Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery

strona główna: ANTYKWARIAT » HUMANISTYKA » HISTORIA

ABSOLUTYZM USTROJOWY, Ignacy Czuma

ABSOLUTYZM USTROJOWY, Ignacy Czuma


brutto: 45.00 zł

SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE
 Upojenia przewrotów — Ustrój Francji przedrewolucyjny a rządy parlamentarne — Wymóg ostrożności w badaniu absolutyzmu monarchy i absolutyzmu parlamentu — Sugestia o równo-wadze władz w systemie parlamentarnym — Wpływy doktryn w instytucjach ustrojowych—Przykład ze stosunku parlamentu do rządu—Podział przedmiotu.

Analiza Ustroju

I. SZCZYT USTROJOWY
Ogólne wymogi ustrojowe — Rola twórcy prawa zasadni-czego — Przewrót konstytucyjny — Formy konstytucji — Legalizacja przewrotu.

II. FUNKCJA I WŁADZA
 Istota funkcji i władzy — Władza formalna i władza faktyczna — Wartość funkcji jednostkowej i kolegialnej.

III. KOLEGIUM I JEDNOSTKA
 Zasada kolegialna w normodawstwie konstytucyjnym — Stosunek prądów i nastrojów społecznych do obiektywnych potrzeb oraz reprezentacji kolegialnej — Koncentracja woli kolegium —Braki wyłączności kolegium lub jednostki — Pomyłki i fikcje doktryny kolegialnej.

IV.  DALSZY UKŁAD FUNKCYJ USTROJOWYCH
Hierarchiczne powiązanie funkcji— Funkcje w ich różnorodności i połączeniu — Funkcja w pojęciu ogólnym i szczegółowym oraz funkcja wskazana przedmiotem lub skupiona około podmiotu.

V. NORMA, DZIAŁANIE, KONTROLA

Istota klasyfikacji — Konstrukcja Wł. L. Jaworskiego —Materialne czy proceduralne określenie ustawy—Polityczna i organiczna podstawa struktury ustrojowej.

VI. RODZAJE KONTROLI
Kontrola moralna, prawna, polityczna — Kontrola i odpowiedzialność wszystkich funkcji— Odrębność kontroli i odpowiedzialności w zakresie funkcyj wyższych — Refleksy historyczne — Próba doktryny przewrotu XVIII i XIX w. obalenia prymatu odpowiedzialności moralnej w dziedzinie ustrojowej— Odpowiedzialność moralna jako wzmocnienie odpowiedzialności prawnej i politycznej — Odpowiedzialność moralna kolegium — Kontrola formalna i faktyczna lub teoretyczna i jurysdykcyjna — Sens „nieodpowiedzialności"— Złożoność problemu kontroli—Przykład ze stosunku rządu do parlamentu.

VII. NORMODAWSTWO
Logiczne pierwszeństwo normy—Istota normodawstwa i jego wieloraka podmiotowość w ustroju — zawodność klasyfikacji „trój-podziału".

VIII. PRZYMUS
 Władza a przymus —Teoria Wł. L. Jaworskiego — Psychiczny i fizyczny charakter przymusu.

IX. HIERARCHIA FUNKCJI
 Zazębianie funkcyj — Hierarchiczność związku funkcyj —Użyteczność schematu; norma, działanie, kontrola.


RODZAJ OKŁADKI

MIĘKKA

ROK WYDANIA

1934

STRON

255

Produkty powiązane:
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy