Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery

strona główna: TEOLOGIA » TEOLOGIA DOGMATYCZNA

OPERA OMNIA T. IX-2 - WIARA W PIŚMIE I TRADYCJI

OPERA OMNIA T. IX-2 - WIARA W PIŚMIE I TRADYCJI

producent::
KUL


brutto: 55.00 zł

SPIS TREŚCI

Część C
Pismo Święte i jego interpretacja

O problemie demitologizacji Nowego Testamentu
I. Główne myśli Rudolfa Bultmanna o demitologizacji Nowego Testamentu 
1. Mityczny obraz świata Nowego Testamentu
2. Rozpad mitycznego obrazu świata i jego konsekwencje 
3. Istota mitu 
4. Biblijne rozumienie egzystencji 
II. Uwagi krytyczne 
1. Pojęcie demitologizacji
2. "Rozumienie" czynu zbawczego
3. Zawężony filozoficzny punkt wyjścia
4. Kryteria obce Objawieniu 
5. Żywa wiara Kościoła - kryterium katolickie

Nauka - wiara - cuda

Teologia dzisiaj

Objawienie i doświadczenie transcendencji
Rec. do: Alexander Gerken, Offenbarung und Transzendenzerfahrung. Kritische Thesen zu einer künftigen dialogischen Theologie, [Objawienie i doświadczenie transcendencji. Krytyczne tezy o przyszłej teologii dialogicznej] Düsseldorf 1969

Czy chrześcijanin potrzebuje Starego Testamentu?

Przedmowa do: Joseph Ratzinger, Schriftauslegung im Widerstreit [Spór o interpretację Pisma Świętego] Freiburg 1989

Spór o interpretację Pisma Świętego
Kwestia podstawy i drogi egzegezy dzisiaj

1. Uwaga wstępna: sytuacja i zadanie 
a) Problematyka
b) Zadanie
2. Samokrytyka metody historyczno-krytycznej na przykładzie nauki o metodzie Martina Dibeliusa i Rudolfa Bultmanna 
a) Główne elementy metody i ich założenia 
b) Filozoficzne źródło metody
3. Podstawowe elementy nowej syntezy

Przedmowa do dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej

Przedmowa do: Papieska Komisja Biblijna, Das jüdische Volk und seine Heilige Schrift in der christlichen Bibel [Naród żydowski i jego święte Pismo w Biblii chrześcijańskiej], Rom 2001

Urząd Nauczycielski Kościoła i egzegeza
Refleksje z okazji stulecia istnienia Papieskiej Komisji Biblijnej

Przedmowa do: Novum Testamentum et Psalterium. Iuxta Novae Vulgatae Editionis Textum, Rom 2002

Przedmowa do: Heinrich Schlier, Der Geist und die Kirche [Duch i Kościół], Freiburg 1980


Część D
Kościół jako miejsce przepowiadania wiary

Przedmowa do: Joseph Ratzinger, Dogma und Verkündigung [Dogmat i przepowiadanie], München 1973

Interpretacja znaków czasu
Wystąpienie na Specjalnym Zgromadzeniu Synodu Biskupów poświęconemu Europie

Rozważania o kryzysie przepowiadania 
I. Istota kryzysu 
Linia nauk przyrodniczych 
Linia historyczna 
II. Przepowiadanie w kryzysie 
Kwestie zasadnicze
Doprowadzenie człowieka do Boga 
Kilka wskazówek praktycznych

Teologia i przepowiadanie w Katechizmie Holenderskim 
1. Intencja i forma myślenia nowego Katechizmu
2. Dokonania nowego Katechizmu
3. Granice Katechizmu 
a) Problem struktury 
a) Jezus i Bóg 
c) Nauka o odkupieniu
d) Kwestia nauki o Eucharystii 
e) Kwestie szczegółowe 
Uwagi końcowe

Kościół jako miejsce przepowiadania
Rozwój podstawowych form przepowiadania w Starym Testamencie 
Nowotestamentalna zmiana 
Kościół jako podmiot przepowiadania 
1. Dwie tezy o jedności Kościoła i słowa
2. Dwie tezy o vis-à-vis Kościoła i słowa

Kryteria przepowiadania Ewangelii dzisiaj
I. Hierarchia problemów 
1. Pismo jako norma
2. Wyznanie i dogmat 
3. Urząd Nauczycielski
4. Wiara ludu Bożego 
II. Odwrócenie hierarchii
1. Wiara ludu Bożego 
2. Urząd Nauczycielski 
3. Wyznanie i dogmat
4. Pismo

Wiara i kształcenie 
Komponenty problemu: 
a) Wiara i prostota
b) Rozum wiary
Trzy tezy o jedności wiary, prostoty i rozumu
Teza pierwsza 
Teza druga
Teza trzecia

Pośredniczenie wiary i źródła wiary 
I. Kryzys katechezy i problem źródeł 
1. Ogólna charakterystyka kryzysu 
2. Katecheza, Biblia i dogmat 
II. O przezwyciężeniu kryzysu
1. Co to jest wiara? 
2. Czym są "źródła"?
3. Struktura katechezy 
a) Cztery główne części
b) Uwagi na temat dwóch problemów treściowych
c) Formalna struktura katechezy

Trudności w instrukcji na temat wiary dzisiaj
Rozmowa między Franzem Greinerem i kard. Josephem Ratzingerem

Katechizm dla ogólnoświatowego Kościoła katolickiego Sprawozdanie kard. Josepha Ratzingera podczas 27. zebrania plenarnego Synodu Biskupów 
1. Powstanie tekstu 
1.1. Propozycja Synodu Biskupów przyjęta przez Papieża 
1.2. Organy, które współpracowały z Komisją 
1.3. Cechy charakterystyczne i adresaci tego Katechizmu 
1.4. Etapy i metody opracowania 
1.5. Granice "Poprawionego projektu" 
1.6. Zakres konsultacji "Poprawionego projektu" 
2. Wyniki konsultacji episkopatu 
2.1. Podstawowe dane
2.2. Wyniki ogólne 
3. Główne kwestie, które zostały podniesione podczas konsultacji, i decyzje komisji, które mają je rozwiązać 
3.1. Cel Katechizmu 
3.2. Hierarchia prawd 
3.3. Wykorzystanie Pisma Świętego 
3.4. Odniesienie do Soboru Watykańskiego II
3.5. Formuły "W skrócie"
3.6. Religie niechrześcijańskie 
3.7. Przedstawienie moralności chrześcijańskiej
3.8. Część czwarta: o modlitwie chrześcijańskiej 
3.9. Braki, które trzeba uzupełnić 
4. Perspektywy

Chrystus i Kościół
Aktualne problemy teologii - konsekwencje dla katechezy

Po co Katechizm Kościoła Katolickiego?

Co to znaczy wierzyć?

Droga do Katechizmu Kościoła Katolickiego 
1. O prehistorii Katechizmu 
2. Gatunek tekstu, adresaci i metoda 
3. Autorstwo Katechizmu i jego autorytet 
4. Struktura i treść 
a) Struktura
b) O strukturze części pierwszej 
c) Podstawowe kwestie części trzeciej

Ewangelizacja, katecheza i Katechizm 
1. "Ewangelia", "ewangelizować". Znaczenie pojęć w świetle Biblii i Katechizmu 
a) Ewangelia Jezusa 
b) Ewangelia w Ewangeliach 
c) Ewangelia Pawłowa 
2. Katecheza, katechizować, katechizm 
a) Postawa biblijna i pojęcie katechezy 
b) Kontekst Katechizmu
c) O dydaktycznej strukturze Katechizmu 
3. Biblijny realizm katechezy o Chrystusie w nowym Katechizmie

"Editio typica" Katechizmu Kościoła Katolickiego
O powstaniu Katechizmu 
Symfonia wielości w jedności
Istotne wymiary jedności Kościoła 
Gruntowna pomoc w kształtowaniu życia w Chrystusie
Przemyślana prezentacja wiary katolickiej 
Język łaciński - respekt wobec znaczenia tekstu

Czy Katechizm Kościoła Katolickiego odpowiada na wyzwania swego czasu? Refleksje w dziesiątą rocznicę jego publikacji
Znaczenie i granice Katechizmu
Wykorzystanie Pisma Świętego w Katechizmie
Nauka o sakramentach w Katechizmie 
Chrześcijańska nauka o moralności w Katechizmie

Wprowadzenie do Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego


Dodatek

Od wydawcy 
I. Uwagi do "Opera omnia"
II. Uwagi do IX tomu 
Cześć A: Wiara
Cześć B: Tradycja 
Część C: Pismo Święte i jego interpretacja
Część D: Kościół jako miejsce przepowiadania wiary

Informacje bibliograficzne
Część A: Wiara 
Pojęcie i urzeczywistnienie wiary 
Teologia jako nauka wiary 
Część B: Tradycja 
Dogmat i historia
Teologia a Urząd Nauczycielski Kościoła
Część C: Pismo Święte i jego interpretacja 
Część D: Kościół jako miejsce przepowiadania wiary

Wykaz literatury 
I. Źródła 
II. Literatura drugorzędna

Cytaty z Pisma
Stary Testament
Nowy Testament


RODZAJ OKŁADKI

TWARDA

ROK WYDANIA

2018

STRON

436

Produkty powiązane:
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | Klauzula informacyjna RODO