Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery

strona główna: KSIĘGI PAMIĄTKOWE

NARRATA DE FONTIBUS HAUSTA. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk

NARRATA DE FONTIBUS HAUSTA. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk

producent::
KUL


brutto: 66.00 zł

             ZBIGNIEW PIŁAT, List biskupa Mateusza do Bernarda z Clairvaux. Wielki mistrz templariuszy z wizytą w Polsce?
             PAWEŁ KRAS, Refleksje nad rozwojem czeskiej świadomości narodowej i religijnej w dobie husyckiej 
             MACIEJ SOBIERAJ, Świecka sepultura reformatów lubelskich w XVII-XVIII wieku
            CEZARY TARACHA, Kaplice przy hiszpańskich placówkach dyplomatycznych w XVIII wieku
              ANNA BARAŃSKA, Nuncjusze wiedeńscy jako pośrednicy między Stolicą Apostolską a Kościołem katolickim w zaborze rosyjskim
             ARTUR HAMRYSZCZAK, Bractwa religijne w XIX-wiecznym sanktuarium Matki Bożej i Męki Pańskiej w Kalwarii Pacławskiej
             TOMASZ NOWICKI, Przysięga witryków z początku XIX wieku – przyczynek do badań nad udziałem świeckich w zarządzie dobrami kościelnymi
              PAULINA DĄBROSZ-DREWNOWSKA, Wizyty króla saskiego Fryderyka Augusta w Warszawie w świetle korespondencji francuskiego ministra w Dreźnie
              EWA ZIÓŁEK, Przeniesienie Sióstr Miłosierdzia z Zamościa do Szczebrzeszyna w 1812 roku czyli o potrzebie studiowania źródeł
             ALEKSANDRA PAWŁOWSKA, Relacje biskupa Burzyńskiego z władzami lokalnymi w świetle korespondencji urzędowej
             PIOTR SIWICKI, Greckokatolicka diecezja chełmska a miejscowy Kościół prawosławny w latach 1810-1830 
            MICHAŁ MROCZEK, 2 pułk jazdy sandomierskiej (9 pułk ułanów) w powstaniu 1830-1831 roku
             NORBERT KASPAREK, Ostatnie chwile 10 pułku ułanów lubelskich w powstaniu listopadowym
             IRENEUSZ SADURSKI, Perspektywa pracy i możliwość dalszego kształcenia gimnazjalistów lubelskich w świetle ankiet w latach 1832-1864
             ANNA KROCHMAL, Kościół greckokatolicki w Galicji wobec wydarzeń Wiosny Ludów 1848 roku
             ANNA PAWŁOWSKA, Powstanie styczniowe w oczach najmłodszych uczestników
             EUGENIUSZ NIEBELSKI, Raport kościelny o likwidacji Klasztoru OO. Dominikanów w Poporciach na Litwie w 1864 roku
             BOHDAN KUKHARENKO, Rządowe projekty rozdzielenia pojęć Polak i katolik w diecezji tyraspolskiej (saratowskiej) po powstaniu styczniowym 1863-1864 roku
              DARIUSZ MAŁYSZEK, Myśl patriotyczna i niepodległościowa „Kuriera Paryskiego” i „Kuriera Polskiego w Paryżu” (1881-1887)
              HUBERT ŁASZKIEWICZ, Pobożność i historia w końcu XIX wieku i na początku wieku XX
               LESZEK WOJCIECHOWSKI, Obraz dziejów relikwii Krzyża Świętego w lubelskim kościele Dominikanów w drukach XIX-XX wieku
               WITOLD MATWIEJCZYK, Arcybiskup Florian Stablewski a cesarz Wilhelm II – wymiana korespondencji w 1905 roku
               KRZYSZTOF LEWALSKI, Mariawityzm – „jedyna polska herezja poparta przez carat”?
               MARTA KOMBORSKA, Zaangażowanie Służebniczek Starowiejskich w opiekę nad rannymi w czasie I wojny światowej
               MIECZYSŁAW RYBA, Wizja katolickiej uczelni na łamach "Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” w okresie międzywojennym
               GRZEGORZ BUJAK, Udział Kapituły Katedralnej w Kielcach w zarządzaniu diecezją w okresie międzywojennym. Zarys problemu
               CZYRKA MAREK, Kościół katolicki w Łukowie w latach 1918-1939                
               AGATA MIREK, Huragan bezprawia, czyli usuwanie sióstr zakonnych z placówek opiekuńczo-wychowawczych w PRL
               KOŁTAN EDYTA, Tożsamość narodowa a życie zakonne. Dylematy Sióstr Maryi Niepokalanej na Śląsku po II wojnie światowej
              RAFAŁ JAROSZ, Zgromadzenia zakonne diecezji warszawsko-praskiej w roku 2002
              MIROSŁAW FILIPOWICZ, Myśl prawosławna na emigracji: Gieorgij Fłorowskij * * *
              BOGUMIŁ SZADY, Powiat łukowski na mapie województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 roku
             EDYTA TARGOŃSKA, Rada Polonii amerykańskiej i jej spuścizna aktowa przechowywana w Muzeum Polskim w Ameryce
             JADWIGA KOWALSKA, Metodyka pracy Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie
             IWONA NAGLIK, Zasób Archiwum Prowincjalnego Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie
             EDYTA CHOMENTOWSKA, Zasób informacji w katalogach jezuickich z lat 1914-1939
             KAROLINA PAWŁOWSKA, Wisła w materiałach Archiwum Państwowego w Kielcach oddz. w Sandomierzu
             MAREK PAWELEC, Fotografia jako źródło historyczne w zbiorach Archiwum Uniwersyteckiego KUL
             JOANNA KAPITAN, Życie akademickie studenta w materiałach archiwalnych KUL


RODZAJ OKŁADKI

TWARDA

ROK WYDANIA

2010

STRON

991

Produkty powiązane:
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy