Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery

strona główna: NAUKI SPOŁECZNE » SOCJOLOGIA

DYNAMIKA PORZEMIAN WARTOŚCI MORALNYCH W ŚWIADOMOŚCI MŁODZIEŻY LICEALNEJ, Leon Smyczek

DYNAMIKA PORZEMIAN WARTOŚCI MORALNYCH W ŚWIADOMOŚCI MŁODZIEŻY LICEALNEJ, Leon Smyczek


brutto: 38.00 zł

Leon Smyczek OFM, ur. w latach 1983-1989 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Katowicach Panewnikach, afiliowanym do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Odbył studia na Wydziale Nauk Społecznych KUL (1991-1995), gdzie w roku 2002 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od 1996 r. zatrudniony w Katedrze Socjologii Moralności KUL, a od 2002 w Katedrze Socjologii Religii KUL. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Towarzystwa Naukowego KUL. Autor ponad 20 recenzji i artykułów.

Praca powstała na podstawie badań panelowych przeprowadzonych w roku 1993 i 1996 wśród młodzieży dwóch rybnickich liceów ogólnokształcących: im. Powstańców Śląskich i im. Hanki Sawickiej. Zgromadzony materiał empiryczny umożliwił znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaki był stosunek ankietowanej młodzieży do ogólnych norm moralnych, do Dekalogu, do norm moralnych odnoszących się do życia codziennego i do autorytetów moralnych; jakie znaczenie miały dla licealistów wartości w życiu codziennym — które z nich w ich przekonaniu nadają sens ludzkiemu życiu, a które stanowią ostateczne cele życiowe. Badane były również postawy ankietowanych wobec wartości prospołecznych. Wyniki badań pozwoliły poznać przemiany, jakie zaszły w świadomości moralnej i w zachowaniach młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce po roku 1989. Książka może zainteresować i okazać się przydatna dla nauczycieli, wychowawców i duszpasterzy.


TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO


Spis treści
Wstęp 

Rozdział I  Teoretyczne i metodologiczne założenia badań nad wartościami moralnymi
 1. Wartości moralne w ujęciu socjologicznym
 2. Metoda oraz sposób przeprowadzenia badań 
3. Społeczna i religijna charakterystyka badanych osób 

Rozdział II  Podstawowe orientacje moralne
1. Stosunek do ogólnych norm moralnych  
2. Postawy licealistów wobec Dekalogu  
3. Stosunek do norm moralnych odnoszących się do życia codziennego
4. Autorytety moralne 

Rozdział III Cele i dążenia życiowe młodzieży
1. Znaczenie wartości w życiu codziennym  
2. Codzienne wartości ogólne i konkretne  
3. Wartości codzienne jako ostateczne cele życiowe  
4. Wartości codzienne nadające sens życiu  

Rozdział IV Wartości prospołeczne i egoistyczne
1. Pojęcie wartości prospołecznych i egoistycznych  
2. Ocena tzw. natury ludzkiej i stosunków międzyludzkich 
3. Postawy młodzieży wobec wartości prospołecznych  
4. Zasada miłości bliźniego jako ideał etyczny  

Rozdział V Wartości godnościowe
1. Godność jako wartość społeczna  
2. Godność ludzka w kontekście wartości codziennych i uroczystych
3. Sytuacje naruszające godność ludzką  

Rozdział VI Wartości życia małżeńskiego i rodzinnego
1. Rodzina podstawowym nośnikiem przekazu wartości moralnych
2. Treści moralne w przekazie rodzinnym 
3. Ciągłość i zmiana w przekazie wartości moralnych
4. Wartości związane z moralnością małżeńsko-rodzinną 
5. Style wychowania moralnego 
Zakończenie
Bibliografia 
Summary  
Aneks  


RODZAJ OKŁADKI

MIĘKKA

ROK WYDANIA

2002

STRON

400

Produkty powiązane:
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy