Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery

strona główna: HUMANISTYKA » HISTORIA SZTUKI

STUDIA NAD SZTUKĄ RENESANSU I BAROKU T. XII, red. Irena Rolska

STUDIA NAD SZTUKĄ RENESANSU I BAROKU T. XII, red. Irena Rolska


brutto: 57.00 zł

                          Dzieła sztuki powstałe w okresie XVI-XVIII wieku były umiejscowione w przestrzeni kulturowej, podporządkowanej sferom politycznym, społecznym i religijnym. Różnorodność oddziaływania tych sfer oraz ich związki ze sztuką tego czasu przedstawiają w XII. tomie Studiów nad sztuką renesansu i baroku badacze sztuki nowożytnej. Autorzy artykułów poruszają także zagadnienie oddziaływania wzorów, zwłaszcza graficznych, w różnych środowiskach artystycznych w szeroko pojmowanym świecie kultury łacińskiej. Dzieło sztuki, jego interpretacja poddawane były wielokrotnie zmianom funkcji pod wpływem rytuału, obrzędu, religii, estetyki, aż po jego charakter czysto artystyczny czy muzealny. Ostatnia kwestia poruszona przez autorów to problem percepcji sztuki, jej wartości artystycznej oraz kształtowania opinii u jej odbiorcy.

Ze Wstępu

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie (Irena Rolska)  
Kazimierz Kuczman, Dossa Dossiego Jowisz malujący motyle — konteksty kulturowe  
Ks. Andrzej Witko,  Ptasie przesłanie. O malowidłach na stropie w głównym salonie Pałacu Arcybiskupów sewilskich 
Ewa Kub i a k, Polska pomiędzy Goa a Peru, czyli kilka uwag na temat wzorów graficznych w sztuce nowożytnej  
Krzysztof J. Czyżewski, Marek Walczak, Portrety-pomniki biskupów Samuela Maciejowskiego i Franciszka Krasińskiego w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie  
Juliusz A. Chrościcki, Kolumna Zygmunta III w Warszawie  
Ryszard Szmydki, Smoleńsk jako temat batalistyczny w sztuce niderlandzkiej pierwszej połowy XVII wieku  
Piotr Gryg1ewski, Czy kopuły powinny wirować? Uwagi o dekoracjach sklepień w polskich kaplicach kopułowych w XVI i na początku XVII wieku 
Michał Kurzej, Kościół w Uchaniach i kolegiata zamojska w kontekście kulturowym  
Piotr Krasny, Sto lat samotności. Jezuicki kościół świętych Piotra i Pawła a architektura Krakowa i województwa krakowskiego w XVII wieku  
Andrzej Józef Baranowski, Kontekst społeczny i kulturowy oraz forma artystyczna kościołów pielgrzymkowych w Europie Środkowej w okresie baroku  
Ks. Robert Mirończuk, Kościoły inspirowane twórczością Christiana Piotra Aignera w dawnej diecezji janowskiej
Danuta Dett1aff, Mecenat Wejherów w puckiej farze katolickim wyznaniem wiary 
Anna Markiewicz, „Malowanie Rubensa w złocistych ramach". Dzieła sztuki w Diariuszu podróży Jerzego Dzieduszyckiego  
 Krzysztof Gombin, „Naśladowałbym Zeuxisa ale że ten pewnego czasu w malarskiey swoiey sztuce mankament uczynił [...]". Sztuki piękne w kazaniach lubelskich kaznodziei XVII i XVIII wieku  
Agnieszka Bender, Meble dekorowane techniką pietra dura, scagliola i pietra paesina  
Natalia Sopniewska, Maski pośmiertne w sztukach plastycznych  
Kinga B1aschke, „Barbarzyńskie starożytności". Nowożytne badania nad sztuką w kontekście historiografii 
Indeks osobowy  
Indeks geograficzny 


RODZAJ OKŁADKI

MIĘKKA

ROK WYDANIA

2015

STRON

450

Produkty powiązane:
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy