Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery

strona główna: KSIĘGI PAMIĄTKOWE

HISTORIA MAGISTRA VITAE KSIĘGA PAMIĄTKOWA J. FLAGA red. A. Dębiński, S. Wrzosek

HISTORIA MAGISTRA VITAE KSIĘGA PAMIĄTKOWA J. FLAGA  red. A. Dębiński,  S. Wrzosek

producent::
KUL


brutto: 38.50 zł

Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi

red. Antoni Dębiński, Stanisław Wrzosek, Katarzyna Maćkowska, Małgorzata Kruszewska-Gagoś
ISBN: 978-83-7363-560-9
Stron: 520 + foto.
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2007

Spis treści

Od Redakcji, ANTONI DĘBIŃSKI, STANISŁAW WRZOSEK, KATARZYNA MAĆKOWSKA, MAŁGORZATA KRUSZEWSKA-GAGOŚ
List Ks. Prof. dr. hab. STANISŁAWA WILKA, Rektora KUL
List Ks. Prof. dr. hab. ANDRZEJA DZIĘGI, Biskupa Sandomierskiego
List Ks. Prof. dr. hab. ANTONIEGO DĘBIŃSKIEGO, Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

WOKÓŁ OSOBY PROFESORA

PIOTR PAWEŁ GACH, Życie i działalność Profesora
KATARZYNA MAĆKOWSKA, Bibliografia prac Profesora

ADMINISTRACJA

RAFAŁ BISKUP, Rolnik jako przedsiębiorca, działalność rolnicza jako działalność gospodarcza
JACEK DZIOBEK-ROMAŃSKI, Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości
ANNA HAŁADYJ, Czy prawo ochrony środowiska jest odrębną gałęzią prawa?
JAN MARIUSZ IZDEBSKI, PIOTR ZACHARCZUK, Z historii administracji celnej
MAŁGORZATA KRUSZEWSKA-GAGOŚ, Samorząd terytorialny w systemie władzy w Polsce
SEBASTIAN KWIECIEŃ, Struktura organizacyjna Departamentu oraz Wydziału Przemysłowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w latach 1920-1939
KATARZYNA MAĆKOWSKA, Wczesny ustrój konstytucyjny Vermontu
Ks. TADEUSZ STANISŁAWSKI, Ewolucja źródeł dochodów kościelnych
STANISŁAW WRZOSEK, Urząd - spojrzenie z punktu widzenia nauki prawa administracyjnego i nauki administracji

PRAWO - PRAWO KANONICZNE

WIESŁAW BAR OFMConv, Kanonizacja o. Maksymiliana M. Kolbego jako męczennika
DARIUSZ DUDEK, Prezydent Rzeczypospolitej jako gwarant konstytucji w Polsce w XX i XXI w.
Ks. WOJCIECH GÓRALSKI, JUS conubii w Kodeksach Prawa Kanonicznego z 1917 oraz z 1938 r
GRZEGORZ GÓRSKI, Kryzysy wyborcze w Polsce i w Stanach Zjednoczonych a rola Sądu Najwyższego
Ks. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI, Realizacja dekretu Cum adoloscentium aetas soboru trydenckiego w diecezji włocławskiej
ANTONI KOŚĆ SVD, Rozumienie prawa we współczesnych teoriach pozytywizmu prawnego
JÓZEF KRUKOWSKI, Odpowiedzialność za przestępstwo zniewagi głowy Państwa Watykańskiego popełnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ARTUR MEZGLEWSKI, Szkolnictwo średnie w dobie reform systemu oświaty w II Rzeczypospolitej Polskiej
Ks. HENRYK MISZTAL, Świecki święty społecznik. Błogosławiony Edmund Bojanowski (1814-1871)
Ks. STANISŁAW PAŹDZIOR, Choroby i uszkodzenia mózgu a zdolność osoby do zawarcia małżeństwa sakramentalnego
MIROSŁAW SITARZ, Kompetencje reprezentacyjne organów kolegialnych w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
Ks. TADEUSZ SYCZEWSKI, Rola kultury chrześcijańskiej w formacji wiernych w świetle Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej z 1997 r.
ELŻBIETA SZCZOT, Eucharystia w nauczaniu Jana Pawła II. Wybrane aspekty prawne
Ks. STANISŁAW TYMOSZ, Synod legacki kardynała Gentilisa z 1309 r.
WŁADYSŁAW WITCZAK, Postępowanie odwoławcze w sprawach rentowych
S. MARTA GARBACKA, Interpretacje przepisów prawa podatkowego

HISTORIA

PIOTR PAWEŁ GACH, Kasata opactwa cystersów w Koprzywnicy w XIX w.
STANISŁAW JANECZEK, Blaski i cienie oświeceniowych reform szkolnych w monarchii habsburskiej
JAN KONEFAŁ, Lubelskie lipce. 3. Brygada KBW w walce z Kościołem i „cudakami”
STANISŁAW LITAK, Rzeczpospolita wielu narodów, religii i wyznań
STANISŁAW K. OLCZAK, Ornaty w kościołach parafialnych dekanatu Służewo w XVII-XVIII w.
WIESŁAW PARTYKA, Prepozytura szpitalna w Starym Zamościu w XVII-XVIII w.
MARIAN SURDACKI, Stosunki własnościowe i obrót ziemią w Urzędowie w XVII-XVIII w.

VARIA

Ks. TADEUSZ GUZ, Rechtsphilosophische Analyse von Hans Kelsen Reiner Rechtslehre
DOMINIK HOLICKY, Podziemne studium teologiczne prowadzone przez tajnie wyświęconego biskupa Davidka
ANTONI MIRONOWICZ, Sanktuarium prawosławne na Św. Górze Grabarce
STANISŁAW WIELGUS, Filozofia średniowieczna

Noty o autorach


ROK WYDANIA

2007

STRON

520

Produkty powiązane:
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy