Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery

strona główna: NAUKI SPOŁECZNE » PEDAGOGIKA

ESEJ POSTANTYPEDAGOGICZNY, Piotr Magier

ESEJ POSTANTYPEDAGOGICZNY, Piotr Magier


brutto: 45.50 zł

Począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku, w kulturze euroatlantyckiej rozpowszechnia się idea rezygnacji z wychowania i zastąpienia go relacją „przyjaźń z dziećmi”, pogląd kluczowy dla nurtów określanych jako „antypedagogika”. Postulat „przyjaźni z dziećmi” bywa postrzegany jako zaprzeczenie ponad dwutysięcznego dorobku edukacyjnego kultury europejskiej oraz ponad dwustuletniego dorobku pedagogiki. Jednak odpowiedź na pytanie: dlaczego (nie) trzeba wychowywać, zmusza do refleksji nie tylko nad negacją, ale i nad zasadnością afirmacji wychowania.

Prezentowana publikacja stanowi próbę (l’essai) określenia istoty antypedagogiki i możliwości percepcji jej tez. Jej celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czym jest antypedagogika (postpedagogika)? Jaka jest jej geneza i typy? Jak w ramach koncepcji postpedagogiki uzasadnia się brak potrzeby i możliwość wychowania? Co proponuje się zamiast wychowania? Jak z perspektywy antypedagogicznej interpretuje się funkcje rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej, a także wspólnot wyznaniowych w procesie rozwoju człowieka?SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie

Wstęp  

Rozdział 1 Definicyjna charakterystyka antypedagogiki  

1.1. Historyczny rys rozwoju

1.2. Teoretyczna geneza postpedagogiki

1.2.1. Zjawiska społeczne i kulturowe

1.2.2. Kierunki i poglądy filozoficzne

1.2.3. Kierunki w ramach psychologii

1.2.4. Kierunki w ramach socjologii i antropologii kulturowej

1.2.5. Wybrane kierunki w ramach medycyny

1.2.6. Wybrane kierunki w ramach pedagogiki

1.2.6.1. Pajdocentryzm i nowe wychowanie

1.2.6.2. Pedagogika krytyczna i emancypacyjna

1.2.6.3. Pedagogika Gesthalt

1.3. Pojęcie antypedagogiki. Definicje nominalne

1.3.1. Antypedagogika jako koncepcja pedagogiczna

1.3.2. Antypedagogika jako praktyka, forma kultury „wolna od wychowania"

1.3.3. Antypedagogika jako ruch społeczno-polityczny


Rozdział 2 Paradygmat antypedagogiki

2.1. Postmodernizm

2.1.1. Pojęcie postmodernizmu

2.1.2. Główne kategorie

2.1.2.1. Antyfundamentalizm i antyuniwersalizm

2.1.2.2. Antyscjentyzm i postawa antymetafizyczna

2.1.2.3. Dekonstrukcjonizm

2.1.2.4. Ponowoczesna interpretacja człowieka

2.1.3. Postmodernistyczna koncepcja pedagogiki

2.2. Antypedagogika jako typ myślenia humanistycznego

2.2.1. Definicja humanizmu

2.2.2. Historia myśli humanistycznej

2.2.3. Klasyfikacje i typy humanizmu

2.2.3.1. Humanizm antropocentryczny (naturalistyczny)

2.2.3.2. Humanizm teocentryczny

2.2.3.3. Nowy humanizm

2.3. Humanistyczne metody badań

2.4. Humanistyczne inspiracje postpedagogiki

2.4.1. Definicja człowieka

2.4.2. Metody badawcze

2.4.3. Cele wychowania

2.4.4. Relacje interpersonalne

2.4.5. Jednostka a społeczność  

2.4.6. Efekty procesu wychowania  

2.4.7. Odniesienie do religii  

2.4.8. Charakter arystokratyczny


Rozdział 3 Rekonstrukcja antropologicznych tez postpedagogiki

3.1. Definicje opisowe

3.1.1. Człowiek — istota poznająca

3.1.2. Człowiek — istota w rozwoju (homo viator)

3.1.3. Człowiek — istota kochająca (ens amans)

3.1.4. Człowiek — twórca (homo creator)

3.1.5. Człowiek — istota społeczna (ens sociale)

3.1.5.1. Rodzina

3.1.5.2. Szkoła

3.1.5.3. Grupy i stowarzyszenia 

3.1.5.4. Społeczność narodowa, państwo

3.1.6. Człowiek — istota moralna (homo ethicus

3.1.7. Człowiek — istota religijna (ens religiosum) 

3.1.8. Człowiek — istota nie polegająca wychowaniu (przeciwko tezie homo educandus)

3.2. Próba analizy postpedagogicznego pojęcia człowieka według definicji klasycznej


Rozdział 4 Postpedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym

4.1. Antypedagogika wśród współczesnych orientacji i problemów metodologicznych

4.2. Treści antropologiczne

4.2.1. Naturalistyczne rozumienie człowieka

4.2.2. Treści psychologiczne

4.2.3. Treści z zakresu antropologii kulturowej i społecznej

4.2.4. Treści z zakresu antropologii filozoficznej

4.2.5. Antropologia teologiczna

4.2.5.1. Relacja człowieka względem Boga oraz religijne pojęcie godności

4.2.5.2. Grzech i pojęcie grzeszności

4.2.5.3. Jednostka w społeczności osób wierzących

4.2.6. Antropologia pedagogiczna

4.2.6.1. Uzasadnienie potrzeby wychowania

4.2.6.2. Proces nauczania i wychowania

4.3. Krytyka założeń ideologicznych

Zakończenie 

Bibliografia

Summary 

Indeks nzwisk


RODZAJ OKŁADKI

MIĘKKA

ROK WYDANIA

2016

STRON

290

Produkty powiązane:
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy