Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery

strona główna: ANTYKWARIAT » FILOZOFIA

CHRZEŚCIJAŃSKA MYŚL SPOŁECZNA. FILOZOFIA SPOŁECZNA, Józef Majka

CHRZEŚCIJAŃSKA MYŚL SPOŁECZNA. FILOZOFIA SPOŁECZNA, Józef Majka


brutto: 15.00 zł

Seria „Chrześcijańska myśl społeczna" pióra ks. prof. dr. Józefa Majki stanowi próbę naukowej systematyzacji nauki społecznej Kościoła katolickiego, z uwzględnieniem oficjalnego nauczania hierarchii kościelnej oraz dorobku uczonych chrześcijańskich w tym zakresie. Jest to równocześnie analiza aktualnych zagadnień społecznych oraz próba ich rozwiązania z uwzględnieniem tendencji rozwoju społecznego. W kilku tomach, z których każdy stanowi systematyczną całość, zbudowaną jako oddzielna dyscyplina naukowa, autor zmierza najpierw do uporządkowania i doprecyzowania skomplikowanej problematyki metodologicznej na tle współczesnej dyskusji o metodzie teologii. Jeden z tomów poświęcony jest historii chrześcijańskiej myśli społecznej począwszy od wydobycia idei społecznych zawartych w Piśmie Świętym, aż po jej aktualny stan i kierunki rozwoju. Kolejne tomy obejmują problematykę — to właśnie ten tom —filozoficzno-społeczną i teologiczno-społeczną, jako podbudowę dalszych, praktycznych rozważań, które pójdą najpierw w kierunku etyki społecznej i etyki życia gospodarczego (tom wydany w 1980 roku), a następnie w kierunku socjologii duszpasterzowania. Ta ostatnia zostanie rozbudowana w trzy odrębne zespoły zagadnień: socjologii religii jako środka analizy rzeczywistości religijno-społecznej w różnych jej uwarunkowaniach, socjologii duszpasterskiej (stosowanej), a w szczególności socjologii grup religijno-społecznych na czele z parafią, wreszcie działalności społecznej Kościoła, różnych form diakonii jako realizacji ewangelicznego nakazu czynnej miłości bliźniego. Obejmując całość problematyki społecznej chrześcijaństwa, od metodologii i teorii, poprzez problematykę etyczną, aż po praktykę duszpasterską i społeczną, seria powinna zainteresować nie tylko specjalistów, ale także szerokie rzesze duszpasterzy i działaczy społecznych, jak również wszystkich katolików, którzy pragną lepiej zrozumieć życie i działalność Kościoła oraz swoje w nim zadania.SPIS TREŚCI:

WSTĘP

CZĘŚĆ PIERWSZA KIERUNKI FILOZOFII SPOŁECZNEJ

Rozdział I PRZYRODNICZE KONCEPCJE BYTU SPOŁECZNEGO
1. Fizykalne koncepcje bytu społecznego
2. Biologiczne koncepcje bytu społecznego
3. Psychologiczne koncepcje bytu społecznego
4. Ogólne uwagi o przyrodniczych koncepcjach bytu spolecznego  

Rozdział II INDYWIDUALIZM I LIBERALIZM
1. Podstawowe tezy filozofii indywidualistycznej
2. Teorie umowy społecznej
3. Indywidualistyczna koncepcja wolności a prawa człowieka  

Rozdział III SOCJOLOGIZM  
1. Społeczeństwo jako rzeczywistość „sui generis" 
2. Rozwój społeczeństwa i jego funkcje
3. Znaczenie socjologizmu i jego ocena jako systemu filozoficzno-społecznego  

Rozdział IV MATERIALIZM HISTORYCZNY 
1. Diamat jako podstawa materializmu historycznego 
2. Próba rekonstrukcji materialistycznej koncepcji społeczeństwa
3. Rola jednostki w rozwoju społecznym
4. Problem wolności i alienacji w ujęciu marksistowskim

Rozdział V HUMANISTYCZNE KONCEPCJE RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ  
1. Hermeneutyka a humanistyczne koncepcje społeczeństwa   
2. Koncepcja rzeczywistości społecznej w ujęciu Znanieckiego 
3. Fenomenologiczne interpretacje rzeczywistości społecznej

CZĘŚĆ DRUGA PODSTAWY PERSONALIZMU SPOŁECZNEGO

Rozdział I KONCEPCJA OSOBY
1. Filozoficzna, psychologiczna a etyczna koncepcja oso-by  
2. Otwarcie osoby i jej dynamiczny charakter
A. Stosunek osoby do prawdy 
B. Osoba a dobro 
C. Stosunek do innych osób 
3. Osoba jako źródło ładu 
4. Godność osoby ludzkiej  

Rozdział II OSOBA A SPOŁECZEŃSTWO
1. Indywiduum i osoba  
2. Koncepcja dobra wspólnego 
A. Pojęcie „bonum commune" w pismach św. Tomasza z Akwinu 
B. Kierunki rozwoju tomistycznej nauki o dobru wspólnym  
C. Analiza pojęcia „bonum commune"  
3. Osoba a dobro wspólne  
A. Dobro osoby a dobro wspólne 
B. Dobro wspólne a wolność osoby ludzkiej  

Rozdział III PODSTAWOWE ZASADY ZYCIA SPOŁECZNEGO
1. Zasada personalizmu 
A. Wolność jako zasada społeczna  
B. Zasada pomocniczości  
C. Zasada pluralizmu społecznego  
2. Sprawiedliwość jako zasada społeczna  
A. Podstawy sprawiedliwości 
B. Rodzaje sprawiedliwości  
C. Zasada demokracji  
3. Prawda jako zasada życia społecznego  
A. Zdrowa i rzetelna ideologia społeczna
B. Prawda we współżyciu społecznym  
4. Miłość jako warunek pokoju
A. Miłość a dobro wspólne  
B. Pokój jako dzieło miłości  

Rozdział IV PRAWO NATURALNE A PRAWA OSOBY LUDZKIEJ
1. Koncepcja prawa naturalnego w nauce Kościoła
A. Co to jest prawo naturalne?  
B. Treść i przymioty prawa naturalnego 
C. Prawo naturalne a pozytywne 
D. Wspólnota jako rzeczywistość społeczna
2. Dynamika prawa naturalnego w świetle nauki ostatnich papieży
A. Prawo naturalne w encyklikach Jana XXIII
B. Prawo naturalne w nauce Vaticanum L
C. Nauka Pawła VI o prawie naturalnym
§ 3. Problem praw osoby ludzkiej w nauce chrześcijańskiej
A. Nauka i praktyka „młodego" Kościoła
B. Problem uprawnień osobowych w nauce scholastycznej
C. Katolicyzm społeczny i nauka papieży przedsoborowych
D. Nauka Soboru i papieży soborowych

CZĘŚĆ TRZECIA NATURA I RODZAJE BYTU SPOŁECZNEGO

Rozdział I SPOŁECZNA NATURA CZŁOWIEKA
1. Moralny charakter życia społecznego
A. Obiektywny porządek świata a działanie istot rozumnych
B. Miejsce życia społecznego w porządku ludzkich działań
C. Moralny nakaz życia społecznego 
2. Społeczna natura człowieka a istota społeczeństwa
A. Interpretacja społecznej natury człowieka
B. Istota społeczeństwa ludzkiego
C. Konsekwencje metodologiczne
3. Człowiek w społeczeństwie
A. Zestawienie zasadniczych opinii
B. Podstawy chrześcijańskiej koncepcji człowieka w społeczeństwie
C. Ewolucja chrześcijańskiej koncepcji społeczeństwa

Rozdział II STRUKTURA BYTU SPOŁECZNEGO
1. Intencjonalny charakter bytu społecznego
2. Przyczyny bytu społecznego
A. Relacja „Ja — Ty"  
B. Więź społeczna  

Rozdział III RODZAJE BYTU SPOŁECZNEGO
1. Rodzaje struktur interpersonalnych
A. Styczności społeczne  
B. Stosunki społeczne 
C. Czynności społeczne
2. Hierarchia wspólnot
A. Wspólnoty podstawowe
B. Wspólnoty środowiskowe
C. Naród i państwo
D. Kościół i wspólnota ludzkości
3. Wadliwe twory społeczne
A. Twory społeczne o wadliwej strukturze
B. Zafałszowanie dobra wspólnego społeczności

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
Philosophie sociale chretienne
The Christian Social Philosophy
Christliche Gesellschaftsphilosophie


RODZAJ OKŁADKI

TWARDA

ROK WYDANIA

1982

STRON

375

Produkty powiązane:
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy