Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery

strona główna: NAUKI PRZYRODNICZE » OCHRONA ŚRODOWISKA

GLONY PRO- I EUKARIOTYCZNE JEZIOR POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO Władysława Wojciechowska, Michał Solis

GLONY PRO- I EUKARIOTYCZNE JEZIOR POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO Władysława Wojciechowska, Michał Solis

producent::
KUL


brutto: 23.00 zł

               W gospodarowaniu zasobami wodnymi duże znaczenie ma jakość wód, którymi się dysponuje. Ważniejsza była zawsze ocena jakości wód rzecznych ze względu na możliwości ich wykorzystania w różnych gałęziach gospodarki, a tym samym narażonych na degradację.
                W przypadku jezior główny zagrożeniem jest eutrofizacja i dlatego ocena wód w tych ekosystemach dotyczy najczęściej ich stanu troficznego.
                Kryteria uwzględniane przy ocenie stanu ekologicznego ekosystemów wodnych określa Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej ( EC 2000/60/WE ). Według Dyrektywy, w klasyfikacji ekologicznej jezior w tzw. elementach biologicznych między innymi uwzględnia się fitoplankton ( jego skład gatunkowy i ilość ), gdyż ma to istotne znaczenie w funkcjonowaniu tych ekosystemów. 
                Brak zbiorczego i aktualnego opracowania zbiorowisk glonów planktonowych w jeziorach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego był przyczyną powstania niniejszego opracowania. Podstawowym celem badań było:
       1. Opracowanie struktury gatunkowej glonów pro- i eukariotycznych, uwzględniając zmienność sezonową ( wczesna wiosna i lato ).
       2. Wykonanie dokumentacji  graficznej ( zdjęć ) wybranych gatunków glonów występujących w badanych jeziorach.
      3. Wytypowanie jezior zakwitowych i silnie zeutrofizowanych.
      4. Wykonanie klasyfikacji ekologicznej badanych jezior i zweryfikowanie ich żyzności na podstawie ilości i struktury dominacji glonów.
              Przekazując to opracowanie, Autorzy mają nadzieję, że informacje w nim zawarte będą wykorzystane przez instytucje prowadzące monitoring wód na Pojezierzu oraz będą pomocne przy określaniu kierunków działań dotyczących ochrony i poprawy jakości wód jeziornych.
                       ( ze Wstępu - W. Wojciechowska, M. Solis )
 


RODZAJ OKŁADKI

MIĘKKA

ROK WYDANIA

2009

STRON

86

Produkty powiązane:
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy