Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery

strona główna: ANTYKWARIAT » HUMANISTYKA » HISTORIA

CENY W KRAKOWIE W LATACH 1796-1914, Marian Górkiewicz

CENY W KRAKOWIE W LATACH 1796-1914, Marian Górkiewicz

brutto: 45.00 zł


SPIS RZECZY — TABLE DES MAT1ERES


1. Źródła
Źródła rękopiśmienne. Księgi targowe — Taksy — Protokoły cen materiałów budowlanych i płac rzemieślników — Budżety i pensjo-narze miejskie — Źródła uzupełniające luki — Źródła drukowane —Czasopisma — Publikacje statystyczne — Wykaz źródeł rękopiśmiennych — Pochodzenie źródłowe cen i płac
2. Metoda  
Ocena zebranego materiału statystycznego — Stosunek taks do cen rynkowych — Przeciętne ceny miesięczne, kwartalne i roczne — Wybór towarów i płac reprezentujących ogólny poziom cen i płac — Przy-jęcie złota jako jedynego miernika wartości — Przeciętne ceny i płace pięcioletnie — Porównanie indeksów próbnych — Zastosowanie metody łańcuchowej i średniej geometrycznej — Obliczanie indeksów — Ocena reprezentatywności indeksów — Skład indeksów grupowych — Indeksy próbne (tablica i wykres)
3. Stosunki pieniężne
Kraków pod zaborem austriackim. Wprowadzenie kursu monety austriackiej — Utrzymanie dalszego obiegu monet polskich — Wartość monet polskich bitych w różnych latach — Bankocetle wiedeńskie — W granicach Księstwa Warszawskiego. Wybicie własnego pieniądza — Emisja biletów kasowych — Rzeczpospolita Krakowska. Ustanowienie kursu monet obiegających w Krakowie — Wybicie własnej monety — Po wcieleniu do Austrii. Unifikacja z innymi krajami austriackimi — Relacje monet polskich do monety konwencyjnej —Stosunki pieniężne w monarchii austriackiej — Zaprowadzenie waluty austriackiej — Waluta koronowa — Uwagi do tablicy „Cena i wart&ć pieniądza w latach 1796 1914" — Stosunek wartości złota do srebra w Krakowie średnio w okresach pięcioletnich (tablica)
4. Stosunki metrologiczne   
Miary koronne, ich podział i wielkość — Różnice w obliczeniu ciężar i funta koronnego — Zaprowadzenie miar lwowskich — Różnice w wielkości miar koronnych i lwowskich — Późniejsze obliczenia wielkości miar lwowskich używanych w Krakowie — Regulacja miar i wag w 1836 r. — Wprowadzenie miar wiedeńskich — Zaprowadzenie systemu metrycznego — Miary materiałów opałowych — Sprowadzenie miar do jednego systemu i jednego rodzaju
5. Zarys rozwoju cen i płac
Uwagi ogólne — Zestawienie klęsk elementarnych — Rozwój cen Wahania sezonowe — Wahania cykliczne i podział na cykle — Ruch wiekowy  

TABLICE STATYSTYCZNE
PRZECIĘTNE CENY MIESIĘCZNE
PRZECIĘTNE CENY KWARTALNE
PRZECIĘTNE CENY ROCZNE
PŁACE
PRZECIĘTNE ROCZNE CENY I PŁACE W ZŁOCIE
PRZECIĘTNE PIĘCIOLETNIE CENY I PŁACE W SREBRZE I W ZŁOCIE

materiały źródłowe
diagramy


RODZAJ OKŁADKI

MIĘKKA

ROK WYDANIA

1950

STRON

326

Produkty powiązane:
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy