Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery

strona główna: NAUKI SPOŁECZNE » SOCJOLOGIA

DOSTRZEGAĆ BEZDOMNOŚĆ. BEZDOMNOŚĆ W PERSPEKTYWIE POMOCY SPOŁECZNEJ, Agnieszka Zaborowska

DOSTRZEGAĆ BEZDOMNOŚĆ. BEZDOMNOŚĆ W PERSPEKTYWIE POMOCY SPOŁECZNEJ, Agnieszka Zaborowska


brutto: 33.00 zł

Agnieszka Zaborowska, dr socjologii, adiunkt w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Socjolog, polityk społeczny, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, redaktor naczelny zeszytu Praca socjalna „Roczników Teologicznych", mediator, szkoleniowiec, nauczyciel akademicki, pracownik naukowy. Realizatorka, autorka i współautorka wielu projektów naukowo-badawczych, autorka licznych artykułów o bezdomności. Problematyką bezdomności zajmuje się badawczo od wielu lat. Zawodowo i prywatnie pochłonięta relacjami międzyludzkimi.

Potrzeba naukowego spojrzenia na bezdomność w perspektywie pomocy społecznej w Polsce jest tym bardziej uzasadniona, iż wspomniana dyskusja publiczna jest nie-wystarczająca w kręgach polityków, w środkach społecznego przekazu, w duszpasterstwie, w działaniach podejmowanych przez trzeci sektor czy w końcu w środowisku osób pracujących w obszarze pracy socjalnej. Publikacja adresowana jest do wszystkich wymienionych podmiotów. Zarówno osoby fizyczne, grupy społeczne, jak i instytucje mogą okazać wsparcie społeczne osobom, które doświadczyły bądź doświadczają bezdomności, a tym samym przyczynić się do odwrócenia panującego w społecznościach trendu — stygmatyzacji społecznej. Jest to niewątpliwa wartość studium, na którą wskazuje już sam tytuł.
Z recenzji ks. dra hab. Jarosława Jęczenia

Praca stanowi rodzaj kompendium wiedzy o bezdomności jako problemie nauko-wym, którego teoretyczne ustalenia i praktyczne dyrektywy znajdują uzasadnione za-stosowanie w oddziaływaniach terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Czytelnik znajdzie w niej bogatą charakterystykę bezdomności w przestrzeni rozwijającej się od XIX wie-ku polityki społecznej.
Z recenzji dra hab. Tadeusza Sakowicza, prof. UJKRODZAJ OKŁADKI

MIĘKKA

ROK WYDANIA

2015

STRON

168

Produkty powiązane:
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy