6(2014), red. P. Dec, P. Muchowski, M. Münnich, Ł. Niesiołowski-Spanò18.5018.50
DAR I POWOŁANIE. LUTERAŃSKI MODEL MAŁŻEŃSTWA I RODZINY, Piotr Kopiec26.0026.00
W ODPOWIEDZI NA DAR POWOŁANIA, Andrzej Derdziuk OFMCap12.5012.50
SANKTUARIA I PIELGRZYMKI, ks. Czesław Krakowiak21.5021.50
RADOŚĆ EWANGELII. BIBLIJNE ŹRÓDŁA CHRZESCIJAŃSKIEJ RADOŚCI. ANALECTA BIBLICA LUBLINENSIA, T. XII, red. ks. Arnold Zawadzki27.5027.50
SACRUM W MEDIACH, red. M. Chmielewski, M. Jodkowski, D. Sonak, J. Woźniak32.5032.50
OPERA OMNIA O NAUCZANIU II SOBORU WATYKAŃSKIEGO T. VII/1 Joseph Ratzinger48.0048.00
SPOTKANIA NAUKOWE WYKŁADOWCÓW KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ. T. XI OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ BIEDY, red. ks. Stanisław Fel, Ks. Tomasz Adamczyk23.0023.00
KONSUMPCJONIZM. PERSPEKTYWA PROTESTANCKIEJ KONCEPCJI CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA, Piotr Kopiec42.5042.50
PERSONALISTYCZNY WYMIAR KATECHEZY, Piotr Tomasz Goliszek49.0049.00
PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU. LISTY KATOLICKIE, tłum. Hugolin Langkammer OFM26.5026.50
KONGRES KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KUL LUBLIN 13-16 PAŹDZIERNIK 2016. WOLNOŚĆ OCALONA. CHRZEŚCIJAŃSKIE ŚWIATŁO NA LUDZKICH DROGACH, Ks. Tomasz Adamczyk58.0058.00
UCZNIOWIE ZAMRTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA. STUDIUM EGZEGETYCZNO - TEOLOGICZNE ( J 20,1-29), Bartłomiej Mateusz Sokal24.5024.50
MORALNE KONSEKWENCJE WIARY. SZKICE EKUMENICZNE I PROTESTANCKIE, Sławomir Nowosad45.0045.00
MORALNE KONSEKWENCJE WIARY. SZKICE ANGLIKAŃSKIE, Sławomir Nowosad43.0043.00
VOX PATRUM. ROK XXXV. ANTYK CHRZEŚCIJAŃSKI, 64/2015, red. Piotr Szczur42.0042.00
NAUCZAĆ I ZGŁĘBIAĆ BOŻĄ MIŁOŚĆ. TEKSTY WYBRANE T.I, Joseph Ratzinger29.0029.00
TOŻSAMOŚĆ PROROKA W ŚWIETLE JR 23,9- 40. STUDIUM EGZEGETYCZNO- TEOLOGICZNE, Ks. Piotr Jaworski26.0026.00
OPERA OMNIA T. XIII-3 - W ROZMOWIE Z CZASEM55.0055.00
SERCE JEZUSA W MISTERIUM KOŚCIOŁA 250 LAT KULTU SERCA PANA JEZUSA W POLSCE, red. Waldemar Pałęcki MSF, ks. Zbigniew Głowacki23.5023.50
OPERA OMNIA T. XIII-1 w ROZMOWIE Z CZASEM55.0055.00
OPERA OMNIA O NAUCZANIU II SOBORU WATYKAŃSKIEGO T. VII/2 Joseph Ratzinger50.0050.00
KU CZŁOWIEKOWI I BOGU W CHRYSTUSIE T. 2 ZARYS DOGMATYKI KATOLICKIEJ Wincenty Granat66.0066.00
PRZYWRÓCONA PAMIĘCI IKONA MATKI BOSKIEJ CHEŁMSKIEJ: IKONOGRAFIA - KULT - KONTEKST SPOŁECZNY, red. Andrzej Gil, ks. Mirosław Kalinowski, Ihor Skoczylas30.0030.00
KURIE (ARCHI) DIECEZJALNE KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W II RZECZYPOSPOLITEJ, red. Maria Dębowska35.0035.00
TRYNITARNO-KOMUNIJNA TEOLOGIA STWORZENIA ks. Marek Jagodziński25.0025.00
PEDAGOGIA I APOSTOLSTWO BŁOGOSŁAWIONEJ BOLESŁAWY LAMENT (1862-1946), Teresa Leonarda Kuniszewska MSF45.0045.00
WIĘZY JEDNOŚCI JANA XXIII I KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, ks. Stanisław Wilk SDB, Anna Dorota Wójcik42.0042.00
FUNDAMENT DUCHOWOŚCI I CHARYZMAT ZGROMADZENIA SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA, ks. Jan Krzysztof Miczyński35.0035.00
PROFESOR I MISTRZ SŁUGA BOŻY KS. WINCENTY GRANAT, Halina Irena Szumił50.0050.00
SAKRAMENTY UZDROWIENIA. ZAGADNIENIA WYBRANE, Czesław Krakowiak30.0030.00
LITURGIA I POBOŻNOŚĆ LUDOWA, Czesław Krakowiak33.0033.00
OSOBA KONSEKROWANA II, Antoni Jozafat Nowak14.5014.50
Społeczna Potrzeba Pamięci - Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia. Alina Rynio (red.) Magdalena Parzyszek58.0058.00
OPERA OMNIA. T.IV: WPROWADZENIE DO CHRZEŚCIJAŃSTWA, Joseph Ratzinger 70.0070.00
DEVOTIO MODERNA W POLSKICH TRAKTATACH DUSZPASTERSKICH POWSTAŁYCH DO POŁOWY XV WIEKU, Włodzimierz Bielak26.0026.00
Dzieła II. Porządek antyfonarza. Inne pisma o świętych obrzędach. Reguły życia duchownych i mniszek. Amalariusz z Metzu53.0053.00
PRAWO (193)
PROBLEMY I KONTROWERSJE ZWIĄZANE Z OPODATKOWANIEM DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH. red.B.Kucia-Guściora, P.Smoleń23.0023.00
WKŁAD POLSKICH KANONISTÓW DO NAUKI PRAWA KANONIZACYJNEGO Katarzyna Małgorzata Więcek19.0019.00
UNIA EUROPEJSKA 2009/2010 AKSJOLOGIA, PRAWO, GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA red. W.Bednaruk, M.Bielecki, G.Kowalski, P.Wiśniewski23.0023.00
DUSZPASTERSTWO WIĘZIENNE W PRACY PENITENCJARNEJ red.Jan Świtka, Małgorzata Kuć36.0036.00
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA W KODEKSIE KARNYM Z 1997 ROKU Małgorzata Makarska30.5030.50
NORMATYWNY WYMIAR AMERYKAŃSKICH WCZESNYCH KONSTYTUCJI STANOWYCH Katarzyna Maćkowska17.0017.00
POROZUMIENIA W SPRAWIE REGULACJI STOSUNKÓW MIEDZY PAŃSTWEM I NIEKATOLICKIMI ZWIĄZKAMI WYZNANIOWYMI WE WŁOSKIM PORZĄDKU PRAWNYM Piotr Stanisz39.5039.50
PARRICIDIUM W PRAWIE RZYMSKIM Maciej Jońca27.0027.00
ZAGADNIENIA PRAWA KARNEGO NA TLE NAUCZANIA JANA PAWŁA II red. A. Grześkowiak23.5023.50
OCHRONA RODZINY W POLSKIM PRAWIE KARNYM Sławomir Hypś27.5027.50
NAUCZANIE PAPIEŻA JANA PAWŁA II DO WIĘŹNIÓW I SŁUŻB PENITENCJARNYCH red.J.Świtka, M.Kuć32.0032.00
WYDALENIE FAKULTATYWNE Z INSTYTUTU ZAKONNEGO WEDŁUG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO Marcin Bider28.0028.00
IDEA PRAWA W ORZECZNICTWIE POLSKIM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Jadwiga Potrzeszcz33.0033.00
WSTĘP DO NAUKI O PAŃSTWIE I PRAWIE Józef Krukowski21.0021.00
UNIA EUROPEJSKA W PROCESIE REFORM TRAKTATOWYCH Andrzej Podraza47.0047.00
KOŚCIELNE PRAWO PUBLICZNE (WYBÓR ŹRÓDEŁ) red. M. Sitarz, M. Grochowina, M. Lewicka, A. Romanko, P. Wierzbicki73.5073.50
ZBIÓR PRAWA MOJŻESZOWEGO I RZYMSKIEGO (tekst łacińsko-polski) - przekład i objaśnienia Antoni Dębiński31.0031.00
W POSZUKIWANIU MODELU STANDARDÓW ETYCZNYCH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE Tomasz Barankiewicz45.0045.00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I GOSPODARKA 5 LAT PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ red. Marcin Szewczak, Krzysztof Grabczuk 26.0026.00
PRZYGOTOWANIE SPRAWY BEATYFIKACYJNEJ. AKTUALNY STAN PRAWNY red. Wiesław Bar, Lidia Fiejdasz19.0019.00
TRYBUNAŁY UMIĘDZYNARODOWIONE W SYSTEMIE MIĘDZYNARODOWEGO SĄDOWNICTWA KARNEGO Kinga Stasiak32.0032.00
APUD PATRES PRAWO RZYMSKIE W LITERATURZE WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ red. Antoni Dębiński, Monika Wójcik32.0032.00
REFORMY PROCESU KARNEGO W ŚWIETLE JEGO ZASAD, red. Damian Gil, Ewa Kruk30.0030.00
PRZESTĘPSTWO ZNIEWAŻENIA GROBU W RZYMSKIM PRAWIE KARNYM Maciej Jońca39.5039.50
OBOWIĄZEK WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH, Michał Domagała42.0042.00
PRAWNE ASPEKTY ROZWOJU TURYSTYKI W POLSCE W LATACH 1918-1939 Leszek Ćwikła53.5053.50
UZNAWANIE ZWIĄZKÓW RELIGIJNYCH W POLSCE ( 1944 - 1989) NARZĘDZIEM DYSKRYMINACYJNEJ POLITYKI WŁADZ Jacek Dziobek - Romański18.0018.00
INDYWIDUALIZACJA WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Małgorzata Kuć34.5034.50
POLSKIE PRAWO GOSPODARCZE OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO, Sebastian Kwiecień52.0052.00
KURIA RZYMSKA I POMNIKI CHRZEŚCIJAŃSTWA NA SZLAKU DO WIECZNEGO MIASTA. red. E. Szczot38.5038.50
FINANSOWANIE INSTYTUCJI WYZNANIOWYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W POLSCE Tadeusz Stanisławski22.0022.00
KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ I Z POLSKĄ. Bogusław Trzeciak34.5034.50
PRAWO PODATKOWE W KAZUSACH I ZADANIACH Michalina Duda, Beata Kucia-Guściora, Monika Munnich28.0028.00
WIĘZIENNICTWO NA LUBELSZCZYŹNIE W OKRESIE STANU WOJENNEGO red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć34.5034.50
ORDYNACJA PODATKOWA W TEORII I PRAKTYCE red. B.Kucia-Guściora, M.Munnich, L.Bielecki, A.Krukowski23.0023.00
JAKIEJ ORDYNACJI WYBORCZEJ POTRZEBUJE RZECZPOSPOLITA red. D.Dudek, D.Kała, P.Potakowski19.0019.00
REWINDYKACJA NIERUCHOMOŚCI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POSTĘPOWANIU PRZED KOMISJĄ MAJĄTKOWĄ Dariusz Walencik25.0025.00
ADMINISTRACYJNO-PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W POLSCE Marcin Szewczak24.0024.00
PRAWO DO PRYWATNOŚCI W PRAWIE KANONICZNYM I W PRAWIE POLSKIM Wiesław Kacprzyk28.5028.50
KRYMINOLOGICZNE I PENITENCJARNE ASPEKTY WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI red. Małgorzata Kuć39.5039.50
KONTROLA PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH STUDIUM TEORETYCZNO-PRAWNE Paweł Fajgielski38.5038.50
BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH, Bogdan Szlachta, Józef Krukowski, Dariusz Dudek, Viktor Hryshchuk, Daniel Krošlák, Viacheslav Blikhar, Grażyna Ancyparowicz, Vasyl Franczuk, Eduard Korpáš, Maria Blikhar, Teresa Liszcz, Viktor Križan, Miloš La40.0040.00
ŚRODKI PRZEKAZU INFORMACJA CZY MANIPULACJA red. A.Balicki, T Guz, W.Lis19.0019.00
TRYBUNAŁ KORONNY W KULTURZE PRAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ red. A. Dębiński, W. Bednaruk, M. Lipska23.0023.00
NIEWAŻNOŚĆ UMOWY O PRACĘ Jacek Chaciński25.0025.00
ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ PROFESORA IGNACEGO CZUMY red. Kazimierz Ostaszewski, Jacek Szczot34.0034.00
SKUTECZNOŚĆ ODDZIAŁYWAŃ PENIETNCJARNYCH W KONTEKŚCIE ZJAWISKA PODKULTURY WIĘZIENNEJ ORAZ INSTYTUCJI WARUNKOWEGO PRZEDTERMINOWEGO ZWOLNIENIA SKAZANYCH red. Małgorzata Kuć 32.0032.00
PRAWNE ASPEKTY MIGRACJI NA PRZYKŁADZIE UREGULOWAŃ WYBRANYCH UCZESTNIKÓW SYSTEMU MIĘDZYNARODOWEGO red. Katarzyna Maćkowska19.0019.00
ADULTERA W ŚWIETLE LEX IULIA DE ADULTERIIS COERCENDIS Dorota Stolarek 18.5018.50
PRAWO RODZINNE W DOBIE PRZEMIAN red. Piotr Kasprzyk, Piotr Wiśniewski44.5044.50
CRIMEN LAESAE MAIESTATIS STUDIUM NAD WPŁYWAMI PRAWA RZYMSKIEGO W DAWNEJ POLSCE Marzena Dyjakowska28.0028.00
PRAKTYKA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA. T. 1 red. Kinga Machowicz17.0017.00
CHRZEŚCIJAŃSKA KONCEPCJA KARY KRYMINALNEJ A WSPÓŁCZESNE POGLĄDY NA KARĘ Filip Ciepły 24.0024.00
PODSTAWY REGULACJI STOSUNKÓW PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLICE WŁOSKIEJ red. Przemysław Czarnek, Dariusz Dudek, Piotr Stanisz24.0024.00
WYPOWIEDZENIE UMOWY AGENCYJNEJ Dariusz Bucior27.0027.00
PRACE ROZPROSZONE T.1 PUBLIKOWANE W LATACH 1895-1901 Juliusz Makarewicz red. Alicja Grześkowiak34.0034.00
KONTROLA PODATKOWA GENEZA I ROZWÓJ PROCEDURY Monika Münnich27.0027.00
SACRILEGIUM W 'DEKRECIE' GRACJANA Krzysztof Burczak42.5042.50
OCHRONA RODZINY W PRAWIE KOŚCIOŁA ŁACIŃSKIEGO Elżbieta Szczot35.0035.00
RADIOFONIA I TELEWIZJA NARZĘDZIA SŁUŻĄCE DO REALIZACJI MISJI KOŚCIOŁA. PRAWO I PRAKTYKA W POLSCE 1989-2008 Piotr Wiśniewski24.0024.00
LEX RHODIA DE IACTU STUDIUM HISTORYCZNOPRAWNE Z ZAKRESU RZYMSKIEGO PRAWA HANDLOWOMORSKIEGO Stanisław Płodzień19.0019.00
AGNIESZKA PRZED TRYBUNAŁEM Waldemar Bednaruk21.0021.00
TRANSKULTUROWOŚĆ FILOZOFII PRAWA ANTONIEGO KOŚCIA, red. Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Tomasz Barszcz, Jadwiga Potrzeszcz,25.0025.00
SEJMIKI LUBELSKIE W OKRESIE STANISŁAWOWSKIM (1764-1794) Waldemar Bednaruk41.5041.50
POBÓR PODATKÓW SAMORZĄDOWYCH red. Artur Krukowski19.0019.00
PLANOWANIE INWESTYCJI PUBLICZNYCH ( Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe ) red. Klaudia Giordano, Rafał Biskup27.5027.50
BIGAMIA W PRAWIE RZYMSKIM Joanna Misztal-Konecka32.0032.00
PRAWO W EUROPIE ŚREDNIOWIECZNEJ I NOWOŻYTNEJ red. Artur Lis22.0022.00
KOMENTARZ DO KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO T II*2 KSIĘGA II LUD BOŻY Józef Krukowski40.0040.00
PRAWO KANONICZNE WEDŁUG KODEKSU JANA PAWŁA II TII Ks.Tadeusz Pawluk35.0035.00
PRAWO KANONICZNE WEDŁUG KODEKSU JANA PAWŁAII T III Ks. Tadeusz Pawluk26.0026.00
PRAWO KANONICZNE WEDŁUG KODEKSU JANA PAWŁA II T IV Ks. Tadeusz Pawluk41.0041.00
BODŹCE PRAWNO-FINANSOWE W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZACHĘTY I UTRUDNIENIA, red. Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek25.0025.00
PRZESŁANKI KONIECZNE DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ( Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej ) red. Anna Tunia25.5025.50
ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA TERRORYZMOWI W PRAWIE KARNYM red.Łukasz Czebotar, Sławomir Hypś,Krzysztof Wiakś25.0025.00
FINANSOWANIE ZADAŃ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZE ŚRODKÓW UE red. Marcin Szewczak, Małgorzata Ganczar22.0022.00
POJĘCIE RÓWNOWAGI PRAWNEJ W ZBIOROWYM PRAWIE PRACY, Paweł Nowik45.0045.00
PRZESTRZENIE BADAWCZE MŁODYCH NAUKOWCÓW, INSPIRACJE, INNOWACJE, WDROŻENIA, red. Robert Tabaszewski, Konrad Sawicki, Arkadiusz Błachut28.0028.00
BILATERALIZM W STOSUNKACH PAŃSTWOWO-KOŚCIELNYCH red. Marek Bielecki27.0027.00
WOLNOŚĆ SUMIENIA I RELIGII SKAZANYCH I TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH Jerzy Nikołajew25.0025.00
WOLNOŚĆ GOSPODARCZA W WYMIARZE PODMIOTOWYM Rafał Biskup35.0035.00
DEKADA HARMONIZACJI W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj27.5027.50
EWOLUCJA PRAWA POLSKIEGO POD WPŁYWEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec23.0023.00
PRAWA CZŁOWIEKA W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ KULTUROWYCH I PRAWNYCH Robert Andrzejczuk32.0032.00
PROBLEMY NOWELIZACJI PRAWA SĄDOWEGO red. Damian Gil23.0023.00
PRACE ROZPROSZONE T. 2 ( publikowane w latach 1902-1913 ) Juliusz Makarewicz, Red. naukowa Alicja Grześkowiak32.0032.00
FEDERALIZM CZY JEDNOLITOŚĆ? DETERMINANTY - SKUTKI - WPŁYW NA REGULACJE PRAWNE red. Katarzyna Maćkowska, Sebastian Kwiecień20.0020.00
KONCEPCJA MISJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W NAUCE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Jan Izdebski26.5026.50
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI red. Damian Gil, Iwona Butryn, Agata Jakieła, Kamil M. Woźniak32.0032.00
SAMORZĄD TERYTORIALNY Z PUNKTU WIDZENIA NOWOCZESNEJ ADMINISTRACJI KSIĘGA POŚWIĘCONA PAMIĘCI JACKA DZIOBKA-ROMAŃSKIEGO red. Stanisław Wrzosek, Magdalena Pyter, Małgorzata Ganczar40.5040.50
PARAFIA W PRAWIE KANONICZNYM I W PRAWIE POLSKIM red. Leszek Sławoj Głódź, Józef Krukowski, Mirosław Sitarz33.0033.00
NORMATYWNY WYMIAR GODNOŚCI CZLOWIEKA red. Wojciech Lis, Adam Balicki33.0033.00
STATUS OBWINIONEGO sensu largo W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH O WYKROCZENIA Iwona Bień-Węgłowska23.0023.00
JURYDYCZNE UWARUNKOWANIA WOLNOŚCI WYPOWIEDZI W POLSCE JAKO KATEGORIA PRAW CZLOWIEKA Kinga Machowicz32.0032.00
DANINA PUBLICZNA W SŁUŻBIE SAMORZĄDU red. Artur Krukowski24.0024.00
WIZJA EUROPEJSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I JEJ REALIZACJA W PRAWIE POLSKIM red. Joanna Misztal-Konecka, Grzegorz Tylec25.0025.00
SAMODZIELNOŚĆ JURYSDYKCYJNA SĄDU KARNEGO WOBEC KOMPETENCJI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO I TRYBUNAŁÓW EUROPEJSKICH Małgorzata Wąsek-Wiaderek41.0041.00
POCZĄTKI AMERYKAŃSKIEJ ADMINISTRACJI LOKALNEJ ( od założenia kolonii do 1787 roku) Katarzyna Maćkowska41.0041.00
STOSOWANIE PRAWA PRZEZ WYDZIAŁ DO SPRAW WYZNAŃ W RZESZOWIE WOBEC DUCHOWNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W LATACH 1950-1973 Lidia Fiejdasz32.0032.00
ZASADY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH W PRESPEKTYWIE OSTATNICH NOWELIZACJI, red. Damian Gil, Ewa Kruk25.0025.00
WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYKRYWANIA WYKROCZEŃ I ŚCIGANIA ICH SPRAWCÓW rsd. I. Nowicka, A. Sadło-Nowak, A. Tunia35.0035.00
KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW I red. Mirosław Sitarz42.5042.50
KOMENTARZ DO KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO T V KSIĘGA VII PROCESY Józef Krukowski54.5054.50
KOŚCIELNE PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONKORDATOWE Józef Krukowski44.0044.00
ANGIELSKIE PRAWO RODZINNE, M. Butrymowicz, P. Kroczek18.5018.50
PRAWO RZYMSKIE. MARGINALIA Maciej Jońca27.5027.50
KOMPETENCJE WYŁĄCZNE UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ I UNII CELNEJ Artur Kuś41.5041.50
NOWOCZESNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZADANIA I DZIAŁALNOŚĆ - UWARUNKOWANIA PRAWNE red. Maciej Rudnicki, Maciej Jabłoński, Kamila Sobieraj32.0032.00
REFORMY USTROJOWE W POLSCE 1989-1998-? red. Tadeusz Stanisławski Bogusław Przywora Łukasz Jurek32.5032.50
STANDARDY BEZSTRONNOŚCI ŚWIATOPOGLĄDOWEJ WŁADZ PUBLICZNYCH red. Artur Mezglewski, Anna Tunia23.0023.00
NABYCIE PRZYNALEŻNOŚCI DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO Marek Zaborowski32.0032.00
SPECYFIKA PRAWA CZŁOWIEKA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Michał Skwarzyński26.0026.00
KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Joanna Kielin-Maziarz27.5027.50
PRAWNOKARNA OCHRONA IMPREZ SPORTOWYCH W ZWIĄZKU Z EURO 2012 red. Mirosław Kopeć36.0036.00
SAMORZĄD GMINNY W III RZECZYPOSPOLITEJ. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY red. Marek Klimek, Jarosław Czerw, Bogdan Więckiewicz23.0023.00
SŁUŻEBNA ROLA ZWROTU „ RODZINNY” W PRZEPISACH PRAWA POLSKIEGO Piotr Telusiewicz41.0041.00
ADMINISTROWANIE ROZWOJEM REGIONALNYM W SYSTEMIE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Marcin Szewczak 32.0032.00
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY JAKO PODMIOT ADMINISTRUJĄCY Rafał Sura32.0032.00
NOWE PRAWO ENERGETYCZNE red. Maciej Rudnicki, Kamila Sobieraj36.0036.00
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY FIZYCZNEJ ORAZ ICH OCHRONA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Grzegorz Tylec51.0051.00
ZAKRES ZASTOSOWANIA CYWILNOPRAWNEJ SANKCJI NIEWAŻNOŚCI DO UMOWNYCH STOSUNKÓW PRACY I UMOWY O PRACĘ NAKŁADCZĄ Jacek Chaciński27.5027.50
DOMENA PUBLICZNA - TROSKA O PRAWA PODSTAWOWE? red. Paweł Fajgielski, Paweł Potakowski27.5027.50
SYTUACJA PRAWNO-POLITYCZNA MINISTRÓW KULTÓW W MEKSYKU Wiesław Bar39.0039.00
SAMORZĄD ZAWODOWY INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH JAKO SAMORZĄD ZAWODU ZAUFANIA PUBLICZNEGO Joanna Smarż38.0038.00
EWOLUCJA PRAWA POLSKIEGO W DOBIE GLOBALIZACJI red. Dominik Tyrawa23.0023.00
AUTORYTET PREZYDENTA A KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dariusz Dudek41.5041.50
SPONSORING. KWALIFIKACJA PRAWNA Mariusz Grabowski18.5018.50
PRAKTYKA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA TOM 2 red. Kinga Machowicz16.0016.00
PRAWO W OCHRONIE ZDROWIA. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU red. Marcin Szewczak Bartłomiej Drop Ryszard Śmiech25.0025.00
USTRÓJ HIERARCHICZNY KOŚCIOŁA. WYBÓR ŹRÓDEŁ 2 red. Mirosław Sitarz Agnieszka Romanko Urszula Wasilewicz Paweł Zając49.5049.50
SŁUŻĄC DOBRU WSPÓLNEMU red. Katarzyna Kułak-Krzysiak, Jerzy Parchomiuk48.0048.00
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI III. KORZENIE I EWOLUCJA INSTYTUCJI PRAWA SĄDOWEGO red. Damian Gil31.5031.50
PODMIOT BIERNY PRZESTĘPSTWA NA TLE WŁOSKIEGO PRAWA KARNEGO Marek Smarzewski23.0023.00
PREFERENCJE PODATKOWE red. Beata Kucia-Guściora Marcin Burzec18.0018.00
WPŁYW ACQUIS COMMUNAUTAIRE I ACQUIS SCHENGEN NA PRAWO POLSKIE - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY TOM I - 10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ red. Artur Kuś Anna Szachoń-Pszenny29.0029.00
WPŁYW ACQUIS COMMUNAUTAIRE I ACQUIS SCHENGEN NA PRAWO POLSKIE - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY TOM II - 15 LAT ACQUIS SCHENGEN W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ red. Artur Kuś Anna Szachoń-Pszenny34.5034.50
RELACJE PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W ŚWIETLE INTERPELACJI POSŁÓW NA SEJM VI KADENCJI (2007-2011) red. Michał Zawiślak46.0046.00
PRAKTYKA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA TOM III: WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI red. Kinga Machowicz Grzegorz Zasuwa 16.0016.00
PRZYNALEŻNOŚĆ DO KOŚCIOŁA A UCZESTNICTWO WIERNYCH W ŻYCIU PUBLICZNYM red. Józef Krukowski Mirosław Sitarz Bartłomiej Pieron25.0025.00
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE red. Wojciech Lis28.5028.50
HENRYK INSADOWSKI OPERA SELECTA predmowa Antoni Dębiński redakcja naukowa Joanna Misztal-Konecka35.0035.00
KOŚCIELNE PRAWO MAJĄTKOWE Paweł Kaleta33.0033.00
KULTURALNE PRAWA CZŁOWIEKA. REGULACJE NORMATYWNE I ICH REALIZACJA Anna Magdalena Kosińska 31.5031.50
METODA NEGOCJACJI UKŁADOWYCH W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Paweł Nowik25.0025.00
PRAWO SĄDOWE W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO red. Damian Gil27.0027.00
SKUTKI CZYNNOŚCI PROCESOWYCH W ŚWIETLE STANDARDÓW EUROPEJSKICK red. Damian Gil25.0025.00
ZASADA SUWERENNOŚCI NARODU W WARUNKACH INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ Marek Dobrowolski29.5029.50
PRAWNE ASPEKTY TURYSTYKI PIELGRZYMKOWEJ red. Anna Tunia26.0026.00
RODZINA W PRAWIE KARNYM WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH Sławomir Hypś34.0034.00
STATUS I STRUKTURA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W UZBEKISTANIE Stanisław Kawa33.0033.00
ROLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W UTRZYMANIU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO red. Lech Jańczuk18.0018.00
RÓWNOWAGA PRAW I OBOWIĄZKÓW IMPLIKACJĄ ZASADY DOBRA WSPÓLNEGO Piotr Zamelski35.5035.50
ROLA ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W PRZECIWDZIAŁANIU PRZESTĘPCZOŚCI - ZAGADNIENIA WYBRANE red.Sławomir Hypś, Konrad Kołek40.0040.00
EWOLUCJA ZADAŃ PODMIOTÓW FUNKCJONUJĄCYCH W STRUKTURZE PAŃSTWA red. Dominik Tyrawa, Iwona Burtyn22.5022.50
PODSTAWOWE KONSTRUKCJE I TENDENCJE ROZWOJOWE PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO red. Andrzej Herbet, Piotr Zakrzewski18.0018.00
UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W STRATEGICZNEJ OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO JAKO INSTYTUCJA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Anna Haładyj37.5037.50
SPRZECIW SUMIENIA W PRAKTYCE MEDYCZNEJ - ASPEKTY ETYCZNE I PRAWNE red. Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon 27.0027.00
STREFA NADZWYCZAJNEJ SYTUACJI EKOLOGICZNEJ JAKO SZCZEGÓLNY REŻIM KONSTYTUCYJNY UKRAINY Grzegorz Kowalski40.5040.50
AGENCJA FRONTEX W STREFIE SCHENGEN. 10 LAT DOŚWIADCZEŃ red. Artur Kuś Anna Kosińska Anna Szachoń-Pszenny27.0027.00
KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW T.II red. ks. Mirosław Sitarz43.0043.00
KATOLICKIE ZASADY RELACJI PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ A PRAWO POLSKIE red. Józef Krukowski Mirosław Sitarz Henryk Stawniak45.0045.00
WPŁYW ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ SPRZWCY CZYNU ZABRONIONEGO Anna Komadowska22.5022.50
MAŁŻEŃSTWO JAKO ZAWARTY ZWIĄZEK MĘŻCZYZNY I KOBIETY red. Tomasz Rakoczy25.0025.00
STANOWIENIE I STOSOWANIE PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE. SANKCJE I PREFERENCJE W PRAWIE PODATKOWYM red. Beata Kucia-Guściora Monika Munnich Adam Zdunek31.5031.50
KOŚCIOŁY PARTYKULARNE W USTAWODASTWIE JANA PAWŁA II. ZARYS PROBLEMATYKI Paweł Zając24.0024.00
RECEPCJA PRAWA WEWNĘTRZNEGO ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH W PRAWIE POLSKIM Anna Tunia38.0038.00
PRZYSZŁOŚĆ MEDIACJI W POLSKIM SYSTEMIE PRAWA red. ks. Tomasz Rakoczy22.5022.50
SPRAWNOŚĆ A LEGALNOŚĆ DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SFERZE OCHRONY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO red. Piotr Stanisz Małgorzata Czuryk Kazimierz Ostaszewski Juliusz Święcki55.0055.00
WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA red. Wojciech Lis31.5031.50
STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI ARCHIEPARCHII PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ W LATACH 1944-2014, Marek Bielecki38.0038.00
PRAWNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA RODZINY W ŚWIETLE WYBRANYCH ŹRÓDEŁ POLSKICH DO 1320 ROKU, Artur Lis33.0033.00
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA LUBELSZCZYŹNIE W 2014 ROKU, red. Agnieszka Łukasik-Turecka23.0023.00
ZWYCZAJ JAKO OKOLICZNOŚĆ WYŁĄCZAJĄCA PRZESTĘPNOŚĆ CZYNU W POLSKIM PRAWIE KARNYM, Mirosław Damian Kopeć25.5025.50
II POLSKI SYNOD PLENARNY A SYNODY DIECEZJALNE, red. J. Krukowski, M. Sitarz, A. Pastwa39.5039.50
ROLE UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH - WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO, T. 1, red. D. Gil, E. Kruk25.5025.50
ROLE UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH - WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO, T. 2, red. D. Gil, E. Kruk25.5025.50
SĄDOWNICTWO POLSKIE WOBEC DOROBKU PRAWA UE, red. D. Gil32.0032.00
PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY, 31(2015)13.5013.50
STRUKTURA ARGUMENTUM A SIMILI, Tomasz Barszcz18.5018.50
KONSUL HONOROWY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I W PRAKTYCE POLSKIEJ, Wojciech Stefan Staszewski59.0059.00
ULPIANI LIBER SINGULARIS REGULARUM, przekł. i obj. Antoni Dębiński, Krzysztof Burczak32.0032.00
POLITYKA WYZNANIOWA A PRAWO III RZECZYPOSPOLITEJ, red. Michał Skwarzyński, Piotr Steczkowski33.0033.00
FILOZOFICZNE ŹRÓDŁA SPORU O ROZUMIENIE PRAW DZIECKA. STUDIUM Z FILOZOFII PRAWA I PRAW CZŁOWIEKA, Katarzyna Stępień30.0030.00
MEDIACJA W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH W PRAWIE KANONICZNYM I W PRAWIE POLSKIM, Agnieszka Romanko42.0042.00
OCHRONA PRACY W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM W POLSCE. STUDIUM HISTORYCZNO-PRAWNE, red. Karol Dąbrowski, Sebastian Kwiecień28.0028.00
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PRAWA ENERGETYCZNEGO, red. Michał Domagała, Małgorzata Ganczar, Artur Kuś40.0040.00
PRAWO ADMINISTRACYJNE, red. Stanisław Wrzosek, Małgorzata Kruszewska-Gagoś35.0035.00
PRAWO DO ZDROWIA W SYSTEMACH OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA, Robert Tabaszewski46.5046.50
PUBLICZNE PRAWA PODMIOTOWE JEDNOSTKI W SYSTEMIE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, Jacek Trzewik32.0032.00
PRAWNO-HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA MIGRACJI POLAKÓW PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ, W OKRESIE SOLIDARNOŚCIOWYM I PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ, red. Edyta Krzysztofik, Renata M. Pal38.0038.00
PRAWO INSTYTUCJONALNE UNII EUROPEJSKIEJ W ZARYSIE, red. Artur Kuś37.0037.00
STANOWIENIE I STOSOWANIE PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE. OCENA I KIERUNKI ZMIAN, red. Beata Kucia-Guściora, Monika Munnich, Adam Zdunek, Robert Zieliński36.0036.00
PRAWO TRANSPORTOWE, L. Babiński, Wł. Górski28.0028.00
HUMANISTYKA (386)
WOKÓŁ PROBLEMÓW HISTORII. STUDIA O KULTURZE I LITERATURACH WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH red. Anna Woźniak37.0037.00
ROMANTYCZNA SILVA RERUM. O NORWIDOWYM ALBUMIE ORBIS Piotr Chlebowski53.0053.00
WOBEC ROMANTYZMU red. M.Łukaszuk, M.Maciejewski46.0046.00
USTRÓJ SĄDÓW WOJSKOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1955 Marcin Zaborski34.5034.50
POLSKA LITERATURA WSPÓŁCZESNA WOBEC ROMANTYZMU red.M.Łukaszuk D.Seweryn48.0048.00
CYPRIAN NORWID VADE- MECUM opr.Józef Fert45.5045.50
MIĘDZY OBRAZEM I SŁOWEM STUDIA O POGLĄDACH ESTETYCZNYCH I TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ NORWIDA Dariusz Pniewski32.0032.00
DROGAMI PIELGRZYMA STUDIA I ARTYKUŁY O TWÓRCZOŚCI ,, CZWARTEGO WIESZCZA" Mieczysław Inglot37.0037.00
,,IPSE IPSUM'' O AUTOPORTRETACH CYPRIANA NORWIDA Edyta Chlebowska25.0025.00
ŻOŁNIERZE NIEUGIĘCI PROCESY CZŁONKÓW ZWIĄZKU WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH OKRESU KOMUNISTYCZNEGO W LUBLINIE opr. Jan Ziółek54.0054.00
PRZYWOŁANE Z PAMIĘCI Czesław Zgorzelski30.5030.50
POWSZECHNA ORGANIZACJA ,, SŁUŻBA POLSCE'' W LATACH 1948-1955 Ludwik Stanisław Szuba44.0044.00
KONCEPT W KULTURZE STAROPOLSKIEJ red. L. Ślęk A. Karpiński W. Pawlak37.0037.00
POETYCKI ŚWIAT WARTOŚCI JOSIFA BRODSKIEGO Monika Grygiel23.0023.00
ŚWIADECTWO RELIGIJNE GATUNEK- JĘZYK- STYL Małgorzata Danuta Nowak33.0033.00
KONCEPT W POLSKICH KAZANIACH BAROKOWYCH Wiesław Pawlak34.5034.50
PREDYKATYWY LEKSYKALNE W KONFRONTACJI PRZEKŁADOWEJ Maria Mocarz34.5034.50
BIOGRAFIA HISTORIOGRAFIA DAWNIEJ I DZIŚ BIOGRAFIA NOWOCZESNA NOWOCZESNOŚĆ BIOGRAFII red. R.Kasperowicz E.Wolicka34.5034.50
KONCEPCJA DZIEJÓW W POWIEŚCIACH HISTORYCZNYCH Maciej Nowak28.0028.00
UŁAŃSKIE LATO OD KRECHOWIEC DO KOMAROWA Bohdan Królikowski39.5039.50
LE DIALOGUE AVEC LE NATURALISME DANS I' OEUVRE DE JORIS- KARL HUYSMANS Edyta Kociubińska36.0036.00
DOMINIKANIE KLASZTORÓW RUSKICH POŁOWA XV- XVI WIEK Walery Koszewierski34.5034.50
SEJMIK SZLACHECKI ZIEMI CHEŁMSKIEJ 1648-1717 Robert Kozyrski37.0037.00
LOSY JEŃCÓW ROSYJSKICH W POWSTANIU LISTOPADOWYM 1830- 1831 Jan Warmiński25.0025.00
LOKACJE NA PRAWIE NIEMIECKIM W ZIEMI PRZEMYSKIEJ W LATACH 1345-1434 Elżbieta Dybek29.5029.50
PRAŁACI I KANONICY WIŚLICCY W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA Leszek Poniewozik33.0033.00
ŁACIŃSKIE SZKOŁY PARAFIALNE NA TERENIE METROPOLII LWOWSKIEJ W EPOCE NOWOŻYTNEJ Jacek Chachaj25.0025.00
DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA ZGROMADZENIA SIÓSTR OPATRZNOŚCI BOŻEJ W LATACH 1857-1905 Elżbieta Monika Albiniak31.0031.00
ARCYBISKUP EDWARD ROPP ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ Antonina Kozyrska31.0031.00
SZPITAL PRZY KOŚCIELE P.W. DUCHA ŚWIĘTEGO W LUBLINIE W LATACH 1419-1655 Dariusz Prucnal29.5029.50
EDUKACJA I OPIEKA SPOŁECZNA W URZĘDOWIE XV-XVIII WIEK Marian Surdacki27.0027.00
EDUKACJA POCZĄTKOWA W POLSKICH SZKOŁACH W XIII-XVIII WIEKU Stanisław Litak34.5034.50
NA SZLAKU CHROBREGO W SZEŚĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ POWROTU DO POLSKI ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH O PRACACH NAD ICH PRZEJĘCIEM W RAMACH POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO Grzegorz Górski25.0025.00
KOŁO NAUKOWE HISTORYKÓW STUDENTÓW 1919-2004 red.E.M. Ziółek50.5050.50
DOKUMENT W ROCZNIKACH JANA DŁUGOSZA Agnieszka Nalewajek27.0027.00
ŚWIAT ,, LALKI'' 15 STUDIÓW red. J. A. Malik31.0031.00
POTRZEBA SACRUM LITERATURA POLSKA OKRESU PRL-u red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Wiesław Felski47.5047.50
RANA, KTÓRA PRZYZYWA BOGA O TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ JANUSZA ST. PASIERBA Wojciech Kudyba39.5039.50
LEKSYKON DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO REPRESJONOWANEGO W ZSRS 1939-1988 Roman Dzwonkowski37.0037.00
PATRIOTYZM W MYŚLI KONFEDERATÓW BARSKICH Arkadiusz Michał Stasiak25.0025.00
REZYDENCJA KRÓLEWSKA W NIEPOŁOMICACH W CZASACH PANOWANIA ZYGMUNTA AUGUSTA 1548-1572 Agnieszka Januszek30.5030.50
ROZWÓJ KULTU I IKONOGRAFII ŚW. KATARZYNY ZE SIENY W POLSCE Maria Adelaide Mongini29.5029.50
SYMPOZJA KAZIMIERSKIE POŚWIĘCONE KULTURZE ŚWIATA PÓŹNEGO ANTYKU I WCZESNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA TOM IV MĘCZENNICY W ŚWIECIE PÓŹNEGO ANTYKU red.B.Iwaszkiewicz- Wronikowska, D.Próchniak40.0040.00
SYMPOZJA KAZIMIERSKIE POŚWIĘCONE KULTURZE ŚWIATA PÓŹNEGO ANTYKU I WCZESNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA V MIEJSCE ŚWIĘTE W EPOCE PÓŹNEGO ANTYKU red.B. Iwaszkiewicz- Wronikowska, D. Próchniak52.0052.00
LITERATURA I SZTUKA DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU ŚWIATOPOGLĄDY - POSTAWY- TRADYCJE red.B.Bobrowska, S. Fita, J.A. Malik42.0042.00
TRADYCJA BIBLIJNA W LITERATURZE POLSKIEJ BIOGRAFIA OPRACOWAŃ WIEK XX Grzegorz Kramarek37.0037.00
WSCHÓD I ZACHÓD W POSZUKIWANIU EUROPY DUCHOWEJ red. M Ołdakowska- Kuflowa, M. Stebler, A. Woźniak37.0037.00
POEZJA I UCZNIOWIE Maria Gorlińska25.0025.00
NORWIDOWSKIE INSPIRACJE Józef Fert25.0025.00
DZIEJE DOMINIKANÓW W POLSCE XIII- XVIII WIEK HISTORIOGRAFIA I WARSZTAT BADAWCZY HISTORYKA red.H. Gapski, J. Kłoczowski, J.A. Spieża29.5029.50
ONUFRY PIETRASZKIEWICZ BIOGRAFIA ZESŁAŃCA Małgorzata Cwenk44.0044.00
ZGROMADZENIE CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W LATACH1868-1919 Kunegunda Zofia Rusztyn33.0033.00
STUDIA NORWIDIANA 22-23 red.red. P. Chlebowski, J. Fert34.5034.50
SENTENCJONALNOŚĆ NORWIDA O VADE- MECUM I ,, TRYLOGII WŁOSKIEJ'' Dorota Plucińska30.5030.50
DRAMATURGIA MACIEJA SZUKIEWICZA Anna Podstawka37.0037.00
STUDIA NAD SZTUKĄ RENESANSU I BAROKU TOM VII FUNDATOR I DZIEŁO W SZTUCE NOWOŻYTNEJ CZĘŚĆ 2 red. J. Lileyko, I. Rolska- Boruch37.0037.00
STUDIA NAD SZTUKĄ RENESANSU I BAROKU TOM VI FUNDATOR I DZIEŁO W SZTUCE NOWOŻYTNEJ CZEŚĆ 1 red. J. Lileyko, I. Rolska- Boruch37.0037.00
STUDIA NAD SZTUKĄ RENESANSU I BAROKU TOM V red. J. Lileyko, I. Rolska- Boruch34.5034.50
PRZESTRZEŃ KOŚCIELNA W TOPOGRAFII ŚREDNIOWIECZNEGO KRAKOWA PRÓBA SYNTEZY Andrzej Niewiński27.5027.50
KOŚCIOŁY PARAFIALNE W ARCHIDIAKONACIE WŁOCŁAWSKIM XVI- XVIII W. Stanisław K. Olczak25.0025.00
FILOLOGIA KLASYCZNA W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM W LATACH 1918-2004 Tadeusz Madała, Krzysztof Narecki20.0020.00
DEUS DESIDERATUS SACRUM W POETYCKIM DZIELE TADEUSZA RÓŻEWICZA Wojciech Kruszewski18.0018.00
W KRĘGU SZTUKI EDYTORSKIEJ MATERIAŁY Z III OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW MŁODYCH EDYTORÓW KAZIMIERZ DOLNY, 18-20 LISTOPADA 2005 red.D. Gajc, K. Nepelska16.0016.00
UTOPIA IDEAŁU. FILOLOGIA, TYPOGRAFIA, NOWE MEDIA red. Justyna Staroń13.5013.50
PEREGRINATIO AD VERITATEM STUDIA OFIAROWANE PROFESOR ALEKSANDRZE WITKOWSKIEJ OSU Z OKAZJI 40- LECIA PRACY NAUKOWEJ red. U. Borkowska OSU, Cz. Deptuła, Ks. R. Knapiński, Z. Piłat, E. Wiśniowski60.0060.00
STACHURA TOTALNY Dariusz Pachocki21.0021.00
DRAMAT OBCY W POLSCE W XIX I XX WIEKU red.W. Kaczmarek, J. Michalczuk30.0030.00
OD KONTESTACJI DO RELACJI CZŁOWIEK WOBEC BOGA W DRAMACIE MŁODEJ POLSKI Wojciech Kaczmarek28.0028.00
STAROPOLSKIE PIŚMIENNICTWO HAGIOGRAFICZNE I SŁOWNIK HAGIOGRAFÓW POLSKICH II BIBLIOGRAFIA HAGIOGRAFII STAROPOLSKIEJ Aleksandra Witkowska, Joanna Nastalska58.0058.00
PARLER ET ECRIRE EN FRANCAIS CONSTRUCTION DE LA TEMPORALITE DANS LE DISCOURS NARRATIF PAR DES APPRENANTS POLONAIS AVANCES EN FRANCAIS Magdalena Sowa40.0040.00
L' ADIALOGISME ET LA POETISATION DU TEXTE DRAMATIGUE DANS LE THEATRE DE FRANCOIS BILLETDOUX Witold Wołowski34.5034.50
KRES UŁAŃSKIEJ EPOPEI Bohdan Królikowski39.5039.50
KATECHIZMY W RZECZYPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU Wojciech Pawlik43.0043.00
FIGURY ZBAWIENIA? IDEA W WYBRANYCH KONCEPCJACH ARTYSTYCZNYCH XIX WIEKU Ryszard Kasperowicz35.5035.50
DOMINIKANIE W LUBLINIE STUDIA Z DZIEJÓW I KULTURY red. Henryk Gapski32.5032.50
EMIGRANCI I JANKESI O AMERYKAŃSKICH HISTORYKACH ROSJI Mirosław Filipowicz36.5036.50
DWUJĘZYCZNY PODRĘCZNIK KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO, Anna Majewska-Wójcik, Magdalena Smoleń-Wawrzusiczyn, Anita Račáková, Gabriela Olchowa80.0080.00
UŁUDA I CUD W ŚWIECIE SZTUKI ANDRIEJA SINIAWSKIEGO - ABRAMA TERCA Anna Woźniak36.0036.00
MIASTO W PEJZAŻU MALARSKIM XV WIEKU NIDERLANDY Małgorzata Urszula Mazurczak27.0027.00
WĄWOLNICA W ŚREDNIOWIECZU Katarzyna Pisarek - Małyszek28.0028.00
MALARSTWO MATERII W POLSCE JAKO FORMUŁA ,, NOWOCZESNOŚCI'' Piotr Majewski25.0025.00
ŚWIAT PRZEDSTAWIONY? O GRUPIE ,, WPROST'' Małgorzata Kitowska- Łysiak34.5034.50
PRAEDICATIO TABULARIS Bożena Noworyta- Kuklińska29.0029.00
DU TEXTE DRAMATIQUE AU TEXTE NARRATIF Witold Wołowski51.0051.00
ZWEITE, IDEALE SCHOPFUNG SZTUKA W MYŚLENIU HISTORYCZNYM JACOBA BURCKHARDTA Ryszard Kasperowicz39.0039.00
SZKOŁA RYCERSKA KADETÓW JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI I RZECZYPOSPOLITEJ, red. Waldemar Bednaruk, Kamil Jaszczuk46.0046.00
MEDEA. EURYPIDES przłożył i opracował Robert R. Chodkowski19.0019.00
ZAMIAST EPOSU RZECZ O DZIENNIKACH ZOFII NAŁKOWSKIEJ Adam Fitas32.0032.00
DZIEJE CHEŁMSKIEJ KAPITUŁY KATEDRALNEJ OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO Jarosław R. Marczewski59.5059.50
VISIO RELIGIOSA W POLSKIEJ SZTUCE BAROKOWEJ Aneta Kramiszewska28.0028.00
OPIEKA SPOŁECZNA W ORDYNACJI ZAMOJSKIEJ W XVII-XVIII WIEKU Wiesław Partyka33.0033.00
KULTUROWY WYMIAR TWÓRCZOŚCI NORWIDA, red. Janusz Cyprian Moryc OFM, Ryszard Zajączkowski35.0035.00
ARTYSTYCZNO-DYPLOMATYCZNE KONTAKTY ZYGMUNTA III WAZY Z NIDERLANDAMI POŁUDNIOWYMI Ryszard Szmydki37.0037.00
ZESŁAŃCY POSTYCZNIOWI W IMPERIUM ROSYJSKIM. red. Eugeniusz Niebelski38.5038.50
PRASA ŻYDÓW POLSKICH. OD PRZESZŁOŚCI DO TERAŹNIEJSZOŚCI, red. Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek44.0044.00
SCHULZOWSKIE MARGINALIA. Małgorzata Kitowska - Łysiak28.0028.00
GRUPA ZAMEK. HISTORIA - KRYTYKA - SZTUKA. red. M. Kitowska- Łysiak, M. Lachowski, P. Majewski33.0033.00
ANDRZEJ STANISŁAW CIECHANOWIECKI KOLEKCJONER, MARSZAND I MECENAS Magdalena Białonowska59.0059.00
WARTOŚĆ - SACRUM - NORWID.T. 2 STUDIA I SZKICE AKSJOLOGICZNOLITERACKIE. Stefan Sawicki27.0027.00
POZNAWANIE SĄSIADÓW. Z ZAGADNIEŃ RELIGIJNYCH W POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ KULTURZE. red.M. Ołdakowska-Kuflowa, M. Kawecka34.0034.00
ANIOŁOWIE W POEZJI ADAMA MICKIEWICZA. Monika Kulesza-Gierat23.0023.00
Z DZIEJÓW KAZIMIERZA DOLNEGO W ŚREDNIOWIECZU Katarzyna Pisarek-Małyszekk27.5027.50
RZECZ I RZECZOWOŚĆ W KULTURZE XX I XXI WIEKU. red. M. Kitowska-Łysiak, M. Lachowski32.0032.00
WIERZĘ W CUDA NIE OD DZIŚ. RELIGIA W ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI JANA MATEJKI. Elżbieta Matyaszewska25.0025.00
POETA I SZTUKMISTRZ. O TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ I ARTYSTYCZNEJ NORWIDA. red. Piotr Chlebowski34.5034.50
SZKOLNICTWO SIEDLECKIE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM. Jolanta Polkiewicz25.0025.00
STUDIA NAD SZTUKĄ RENESANSU I BAROKU. tom VIII red. J. Lileyko, I. Rolska-Boruch37.0037.00
MYŚL SŁOWIAŃSKA JANA PAWŁA II. Ryszard Łużny23.0023.00
OBRAZ I ŻYWIOŁY. red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Małgorzata Żak38.5038.50
KRÓL EDYP. SOFOKLES. red. i tłum. Robert R. Chodkowski19.0019.00
ŚWIAT ROŚLIN W XVII KSIĘDZE ETYMOLOGII IZYDORA Z SEWILLI. Tatiana Krynicka32.0032.00
RZECZYWISTOŚĆ OBRAZU. Małgorzata Kitowska-Łysiak22.0022.00
JUSTUS LIPSJUSZ I DAWNE PRZEKŁADY JEGO DZIEŁ NA JĘZYK POLSKI Justyna Dąbkowska-Kujko46.0046.00
W KRĘGU HISTORII I KULTURY SŁOWIAN WSCHODNICH. red. M.Kawecka, A.Nowacki, L.Puszak24.0024.00
RZYMSKOKATOLICKA AKADEMIA DUCHOWA W PETERSBURGU Irena Wodzianowska37.0037.00
JĘZYK POLSKI WSPÓŁCZESNOŚĆ HISTORIA T. VI red. W. Książek-Bryłowa, M. Nowak34.5034.50
URZĘDÓW W XVII I XVIII WIEKU. MIASTO - SPOŁECZEŃSTWO - ŻYCIE CODZIENNE. Marian Surdacki47.0047.00
SETNIK ORATORÓW POLSKICH XIX I XX WIEKU Antoni Bednarek40.0040.00
ELITY I MASY W SPOŁECZEŃSTWACH CZECH I POLSKI W ŚREDNIOWIECZU I WCZESNYCH CZASCH NOWOŻYTNYCH, red. Agnieszka Januszek-Sieradzka, Henryk Gmiterek, Wojciech Iwańczak, Paweł Kras35.0035.00
DZIEJE KULTU BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W XX WIEKU Stanisław Jan Burda43.0043.00
ECCLESIASTICA W ROSYJSKIM PAŃSTWOWYM ARCHIWUM HISTORYCZNYM W SANKT PETERSBURGU Marian Radwan63.0063.00
PRZESTRZENIE OBRAZÓW LESZKA MĄDZIKA Dominika Łarionow30.5030.50
LISTY DO RODZICÓW (1951-1957) TEKSTY (1954-1960) URSZULA CZARTORYSKA oprac. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Kamila Leśniak33.0033.00
POLSKIE PRZYMIOTNIKI ZŁOŻONE TUPU DWUOKI, KRZYWOUSTY, RUDOBRODY NA TLE SŁOWIAŃSKIM Tadeusz Malec34.0034.00
DIALOGI FILOZOFICZNO - LITERACKIE ANTOLOGIA TEKSTÓW, red. Jolanta Prochowicz20.0020.00
NIEOBAŁAMUCONA WRAŻLIWOŚĆ. PISARZE OKRESU POZYTYWIZMU O FILANTROPII I MIŁOSIERDZIU Beata Obsulewicz - Niewińska43.5043.50
NOWA FALA WOBEC HISTORII Lech Giemza22.0022.00
MIĘDZY WARSZAWĄ PETERSBURGIEM I RZYMEM. KOŚCIÓŁ A PAŃSTWO W DOBIE KRÓLESTWA POLSKIEGO Anna Barańska72.5072.50
HORYNIEC-ZDRÓJ. STUDIA Z HISTORII MIEJSCOWOŚCI I PARAFII, Bp Mariusz Leszczyński40.0040.00
ELEKTRA SOFOKLES przekład i wstęp Robert R. Chodkowski19.0019.00
POSZUKIWANIE ŚWIADECTW SZKICE O PROBLEMATYCE RELIGIJNEJ W LITERATURZE DRUGIEJ POŁOWY XIX I POCZĄTKU XX WIEKU red. Jakub A. Malik37.0037.00
SIOSTRY ZAKONNE W OBOZACH PRACY W PRL W LATACH 1954-1956 Agata Mirek58.0058.00
CYPRIAN NORWID DZIEŁA WSZYSTKIE T. X LISTY 1 1839-1854 oprac. Jadwiga Rudnicka72.5072.50
NATURA I HISTORIA SIR JOSHUY REYNOLDSA WIZJA SZTUKI EUROPEJSKIEJ Jacek Jaźwierski25.0025.00
PLEBANI ARCHIDIAKONATU POMORSKIEGO W XVIII WIEKU Tomasz Nowicki39.5039.50
KSIĘGOZBIORY PARAFIALNE W PREPOZYTURZE WIŚLICKIEJ W II POŁOWIE XVIII WIEKU Joanna Szady49.0049.00
MIŁOŚĆ I GIMNAZJALIŚCI PRACA Z TEKSTEM KULTUROWYM NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO Magdalena Marzec27.0027.00
LITERATURA EMIGRACYJNA W SZKOLE red. Z. Kudelski, S.J. Żurek27.0027.00
NARODOWE SIŁY ZBROJNE NA LUBELSZCZYŹNIE 1944-1947 Mirosław Piotrowski49.0049.00
DZIEJE RZYMSKOKATOLICKIEJ DIECEZJI KAMIENIECKIEJ W LATACH 1918-1941 Witalij Rosowski34.5034.50
FIRLEJOWIE LEOPARDZI STUDIA NAD PATRONATEM I FUNDACJAMI ARTYSTYCZNYMI W XVI-XVII WIEKU Irena Rolska43.5043.50
POLICJA W OCHRONIE ZABYTKÓW SAKRALNYCH red. Zbigniew Judycki, Mirosław Karpowicz37.0037.00
ZAKONY ŻEŃSKIE W POLSCE W EPOCE NOWOŻYTNEJ Małgorzata Borkowska56.5056.50
PISARZ I WYZNAWCA W KRĘGU TWÓRCZOŚCI ROMANA BRANDSTAETTERA Ryszard Zajączkowski44.0044.00
NIEMIECCY KATOLICY W POZNAŃSKIEM A POLITYKA NARODOWOŚCIOWA RZĄDU PRUSKIEGO 1871-1914 Witold Matwiejczyk42.5042.50
SAKRY I SUKCESJA ŚWIĘCEŃ BISKUPICH EPISKOPATU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE W XIX I XX WIEKU (NA TLE WCZEŚNIEJSZYCH OKRESÓW DZIEJOWYCH) Krzysztof Rafał Prokop46.0046.00
HIERONIM HRABIA STROYNOWSKI. PRAWNIK - EKONOMISTA - FIZJOKRATA Artur Jan Kukuła31.0031.00
PRAWDA W LITERATURZE red. A.Tyszczyk, J.Borowski, I.Piekarski60.0060.00
LOSY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO W CZASIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ opracował Jan Ziółek29.5029.50
RELACJA O WYPRAWIE CECORSKIEJ 1620 Teofil Szemberg19.5019.50
CREDO IN DEUM W TEOLOGII I SZTUCE KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH red. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska49.0049.00
FEDERACJA ROSYJSKA - WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW T.2 red. Tomasz Kapuśniak23.0023.00
QUIDAM STUDIA O POEMACIE red. Piotr Chlebowski55.5055.50
INTERKULTUROWOŚĆ W PRZEWODNIKU TURYSTYCZNYM. STUDIUM O ODBIORZE INNOŚCI W PRZEKŁADZIE Maria Mocarz21.0021.00
DROGAMI CZECHOWICZA Tadeusz Kłak20.0020.00
MOWA O KONSTYTUCJI RZĄDU 3 MAJA 1791 ROKU Hieronim Stroynowski, do druku przygot. Ewa Ziółek19.0019.00
INICJATYWY ARTYSTYCZNE EUSTACHEGO POTOCKIEGO Krzysztof Gombin33.0033.00
MIĘDZY PROFESJĄ I PASJĄ. ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ BOHDANA KELLES-KRAUZEGO Elżbieta Błotnicka-Mazur44.0044.00
DYLEMATY DRAMATU I TEARTU U PROGU XXI WIEKU red. Anna Podstawka, Agnieszka Jarosz , 23.0023.00
PRAWO I OBRAZ W MINIATORSTWIE ŚREDNIOWIECZNYM. Iluminowany rękopis < Concordia discordantium canonum> Gracjana w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL Arkadiusz Adamczuk34.5034.50
DEFINICJE POETYCKIE NORWIDA Tomasz Korpysz27.0027.00
KRYPTONIM „ PEDAGOG ” I „ ZLIKWIDOWANI ”. ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ.TAJNA ORGANIZACJA NIEPODLEGŁOŚCIOWA NAUCZYCIELI Z ŁOWICZA (Moje wspomnienia ) Jan Ziółek29.5029.50
VOTUM DAVIDICUM POETYCKIE PARAFRAZY PSALMÓW W JĘZYKU ŁACIŃSKIM W XVI I XVII WIEKU Angelika Modlińska-Piekarz34.5034.50
WYBRANE PROBLEMY TERMINOLOGII POLSKO-FRANCUSKIEJ ORAZ METOD BADAŃ JĘZYKOZNAWCZYCH W TŁUMACZENIACH red. Dorota Śliwa19.0019.00
AKCJA KATOLICKA I UKRAIŃSKIE ORGANIZACJE KATOLICKIE W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Oleh Behen37.0037.00
INSCENIZACJE STAROPOLSKIEGO DRAMATU RELIGIJNEGO Jarosław P. Woźniak17.5017.50
MALOWANE KURTYNY TEATRALNE HENRYKA SIEMIRADZKIEGO Agnieszka Kuczyńska28.5028.50
GRUPA ZAMEK. KONTEKSTY - WSPOMNIENIA - ARCHIWALIA red. M.Kitowska-Łysiak, M. Lachowski. P. Majewski 42.0042.00
EUROPA W HISZPAŃSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ ORAZ MYŚLI POLITYCZNEJ POLSKIEGO UCHODŹSTWA W LATACH 1945-1995 Jacek Gołębiowski43.5043.50
WOBEC FORMY OTWARTEJ OSCARA HANSENA. IDEA - UTOPIA - REINTERPRETACJA red. M. Lachowski, M. Linkowska, Z. Sobczuk29.5029.50
OBRAZ POGODNEJ ŚMIERCI. NORWID - RAFAEL - MARATTI I ŚMIERĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA Jan Zieliński22.0022.00
RZECZPOSPOLITA AKADEMICKA. DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻY STUDENCKIEJ NA KUL-u W II RZECZYPOSPOLITEJ red. Mieczysław Ryba17.0017.00
RELIGIJNOŚĆ NA PROGU NOWOCZESNOŚCI. O LITERATURZE POLSKIEJ LAT 1918-1945 red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Lech Giemza44.0044.00
RĘKOPISY I FORMY. BADANIE LITERATURY JAKO SZTUKA ODNAJDYWANIA PYTAŃ Wojciech Kruszewski26.0026.00
POLSKO-ŻYDOWSKA LITERACKA MAPA LUBELSZCZYZNY Anna Jeziorkowska-Polakowska32.0032.00
MAŁE PROZY ORZESZKOWEJ I KONOPNICKIEJ red. Iwona Wiśniewska, Beata K. Obsulewicz49.0049.00
WKŁAD CHRZEŚCIJAŃSTWA W KULTURĘ WEDŁUG CHRISTOPHERA DAWSONA Izabela Łukasik34.5034.50
PIEŚNI ZAKLĘTE W DWA JĘZYKI...O KOŁYSANKACH POLSKICH, ŻYDOWSKICH I POLSKO-ŻYDOWSKICH (1864-1939) Anna Jeziorkowska-Polakowska27.0027.00
CYPRIAN NORWID DZIEŁA WSZYSTKIE T. III POEMATY 1 oprac. Stefan Sawicki, Adam Cedro87.5087.50
CZŁOWIEK PO ZAGŁADZIE. PROBLEMATYKA EGZYSTENCJALNA W TWÓRCZOŚCI HENRYKA GRYNBERGA Monika Szabłowska-Zaremba25.0025.00
KRONIKA BERNARDYNEK LUBELSKICH 1618-1885 Anna Szylar39.5039.50
OBRAZY SĄ KORZENIAMI MYŚLI Elżbieta Wolicka-Wolszleger43.0043.00
STUDIA NAD SZTUKĄ RENESANSU I BAROKU T. X red. Irena Rolska-Boruch59.0059.00
JEZUS ROMANA BRANDSTAETTERA Paweł Kochaniewicz49.5049.50
POEZJA I PUBLICYSTYKA Józef. F. Fert19.5019.50
THE CARNIVALESQUE MUSE. THE NEW FICTION OF ROBERT COOVER Patrycja Antoszek38.0038.00
CZYTANIE WSPÓŁCZESNOŚCI red. Małgorzata Łukaszuk, Małgorzata Peroń25.0025.00
KRASICKI NASZ POWSZEDNI Roman Doktór46.0046.00
SŁOWA DO NAPISU NA ZEGARZE SŁONECZNYM V Stanisław Czycz (opracowała Dorota Niedziałkowska)16.5016.50
POETYKA I SEMANTYKA DOŚWIADCZEŃ RELIGIJNYCH W LITERATURZE red .Agnieszka Bielak, Piotr Nowaczyński31.0031.00
ZASTYGŁE W POLSZCZYŹNIE SZKICE O ŚWIĘTACH W POEZJI POLSKO-ŻYDOWSKIEJ DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO Sławomir Jacek Żurek26.0026.00
WYPRAWA EGIPSKA ROKU 1798 Józef Szumlański24.0024.00
PODRÓŻ MONTESKIUSZA. BIOGRAFIA PRZESTRZENNA Paweł Matyaszewski46.0046.00
WOLNOŚĆ UKRZYŻOWANA. RZECZ O BIAŁORUSKIM DRAMACIE I TEATRZE Beata Siwek36.0036.00
STUDIA NAD SZTUKĄ RENESANSU I BAROKU T. IX (Ceremoniał i obyczaj w XVI-XVIII wieku) red. Jerzy Lileyko, Irena Rolska-Boruch37.0037.00
RESZEF BÓG STAROŻYTNEGO ORIENTU Maciej Münnich42.0042.00
WARSZTATOWO-AKSJOLOGICZNE MECHANIZMY TWORZENIA TELEWIZJI Jacek Dąbała39.5039.50
WALKA O DUSZE DZIECI I MŁODZIEŻY W PIERWSZYM DWUDZIESTOLECIU POLSKI LUDOWEJ Sabina Bober45.0045.00
MINISTRI ECCLESIAE SŁUŻBA KOŚCIELNA I WITRYCY W DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ W XVIII WIEKU Tomasz Nowicki55.5055.50
E-POLONISTYKA red. Aleksandra Dziak, Sławomir Jacek Żurek27.0027.00
SATYR I NIMFA. BAJKA O ZŁOTYM GRZEBYKU Bolesław Leśmian ( oprac.D. Pachocki, A.Truszkowski)22.0022.00
DAWNE LITERATURY ROMAŃSKIE - ŻYWIOŁY, TEMPERAMANTY, CHARAKTERY red. Maciej Abramowicz, Paweł Matyaszewski25.0025.00
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W POWSTANIU LISTOPADOWYM 1830-1831 cz. I Jan Skarbek59.0059.00
PROBLEMY EDYTORSTWA BIBLIOLOGII I TYPOGRAFII red. Agata Ptak, Katarzyna Baran21.0021.00
OBRAZY MIASTA. FOTOGRAFIA POMIĘDZY DOKUMENTEM A DZIEŁEM SZTUKI Red. Marcin Lachowski, Piotr Majewski35.5035.50
POLSKIE MEBLE GIĘTE Joanna Wojciechowska-Kucięba34.0034.00
ARCHIDIECEZJA LWOWSKA OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO W GRANICACH POLSKI 1944-1992 Mariusz Leszczyński52.0052.00
POLSKOŚĆ PONAD GRANICAMI red. G. Czetwertyńska, A. Karczewska, S.J. Żurek36.5036.50
KRZYŻ. BIBLIOTEKA ENCYKLOPEDII KATOLICKIEJ T.6 red. Elżbieta Kasjaniuk27.0027.00
TRAGEDIE T II , AJSCHYLOS przełożył Robert R. Chodkowski59.5059.50
NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO A SPECYFICZNE POTRZEBY UCZĄCYCH SIĘ. O kompetencjach, motywowaniu i strategiach. RED. Jolanta Knieja, Sebastian Piotrowski53.0053.00
SIEĆ DEKANALNA I PARAFIALNA (ARCHI)DIECEZJI LUBELSKIEJ W LATACH 1805-2005 Joanna Kumor-Mielnik43.0043.00
ADMINISTRACJA DIECEZJALNA W KRÓLESTWIE POLSKIM W LATACH 1864-1918 (Studium prozopograficzne) ROLAND PREJS43.0043.00
LITERACKA HERMENEUTYKA CYPRIANA NORWIDA Paulina Abriszewska39.0039.00
NAZWY MIEJSCOWOŚCI HISTORYCZNEJ ZIEMI LWOWSKIEJ Anna Czapla49.5049.50
MASZYNISTA GROT Stefan Grabiński10.0010.00
ABRAHAM W POLSKIEJ PROZIE BIBLIJNEJ Edward Fiała27.5027.50
NOWY KATALOG DOKUMENTÓW I LISTÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ KUL Angelika Modlińska-Piekarz22.0022.00
ZAWSZE FRAGMENT? STUDIA Z HISTORII KULTURY XX I XXI WIEKU red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Marcin Lachowski35.0035.00
PODRÓŻE ARTYSTYCZNE. ARTYSTA W PODRÓŻY red. Ryszard Kasperowicz, Jacek Jaźwierski, Marcin Pastwa38.0038.00
ANTIQUUM DOCUMENTUM ET NOVO RITUI. SZTUKA PO TRYDENCIE W ARCHIDIAKONACIE LUBELSKIM W XVII WIEKU Irena Rolska45.5045.50
POWINOWACTWA SZTUK W KULTURZE OŚWIECENIA I ROMANTYZMU red. Agata Seweryn, Monika Kulesza-Gierat35.0035.00
ATLAS HISTORYCZNY (ARCHI)DIECEZJI LUBELSKIEJ 1805-2010 red. Henryk Gapski49.5049.50
PSYCHOANALITYCZNE INTERPRETACJE LITERATURY (FREUD - JUNG - FROMM - LACAN) red. Edward Fiała, Ireneusz Piekarski27.5027.50
PRAWDZIWIE JEST TO DOM BOGA I BRAMA DO NIEBA. (Opowieść etiologiczna miejsc świętych w zwierciadle sztuki) Aneta Kramiszewska 165.00165.00
SŁOWNIK LUBELSKICH I PODLASKICH KSIĘŻY UCZESTNIKÓW POWSTANIA 1863 ROKU Eugeniusz Niebelski27.5027.50
DE ERUDITIONE COMPARANDA IN HUMANIORIBUS . STUDIA Z DZIEJÓW ERUDYCJI HUMANISTYCZNEJ W XVII WIEKU Wiesław Pawlak54.0054.00
CYPRIAN NORWID KATALOG PRAC PLASTYCZNYCH TOM I PRACE W ALBUMACH 1 Edyta Chlebowska108.00108.00
CYPRIAN NORWID DZIEŁA WSZYSTKIE T. IV POEMATY 2 oprac. Stefan Sawicki, Piotr Chlebowski82.0082.00
DZIEJE KLASYKI POLSKIEJ NA SCENACH LUBELSKICH W LATACH 1864-1997 Elżbieta Stoch41.0041.00
ŚWIAT, KTÓRY SIĘ NIE KOŃCZY. CZŁOWIEK I TRANSCENDENCJA W TEATRZE JANA KASPROWICZA Anna Podstawka39.0039.00
ETYKA NAUCZYCIELA red. Magdalena Bajan, Sławomir Jacek Żurek29.5029.50
CIELESNOŚĆ CZŁOWIEKA W ŚREDNIOWIECZNYM MALARSTWIE ITALII T. 1 Urszula M. Mazurczak54.0054.00
CYPRIAN NORWID DZIEŁA WSZYSTKIE TOM VI DRAMATY 2 oprac. Julian Maślanka90.0090.00
SZTUKA RADIOWA W POLSCE I JEJ KRYTYKA DO 1939 ROKU Aneta Wójciszyn-Wasil23.0023.00
MISJA PUŁKOWNIKA BOISSIMÈNE. MEANDRY POLITYKI ZAGRANICZNEJ HISZPANII FILIPA V Cezary Taracha26.5026.50
ARS OMNIA VINCIT STUDIA Z DZIEJÓW SZTUKI I KULTURY ARTYSTYCZNEJ red. Agnieszka Bender, Małgorzata Kierczuk-Macieszko42.0042.00
BOŚNIA I HERCEGOWINA ETNOPOLITYCZNE PODZIAŁY I ICH UWARUNKOWANIA Jan Muś16.5016.50
POETYCKA WYOBRAŹNIA DENDROLOGICZNA JANA KASPROWICZA Karol Jaworski27.5027.50
NASI MISTRZOWIE. Z DZIEJÓW JĘZYKOZNAWSTWA POLONITYCZNEGO W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM red. Zygmunt Gałecki27.5027.50
EDUKACJA W SZKOŁACH URSZULAŃSKICH (XVII-XX WIEK) red. Urszula Borkowska24.0024.00
FIDES EX VISU rad. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska43.0043.00
REMIGIUSZ MOSZYŃSKI DZIENNIK 1939-1945. WOJNA I OKUPACJA W LUBLINIE W OCZACH DOROSŁYCH I DZIECI, opracował i wstępem opatrzył ks. Edward Walewander59.0059.00
INSPIRACJE CHRZEŚCIJAŃSKIE WE FRANCUSKIEJ KRYTYCE LITERACKIEJ XX WIEKU ( ANTOLOGIA T. I 1900-1944 ) oprac. Jerzy Kaczorowski 29.5029.50
SPORY WOKÓŁ BIOGRAFII MISTRZA WINCENTEGO KADŁUBKA Artur Lis37.0037.00
TRAGEDIE SOFOKLES T. II ( KRÓL EDYP, ANTYGONA, ELEKTRA ) przełożył Robert R. Chodkowski40.0040.00
MAŁE MIASTA. TRADYCJE WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ red. Mariusz Zemło35.0035.00
SZTUKA RETORYCZNA. HERMOGENES oprac., przekład i komentarz Henryk Podbielski49.5049.50
TEATRALIA WYBÓR TEKSTÓW Maria Barbara Styk31.0031.00
NORWID O NIEPODLEGŁEJ Włodzimierz Toruń26.0026.00
DOŚWIADCZENIA RELIGIJNE W TWÓRCZOŚCI GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO Paweł Panas18.5018.50
STRONNICTWO PRACY WE WŁADZACH NACZELNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA UCHODŹSTWIE W LATACH 1939-1945 Jarosław Rabiński46.0046.00
EDUKACJA POLONISTYCZNA W DOBIE DIGITALIZACJI Aleksandra Dziak26.5026.50
E-POLONISTYKA 2 red. Aleksandra Dziak, Sławomir Jacek Żurek26.0026.00
POLSKA LITERATURA NAJNOWSZA ( 1989-2009 ) W SZKOLE Anna Adamczuk-Stęplewska34.5034.50
ŻYDZI W ZAMOŚCIU I NA ZAMOJSZCZYŹNIE. HISTORIA - KULTURA - LITERATURA red. Weronika Litwin, Monika Szabłowska-Zaremba, Sławomir J. Żurek 53.0053.00
DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ZAKONU SIÓSTR MIŁOSIERDZIA WINCENTEGO A PAULO W LUBLINIE W XIX I XX WIEKU Alicja Puszka46.0046.00
KULTURA LITERACKA EMIGRACJI ROSYJSKIEJ, UKRAIŃSKIEJ I BIAŁORUSKIEJ W XX WIEKU ( Konteksty - estetyka - recepcja) red. Anna Woźniak47.0047.00
GRANICE RECEPCJI SZTUKA POLSKA WOBEC SZTUKI OBCEJ red. Małgorzata Kitowska-Łysiak Marcin Lachowski 23.5023.50
PRZESTRZEŃ KULTUROWA SŁOWIAN T. 2 red. Monika Sidor18.5018.50
TEORIA - LITERATURA - DYSKURS. PEJZAŻ POSTKOLONIALNY Dariusz Skórczewski44.0044.00
RELACJE DZIESIĘCINNE W DEKANACIE KIJE WEDŁUG TZW. LIBER BENEFICIORUM JANA DŁUGOSZA Piotr Plisiecki25.0025.00
DYDAKTYKA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY BADAWCZE red. Sławomir Żurek, Anna Adamczuk-Stęplewska33.5033.50
POETA I MYŚLICIEL Rozprawy i szkice o Norwidzie Tadeusz Makowiecki38.0038.00
CHRYSTUS CIERPIĄCY GRZEGORZ Z NAZJANZU red. i tłum. Robert R. Chodkowski20.0020.00
HORYZONT RELIGIJNY POLSKIEJ LITERATURY EKIGRACYJNEJ red. Paweł Panas18.5018.50
KRYTYKA LITERACKA W „VERBUM” Agnieszka Bielak23.0023.00
LIRYKA. TARAS SZEWCZENKO przekład Piotr Kupryś23.0023.00
SENSUALNOŚĆ A RELIGIA W LITERATURZE red. Agnieszka Bielak16.0016.00
CZYTANIE BOBKOWSKIEGO red. Maciej Nowak16.0016.00
EDUKACJA ZDROWOTNA W SZKOŁACH POWSZECHNYCH POWIATU TARNOWSKIEGO W LATACH 1918-1975 Barbara Dagmara Niziołek29.5029.50
STUDIA NAD SZTUKĄ RENESANSU I BAROKU XI red. Irena Rolska Krzysztof Gombin49.5049.50
JÓZEF CZECHOWICZ WYBÓR WIERSZY I POEMATÓW wybór i opracowanie Józef F. Fert22.0022.00
KRESOWIEC Z URODZENIA - WARSZAWIAK Z WYBORU ADAM PŁUG W ŻYCIU LITERACKIM WARSZAWY DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU Joanna Lekan-Mrzewka22.0022.00
NARUSZONE GRANICE KULTUROWE. O KONDYCJI LUDZKIEJ W DWÓCH PRZESTRZENIACH: POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ XX WIEKU red. Monika Szabłowska-Zaremba Beata Walęciuk-Dejnka31.0031.00
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W POWSTANIU LISTOPADOWYM 1830-1831 cz. II Jan Skarbek59.0059.00
JÓZEF WITTLIN PISARZ KULTOWEGO POGRANICZA, red. Ryszard Zajączkowski36.0036.00
VADE-MECUM CYPRIAN NORWID oprac. Józef Fert45.5045.50
"PÓJŚCIE ZA NORWIDEM" (W POLSKIEJ POEZJI WSPÓŁCZESNEJ) Anita Jarzyna30.0030.00
SYMPOZJA KAZIMIERSKIE POŚWIĘCONE KULTURZE ŚWIATA PÓŹNEGO ANTYKU I WCZESNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA TOM VIII GRANICE ŚWIĘTOŚCI W ŚWIECIE PÓŹNEGO ANTYKU pod red. A. Głowy B. Iwaszkiewicz-Wronikowskiej43.0043.00
ŚWIATŁOCIENIE I DYSONANSE. O NORWIDZIE I TRADYCJI LITERACKIEJ Agata Seweryn32.0032.00
"MYŚLI POD PRĄD". TWÓRCZOŚĆ MYKOŁY CHWYLOWEGO W KONTEKŚCIE UKRAIŃSKIEJ DYSKUSJI LITERACKIEJ LAT 1925-1928 Albert Nowacki18.0018.00
ZATRZYMANI W KADRZE. ESEJE O WSPÓŁCZESNYCH ARTYSTACH LUBELSZCZYZNY, Lechosław Lameński50.0050.00
PRZENIKNĄĆ CZŁOWIEKA. CHRZEŚCIJAŃSKI HORYZONT DRAMATU I TEATRU XX WIEKU, Wojciech Kaczmarek42.0042.00
PROGYMNASMATA. GRECKIE ĆWICZENIA RETORYCZNE opracowanie, przekład i komentarz Henryk Podbielski60.0060.00
MĘDRZEC FILOZOF HUMANISTA... CZYLI UCZONY POPRZEZ WIEKI red. Ewelina Lilia Polańska, Paulina Magdalena Siewierska, Tomasz Siewierski25.0025.00
POLITYKA ZAGRANICZNA LITWY WOBEC POLSKI W LATACH 1918-1923 Jarosław Subocz38.0038.00
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA SZKÓŁ KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ W LATACH 1945-1956 Andrzej Grudziński44.0044.00
DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA POLSKI I RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW. KULTURA I ŻYCIE RELIGIJNE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W xix WIEKU Daniel Olszewski55.0055.00
STRONA NORWIDA pod red. Piotra Chlebowskiego, Włodzimierza Torunia, Elżbiety Żwirkowskiej, Edyty Chlebowskiej48.0048.00
WARTOŚCI I WARTOŚCIOWANIE W EDUKACJI POLONISTYCZNEJ red. Magdalena Marzec-Jóźwicka24.0024.00
ŻYDOWSKIE DZIECKO red. AnnaJeziorkowska-Polakowska, Agnieszka Karczewska41.0041.00
NORWID SZTUKMISTRZ NIEZNANY Edyta Chlebowska41.5041.50
TRUDNY NORWID red. Piotr Chlebowski41.5041.50
STUDIA Z LITERATURY RÓŻNYCH EPOK Piotr Nowaczyński18.0018.00
GUSTAW HERLING-GRUDZINSKI I "KULTURA" PARYSKA. FAKTY - HISTORIA - ŚWIADECTWA Zdzisław Kudelski24.0024.00
ORGANIZACJA PARAFIALNA DIECEZJI PRZEMYSKIEJ OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO W XIV-XVI WIEKU Grzegorz Klebowicz71.0071.00
ETYKA I LITERATURA ANTOLOGIA TEKSTÓW red. Anna Głąb29.5029.50
INNOWACJA I TRADYCJA STUDIA I SZKICE O POEZJI ROMANTYCZNEJ Dariusz Seweryn25.0025.00
DRAMATY TYMOTEUSZA KARPOWICZA, Joanna Michalczuk27.5027.50
INTERPUNKCJA TRANSKRYPCJI. ZNAD "ROZMYŚLANIA PRZEMYSKIEGO" Olga Stramczewska18.0018.00
OBRAZY ROSJAN W PAMIĘTNIKACH Z LAT 1828-1835 Anna Marta Dworak25.0025.00
PRZEDWCZORAJ Elżbieta Kozłowska-Świątkowska22.5022.50
NIEWIDOCZNA METAFORA. STRATEGIE MÓWIENIA PRZENOŚNEGO W POEZJI NORWIDA. Łukasz Niewczas31.0031.00
DRAMAT I TEATR RELIGIJNY. WYRÓŻNIKI I PARADYGMATY. W STULECIE URODZIN PROFESOR IRENY SŁAWIŃSKIEJ red. Wojciech Kaczmarek i Joanna Michalczuk52.0052.00
KOŚCIÓŁ KATOLICKI W ZSRR 1917-1939. ZARYS HISTORII Roman Dzwonkowski33.0033.00
INTERPRETACJA KERYGMATYCZNA. DOŚWIADCZENIA - RE - WIZJE - PERSPEKTYWY red. Jarosław Borowski, Edward Fiała, Ireneusz Piekarski28.5028.50
SYBERIA INFERALNA - MITY I OBLICZA RZECZYWISTOŚCI red. Małgorzata Cwenk18.0018.00
KRÓTKIE ROZPRAWY O MODERNIZMIE red. Beata Obsulewicz, Piotr Bordzoł22.5022.50
NORWID WOBEC HISTORII red. Edyta Chlebowska Łukasz Niewczas62.0062.00
ILUSTROWANY SŁOWNIK BIOGRAFICZNY POLONII ŚWIATA TOM 1 red. Agata i Zbigniew Judyccy85.0085.00
IBI DEM X ROCZNIK KOŁA NAUKOWEGO HISTORYKÓW STUDENTÓW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II red. Michał Bednarczyk, Maciej Łochowski, Aleksander Rudziński22.5022.50
IDEE I FORMY. STUDIA I SZKICE O NORWIDZIE Marek Buś54.0054.00
BIBLIA WIERSZEM DZIS. STUDIUM JĘZYKOWO-STYLISTYCZNE Małgorzata Nowak27.0027.00
SZTUKA KAZNODZIEJSKA OD ROMANTYZMU PO OKRES MIĘDZYWOJENNY Z REKOMENDACJI HISTORYKA LITERATURY Antoni Bednarek31.0031.00
RUCHY RELIGIJNE NA WOŁYNIU W XVI I XVII WIEKU red. Andrzej Gil16.0016.00
W ŚWIECIE WARTOŚCI NASZYCH I INNYCH. Z NAJNOWSZYCH BADAŃ NAD LITERATURĄ, KULTURĄ I JĘZYKIEM SŁOWIAN WSCHODNICH red. Maria Mocarz-kleindienst Albert Nowacki Beata Siwek31.5031.50
LEN I KAMIEŃ. POWIEŚĆ REGIONALNA W LITERATURZE FLAMANDZKIEJ I POLSKIEJ (XIX-XX WIEK), Joanna Włodarczyk26.0026.00
DOMY DZIECKA NA WARMII I MAZURACH W LATACH 1945-1989 Joanna M. Domańska40.0040.00
BEDA CZCIGODNY NATURA WSZECHŚWIATA CZAS I JEGO RODZAJE RACHUBA CZASU. TŁUMACZENIE ZBIOROWE Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO redakcja Tadeusz Gacia, wstęp Henryk Wąsowicz, objaśnienia Natalia Turkiewicz33.0033.00
ORMIAŃSKI PASTERZ LWOWA KSIĄDZ ARCYBISKUP JÓZEF TEODOROWICZ NA TLE DZIEJÓW ORMIAŃSKICH red. Włodzimierz Osadczy ks. Mirosław Kalinowski Marko Jacov40.5040.50
NASI MISTRZOWIE. IRENA WINKLER-LESZCZYŃSKA red. Zygmunt Gałecki18.0018.00
ORGANIZACJA DYSKURSU NAUKOWEGO. POLSKO - FRANCUSKI SŁOWNIK WYRAŻEŃ UŻYWANYCH DO PISANIA PRAC NAUKOWYCH W DZIEDZINACH HUMANISTYCZNYCH Katarzyna Wołowska Witold Wołowski22.5022.50
WSZYTKO TO POD FIGURĄ. STUDIA O MIEJSCU ALEGORII W POEMATACH HEROICZNYCH XVII WIEKU, Agnieszka Czechowicz27.5027.50
CZESŁAW NIEMEN I JEGO PŁYTOWE DZIEŁA, red. Piotr i Edyta Chlebowscy, Łukasz Niewczas25.0025.00
JĘZYK BOHATEREM FILMU. ANALIZA LINGWISTYCZNA "DNIA ŚWIRA" MARKA KOTERSKIEGO, Małgorzata Miławska23.0023.00
PRAWNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA RODZINY W ŚWIETLE WYBRANYCH ŹRÓDEŁ POLSKICH DO 1320 ROKU, Artur Lis33.0033.00
MŁYNY WODNE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM (DO SCHYŁKU XVI WIEKU), Piotr Plisiecki41.5041.50
REPRESENTATIONS AND INTERPRETATIONS IN CELTIC STUDIES, red. T. Czerniak, M. czerniakowski, K. Jaskóła27.5027.50
SACRUM NA NOWO POSZUKIWANE. O LITERATURZE POLSKIEJ PO 1989 ROKU, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza32.0032.00
OSOBA CZY TEKST? red. Agnieszka Bielak 16.5016.50
NORWID - SPOTKANIA KULTUR, red. Edyta Chlebowska41.0041.00
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BYDGOSZCZY W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM, Agnieszka Wysocka35.0035.00
SZTUKA EUROPY ŁACIŃSKIEJ OD VI DO IX WIEKU, Piotr Skubiszewski107.00107.00
METAFORY HISTORYCZNE W POLSKIM ESEJU WSPÓŁCZESNYM, Lech Giemza26.0026.00
DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA NA RZECZ BEZDOMNYCH NA LUBELSZCZYŹNIE W LATACH 1983-2003, Alicja Antas-Jaszczuk30.0030.00
0.000.00
OPIEKA SPOŁECZNA NA KUJAWACH W LATACH 1577-1772, Dariusz Chyła42.5042.50
POJĘCIE DEMOKRACJI I JEGO PROFILOWANIE W POLSKIM I NIEMIECKIM DYSKURSIE PUBLICZNYM (1989-2009), Monika Grzeszczak41.5041.50
WOBEC ROKU 1863. KSIĘŻA W POWSTANIU STYCZNIOWYM I ICH LOSY, Eugeniusz Niebelski50.0050.00
TRAGEDIE AJSCHYLOS, T.I: PERSOWIE, SIEDMIU PRZECIW TEBOM, BŁAGALNICE, PROMETEUSZ W OKOWACH, Ajschylos (przekł. i red. Robert R. Chodkowski)45.0045.00
L'INSOUTENABLE PESANTEUR DE L'ETRE. LE DANDYSME EN FRANCE AU XIX SIECLE ET SON RAYONNEMENT EN EUROPE, Edyta Kociubińska27.5027.50
ALEKSY RIEMIZOW NA ROZDROŻACH LITERATURY. STUDIA I SZKICE O TWÓRCZOŚCI PISARZA, Anna Woźniak39.0039.00
CZŁOWIEK JEST NAJPIĘKNIEJSZYM DOMEM BOŻYM. DRAMATURGIA ROMANA BRANDSTAETTERA WOBEC ANTROPOLOGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, ks. Mariusz Lach SDB29.5029.50
MENTALNOŚĆ ROSYJSKA A POLSKA, red. ks. Edward Walewander32.5032.50
DIDASKALIA I DIDASKALICZNOŚĆ. W DRAMACIE I NIE TYLKO, Witold Wołowski43.5043.50
O RZECZACH PIĘKNYCH. RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE NA PRZESTRZENI WIEKÓW, red. Agnieszka Bender, Małgorzata Wrześniak46.5046.50
Z książką w ręku. Halina Irena Szumił - pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej KUL40.0040.00
POLSKO - ŻYDOWSKA REPUBLIKA MARZEŃ. O "CHWILCE DZIECI I MŁODZIEŻY" (1925 - 1937), Agnieszka Karczewska49.0049.00
JAN KARSKI. ŚWIADEK, EMISARIUSZ, CZŁOWIEK, red. Agnieszka Kasperek, Agnieszka Żmuda, SLawomir Jacek Żurek36.0036.00
OD TEORII ETHOSU DO EKSPRESJI ABSOLUTNEJ. SPORY O ROLĘ EKSPRESJI W DZIEJACH SZTUKI I TEORII SZTUK, red. J. Jaźwierski, R. Kasperowicz, M. Pastwa25.5025.50
KLODIA METELLI. LITERACKI PORTRET PATRYCJUSZKI, Agnieszka Dziuba32.5032.50
PLASTYCZNA MAPA ŚWIATA. POEZJA KS. JANUSZA S. PASIERBA WOBEC SZTUK WIZUALNYCH, Małgorzata Peroń25.5025.50
CYZJOJANY ŁACIŃSKIE. STUDIUM TYPOLOGICZNE, Henryk Wąsowicz52.0052.00
LITERATURA A POZNANIE MORALNE. EPISTEMOLOGICZNE PODSTAWY ETYCZNEJ KRYTYKI LITERACKIEJ, Anna Głąb56.0056.00
SHAKESPEARE IN THE LUBLIN TEATRE IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES, Elżbieta Stoch38.0038.00
WYJAZDY "ZA SZTUKĄ". NADZIEJE, ZYSKI I STRATY ARTYSTÓW XIX I XX WIEKU, red. Dorota Kudelska Ewelina Kuryłek53.0053.00
ŚWIAT KULTURY ROMANA BRANDSTAETTERA, red. Ryszard Zajączkowski31.0031.00
CYPRIAN NORWID DZIEŁA WSZYSTKIE T. V DRAMATY I, oprac. Julian Maślanka93.0093.00
DAWNE Z NOWYM ŁĄCZĄC... IN MEMORIAM MARIANI KUCAŁA, red. Jolanta Klimek-Grądzka, Małgorzata Nowak,46.0046.00
MELANCHOLIA. THE DISEASE OF THE SOUL, edit. Dariusz Skróczewski i Andrzej Wierciński30.0030.00
GRA O WARTOŚCI - AKSJOLOGICZNA STRATEGIA PROZY VLADIMIRA NABOKOVA, Monika Grygiel28.0028.00
METAMORFOZY RELIGIJNOŚCI W LITERATURZE NOWOCZESNEJ, red. Agnieszka Bielak23.5023.50
PARABOLE, Stanisław Grędziński15.0015.00
CZŁOWIEK I TWÓRCZOŚĆ, Ks. Jan Sochoń37.0037.00
TRZY GRECKIE STYLISTKI I DWA TRAKTATY RETORYCZNE Z OKRESU CESARSTWA RZYMSKIEGO, red. Henryk Podbielski,81.0081.00
SZTUKA AKTORSKA LAURY PYTLIŃSKIEJ. PORTRET MŁODOPOLSKIEJ ARTYSTKI, Magdalena Gajowiak36.0036.00
SYBERYJSKIE PRZESTRZENIE INTYMNE red. Małgorzata Król, Małgorzata Łukaszuk24.0024.00
CZY BYŁO WARTO? WSPOMNIENIA, Andrzej Kownacki53.0053.00
O WZNIOSŁOŚCI, Henryk Podbielski31.0031.00
Nawrócenie. Łaska - tajemnica - doświadczenie. (red.) Ks. G. Głąb, Ks. S. Radziszewski52.0052.00
DOŚWIADCZENIE I HERMENEUTYKA. PRACE O POLSKIEJ POEZJINIENOWOCZESNEJ, Małgorzata Łukaszuk40.0040.00
POLONISTYCZNA ZASADA INDYWIDUALIZACJI. STUDIUM TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE, Natalia Grabska46.5046.50
WOBEC ROKU 1863. KSIĘŻA W POWSTANIU STYCZNIOWYM I ICH LOSY, Eugeniusz Niebelski54.0054.00
STUDIA NAD SZTUKĄ RENESANSU I BAROKU T. XII, red. Irena Rolska57.0057.00
DRAMATY WILLIAMA SZEKSPIRA W TEATRZE LUBELSKIM W XIX I XX WIEKU, Elżbieta Stoch44.0044.00
IGNACY WALICKI. ZESŁANIEC 1863 ROKU I SADOWNIK W ROSJI. LISTY Z WIELIKINA, Eugeniusz Niebelski30.0030.00
KOMUNIKACJA JĘZYKOWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, red. Jolanta Krieger-Knieja, Urszula Paprocka-Piotrowska47.5047.50
BAPTISTES, SIVE CALUMNIA, GEORGE BUCHANAN; WIERSZ SMUTNY, ŚMIERĆ MĘCZEŃSKĄ ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA WYRAŻAJĄCY, WALENTY MACIEJ TEPPER; red. P. Urbański49.0049.00
WIZYTACJE GENERALNE PARAFII UNICKICH W WOJEWÓDZTWIE KIJOWSKIM I BRACŁAWSKIM PO 1782 ROKU, Marian Radwan70.0070.00
Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych Tom II Prace w albumach 2105.00105.00
LITERARY LAISONS: TEXT-CULTURE-SOCIETY21.0021.00
LUBARTÓW. Z DZIEJÓW MIASTA I REGIONU, red. Stanisław Tworek23.0023.00
Między partnerstwem a mistrzostwem. Nauczyciel polonista we współczesnej szkole47.0047.00
Lublin. Miasto zgody religijnej. Ekumenizm w historii, teologii, kulturze.Sławomir Pawłowski SAC64.0064.00
Literatura polska na obczyźnie - zapomniane dziedzictwo po roku 1939. Ryszard Zajączkowski37.0037.00
NAUKI SPOŁECZNE (240)
STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW INFORMATYCZNYCH Beata Jakimiuk16.5016.50
OSOBOWOŚĆ I FORMACJA PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA POCZUCIA ZMIAN W OBRAZIE SIEBIE W TRAKCIE FORMACJI ZAKONNEJ Beata Zarzycka31.0031.00
OSOBOWOŚCIOWE UWARUNKOWANIA POSTAW PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Bogumiła Witkowska28.5028.50
SOCJOLOGIA MAŁE STRUKTURY SPOŁECZNE Jan Turowski19.0019.00
SOCJOLOGIA WIELKIE STRUKTURY SPOŁECZNE Jan Turowski22.0022.00
RODZINA ŹRÓDŁO ŻYCIA I SZKOŁA MIŁOŚCI Dorota Kornas-Biela31.0031.00
SOCJOLOGIA WIEDZY W TRADYCJI INTERAKCYJNO-FENOMENOLOGICZNEJ Mariusz Zemło27.0027.00
WARTOŚCI SPOŁECZNE W ŚWIADOMOŚCI MŁODZIEŻY NIEMIECKIEJ I POLSKIEJ Grzegorz Adamczyk19.0019.00
PSYCHOLOGIA W PERSPEKTYWIE XXI WIEKU Zdzisław Chlewiński, Andrzej Sękowski28.5028.50
PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA MŁODZIEŻY MAJĄCEJ RODZEŃSTWO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ Bożena Sidor28.0028.00
INTERPERSONALNE UWARUNKOWANIA RELIGIJNOŚCI Marek Jarosz18.5018.50
ZADOWOLENIE Z PRACY ZAWODOWEJ OSÓB WYBITNIE ZDOLNYCH Małgorzata Siekańska29.5029.50
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ODBIORU TELEWIZJI T1 Piotr Francuz18.5018.50
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ODBIORU TELEWIZJI T2 Piotr Francuz27.0027.00
AUTONOMIA CZY ODŁĄCZENIE ROLA OSOBY ZNACZĄCEJ W ŻYCIU MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE Ewa Domagała-Zyśk28.5028.50
PEDAGOGIA KATOLICKA W DIECEZJI LUBELSKIEJ 1918-39 Ks. Edward Walewander37.0037.00
WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I OSOBOWOŚCI PROBLEMY CZŁOWIEKA ZDROWEGO red. W. Okła, S. Tucholska39.5039.50
WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I OSOBOWOŚCI PROBLEMY CZŁOWIEKA CHOREGO red. S. Steuden, M. Ledwoch37.0037.00
TOŻSAMOŚĆ IMIGRANTÓW Z BIAŁORUSI I UKRAINY. WCHODZENIE W POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO. T 11, Krzysztof Jurek25.0025.00
DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA O. MARIANA PIROŻYŃSKIEGO (1899-1964) Kazimierz Pelczarski37.0037.00
EGZYSTENCJALNE ASPEKTY DEPRESJI BADANIA EMPIRYCZNE Marian Ledwoch25.0025.00
PSYCHOLOGICZNA ANALIZA DOŚWIADCZEŃ RODZICÓW W SYTUACJI CIĄŻY WYSOKIEGO RYZYKA Katarzyna Szymona-Pałkowska33.0033.00
PRACA KLUCZEM POLITYKI SPOŁECZNEJ red. J. Mazur37.0037.00
ZARYS TEORII SOCJOLOGII GOSPODARKI Sławomir Partycki27.5027.50
RESOCJALIZACJA NIELETNICH SPRAWCÓW GWAŁTOWNYCH CZYNÓW ZABRONIONYCH Tomasz Wach36.0036.00
KONTROWERSJE DYSKURSYWNE. MIĘDZY WIEDZĄ SPECJALISTYCZNĄ A PRAKTYKĄ SPOŁECZNĄ red. Arkadiusz Jabłoński, Jan Szymczyk, Mariusz Zemło35.0035.00
WARTOŚĆ UBÓSTWA W URZECZYWISTNIANIU SIĘ OSOBY Małgorzata Łobacz21.0021.00
ODMIANY TOŻSAMOŚCI T.3 red. R.Szwed, L.Dyczewski, J.Szulich-Kałuża25.0025.00
WYCHOWANIE SPOŁECZNE W ŚWIETLE NAUCZANIA KAROLA WOJTYŁY JANA PAWŁA II Mariusz Sztaba92.0092.00
UCZESTNICTWO LICEALISTÓW POLSKICH I FRANCUSKICH W KULTURZE ( STUDIUM EMPIRYCZNE) Barbara Borowska34.0034.00
KULTY PUBLICZNOŚCI. UZALEŻNIENIA- FAKTY I MITY red. I. Niewiadomska15.0015.00
SEKTY. UZALEŻNIENIA-FAKTY I MITY red. D. Sikorski, S. Bukalski15.0015.00
MEDIA. UZALEŻNIENIA- FAKTY I MITY red. J. Chwaszcz, M. Pietruszka, D. Sikorski15.0015.00
TYTOŃ. UZALEŻNIENIA- FAKTY I MITY red. Czesław Cekiera15.0015.00
WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO PEDAGOGIKI UNIWERSYTECKIEJ W ŚWIETLE TWÓRCZOŚCI STEFANA KUNOWSKIEGO red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio38.5038.50
PERSPEKTYWA CHOREGO W SOCJOLOGII CHOROBY PRZEWLEKŁEJ Michał Skrzypek39.5039.50
PSYCHOSPOŁECZNE KORELATY UZALEŻNIEŃ OD GIER HAZARDOWYCH Bernadeta Lelonek-Kuleta31.0031.00
PEDAGOG WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI red. Franciszka Wanda Wawro23.0023.00
MAŁE MIASTA GOSPODARKA red. Mariusz Zemło25.0025.00
EFEKTYWNA INTEGRACJA SZKOLNA. SYSTEMOWY MODEL UWARUNKOWAŃ POWODZENIA W KSZTAŁCENIU INTEGRACYJNYM Grzegorz Wiącek29.5029.50
GEERTZ A ANTROPOLOGICZNE DYSKUSJE WOKÓŁ RELIGII Adam A. Szafrański29.0029.00
WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZREFORMOWANEJ SZKOLE Barbara Wolny21.0021.00
SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA I OCENY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, red. Helena Żukowska, Anna Spoz, Grzegorz Zasuwa35.0035.00
Z ZAGADNIEŃ PSYCHOLOGII ROZWOJU CZŁOWIEKA T.2 red. Elżbieta Rydz, Dagmara Musiał39.5039.50
OCHRONA UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ Małgorzata Gruchoła33.0033.00
SPOŁECZEŃSTWO PRZESTRZEŃ - RODZINA KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA PROFESOROWI PIOTROWI KRYCZCE red. M. Szyszka38.5038.50
RELIGIJNO-MORALNY WYMIAR ROZWOJU I WYCHOWANIA red. A.Rynio, K. Braun,A. Lendzion, D. Opozda32.0032.00
DIETETYKA PRAKTYCZNA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM, red. Michał Skrzypek, Teresa B. Kulik30.0030.00
PSYCHOLOGIA WSPARCIA DLA NOWEJ EUROPY. POLACY WOBEC REFERENDUM AKCESYJNEGO 2003. Zbigniew Zaleski26.0026.00
JAKA INFORMACJA? red. Leon Dyczewski27.0027.00
UJARZMIONY KAPITAŁ PRACA - KAPITAŁ WEDŁUG OSWALDA VON NELL-BREUNINGA Maciej Hułas23.0023.00
DZIECIĘCE SPOSOBY TWORZENIA NAZW Amelia Dziurda-Multan22.5022.50
KOMPETENCJE TEMPORALNE JAKO WYZNACZNIK DOBREGO FUNKCJONOWANIA. Kinga Tucholska27.0027.00
WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZREFORMOWANEJ SZKOLE cz.2 Barbara Wolny17.0017.00
PSYCHOLOG JAKO ZAWÓD ZAUFANIA SPOŁECZNEGO. Marian Zdzisław Stepulak21.5021.50
PRAWO DO PRACY A POLITYKA SPOŁECZNA. red. Jan Mazur17.0017.00
GLOBALIZACJA I INTEGRACJA EUROPEJSKA red. Bartosz Jóźwik19.0019.00
Z ZAGADNIEŃ PSYCHOLOGII ROZWOJU CZŁOWIEKA.TOM I. red. E. Rydz, D. Musiał27.5027.50
POTRZEBA I KIERUNKI REFORMY PODATKÓW DOCHODOWYCH W POLSCE, red. Alicja Pomorska35.0035.00
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KOMUNIKACJI AUDIOWIZUALNEJ. red. Piotr Francuz37.0037.00
OPIEKA. WYCHOWANIE. WSPARCIE. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA TEORII I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ, red. Lidia Pietruszka26.0026.00
OBRONA PRZED WPŁYWEM TELEWIZJI. Paweł Fortuna34.0034.00
PSYCHOLOGICZNA ANALIZA CIERPIENIA W CHOROBIE PRZEWLEKŁEJ. Lilia Suchocka27.0027.00
OSOBOWOŚCIOWE I SPOŁECZNE WYZNACZNIKI FUNKCJONOWANIA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN Joanna Chwaszcz27.0027.00
ROZUMIENIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH PRZEZ DZIECI Magdalena Szubielska34.5034.50
DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA KOŚCIOŁA LUBELSKIEGO 1939-1945 Edward Walewander34.5034.50
RYSUNEK PROJEKCYJNY W BADANIACH RELACJI SPOŁECZNYCH red. B. Kostrubiec, B. Mirucka29.5029.50
WSPÓŁDZIAŁANIE RYWALIZACJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII KIEROWANIA red. Zenon Uchnast37.0037.00
MIĘDZY UNIFIKACJĄ A DEZINTEGRACJĄ. KONDYCJA WIEDZY WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE red. A.Jabłoński, M.Zemło24.0024.00
ROZWÓJ OSOBOWY CZŁOWIEKA. BADANIA W KONTEKŚCIE TEORII DEZINTEGRACJI POZYTYWNEJ KAZIMIERZA DĄBROWSKIEGO Anna Mróz34.5034.50
SZKOŁA EDUKACJA I WYCHOWANIE red. Adam Balicki, Tadeusz Guz, Wojciech Lis27.0027.00
MŁODZIEŻ A KULTURA ŻYCIA W KONTEKSTACH SPOŁECZNYCH red. Franciszka Wanda Wawro29.0029.00
METODA FONOGESTÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH I W POLSCE. WSPOMAGANIE ROZWOJU JĘZYKOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z USZKODZONYM SŁUCHEM red. i tłum. E. Domagała-Zyśk29.0029.00
REPORTAŻE RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO ŹRÓDŁO POZNANIA SPOŁECZEŃSTW I KULTUR Mariusz Dzięglewski24.0024.00
RELIGIJNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN ( Studium socjologiczno-pastoralne ) Witold Janocha42.5042.50
Z ZGADNIEŃ PSYCHOLOGII ROZWOJU CZŁOWIEKA T.II red. Elżbieta Rydz, Dagmara Musiał37.0037.00
KREOWANIE TOŻSAMOŚCI SZKOŁY T.1 KONTEKSTY TEORETYCZNE, POGLĄDY, WYNIKI BADAŃ red. Krystyna Chałas30.0030.00
KREOWANIE TOŻSAMOŚCI SZKOŁY T.2 KONTEKSTY HISTORYCZNE, SPOłECZNO-KULTUROWE, EDUKACYJNE red. Krystyna Chałas40.5040.50
STAŁOŚĆ I ZMIENNOŚĆ TOŻSAMOŚCI T.2 red. L. Dyczewski, J.Szulich-Kałuża, R.Szwed33.0033.00
DOśWIADCZANIE WłASNEJ CHOROBY PRZEZ PACJENTÓW DIALIZOWANYCH Bernarda Bereza 29.5029.50
WIEDZA - WŁADZA. STUDIA NAD WIEDZĄ T. 2 red. J. Szymczyk, M. Zemło, A. Jabłoński26.0026.00
SYNERGIA W RELACJACH INTERPERSONALNYCH I W ORGANIZACJACH. WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII KIEROWANIA red. Zenon Uchnast37.0037.00
WYCHOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIE METODĄ HARCERSKĄ red. Anna Petkowicz36.0036.00
MNIEJSZOŚCI NARODOWE W WYMIARZE LOKALNYM Jadwiga Plewko29.5029.50
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE ASPEKTY WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ red. Oleg Gorbaniuk, Bartosz Jóźwik27.0027.00
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I METODY PRACY SOCJALNEJ red. Wioletta Szymczak31.0031.00
ZDOLNOŚCI CZŁOWIEKA W UJĘCIU WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOLOGII red. Andrzej E. Sękowski, Waldemar Klinkosz44.5044.50
MAŁŻEŃSTWO I RODZINA WOBEC ABORCJI red. Marian Zdzisław Stepulak21.0021.00
WPROWADZENIE DO PSYCHOMETRII Maria Mańkowska16.0016.00
JEDNOSTKA I SPOŁECZEŃSTWO WOBEC DOŚWIADCZENIA KOMUNIZMU. PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ red. Konrad Słowiński18.5018.50
PROCESY POZNANIA UTAJONEGO U OSÓB TWÓRCZYCH Krzysztof Śmigórski34.5034.50
WIZERUNEK NIEMIEC I NIEMCÓW WŚRÓD POLAKÓW Oleg Gorbaniuk17.0017.00
ZDROWIE I CHOROBA W KONTEKŚCIE PSYCHOSPOŁECZNYM red. Kazimierz Popielski, Michał Skrzypek, Ewa Albińska37.0037.00
TOŻSAMOŚĆ I KOMUNIKACJA red. J.Szulich-Kałuża, L.Dyczewski, R.Szwed19.0019.00
SPOŁECZEŃSTWO GOSPODARKA EKOLOGIA. PERSPEKTYWA ENCYKLIKI SPOŁECZNEJ red. Stanisław Fel, Maciej Hułas, Stephan Georg Raabe20.0020.00
JĘZYK MITU W REKLAMIE Aneta Duda19.0019.00
PSYCHOLOGIA KLINICZNA NASTOLATKA. WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ T.X red. Leszek Szewczyk, Elżbieta Talik31.0031.00
START ZAWODOWY W BIZNESIE ZARYS PROBLEMATYKI PSYCHOLOGICZNEJ Anna Maria Manek30.5030.50
ZMĘCZENIE PRZEWLEKŁE U NASTOLATKÓW. CHARAKTERYSTYKA PSYCHOLOGICZNA Agnieszka Kulik38.5038.50
BOGACTWO MŁODOŚCI WYZWANIEM DLA WYCHOWAWCÓW XXI WIEKU red. Alina Rynio, Katarzyna Stępień19.0019.00
SPROSTAĆ MIGRACJI. POMOC MIGRANTOM EKONOMICZNYM Z ZIEM POLSKICH ( POŁOWA XIX - POCZĄTEK XXI WIEKU ) Jadwiga Plewko27.0027.00
GDY LŻYLIŚMY USTRÓJ I GODZILIŚMY W SOJUSZE... CENZURA PRASOWA W PRL NA PRZYKŁADZIE KATOLICKIEGO TYGODNIKA SPOŁECZNEGO <ŁAD> Maciej Łętowski17.0017.00
WIEDZA MIĘDZY SŁOWEM A OBRAZEM. STDIA NAD WIEDZĄ Tom.3 red. M.Zemło, A.Jabłoński, J.Szymczyk40.5040.50
WIELKIE TEORIE OSOBOWOŚCI. KONIEC CZY POCZĄTEK red. Aleksandra Tokarz34.5034.50
PRAWDA U PODSTAW SAMOWYCHOWANIA Beata Hiszpańska31.0031.00
WOLONTARIAT W HOSPICJUM IMPULSEM DO ZMIANY W CZŁOWIEKU Małgorzata Kostek25.0025.00
OPIEKA WYCHOWANIE I PARTNERSTWO W RODZINACH WIEJSKICH I MIEJSKICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA POCZĄTKU XXI WIEKU Justyna Truskolaska30.0030.00
Z ZAGADNIEŃ PSYCHOLOGII ROZWOJU CZŁOWIEKA T.3 red. Elżbieta Rydz, Dagmara Musiał31.0031.00
GEERTZ A HYBRYDOWA WERSJA ANTROPOLOGII INTERPRETACYJNEJ red. Adam A. Szafrański19.0019.00
PSYCHOLOGICZNY POMIAR RELIGIJNOŚCI red. Marek Jarosz35.0035.00
AD BONUM PER POLITICAM. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ETYKI ŻYCIA POLITYCZNEGO Jan Mazur27.5027.50
PRZEMIANY MORALNOŚCI POLSKICH MATURZYSTÓW W LATACH 1994-2009 (studium socjologiczne) Janusz Mariański38.5038.50
GŁODNE DZIECI W POLSCE red. Czesław Kępski32.0032.00
STARZENIE SIĘ Z GODNOŚCIĄ red. M. Steuden, M. Stanowska, K. Janowski32.0032.00
PEDAGOGIKA SZKOLNA, WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA. TEORIA I PRAKTYKA, TOM 2 WOKÓŁ AKTUALNYCH PROBLEMÓW ROZWOJU SZKOŁY, red. Krystyna Chałas Beata Komorowska, Marta Buk-Cegiełka30.0030.00
CZŁOWIEK W PRACY I W ORGANIZACJI ( PERSPEKTYWA PSYCHOLOGICZNA ) red. Bohdan Rożnowski, Mariola Łaguna24.0024.00
KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, red. W. Janocha, K. Zielińska-Król32.0032.00
INTELEKTUALNOŚCI MIĘDZY POWOŁANIEM A APOSTAZJĄ, red. Jan Szymczyk, Mariusz Zemło, Arkadiusz Jabłoński24.0024.00
CIAŁO ZDROWIE I CHOROBA red. Marta Brachowicz, Anna Tylikowska78.0078.00
SPECYFIKA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIKA SOCJALNEGO Marian Zdzisław Stepulak28.5028.50
KOBIETY A RYZYKO RAKA . PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH W PROFILAKTYCE ONKOLOGICZNEJ Katarzyna Mariańczyk28.0028.00
REPREZENTACJE OPINII PUBLICZNEJ W DYSKURSIE PUBLICZNYM Robert Szwed41.0041.00
DROGOWSKAZY WYCHOWANIA Red. Stanisław Wilk, Andrzej Kiciński, Andrzej Łuczyński, Loyola Opiela, Arkadiusz Smagacz27.5027.50
GEERTZ DZIEDZICTWO - INTERPRETACJE - DYLEMATY red. Adam A. Szafrański24.0024.00
BŁ. JANA PAWŁA II KONCEPCJA WYCHOWANIA MAŁŻONKÓW Marek Jeziorański23.0023.00
PEDAGOGICZNY PROFIL NAUK O WYCHOWANIU. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa MARIAN NOWAK55.0055.00
RODZINA W NAUCZANIU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO. ASPEKT PEDAGOGICZNY Magdalena Parzyszek16.0016.00
WARTOŚCI W POSTMODERNIZMIE KONCEPCJA DEKONSTRUKCJI RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ - ANALIZA KRYTYCZNA Maria Miczyńska - Kowalska38.0038.00
AFRYKA O GODNOŚĆ ŻYCIA red. naukowa Kazimierz Albin Kłosiński27.5027.50
SOCJALIZACJA W SPOŁECZEŃSTWIE PONOWOCZESNYM Maria Miczyńska-Kowalska16.5016.50
RÓŻNORODNOŚĆ KOMPETENCJI MEDIALNEJ NADAWCÓW, red. Justyna Szulich-Kałuża, Małgorzata Sławek-Czochra32.0032.00
INTEGRACJA RODZINY A WIEDZA O MAŁŻEŃSTWIE U MŁODZIEŻY Danuta Opozda17.5017.50
SZKOŁY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W LATACH 1817-1914 Beata Trębicka-Postrzygacz69.0069.00
WIELOJĘZYCZNI STUDENCI NIESŁYSZĄCY I SŁABOSŁYSZĄCY W PROCESIE UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH Ewa Domagała-Zyśk41.0041.00
POLSKI SYSTEM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZYRODY WOBEC EUROPEJSKICH STANDARDÓW EDUKACYJNYCH Kinga Sarad-Deć18.5018.50
PORADNICTWO TERAPEUTYCZNE Wiesława Okła18.5018.50
WSPÓLCZESNA RODZINA W DOBIE PRZEMIAN SPOŁECZNO-KULTUROWYCH red. Bogdan Więckiewicz, Marek Klimek18.5018.50
UNIA EUROPEJSKA I ROSJA W KIERUNKU NOWEGO OTWARCIA red. Beata Piskorska24.0024.00
TENDENCJE ROZWOJOWE RELIGIJNOŚCI MŁODYCH DOROSŁYCH Elżbieta Rydz46.0046.00
NAUCZYCIEL WOBEC PROBLEMÓW GLOBALNEGO NASTOLATKA red. Katarzyna Stępień, Barbara Kiereś23.0023.00
POMOC JAKO ZACHOWANIE PROSPOŁECZNE red. Teresa Zbyrad, Bogdan Krempa38.5038.50
Małe miasta osobowości35.0035.00
TWORZENIE ILUZJI SPOŁECZNYCH. WIEDZA W SFERZE PUBLICZNEJ re. Jan Szymczyk, Mariusz Zemło. Arkadiusz Jabłoński34.0034.00
SYNERGIA A DOBRO WSPÓLNE. WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII KIEROWANIA red. Zenon Uchnast36.5036.50
STRUKTURA I TREŚĆ JEDNOSTKOWEJ WIEDZY O WYCHOWANIU. STUDIUM PEDAGOGICZNE WIEDZY RODZICÓW I JEJ KORELATÓW Danuta Opozda49.5049.50
SEGMENTY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ A WARTOŚCI. IDEE I PRAKTYKA red. Jan Szymczyk27.5027.50
PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY POLSKIEJ red. Marek Klimek, Bogdan Więckiewicz2018.5018.50
U PODSTAW TOŻSAMOŚCI PEDAGOGIKI. WIELOWYMIAROWOŚĆ PEDAGOGIKI - BIOGRAFISTYKA - HISTORIA red. Ryszard Skrzyniarz, Ewa Smołka, Stanisława Konefał27.5027.50
SAMORZĄD I PAŃSTWO PRZYSZŁOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Stanisław Wójcik16.5016.50
RYSUNEK PROJEKCYJNY W BADANIACH NAD RODZINĄ I WYCHOWANIEM red. Beata Kosturbiec-Wojtachnio Elżbieta Turbiłowicz26.0026.00
KOMPETENTNE WSPIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ red. Bożena Sidor-Piekarska23.0023.00
WYCHOWANIE WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN SPOŁECZNO-KULTUROWYCH red. Dorota Bis, Ewa Smołka, Ryszard Skrzyniarz32.0032.00
EDUKACJA ZDROWOTNA. PRZEDSZKOLE. SZKOŁA, pod red. Barbara Wolny, Józef Liba, Edmund Juśko26.5026.50
KONIECZNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ KOMPETENCJI MEDIALNEJ red. Anna Sugier-Szerega, Małgorzata Sławek-Czochra26.0026.00
DAR JĘZYKA PODRĘCZNIK METODYKI WYCHOWANIA JĘZYKOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z USZKODZENIAMI NARZĄDU SŁUCHU Kazimiera Krakowiak25.0025.00
RODZINA PRZESTRZENIĄ ROZWOJU OSOBY. PERSPEKTYWA PEDAGOGICZNA red. Marek Jeziorański, Danuta Opozda, Alina Rynio41.5041.50
RODZINNE UWARUNKOWANIA ŻYCZLIWOŚCI U MŁODZIEŻY Hanna Elżanowska23.0023.00
KOOPERATYWNA EDUKACJA ZDALNA W KSZTAŁCENIU PRZYRODNICZYM Zbigniew Meger22.0022.00
PEDAGOGIA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO Roman Jusiak23.0023.00
TOŻSAMOŚĆ W WIELOKULTUROWYM KONTEKŚCIE red. Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek32.0032.00
KULTURA PRACY I ORGANIZACJI W PRZYSŁOWIACH POLSKICH I NIEMIECKICH Perspektywa psychologiczna Mariusz Wołońciej35.5035.50
DEZORIENTACJA EWALUATYWNA A ZACHOWANIA CELOWE JEDNOSTKI W SYTUACJI PRZEMIAN MAKROSYTEMOWYCH Jacek Sobek25.0025.00
SENS ŻYCIA, WARTOŚCI. RELIGIA. STUDIUM SOCJOLOGICZNE Janusz Mariański27.5027.50
PROJEKTY TOŻSAMOŚCIOWE RODZINY UPOWSZECHNIANE W POLSKICH TYGODNIKACH OPINIOTWÓRCZYCH Justyna Szulich-Kałuża26.0026.00
PLANY I ASPIRACJE EDUKACYJNE UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH TARNOWA I POWIATU TARNOWSKIEGO Ryszard Mysior25.0025.00
KU PRYWATYZACJI RELIGII? red. Adam A. Szafrański25.0025.00
NIECO INACZEJ O TEŚCIE PLAM ATRAMENTOWYCH HERMANNA RORSCHACHA. ESEJE Anna Hunca-Bednarska26.0026.00
SOCJOLOGIA MEDYCYNY. W MULTIDYSCYPLINARNYCH BADANIACH HUMANIZUJĄCYCH BIOMEDYCYNĘ red. Michał Skrzypek41.0041.00
MIĘDZY SZKOŁĄ A DOMEM. KONTEKSTY SOCJALIZACYJNE MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Mariusz Zemło50.0050.00
UKRAINA PO WYBORACH PARLAMENTARNYCH 2012. PROEUROPEJSKA PERSPEKTYWA? redakcja Beata Piskorska18.5018.50
SZKOŁA W INTEGRALNYM ROZWOJU UCZNIA I NAUCZYCIELA. STAN FAKTYCZNY I POSTULOWANY red. Ryszard Skrzyniarz Anna Lendzion Katarzyna Braun40.0040.00
RZECZYWISTOŚĆ WIELOKULTUROWA red. Leon Dyczewski Krzysztof Jurek31.5031.50
RELIGIA I POLITYKA NA OBSZARZE EUROPY WSCHODNIEJ, KAUKAZU I AZJI CENTRALNEJ red. Tomasz Stępniewski31.5031.50
CHARAKTER. JAKOŚĆ OSOBOWEGO DZIAŁANIA W PODEJŚCIU TEORETYCZNYM I EMPIRYCZNYM red. Zenon Uchnast38.0038.00
GOSPODARKA SPOŁECZNIE ZAKORZENIONA. WYBRANE PROBLEMY Z SOCJOLOGII GOSPODARKI red. Stanisław Fel32.0032.00
KONDYCJA ZDROWOTNA POLAKÓW NA TERENIE BYŁEGO ZWIĄZKU SOWIECKIEGO red. Marta Makara-Studzińska, ks. Edward Walewander, Józef Bryll23.0023.00
ŚWIADOMOŚĆ WYCHOWAWCZA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE Ewelina Świdrak21.5021.50
PRZEMOC JAKO PRZEDMIOT BADAŃ I ROZWAŻAŃ red. Wiesława Sajdek i Jan T. Mróz27.0027.00
NIE MA DZIECI NIEZDOLNYCH MUZYCZNIE STUDIUM PSYCHOPEDAGOGICZNE Witold J. Danielewicz31.0031.00
PIELGRZYMKA JAKO ZGROMADZENIE AGORALNE Piotr Andrukiewicz38.0038.00
FORMY ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ red. Krzysztof Sztalt, Mariusz Zemło42.0042.00
AUSTRALIA, NOWA ZELANDIA - POLITYKA DOBROBYTU red. Kazimierz Albin Kłosiński Piotr Rubaj22.5022.50
WIEDZA A INSTYTUCJONALIZACJA NIEODPOWIEDZIALNOŚCI red. Mariusz Zemło, Arkadiusz Jabłoński, Jan Szymczyk31.5031.50
PSYCHOLOGIA PRZEŁOMU POŁOWY ŻYCIA Piotr Oleś40.0040.00
WIARA I WIERZENIA POLAKÓW W NIESTABILNEJ NOWOCZESNOŚCI. ANALIZA SOCJOLOGICZNA Janusz Mariański22.5022.50
MOŁDAWIA I UNIA EUROPEJSKA. OD WSPÓŁPRACY DO INTEGRACJI red. Beata Piskorska, Marcin Kosienkowski18.0018.00
PODSTAWY INTERDYSCYPLINARNOŚCI W NAUKACH O ZDROWIU. POZNAWCZA TOŻSAMOŚĆ DYSCYPLIN BADAJĄCYCH SOCJOKULTUROWY WYMIAR ZDROWIA I CHOROBY red. Michał Skrzypek31.5031.50
WYZNACZNIKI WSPÓŁCZESNEGO SYSTEMU WYCHOWANIA I EDUKACJI W SZWECJI ks. Jerzy Król27.0027.00
EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W NAUCZANIU UCZNIÓW NAJMŁODSZYCH red. Barbara Wolny, Józef Liba25.0025.00
INNOWACJE. PRESPEKTYWA SPOŁECZNO-KULTUROWA, Magdalena Zdun30.0030.00
KREOWANIE SPOŁECZEŃSTWA NIEWIEDZY red. Arkadiusz Jabłoński, Jan Szymczak, Mariusz Zemło41.5041.50
WYCHOWANIE INTEGRALNE W EDUKACJI KATOLICKIEJ. IDEE - TWÓRCY - INSTYTUCJE red. S. M. Loyola Opiela, Ewelina Świdrak, Małgorzata Łobacz22.5022.50
DZIECKO. PROBLEMY I POTRZEBY red. Urszula Dudziak27.0027.00
SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE JAKO INSTRUMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA red. Witold Janocha, Kerzy Koperek. Katarzyna Zielińska-Król22.5022.50
PROPAGANDA W SYSTEMACH DEMOKRATYCZNYCH I NIEDEMOKRATYCZNYCH red. Jacek Witold Wołoszyn18.0018.00
PEDAGOGIKA SZKOLNA, WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA. TEORIA I PRAKTYKA TOM 1 WOKÓŁ AKTUALNYCH PROBLEMÓW WYCHOWANIA I NAUCZANIA red. krystyna Chałas Beata Komorowska22.5022.50
OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W DOBIE GLOBALIZACJI red. Małgorzata Łobacz Aneta Paszkiewicz25.0025.00
PRAWA PACJENTA I ICH OCHRONA. STUDIUM SOCJOLOGICZNE, Błażej Kmieciak26.0026.00
PRZEPIS NA REHABILITACJĘ. METODOLOGIE ORAZ METODY W BADANIACH I TRANSDYSCYPLINARNEJ PRAKTYCE REHABILITACYJNEJ red. Wojciech Otrębski Grzegorz Wiącek37.5037.50
MEDIALNE REPREZENTACJE KULTURY. SPOŁECZEŃSTWO - POLITYKA - PROMOCJA. T. 2, red. Aneta Duda25.0025.00
MEDIALNE REPREZENTACJE KULTURY. LITERATURA - TEATR - SZTUKA - RELIGIA. T. 1, red. Anna Sugier-Szerega27.5027.50
W TROSCE O ŻYCIE I ZDROWIE CZŁOWIEKA, red. Urszula Dudziak27.5027.50
SZKICE Z PEDAGOGIKI, OPIEKI MIĘDZYLUDZKIEJ, PRACY RESOCJALIZACYJNEJ I PEDAGOGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, red. R. Jusiak, A. Łuczyński, L. Pietruszka, T. Wach32.0032.00
TOZSAMOŚĆ WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY KATOLICKIEJ, red. ks. Adam Maj32.0032.00
PERSONALIZM POLITYCZNY. ZARYS PROBLEMÓW, Stanisław Wójcik16.5016.50
WYCHOWANIE DZIECKA W PEDAGOGII JANUSZA KORCZAKA, Alicja Janiak33.0033.00
U PODSTAW PEDAGOGIKI PERSONALISTYCZNEJ. FILOZOFICZNY KONTEKST SPORU O WYCHOWANIE, Barbara Kiereś30.0030.00
KU INTERPRETACYJNEJ ANTROPOLOGII RELIGII, Adam A. Szafrański18.0018.00
STUDIA NAD POLITYKĄ POLSKĄ XX WIEKU. RELACJE PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ, red. Mieczysław Ryba23.0023.00
KONSUMPCJONIZM. PERSPEKTYWA PROTESTANCKIEJ KONCEPCJI CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA, Piotr Kopiec42.5042.50
PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ W ZAWODACH WYSOKIEGO RYZYKA, Piotr Mamcarz28.0028.00
MAŁE MIASTA. TOŻSAMOŚĆ, red. Mariusz Zemło42.0042.00
GEDACHTNISKONTUREN. MEMORIALER UND POSTMEMORIALERT DISKURS IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN LITERATUR, red. Ewa Grzesiuk, Marek Jakubów25.0025.00
DYLEMATY ŻYCIA RODZINNEGO. DIAGNOZA I WSPARCIE, red. Małgorzata Szyszka26.5026.50
STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 1918 - 1939, Mieczysław Ryba22.5022.50
WARTOŚCI WYCHOWAWCZE W ORĘDZIACH JANA PAWŁA II DO MŁODZIEŻY. POMOCNIK DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY, Magdalena Ewa Ruszel20.5020.50
TOŻSAMOŚĆ RELIGIJNA W NOWOCZESNOŚCI, red. Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek26.5026.50
ŻYCIE SPOŁECZNE W KRAINIE LICZB, Sławomir Partycki26.5026.50
ŚWIAT WARTOŚCI UCZNÓW ZDOLNYCH, Beata Łubianka, Andrzej E. Sękowski38.0038.00
RODZICIELSTWO W RETROSPEKCJI OSÓB STARSZYCH, Ewelina Świdrak18.0018.00
KOMUNIKUJĘ SIĘ, WIĘC JESTEM, Jarosław Jęczeń28.0028.00
DOSTRZEGAĆ BEZDOMNOŚĆ. BEZDOMNOŚĆ W PERSPEKTYWIE POMOCY SPOŁECZNEJ, Agnieszka Zaborowska33.0033.00
KONSUMPCJA TEORIE I BADANIA, Aneta Duda70.0070.00
ORGANIZACJA SPOŁECZNA W STRUKTURACH SIECI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ, red. naukowa Alina Betlej, Sławomir Partycki, Magda Jolanta Parzyszek35.0035.00
"NIE GŁOS, ALE SŁOWO..."5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EDUKACJĘ OSÓB Z USZKODZENIAMI SŁUCHU, red. Kazimiera Krakowiak i Renata Kołodziejczyk22.0022.00
PRZEDSIĘBIORSTWO W STRUKTURACH SIECI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ, red. Gabriel Główka, Roman Sobiecki35.0035.00
RELIGIA W KONFLIKTACH ETNICZNYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE TOM 2 red. Andrzej Szabaciuk, Dariusz Wybranowski, Radosław Zenderowski42.0042.00
,,NOWE OTWARCIE'.ANTROPOLOGII WYZWANIA I ZAGROŻENIA red. Adam A. Szafrański18.0018.00
SPÓR O EUROPĘ. ZDERZENIA CYWILIZACJI, Piotr Jaroszyński16.0016.00
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZDOLNYCH, Andrzej E. Sękowski20.0020.00
PSYCHOLOGICZNA ANALIZA SYSTEMÓW RODZINNYCH OSÓB ZADOWOLONYCH I NIEZADOWOLONYCH Z MAŁŻEŃSTWA, Maria Braun-Gałkowska24.0024.00
DYNAMIKA PORZEMIAN WARTOŚCI MORALNYCH W ŚWIADOMOŚCI MŁODZIEŻY LICEALNEJ, Leon Smyczek 38.0038.00
ESEJ POSTANTYPEDAGOGICZNY, Piotr Magier45.5045.50
ROZUMIENIE PRZEKAZU TELEWIZYJNEGO, Piotr Francuz24.5024.50
KRYZYS MORALNY CZY TRANSFORMACJA WARTOŚCI?, Janusz Mariański38.0038.00
POSTAWY MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH WOBEC NARKOMANII, Grzegorz Adamczyk, Marek Jeżowski, Leon Smyczek36.0036.00
MAŁE MIASTA. ZABYTKI, Mariusz Zemło, Radosław Dobrowolski23.0023.00
OPIEKA INSTYTUCJONALNA NA LUBELSZCZYŹNIE W XIX WIEKU. SZPITALE I PRZYTUŁKI, Wiesław Partyka110.00110.00
WŚRÓD SWOICH - KSIĄDZ PROFESOR EDWARD WALEWANDER, red. Natalia Rykowska, Teresa Leonarda Kuniszewska, Robert Stopikowski77.0077.00
OPIEKA SPOŁECZNA W POLSCE DO KOŃCA XVIII WIEKU, Marian Surdacki62.0062.00
SYMPOZJA (2)
KOŁO NAUKOWE HISTORYKÓW STUDENTÓW 1919-2004 red.E.M. Ziółek50.5050.50
PSYCHOSPOŁECZNE KONTEKSTY DOŚWIADCZANIA STRATY red. S. Steuden, K. Janowski19.0019.00
NAUKI ŚCISŁE (41)
CZŁOWIEK, GRANICE PAŃSTW, GOSPODARKA red. T. Guz, K.A.Kłosiński, P. Marzec33.0033.00
CZŁOWIEK Z PERSPEKTYWY BIZNESU red. Kinga Machowicz33.0033.00
STANY ZJEDNOCZONE OBRONA HEGEMONII W XXI WIEKU red. Kazimierz A. Kłosiński47.0047.00
WŁADYSŁAW GRABSKI UCZONY MĄŻ STANU red.J. Konefał, S. Wójcik34.5034.50
SPÓJNOŚĆ EKONOMICZNO-SPOŁECZNA REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ T. 1 Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy. red. Bartosz Jóźwik, Piotr Zalewa24.0024.00
UNIA EUROPEJSKA INTEGRACJA KONKURENCYJNOŚĆ ROZWÓJ red. K. Kłosiński34.5034.50
NEWRALGICZNE ASPEKTY WSPÓŁCZESNYCH RELACJI MIĘDZY CZŁOWIEKIEM A BIZNESEM red. Kinga Machowicz22.0022.00
O MORALNE PODSTAWY USTROJU. WYBÓR PISM IGNACEGO CZUMY (1891-1963) red. K. Ostaszewski, J. Szczot34.0034.00
WPROWADZENIE DO MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH. Kazimierz Albin Kłosiński24.0024.00
TOŻSAMOŚĆ NARODOWA I SUWERENNOŚĆ PAŃSTWA A INTEGRACJA EUROPEJSKA red. T. Guz, R. Mazurkiewicz, R. Tłuczek23.0023.00
JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM OBYWATELI Marek Lisiecki29.0029.00
CZłOWIEK I JEGO DECYZJE T. 1 i 2 red. Kazimierz A. Kłosiński, Adam Biela48.0048.00
MODELOWANIE DYNAMICZNE PROCESÓW EKONOMICZNYCH Beata Fałda27.0027.00
IMPERIALNE PAŃSTWO RYNKOWE. DYNAMIKA I BARIERY Stanisław Wójcik17.0017.00
SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE W XX WIEKU MYŚL SAMORZĄDOWA HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ Stanisław Wójcik29.0029.00
PRZEMIANY GOSPODARCZE NA ŚWIECIE W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Dariusz Wojnarski19.0019.00
BAZY DANYCH TEORIA I PRAKTYKA. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH Paweł Urbanowicz, Marcin Płonkowski, Dmitry Urbanowicz33.0033.00
SPÓJNOŚĆ EKONOMICZNO-SPOŁECZNA REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ T. 2 SPÓJNOŚĆ EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W POLSCE red. Bartosz Jóźwik, Piotr Zalewa 24.0024.00
NOWE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU T.2 red. Marek Pawlak27.5027.50
LabTSI PLATFORMA MODELOWANIA SYMULACJI red. Andrzej Janicki18.5018.50
INFORMACJA I DECYZJA W EKONOMII BEHAWIORALNEJ Adam Biela33.0033.00
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA POLITYKI RACHUNKOWOŚCI, WYBRANE PROBLEMY red. Helena Żukowska, Bogna Sawicka27.5027.50
ADMINISTRACYJNOPRAWNE RODZAJE RYZYKA W REALIZACJI INWESTYCJI STRATEGICZNYCH red. Maciej Rudnicki26.0026.00
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W TEORII I W PRAKTYCE red. Marzena Wrona, Wiesław Janik23.0023.00
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTKI A JAKOŚĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (Wybrane aspekty) Red. Dorota A. Mikulska21.0021.00
EKONOMIA POLITYCZNA W MUNDIALNYM WYMIARZE Kazimierz Albin Kłosiński18.5018.50
POLITYKA SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ DOŚWIADCZENIA, WNIOSKI I REKOMENDACJE NA LATA 2014-2020 T. 2 Problemy i przykłady spójności w polskich regionach i instytucjach. RED. B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski23.0023.00
NOWE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU - UWARUNKOWANIA FINANSOWE I ORGANIZACYJNE T. 3 red. Marek Pawlak25.0025.00
NOWE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE T. IV red. Marek Pawlak18.5018.50
ZMIANY MIEDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOŚCI SZWECJI W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU W ASPEKCIE EWOLUCJI SZWEDZKIEGO MODELU "PAŃSTWA DOBROBYTU" Piotr Rubaj32.0032.00
PRZEDSIĘBIORSTWO XXI WIEKU. SZANSE I ZAGROŻENIA redakcja Barbara Lubas Beata Piasny35.0035.00
WIELKOŚCI NIESKOŃCZENIE MAŁE W ANALIZIE MATEMATYCZNEJ. STUDIUM HISTORYCZNE Lech Gruszecki Adam stachura Magdalena Zoła30.5030.50
ROZWÓJ LOKALNEGO RYNKU UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W ŚWIETLE CZYNNIKÓW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH Judyta Przyłuska20.0020.00
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOSPODARKI. PERSPEKTYWA INTERDYSCYPLINARNA red. Stanisław Fel31.5031.50
ZARZĄDZANIE GRUPĄ PRZEDSIĘBIORSTW Marek Pawlak25.0025.00
NOWE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU TOM VI red. Marek Pawlak25.0025.00
ZAKORZENIENIE SPOŁECZNE GOSPODARKI. KONCEPCJA MARKA GRANOVETTERA, Kalina Grzesiuk23.0023.00
SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA W POLSCE. POSTULAT CZY RZECZYWISTOŚĆ?, red. Stanisław Fel26.5026.50
COHESION POLICY AND DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN UNION'S REGIONS IN THE PERSPECTIVE OF 2020, edit. Artur Jan Kukuła28.0028.00
OBRÓT BEZGOTÓWKOWY W POLSCE - STAN OBECNY I PERSPEKTYWY, red. Piotr Bolibok, Marian Żukowski28.0028.00
TAX AUTHORITIES IN THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES. COMMON EXPERIENCE AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION, edit. Marcin Burzec, Paweł Smoleń45.0045.00
NAUKI PRZYRODNICZE (15)
WYSTĘPOWANIE STAWONOGÓW NA RÓŻY DZIKIEJ (Rosa canina L.) I RÓŻY POMARSZCZONEJ (Rosa rugosa Thunb.) W ZIELENI MIEJSKIEJ LUBELSZCZYZNY I MAZOWSZA ZACHODNIEGO, Magdalena Lubiarz44.0044.00
PRZYCZYNY POWSTAWANIA I ROZWOJU ROŚLIN FIZJOLOGIA ROŚLIN. Teofrast Z EFEZU. tłum. Ks. Henryk Wójtowicz37.0037.00
EKOLOGIA -KRAJOBRAZ-ENERGIA red.Z.Fischer, M.Magomedow19.5019.50
MODELOWANIE ELEMENTÓW KRAJOBRAZU I. Kozak, V. Menshutkin, R. Z. Klekowski29.0029.00
MODELOWANIE KOMPUTEROWE W EKOLOGII Romuald Z. Klekowski, Vladymir V. Menshutkin31.0031.00
GLONY PRO- I EUKARIOTYCZNE JEZIOR POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO Władysława Wojciechowska, Michał Solis23.0023.00
PRZYRODA W PISMACH BAZYLEGO WIELKIEGO Ewa Osek30.5030.50
SZATA ROŚLINNA W KRAJOBRAZACH MALARSTWA NIDERLANDZKIEGO XV WIEKU. Identyfikacja botaniczna roślin na wybranych obrazach. Piotr Kulesza125.00125.00
KWIATY ROŚLIN IGLASTYCH. ICH ESTETYKA I ZNACZENIE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU.JOANNA RENDA22.0022.00
WSZYSTKO CZYLI OBRAZ I OBRAZY Sławomir Marzec26.0026.00
WYKORZYSTANIE ROŚLIN I ZBIOROWISK SYNANTROPIJNYCH NA TERENACH ZIELENI LUBLINA Ewa Trzaskowska36.0036.00
GENEZA I ROZWÓJ IDEI ELEMENTARNEJ JEDNOSTKI ŻYCIA W KIERUNKU FILOZOFII NANOBIOLOGII Marian Wnuk39.0039.00
ZAGROŻENIA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I METODY DZIAŁAŃ OCHRONNYCH red. Grażyna Mazyrkiewicz-Boroń Barbara Marczewska35.0035.00
FENOMEN ŻYCIA W UJĘCIU ASTROBIOLOGII. STUDIUM BIOFILOZOFICZNE, Urszula Czyżewska18.5018.50
GRANICE INGERENCJI W NATURĘ, Barbara Chyrowicz19.0019.00
KSIĘGI PAMIĄTKOWE (31)
NIESTRUDZONY SŁUGA PRAWDY M.A.KRĄPIEC52.0052.00
PEREGRINATIO AD VERITATEM STUDIA OFIAROWANE PROFESOR ALEKSANDRZE WITKOWSKIEJ OSU Z OKAZJI 40- LECIA PRACY NAUKOWEJ red. U. Borkowska OSU, Cz. Deptuła, Ks. R. Knapiński, Z. Piłat, E. Wiśniowski60.0060.00
HISTORIA MAGISTRA VITAE KSIĘGA PAMIĄTKOWA J. FLAGA red. A. Dębiński, S. Wrzosek38.5038.50
SPOŁECZEŃSTWO PRZESTRZEŃ - RODZINA KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA PROFESOROWI PIOTROWI KRYCZCE red. M. Szyszka38.5038.50
Z DZIEJÓW FILOZOFICZNEJ REFLEKSJI NAD CZŁOWIEKIEM. KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI PROFESORA JANA CZERKAWSKIEGO. red. P. Gutowski, P. Gut44.5044.50
ŚWIADKA ŚWIADKOWIE red. Marian Rusecki, Stanisław Wilk20.0020.00
RÓŻNIĆ SIĘ W ZGODZIE. KSIĘGA PAMIĄTKOWA DEDYKOWANA KSIĘDZU PROFESOROWI LEONARDOWI GÓRCE red.Sławomir Pawłowski47.5047.50
OBECNOŚĆ KAROL WOJTYŁA-JAN PAWEŁ II W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM DAR I ODPOWIEDZIALNOŚĆ red. M. Filipiak, A. Szostek48.0048.00
KS. IDZI BENEDYKT RADZISZEWSKI - PISMA red. Stanisław Janeczek, Michał Maciołek, Rafał Charzyński53.0053.00
DZIEKANI WYDZIAŁU TEOLOGII KATOLOCKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II ( 1919-2009 ) red. J. Walkusz, T. Moskal34.0034.00
ROLA I MIEJSCE INSTYTUTU HISTORII KOŚCIOŁA KUL W HISTORIOGRAFII red. Jan Walkusz21.0021.00
KSIĄDZ PROFESOR JANUSZ NAGÓRNY - TEOLOG MORALISTA (1950-2006) red. K.Jeżyna, J.Gocko, W.Rzepa33.0033.00
W SŁUŻBIE NAUKI PRAWA FINANSOWEGO. Jubileusz obecności Profesora Jana Głuchowskiego W Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II red. A.Dębiński, A.Pomorska, P.Smoleń35.0035.00
NARRATA DE FONTIBUS HAUSTA. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk66.0066.00
PLURALIZM KULTUROWY I RELIGIJNY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin48.0048.00
VIR HONESTUS AC BONUS STANISŁAW LITAK 1932-2010 red. Piotr Paweł Gach, Marian Surdacki35.5035.50
ROMAN LONGCHAMPS DE BERIER (1885-1941) PROFESOR LWOWSKI I LUBELSKI red. Antoni Dębiński, Magdalena Pyter46.0046.00
NAUKI PRAWNE POMIĘDZY TRADYCJĄ A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Berier w 70. rocznicę śmierci. Red. A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska26.5026.50
IN MEMORIA AETERNA. PRACOWNICY KUL JANA PAWŁA II SPOCZYWAJĄCY NA CMENTARZU PRZY UL. LIPOWEJ W LUBLNIE, red. Marek Pawelec13.0013.00
O UNIWERSYTECIE KATOLICKIM Stefan Sawicki21.5021.50
KSIĄDZ ANTONI SZYMAŃSKI (1881-1942) REKTOR - UCZONY - DZIAŁACZ SPOŁECZNY red. Stanisław Fel. Marek Wódka18.5018.50
ŹRÓDŁA WIELKOŚCI MISTRZÓW. KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA PROFESOROWI PIOTROWI PAWŁOWI GACHOWI red. Marian Nowak Roman Jusiak Jolanta Mazur60.0060.00
QUOD ITAQUE REDEMPTORIS NOSTRI CONSPICIUM FUIT, IN SACRAMENTA TRANSIVIT. SAKRAMENTY W MISTERIUM KOŚCIOŁA. KSIĘGA DEDYKOWANA KSIĘDZU PROFESOROWI CZESŁAWOWI KRAKOWIAKOWI Z OKAZJI SIEDEMDZIESIĄTYCH URODZIN red. B. Migut, Z. Głowacki, W. Pałęcki34.0034.00
GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ W SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE. KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI ŚP. KSIĘDZA PROFESORA FRANCISZKA J. MAZURKA red. S. Fel, M. Wódka35.0035.00
REDDITE ERGO QUAE SUNT CAESARIS CAESARI ET QUAE SUNT DEI DEO KSIEGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA KSIĘDZU PROFESOROWI JÓZEFOWI KRUKOWSKIEMU Z OKAZJI 50-LECIA PRACY NAUKOWEJ red. Mirosław Sitarz, Piotr Stanisz, Henryk Stawniak110.00110.00
POEZJA I EGZYSTENCJA. KSIĘGA JUBILEUSZOWA KU CZCI PROFESORA JÓZEFA F. FERTA, red. Wojciech Kruszewski, Dariusz Pachocki65.0065.00
"ŚWIATŁA MASZ TYLE W SOBIE..." ZE STUDIÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH. KSIĘGA PAMIĄTKOWA DEDYKOWANA PROFESOROWI ALEKSANDROWI BARSZCZEWSKIEMU W OSIEMDZIESIĄTĄ PIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN, red. Marta Kaczmarczyk, Albert Nowacki, Monika Sidor, Beata Siwek31.0031.00
VERITAS IN CARITATE. KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI KSIĘDZA PROFESORA ANDRZEJA SZOSTKA MIC, red. Marcin Tkaczyk, Marzena Krupa, Krzysztof Jaworski65.5065.50
PROFESOR I MISTRZ SŁUGA BOŻY KS. WINCENTY GRANAT, Halina Irena Szumił50.0050.00
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM 1980-2010, Janina Gawrysiakowa, Małgorzata Jóźwik30.0030.00
WŚRÓD SWOICH - KSIĄDZ PROFESOR EDWARD WALEWANDER, red. Natalia Rykowska, Teresa Leonarda Kuniszewska, Robert Stopikowski77.0077.00
CZASOPISMA (8)
FILOZOFICZNE INTERPRETACJE FAKTÓW NAUKOWYCH Józef Turek14.0014.00
POGRANICZA NAUKI PROTONAUKA - PARANAUKA - PSEUDONAUKA red. tomu 2 Józef Zon27.0027.00
NAUKA - WIARA ROLA FILOZOFII red. tomu 1 Marek Słomka17.0017.00
SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA T.1(2009) red. P.Dec, P.Muchowski, M.Munnich,Ł.Niesiołowski-Spano24.0024.00
STUDIA NAD SZTUKĄ RENESANSU I BAROKU T. X red. Irena Rolska-Boruch59.0059.00
SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA T.2(2010)20.0020.00
SCRIPTA BIBLICA ETORIENTALIA 5 (2013) red. Przemysław Dec, Piotr Muchowski, Maciej Münnich, Łukasz Niesiołowski-Spanò18.5018.50
VOX PATRUM. ROK XXXV. ANTYK CHRZEŚCIJAŃSKI, 64/2015, red. Piotr Szczur42.0042.00
JAN PAWEŁ II /KAROL WOJTYŁA (19)
MIŁOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Karol Wojtyła39.0039.00
Z KAROLEM WOJTYŁĄ MYŚLĄC OJCZYZNA red W.Chudy34.0034.00
OSOBA I CZYN Karol Wojtyła37.0037.00
ELEMENTARZ ETYCZNY Karol Wojtyła10.0010.00
ŚWIĘTEGO JANA OD KRZYŻA NAUKA O WIERZE Karol Wojtyła27.0027.00
ZAGADNIENIE PODMIOTU MORALNOŚCI Karol Wojtyła18.5018.50
WYKŁADY LUBELSKIE Karol Wojtyła31.0031.00
JAN PAWEŁ II -MISTRZ DUCHOWY red.Marek Chmielewski32.0032.00
POLICJA DLA JANA PAWŁA II red. Zbigniew Judycki24.0024.00
KOŚCIÓŁ W CZASACH JANA PAWŁA II red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej37.5037.50
KOŚCIÓŁ MISYJNY WEDŁUG JANA PAWŁA II. Robert Skrzypczak31.5031.50
OBECNOŚĆ KAROL WOJTYŁA-JAN PAWEŁ II W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM DAR I ODPOWIEDZIALNOŚĆ red. M. Filipiak, A. Szostek48.0048.00
CZŁOWIEK W REFLEKSJI KAROLA WOJTYŁY - JANA PAWŁA II WYBRANE ASPEKTY ADEKWATNEJ ANTROPOLOGII red. Anna Różyło, ks. Mariusz Sztaba35.0035.00
ŚLADAMI MYŚLI ŚWIĘTEGO Andrzej Szostek32.0032.00
WYCHOWANIE W REFLEKSJI KAROLA WOJTYŁY - JANA PAWŁA II. WYBRANE ASPEKTY, red. ks. M. Sztaba, A Różyło34.0034.00
ŚWIADEK PRAWDY. O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II - UCZEŃ, Tadeusz Styczeń SDS, red. tomu Andrzej Szostek MIC50.0050.00
WARTOŚCI WYCHOWAWCZE W ORĘDZIACH JANA PAWŁA II DO MŁODZIEŻY. POMOCNIK DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY, Magdalena Ewa Ruszel20.5020.50
CONSIDERATIONS ON THE ESSENCE OF MAN. ROZWAŻANIA O ISTOCIE CZŁOWIEKA, Karol Wojtyła21.0021.00
DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II red.Lidia Fiejdasz-Buczek25.0025.00
ENCYKLOPEDIE (36)
POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII TOM VII (MC-PAŃ)147.00147.00
POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII TOM I (A-B)101.00101.00
POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII TOM II (C-D)109.00109.00
POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII TOM III (E-GN)124.00124.00
POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII TOM IV (GO-IQ)139.00139.00
POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII TOM V (IR-KO)142.00142.00
POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII TOM VI (KR-MC)143.00143.00
POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII TOM VIII ( P-S )150.00150.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T.I ( ALFA I OMEGA - BAPTYŚCI )39.0039.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. II ( BAR - CENTURIONES )39.0039.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. IV ( DOCENT - EZZO )39.0039.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. V ( FABBRI - GÓRZYŃSKI )26.0026.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. VI ( GRAAL - IGNORANCJA )32.5032.50
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. VII ( IGNORATIO ELENCHI - JĘDRZEJÓW )84.5084.50
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. VIII ( JĘZYK - KINO )100.00100.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. IX ( KINSZASA - KRZYMUSKA )110.00110.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. X ( KRZYSZKOWSKI - LOZAY )115.00115.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XI ( LU AN - ''MARYAWITA'' )120.00120.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XII ( MARYJA-MODLITWA )132.00132.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XVII (REPUBLIKA - SERBIA) 135.00135.00
POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII T. IX ( S-Ż )153.00153.00
POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII T. X ( SUPLEMENT )154.00154.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XIII ( MODLITWA - NOTYFIKACJA )132.00132.00
POLISH MUSIC POLISH COMPOSERS edited by Marek Podhajski139.00139.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA. WYKAZ SKRÓTÓW opracował Jan Warmiński19.0019.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T.XIV ( NOUET - PASTORALIS OFFICII)132.00132.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XV (PASTORALNA PSYCHOLOGIA - PORPHYREON)132.00132.00
ENCYKLOPEDIA FILOZOFII POLSKIEJ T. 1 ( A-Ł )130.00130.00
ENCYKLOPEDIA FILOZOFII POLSKIEJ T. 2 ( M-Ż )133.00133.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XVI ( PORPORA - REPTOWSKI )135.00135.00
SŁOWNIK PRZEWODNIK FILOZOFICZNY ( OSOBY - PROBLEMY - TERMINY ) red. naczelny Andrzej Maryniarczyk129.00129.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XVIII (SERBOWIE- SZCZEPAŃSKI)148.00148.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XIX (SZCZEPKOWSKI - UŻHORODZKA UNIA)150.00150.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. III (CENZOR - DOBSZEWICZ)110.00110.00
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XX (VAC - ŻYWY RÓŻANIEC)155.00155.00
NOWY SŁOWNIK TEOLOGII BIBLIJNEJ, red. Henryk Witczyk106.00106.00
OSTATNIE EGZEMPLARZE (57)
OSOBOWOŚCIOWE UWARUNKOWANIA POSTAW PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Bogumiła Witkowska28.5028.50
DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA ZGROMADZENIA SIÓSTR OPATRZNOŚCI BOŻEJ W LATACH 1857-1905 Elżbieta Monika Albiniak31.0031.00
PROBLEMATYKA ETYCZNA PATOLOGII CIĄŻY Zuzanna Grabczak37.5037.50
WYDALENIE FAKULTATYWNE Z INSTYTUTU ZAKONNEGO WEDŁUG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO Marcin Bider28.0028.00
W KRĘGU SZTUKI EDYTORSKIEJ MATERIAŁY Z III OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW MŁODYCH EDYTORÓW KAZIMIERZ DOLNY, 18-20 LISTOPADA 2005 red.D. Gajc, K. Nepelska16.0016.00
OD KONTESTACJI DO RELACJI CZŁOWIEK WOBEC BOGA W DRAMACIE MŁODEJ POLSKI Wojciech Kaczmarek28.0028.00
DU TEXTE DRAMATIQUE AU TEXTE NARRATIF Witold Wołowski51.0051.00
WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZREFORMOWANEJ SZKOLE Barbara Wolny21.0021.00
ŚW. TOMASZ Z AKWINU DE IDEIS O IDEACH DYSPUTY PROBLEMOWE O IDEACH O WIEDZY BOGA. red. A. Maryniarczyk26.5026.50
VISIO RELIGIOSA W POLSKIEJ SZTUCE BAROKOWEJ Aneta Kramiszewska28.0028.00
WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZREFORMOWANEJ SZKOLE cz.2 Barbara Wolny17.0017.00
THE THEATRE AND RELIGIOUS DRAMA NOWADAYS, Anna Podstawka15.0015.00
NURTY FILOZOFII BOGA W POLSCE W LATACH 1880-2008 Stanisław Kowalczyk19.0019.00
CRIMEN LAESAE MAIESTATIS STUDIUM NAD WPŁYWAMI PRAWA RZYMSKIEGO W DAWNEJ POLSCE Marzena Dyjakowska28.0028.00
KOSMOS CHTONICZNY. HISTORYCZNY ROZWÓJ MONISTYCZNEJ INTERPRETACJI KOSMOSU Zenon E. Roskal33.0033.00
ANTROPOLOGIA DYDAKTYKA FILOZOFII T. 1 red. Stanisław Janeczek21.0021.00
SEJMIKI LUBELSKIE W OKRESIE STANISŁAWOWSKIM (1764-1794) Waldemar Bednaruk41.5041.50
WALKA O DUSZE DZIECI I MŁODZIEŻY W PIERWSZYM DWUDZIESTOLECIU POLSKI LUDOWEJ Sabina Bober45.0045.00
GENEZA IDEI RELIGII W EWOLUCJONIZMIE DARWINA I SPENCERA Idzi Benedykt Radziszewski ( oprac. Michał M. Maciołek)16.5016.50
INTEGRACJA RODZINY A WIEDZA O MAŁŻEŃSTWIE U MŁODZIEŻY Danuta Opozda17.5017.50
ŚWIAT, KTÓRY SIĘ NIE KOŃCZY. CZŁOWIEK I TRANSCENDENCJA W TEATRZE JANA KASPROWICZA Anna Podstawka39.0039.00
Małe miasta osobowości35.0035.00
TWORZENIE ILUZJI SPOŁECZNYCH. WIEDZA W SFERZE PUBLICZNEJ re. Jan Szymczyk, Mariusz Zemło. Arkadiusz Jabłoński34.0034.00
INNOWACJA I TRADYCJA STUDIA I SZKICE O POEZJI ROMANTYCZNEJ Dariusz Seweryn25.0025.00
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE red. Wojciech Lis28.5028.50
KULTURALNE PRAWA CZŁOWIEKA. REGULACJE NORMATYWNE I ICH REALIZACJA Anna Magdalena Kosińska 31.5031.50
EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W NAUCZANIU UCZNIÓW NAJMŁODSZYCH red. Barbara Wolny, Józef Liba25.0025.00
PRAWA CZŁOWIEKA PODSTAWĄ PRAWA NARODÓW DO STANOWIENIA, Robert Andrzejuk30.5030.50
CECH ZŁOTNIKÓW LUBELSKICH (XVI-XVIII W.), Irena Rolska-Boruch25.0025.00
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA A ŚRODOWISKO NATURALNE, T. II, red. Jean-Claude Masclet15.0015.00
PERCEPCJA POWODZENIA MAŁŻEŃSTWA RODZICÓW A SPOŁECZNY OBRAZ SIEBIE ICH DOROSŁYCH DZIECI, Agnieszka Gałkowska14.0014.00
ŚWIT I ZMIERZCH BAROKU, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński40.0040.00
KULTURA I PRAWO T. V: TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA UNII EUROPEJSKIEJ A PLURALIZM RELIGIJNY, red. J. Krukowski, J. Isensee, M. Sitarz32.0032.00
RODZICIELSTWO W RETROSPEKCJI OSÓB STARSZYCH, Ewelina Świdrak18.0018.00
TOŻSAMOŚĆ PROROKA W ŚWIETLE JR 23,9- 40. STUDIUM EGZEGETYCZNO- TEOLOGICZNE, Ks. Piotr Jaworski26.0026.00
WIĘZY JEDNOŚCI JANA XXIII I KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, ks. Stanisław Wilk SDB, Anna Dorota Wójcik42.0042.00
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZDOLNYCH, Andrzej E. Sękowski20.0020.00
PSYCHOLOGICZNA ANALIZA SYSTEMÓW RODZINNYCH OSÓB ZADOWOLONYCH I NIEZADOWOLONYCH Z MAŁŻEŃSTWA, Maria Braun-Gałkowska24.0024.00
KOMUNIKACJA JĘZYKOWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, red. Jolanta Krieger-Knieja, Urszula Paprocka-Piotrowska47.5047.50
DYNAMIKA PORZEMIAN WARTOŚCI MORALNYCH W ŚWIADOMOŚCI MŁODZIEŻY LICEALNEJ, Leon Smyczek 38.0038.00
GRANICE INGERENCJI W NATURĘ, Barbara Chyrowicz19.0019.00
OSOBA KONSEKROWANA II, Antoni Jozafat Nowak14.5014.50
ROZUMIENIE PRZEKAZU TELEWIZYJNEGO, Piotr Francuz24.5024.50
KRYZYS MORALNY CZY TRANSFORMACJA WARTOŚCI?, Janusz Mariański38.0038.00
WIZYTACJE GENERALNE PARAFII UNICKICH W WOJEWÓDZTWIE KIJOWSKIM I BRACŁAWSKIM PO 1782 ROKU, Marian Radwan70.0070.00
ETYKA I TECHNIKA W POSZUKIWANIU LUDZKIEJ DOSKONAŁOŚCI22.0022.00
SZPITAL BONIFRATÓW W KRAKOWIE W XVII-XVIII WIEKU, Helena Komarynska24.0024.00
POSTAWY MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH WOBEC NARKOMANII, Grzegorz Adamczyk, Marek Jeżowski, Leon Smyczek36.0036.00
POLSKIE POWSTANIA NARODOWE NA TLE PRZEMIAN EUROPEJSKICH W XIX WIEKU, red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk, Jan Ziółek45.0045.00
FELIŃSKA, Małgorzata Cwenk29.0029.00
LITERARY LAISONS: TEXT-CULTURE-SOCIETY21.0021.00
MAŁE MIASTA. ZABYTKI, Mariusz Zemło, Radosław Dobrowolski23.0023.00
DEVOTIO MODERNA W POLSKICH TRAKTATACH DUSZPASTERSKICH POWSTAŁYCH DO POŁOWY XV WIEKU, Włodzimierz Bielak26.0026.00
ŚW. TOMASZ Z AKWINU DE BONO. O DOBRU, red. A. Maryniarczyk30.0030.00
METODOLOGIA NAUK PRZYRODNICZYCH, Zygmunt Hajduk10.0010.00
URODZIŁEŚ SIĘ, BY KOCHAĆ, Tadeusz Styczeń20.0020.00
OPIEKA SPOŁECZNA W POLSCE DO KOŃCA XVIII WIEKU, Marian Surdacki62.0062.00
OBCOJĘZYCZNE (17)
QUANTITY IN BRETON AND WELSH, Katarzyna Bednarska-Adamowicz45.0045.00
THE THEATRE AND RELIGIOUS DRAMA NOWADAYS, Anna Podstawka15.0015.00
CONTRA DICTIONS IN ART. THE CASE OF POSTMODERN FICTION, Joanna Klara Treske72.0072.00
SELECTED PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF POLISH REGIONS IN THE PERSPECTIVE OF 2020, Artur Jan Kukuła25.0025.00
ENVIRONMENTAL PROTECTION WITHIN INDUSTRIAL INVESTMENTS IMPLEMENTATION IN POLAND editors: Maciej Rudnicki Kamila Sobieraj27.0027.00
POLITICAL, SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY UKRAINE AND ITS REGIONS, Artur Jan Kukuła26.0026.00
NEDERLANDS IN DE PRAKTIJK editors Wilken Engelbrecht & Muriel Waterlot22.5022.50
MASTER VINCENTIUS, Artur Lis32.0032.00
KONRAD ADENAUER, WILLY BRANDT UND HELMUT KOHL, Justyna Ofierska59.0059.00
INTEGRATED REGIONAL DEVELOPMENT. CONCEPTUAL, FINANCIAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS, edt. Lech Jańczuk26.0026.00
THE VISUAL CULTURE OF HOLLAND IN THE SEVENTEENTH AND EIGHTEENTH CENTURIES AND ITS EUROPEAN RECEPTION, edt. Jacek Jaźwierski and Paul Taylor26.5026.50
RATIONALITY AND FINALITY OF THE WORLD OF PERSONS AND THINGS, Andrzej Maryniarczyk SDB22.0022.00
THE DOUBLE OBJECT CONSTRUCTION IN ENGLISH AND GERMAN. STUDIES IN LINGUISTICS 11, Aleksandra Bartczak-Meszyńska39.0039.00
REVIEW OF COMPARATIVE LAW. VOLUME 24 2016/1, Marcin Szewczak18.0018.00
GOLDEN EPOCHS AND DARK AGES. PERSPECTIVES ON THE PAST, Anna Antonowicz, Tomasz Niedokos45.0045.00
CONTEMPORARY MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, August M. Zapała30.0030.00
NOWO ODKRYTE FRAGMENTY STAROSASKIEGO PRZEKŁADU PSALMÓW Z EPOKI KAROLINGÓW CZ.II/ NEUENTDECKTE ALTSACHISISCHE PSALMENFRAGMENTE AUS DER KAROLINGERZEIT, Adam Kleczkowski48.0048.00
ANTYKWARIAT (134)
PRACA LUDZKA, Czesław Strzeszewski20.0020.00
ROLA KOŚCIOŁA W KSZTAŁTOWANIU ŚWIATOPOGLĄDU, Józef Pastuszka12.5012.50
SZPITAL BONIFRATÓW W KRAKOWIE W XVII-XVIII WIEKU, Helena Komarynska24.0024.00
POLSKIE POWSTANIA NARODOWE NA TLE PRZEMIAN EUROPEJSKICH W XIX WIEKU, red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk, Jan Ziółek45.0045.00
GÓRA CHEŁMSKA, Norbert Bonczyk8.008.00
STUDIA Z DZIEJÓW KOŚCIOŁA W STAROŻYTNOŚCI, Jan Śrutwa25.0025.00
PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ LAT MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ KONSTYTUCJI KWIETNIOWEJ. USTRÓJ WŁADZY PAŃSTWOWEJ W USTAWIE ZASADNICZEJ I W PRAKTYCE, Władysław Rostocki20.0020.00
SOLIDARNOŚĆ WYZWALA, Tadeusz Styczeń20.0020.00
NIE ZNANE LOSY UCZESTNIKÓW POWSTAŃ NARODOWYCH 1830-1831, 1848, 1863-1864; oprac. Jan Ziółek20.0020.00
DIECEZJA MIŃSKA OKOŁO 1830 ROKU; I. STRUKTURY PARAFIALNE, Ignacy Chodźko18.0018.00
AMBICJE, RACHUBY, RZECZYWISTOŚĆ. WOLNOMULARSTWO W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 1905-1928, Ludwik Hass22.0022.00
PERSPEKTYWY BIOELEKTRONIKI, red. J. Zona i M. Wnuka10.0010.00
ŁĄCZNOŚĆ ZAGRANICZNA KOMENDY GŁÓWNEJ ARMII KRAJOWEJ 1939-1944. ODCINEK "POŁUDNIE", Helena Latkowska-Rudzińska25.0025.00
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII KATOLICKIEJ. STUDIUM PASTORALNE, Ryszard Kamiński25.0025.00
ZARYS MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PRYWATNEGO. CZĘŚĆ OGÓLNA, Kazimierz Kruczalak47.0047.00
Z ZAGADNIEŃ FILOZOFII PRAWA 2. PRAWO I POLITYKA, Grzegorz Leopold Seidler7.007.00
Z FILOZOFII INDYSKIEJ. KWESTIE WYBRANE, Franciszek Tokarz16.0016.00
KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO ORAZ PRZEPISY WPROWADZAJĄCE, Wiesława Bukowicka-Szostakowska16.0016.00
PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE. PRZEPISY SZCZEGÓLNE. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 1956, red. Barbara Wysocka, Stanisław Jabłoński10.0010.00
PRAWO LOKALOWE. PRZEPISY O BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM. ZBIÓR TEKSTÓW WYD. III, oprac. Stanisław Jabłoński7.007.00
KOLEJOWE PRAWO PRZEWOZOWE, Zbigniew Mika10.0010.00
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM ADMINISTRACYJNYM, Zbigniew Janowicz7.007.00
PRAWO KANONICZNE W OKRESIE ODNOWY SOBOROWEJ T.I, Edward Sztafrowski5.005.00
HISTORIA FILOZOFII T.1 FILOZOFIA STAROŻYTNA I ŚREDNIOWIECZNA, wyd. Instytut Filozofii Akademii Nauk ZSRR15.0015.00
CHRZEŚCIJAŃSKA MYŚL SPOŁECZNA. FILOZOFIA SPOŁECZNA, Józef Majka15.0015.00
HITLEROWSKIE PRÓBY ZASIEDLANIA ZIEMI ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEJ W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ (1939-1945), Andrzej Szefer10.0010.00
ZE STUDIÓW NAD IMPERIALIZMEM NIEMIECKIM (SPRAWA MISJI GEN. LIMANA VON SANDERS W TURCJI), Jerzy Łukaszewski10.0010.00
DOOKOŁA REFORMY SZKOLNEJ ST. KONARSKIEGO, Marian Plezia13.0013.00
STOSUNKI GOSPODARCZE I SPOŁECZNE KRAKOWA W LATACH 1846-1853, Juliusz Demel40.0040.00
KSIĘGA ŁAWNICZA STAREGO MIASTA TORUNIA (1428-1456) CZĘŚĆ II, wyd. Karola Ciesileska, Janusz Tandecki10.0010.00
PRZEBIEG PROCESU KARNEGO WYD. III SKRYPT DLA STUDENTÓW PRAWA I ADMINISTRACJI, Kazimierz Marszał19.0019.00
STUDIA NAD KODEKSEM PRACY, red. Wiktor Jaśkiewicz16.0016.00
SZKICE O MORALNOŚCI KATOLICKIEJ18.0018.00
NORWID. WIERSZE, oprac. Stefan Sawicki15.0015.00
SZCZERBIEC ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH, T. VIII, red. Bohdan Szucki i in.17.0017.00
HISTORIA OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE, Alicja Piekiełko7.007.00
OD GENEWY DO JAŁTY. ROZMOWY RADIOWE, Edward Raczyński, Tadeusz Żenczkowski5.005.00
SPRAWY GDAŃSKIE PRZED SĄDAMI ZADWORNYMI ORAZ INGERENCJA KRÓLÓW W GDAŃSKIWYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, Zygfryd Rymaszewski12.0012.00
ZAPIS ROKOWAŃ GDAŃSKICH SIERPIEŃ 1980, oprac. Andrzej Drzycimski, Tadeusz Skutnik46.0046.00
TEORIA SYLOGIZMU ZDAŃ ASERTORYCZYCH U ARYSTOTELESA NA TLE LOGIKI TRADYCYJNEJ, Antoni Korcik16.0016.00
STUDIA POLITYCZNE, Adam Berger22.0022.00
DZIEJE NARODU POLSKIEGO. WYKŁAD POPULARNY CZ.II, z przedmową Władysława Smoleńskiego40.0040.00
ABSOLUTYZM USTROJOWY, Ignacy Czuma45.0045.00
SKOROWIDZ PRZEPISÓW PRAWNYCH, Zdzisław Keck42.0042.00
GRAMATYKA JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO - MINIMUM GRAMATYCZNE CZ.2, Teotyn Rott-Żebrowski8.008.00
GRAMATYKA HISTORYCZNA JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO, Teotyn Rott-Żebrowski9.509.50
ZARYS APOLOGETYKI WYD. 2, Aleksander Pechnik25.0025.00
STUDIA LOGICZNE. WYBÓR, Ludwik Borkowski14.0014.00
ZMIANY ADMINISTRACYJNE I TERYTORIALNE ZIEM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W XIX I XX WIEKU, Mieczysław Bandurka17.0017.00
FUNDUSZE UNIJNE - ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W POLSCE W LATACH 2007-2013, Monika Lejcyk, Rafał Poździk30.0030.00
KOMPETENCJE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (ZMIANY USTAW), oprac. Agnieszka Winnik, Marian Marszałek7.007.00
ENCYKLOPEDIA PRAWA DLA EKONOMISTÓW, Wojciech Siuda8.008.00
TRÓJCA STWORZONA. NAUKA O ŚW. JÓZEFIE NA ŚLĄSKU, Tadeusz Fitych15.0015.00
WIEDZA, ZBIÓR POPULARNYCH ODCZYTÓW Z LITERATURY I NAUK,przeł. W. Sab 42.0042.00
ILUSTRACJE ŚWIĄT KOŚCIELNYCH W POLSKIEJ SZTUCE, Władysław Smoleń 22.0022.00
HISTORIA KULTURY STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMU, Kazimierz Kumaniecki22.0022.00
AKTA. ZBRODNIA. SPRAWA GENERAŁA FILEDORFA - NILA, Stanisław Marat, Jacek Snopkiewicz7.007.00
PIENIĄDZ ZASTĘPCZY MIASTA TRZCIANKI 1914-1923, Stefan Lamparski14.0014.00
POMPEJE, Rajmund Gostkowski34.0034.00
PODSTAWY ONTOLOGII SPOŁECZEŃSTWA, Józef Lipiec12.0012.00
SZKOŁA PRAWA. ROZWAŻANIA O PAŃSTWIE, Czesław Znamierowski20.0020.00
ZASADY W GODZINIE PRÓBY. WOLNOMULARSTWO W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 1929-1941, Ludwik Hass22.0022.00
POLSKIE PRAWO ADMINISTRACYJNE CZ.2, L. Jastrzębski, J. Lang, J. Służewski, M. Wierzbowski6.006.00
POLITYKA ADMINISTRACYJNA PRL I PROBLEMY USTROJU TERENOWEGO, Józef 15.0015.00
NASZE CMENTARZE Z I WOJNY ŚWIATOWEJ, Staniasław Bobulski16.0016.00
PSYCHOPROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ ORAZ TERAPIA I RESOCJALIZACJA OSÓB UZALEŻNIONYCH, Czesław Cekiera 21.0021.00
URODZIŁEŚ SIĘ, BY KOCHAĆ, Tadeusz Styczeń20.0020.00
ZARYS DZIEJÓW SERBOŁUŻYCZAN, Jan Šołta8.008.00
HISTORIA LITERATURY BIZANTYŃSKIEJ, Oktawiusz Jurkiewicz18.0018.00
AKTA WIZYTACJI GENERALNEJ DIECEZJI INFLANCKIEJ I KURLANDZKIEJ CZYLI PILTYŃSKIEJ Z 1761 ROKU, wyd. Stanislaw Litak23.0023.00
STUDIA BIBLIJNE, S. Styś. S. Łach, F. Gryglewicz, H. Strąkowski. 14.0014.00
GŁÓWNE ZAGADNIENIA I KIERUNKI FILOZOFII. CZ. II: ONTOLOGIA, Władysław Krajewski 8.008.00
GŁÓWNE ZAGADNIENIA I KIERUNKI FILOZOFII, CZ.i, TEORIA POZNANIA, Adam Schaff8.008.00
MATERIAŁY DO DZIEJÓW DYPLOMACJI POLSKIEJ Z LAT 1486-1516 (KODEKS ZAGRZEBSKI), oprac. Józef Garbacik20.0020.00
CYRYL I METODY APOSTOŁOWIE I NAUCZYCIELE SŁOWIAN, CZ. 1: STUDIA, red. J. S. Gajek, L. Górka17.0017.00
CYRYL I METODY APOSTOŁOWIE I NAUCZYCIELE SŁOWIAN, CZ. 2: DOKUMENTY, red. J.S. Gajek, L. Górka17.0017.00
CENY W KRAKOWIE W LATACH 1796-1914, Marian Górkiewicz45.0045.00
ZAMKI WARMII I MAZUR, Lucjan Czubiel21.0021.00
WCZESNODZIEJOWA ANTROPOLOGIA SŁOWIAN WSCHODNICH, Wojciech Kocka10.0010.00
BISMARKOWSKA USTAWA ANTYSOCJALISTYCZNA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 1878 R. STUDIUM HISTORYCZNO-PRAWNE, Tadeusz Cieślak17.0017.00
ROZWÓJ POJĘCIA HISTORII KOŚCIOŁA OD I DO XVIII WIEKU, Romuald Gustaw13.0013.00
ZARYS DYPLOMACJI OSMAŃSKO-TURECKIEJ, Ananiasz Zajączkowski, Jan Reychman27.0027.00
STUDIA Z DZIEJÓW GEOGRAFII EKONOMICZNEJ W POLSCE OD POŁOWY XVIII W. DO R. 1848, Mieczysław Fleszar18.0018.00
MIKOŁAJ ZALASZOWSKI POLSKI PRAWNIK XVII STULECIA NA TLE ÓWCZESNEJ NAUKI PRAWA, Irena Malinowska43.0043.00
IGOŁOMIA I. OSADA WCZESNOŚREDNIOWIECZNA, red. Stefan Nosek35.0035.00
NEOLITYCZNE CMENTARZYSKO W ZŁOTEJ, Brunon Miszkiewicz20.0020.00
DĄŻENIA OŚWIATOWE MŁODZIEŻY GALICYJSKIEJ W LATACH 1815-1830, Antoni Knot17.0017.00
FELICJAN ABDON WOLSKI I JEGO PROJEKT KONSTYTUCJI DLA POLSKI Z 1840 ROKU, Henryk Grajewski8.008.00
W ŚWIECIE DZIECKA OSIEROCONEGO I RODZINY ADOPCYJNEJ, red. Alicja Kalus21.0021.00
ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH TOM I-II 1991/1992, red. Anna Podgórska9.009.00
ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH TOM III 1993, red. Alicja Pener9.009.00
LUDNOŚĆ MIEJSKA LUBELSKIEGO W AKCJI PRZEDPOWSTANIOWEJ W LATACH 1861-1862, Ryszard Bender21.0021.00
RELACJA POSŁA KSIĘCIA BOGUSŁAWA XIV Z PODRÓŻY DO WIELKOPOLSKI W ROKU 1633, Henryk Lesiński22.0022.00
DWIE KOLUMNY ROMAŃSKIE ODNALEZIONE WE WROCŁAWIU, Olgierd Czerner, Mirosław Przyłęcki, Jerzy Wiklendt6.006.00
ORZECZNICTWO I LITERATURA DO PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO O SPADKACH WEDŁUG STANU PUBLIKACJI NA 30.06.1971, Władysław Żywicki32.0032.00
LUSTRACJE SPOŁECZNE, Stanislaw Rychliński18.0018.00
O SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ16.0016.00
Z DZIEJÓW USTAWODAWSTWA SYNODALNEGO DIECEZJI PRZEMYSKIEJ OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO, Jakub Sawicki10.0010.00
O REWIZJI KONSTYTUCJI. ODCZYT WYGŁOSZONY W WARSZAWIE DNIA 19 LISTOPADA 1929, Kazimierz Świtalski21.0021.00
USTAWA O URZĘDACH ROZJEMCZYCH24.0024.00
ANKIETA W SPRAWIE PROJEKTU PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO UCHWALONEGO PRZEZ K.K.45.0045.00
USTAWA Z DNIA 17 MARCA 1932 O ZAOPATRZENIU INWALIDZKIM24.0024.00
IZBY PRACY, Tadeusz Paroll29.0029.00
REPETYTURJUM POSTĘPOWANIA KARNO-ADMINISTRACYJNEGO DLA KANDYDATÓW DO EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA SEKRETARZY GMINNYCH, oprac. K. Durda21.0021.00
WYBÓR TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH Z HISTORII PRAWA (EPOKA FEUDALIZMU I KAPITALIZMU) Wojciech Witkowski32.0032.00
PANDEKTA: ZOBOWIĄZANIA (CZĘŚĆ OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA), wyd. I, Juliusz Rappaporta58.0058.00
DZIEJE ZAKONU KRZYŻACKIEGO, S. Zajączkowski22.0022.00
STUDIA NAD PRAWEM RUGIJSKIM CZ.1, Józef Matuszewski25.0025.00
PROBLEM CZASU W EKONOMICE, Czesław Strzeszewski8.008.00
MECHANIZM ODRÓŻNIANIA W ŚWIETLE NAUKI PAWŁOWA, Andrzej Lewicki oraz I.P. PAWŁOW JAKO BADACZ I MYŚLICIEL, Franciszek Czubalski 10.0010.00
POŻAR KRAKOWA 1850 R., Juliusz Demel22.0022.00
INSTRUKCJE GOSPODARCZE DLA DÓBR PSZCZYŃSKICH OD POŁOWY XVII DO POCZĄTKU XIX WIEKU, red. Stefan Inglot19.0019.00
PROBLEM POLSKIEGO STANU ŚREDNIEGO, Marian Manteuffel25.0025.00
NOWO ODKRYTE FRAGMENTY STAROSASKIEGO PRZEKŁADU PSALMÓW Z EPOKI KAROLINGÓW CZ.II/ NEUENTDECKTE ALTSACHISISCHE PSALMENFRAGMENTE AUS DER KAROLINGERZEIT, Adam Kleczkowski48.0048.00
INSTRUKCJA DLA URZĘDÓW GMINNYCH, WZGLĘDNIE MELDUNKOWYCH O PROWADZENIU MELDUNKÓW MĘŻCZYZN NALEŻĄCYCH DO REZERWY I POSPOLITEGO RUSZENIA ORAZ SZEREGOWYCH SŁUŻBY CZYNNEJ, PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH19.0019.00
O PRACY UMYSŁOWEJ, Walerian Błoński18.0018.00
ZASADNICZE ELEMENTY BOGACTWA SPOŁECZNEGO, Stanisław Klimecki23.0023.00
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA REFORM ROLNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 12 KWIETNIA 1926 R. O USTALENIU OBOWIĄZUJĄCEGO TEKSTU USTAWY Z DNIA 31 LIPCA 1923 R. O SCALANIU GRUNTÓW21.0021.00
POZNANIE PRAWDY, Cz. Sokołowski16.0016.00
CHRZEŚCIJAŃSKA ODBUDOWA ŚWIATA W ŚWIETLE NAUKI O CIELE MISTYCZNYM, Władysław Korniłowicz23.0023.00
DOGMATYKA KATOLICKA, W. Kalinowski, J. Rychlicki17.0017.00
HISTORIA LISTÓW GRZEGORZA Z NAZJANZU, Gustaw Przychocki46.0046.00
KOŚCIÓŁ A STOWARZYSZENIA ZAWODOWE. RESKRYPT ŚW. KONGREGACJI KONCYLIUM W ZATARGU MIĘDZY PRACODAWCAMI I ZAROBNIKAMI Z 5 CZERWCA 1929 ROKU, PISMA STOLICY APOSTOLSKIEJ T. II30.0030.00
KATOLICYZM SOCJALNY WE FRANCJI, Antoni Szymański26.0026.00
PROBLEM KOLONIALNY A WSPÓŁCZESNA MYŚL KATOLICKA, Ludwik Górski17.5017.50
KOŚCIÓŁ A ZAGADNIENIE POKOJU, Antoni Deryng17.0017.00
NASZA POLITYKA, A KOŚCIÓŁ, wyd. ALIQUIS38.0038.00
PROBLEM WSI POLSKIEJ JAKO ZAGADNIENIE SPOŁECZNE, Ferdynand Machay22.0022.00
ZARYS ORGANIZACJI PRACY, Józef Mokrzyński40.0040.00
VOTUM SZLACHCICA POLSKIEGO OJCZYZNĘ WIERNIE MIŁUJĄCEGO, O ZAŁOŻENIU SKARBU RZECZYPOSPOLITEJ I O OBRONIE KRAJÓW RUSKICH, wyd. Kazimierz Turowski46.0046.00
WYKŁADY EKONOMIKI, Jan Dmochowski27.0027.00
O ŁUPACH PLATEJSKICH STUDIUM SKARBOWO-HISTORYCZNE, Roch Knapowski24.0024.00
ETYKA T. I, Witold Rubczyński26.0026.00
TEORIA KONWERSJI ZDAŃ ASERTORYCZNYCH U ARYSTOTELESA W ŚWIETLE TEORII DEDUKCJI. STUDIUM HISTORYCZNO-KRYTYCZNE, Antoni Korcik25.0025.00