Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery

strona główna: TEOLOGIA

KONGRES KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KUL LUBLIN 13-16 PAŹDZIERNIK 2016. WOLNOŚĆ OCALONA. CHRZEŚCIJAŃSKIE ŚWIATŁO NA LUDZKICH DROGACH, Ks. Tomasz Adamczyk

KONGRES KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KUL LUBLIN 13-16 PAŹDZIERNIK 2016. WOLNOŚĆ OCALONA. CHRZEŚCIJAŃSKIE ŚWIATŁO NA LUDZKICH DROGACH, Ks. Tomasz Adamczyk


brutto: 58.00 zł

Spis treści

Abp Stanisław Budzik

Ocalić wolność

Ks. Antoni Dębiński

O dylematach człowieka współczesnego

W poszukiwaniu człowieka w człowieku

Przesłanie IV Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. Lublin, 27-30 września 2012 roku

Kard. Gianfranco Ravasi

Wolność ocalona. Rdzeń chrześcijańskiej antropologii (przeł. Krystyna Kozak)

Doktorat honoris causa Krzysztofa Pendereckiego

Krzysztof Penderecki

Humanistyczny wymiar muzyki

Regina Chłopicka

W kręgu sacrum i profanum – twórczość Krzysztofa Pendereckiego

Remigiusz Pośpiech

Ekumeniczny wymiar twórczości muzycznej Krzysztofa Pendereckiego

Leszek Mądzik

Sakralny wymiar rzeczywistości

Teresa Księska-Falger

Sacrum w muzyce – intuicja jedności

Panel pierwszy

KUL WYSPĄ WOLNOŚCI

Antoni Dudek

Znaczenie KUL w polityce władz PRL wobec Kościoła

Janusz Wrona

Powojenny KUL w optyce mieszkańca Lublina i zarazem historyka

Panel drugi

CZY ISTNIEJE WOLNA WOLA?

Łukasz Kwiatek

Życie bez wolnej woli

Mateusz Hohol

Między wolną wolą a samokontrolą

Mieszko Tałasiewicz

Wolna wola jako najlepsze wyjaśnienie

Panel trzeci

UKRAIŃSKA REWOLUCJA GODNOŚCI

Andrzej Grajewski

Ukraińscy chrześcijanie po Majdanie

Paweł Kowal

Ukraińska rewolucja i zmiana paradygmatu, w jakim na arenie międzynarodowej funkcjonuje Ukraina

Andrzej Podraza

Unia Europejska wobec kryzysu ukraińskiego a polityka wobec Rosji (2013-2016)

Odnowienie doktoratu ks. prof. Michała Hellera

Andrzej Białas

Poszukiwanie śladów

Andrzej Szostek MIC

Michał Heller: człowiek nauki i wiary

Ks. Michał Heller

Kosmiczny problem wolności

Prezentacja Opera omnia Josepha Ratzingera t. VII/1-2: O nauczaniu II Soboru Watykańskiego

Ks. Jerzy Szymik

Dzieci wolnej, dziedzice (por. Ga 4,30-31). Chrześcijańskie rozumienie wolności jako światło na ludzkich drogach

Ks. Krzysztof Góźdź

Kościół a współczesność na Soborze Watykańskim II

Panel czwarty

OD KONFLIKTU DO KOMUNII: DIALOG KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO Z ROSYJSKĄ CERKWIĄ PRAWOSŁAWNĄ

Antoine Arjakovsky

Konieczne (i możliwe) pojednanie teologiczno-polityczne między Rzymem a Moskwą (przeł. Urszula Paprocka-Piotrowska)

Adam Rotfeld

Polska-Rosja: trudne relacje a dialog międzyreligijny

Marcin Przeciszewski

Wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji” - nadzieje i rozczarowania

Panel piąty

KRYZYS MIGRACYJNY W KONTEKŚCIE DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO

Abp Gintaras Grušas

Kryzys migracyjny w kontekście dialogu międzyreligijnego (przeł. Agnieszka Jurczak)

S. Małgorzata Chmielewska

Solidarna wspólnota

Ks. Józef Niewiadomski

Dramatyczny wymiar dialogu międzyreligijnego

Adam Zagajewski

Czym jest życie duchowe w poezji

Ks. Alfred Marek Wierzbicki

Pomiędzy poezją, myślą, wiarą

Wojciech Roszkowski

Polska w postchrześcijańskiej Europie

Debata dwóch ambon

WOLNOŚĆ I RELIGIA

Piotr Gutowski

Wolność a teizm i ateizm

Jan Woleński

Wolność a religia

Ks. Andrzej Luter

Zwyczajna wolność i zwyczajny patriotyzmRODZAJ OKŁADKI

TWARDA

ROK WYDANIA

2016

STRON

443

Produkty powiązane:
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy