Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery

strona główna: ANTYKWARIAT » HUMANISTYKA » HISTORIA

AMBICJE, RACHUBY, RZECZYWISTOŚĆ. WOLNOMULARSTWO W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 1905-1928, Ludwik Hass

AMBICJE, RACHUBY, RZECZYWISTOŚĆ. WOLNOMULARSTWO W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 1905-1928, Ludwik Hass


brutto: 22.00 zł

Oddana niniejszym pod osąd czytelników monografia, będąca zarazem próbą syntezy bliżej sprecyzowanego w podtytule wątku dziejowego, obejmuje jego wycinek chronologiczny zamknięty dwu cezurami, których doniosłość wykracza poza tereny objęte daną publikacją. Pierwszą, początkową, są lata 1905 - 1906, lata pierwszej.rewolucji rosyjskiej, otwierające w omawianej geopolitycznej strefie Europy niespokojne dziesięciolecia XX wieku, jakie tu nastąpiły po kilkudziesięcioletnim okresie komo „spokojnego" — przynajmniej w optyce Zachodu — rozwoju XIX stuleciu. Drugą jest początek światowego kryzysu ekonomiczne-go. który znalazł swój spektakularny wyraz w „czarnym piątku", wielkim krachu na giełdzie nowojorskiej w dniu 24 X 1929 r. Oba te wydarzenia-cezury doniosłością swoją wykraczające daleko poza sprawy Europy Środkowo-Wschodniej, nawet poza ściślejszy krąg cywilizacji europejskiej zarazem nakazują sytuować omawianą tematykę w perspektywie szerszej niż Europa Środkowo-Wschodnia. Zamknięty wskazanymi rami okres to ćwierćwiecze wielkich nadziei i jeszcze większych zludzeń, jakie w owej strefie budził liberalizm — zarówno jako ideologia, jak zez jako kierunek polityczny i ekonomiczny — okres jego rzeczywistych z złudnych sukcesów, wreszcie jego powolnego zmierzchu. Książka wyróżnia w obrębie tego okresu cztery podokresy, odpowiadające kolejnym fazom życia politycznego i społecznego omawianego regionu i zarazem całej Europy kapitalistycznej. Każdemu z nich odpowiada w niej odrębny Wzgląd na oszczędność miejsca zadecydował o tym, iż nie wyjaśniono moczenia pojęć i terminów wolnomularskich, jakimi się w tekście operuje, ani też nie poprzedzono rozdziału pierwszego informacją, zawiera-przegląd stanu organizacyjnego wolnomularstwa w Europie Środkowo-Wschodniej u progu omawianego okresu i przegląd problemów, przed jakimi stanął wtedy ów ruch w tej części kontynentu. Jedno i drugie znajdzie czytelnik w tomie dotyczącym dwu pierwszych stuleci badanego ruchu. 

Ze wstępuSPIS TREŚCI:

Wstęp ( Specyfika regionu, Przeciwnicy, Źródła archiwalne, Czasopisma organizacyjne)
Rozdział I Sukcesy wśród wstrząsów i walk (1905-1914)
Rozdział II Zasady i praktyka. Lata I wojny światowej (1914-1918)
Rozdział III W walce o nowy kształt Europy Środkowo-Wschodniej (1918-1923)
Rozdział IV Dni wielkości wolnomularstwa w latach względnej stabilizacji ustrojowej i gospodarczej (1924-1918)


RODZAJ OKŁADKI

TWARDA

ROK WYDANIA

1984

STRON

400

Produkty powiązane:
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy