Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery

strona główna: FILOZOFIA » ETYKA

FILOZOFIA WYCHOWANIA W PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ red. Anna Szudra-Barszcz, Sławomir Sztobryn

FILOZOFIA WYCHOWANIA W PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ red. Anna Szudra-Barszcz, Sławomir Sztobryn

producent::
KUL


brutto: 16.50 zł

                 Specyficznym rysem współczesnych czasów jest to, że pomija się w nich sprawy trudne czy kontrowersyjne, zadowalając się rozwiązaniami niewymagającymi zbytniego wysiłku myślowego (...). Przejawem takiego podejścia jest w nowoczesnej pedagogice/nauce o wychowaniu tendencja polegająca na zawężeniu spojrzenia na wychowanie i kształcenie do kwestii związanych wprost z praktyką edukacyjną i jej bieżącymi problemami. Trudno w takich warunkach skłonić pedagogów do pogłębionego namysłu nad tym, czego doświadczają w zwykłych sytuacjach wychowawczych. Bez takiego namysłu jednak działaniu pedagogicznemu grozi zagubienie więzi z sensem, które je uzasadnia i legitymizuje. Przyjmując tę optykę patrzenia, należy stwierdzić, że filozofia wychowania spełnia wobec praktyki pedagogicznej ważną i niedającą się przez nic zastąpić rolę.
                    Problem publikacji stanowi z jednej strony zgodnie zakładana przez współautorów potrzeba, co więcej, konieczność stałego zespolenia praktyki pedagogicznej z refleksją filozoficzną, z drugiej natomiast wielorakie trudności, na jakie natrafia w edukacyjnej szarzyźnie postulat pielęgnowania namysłu filozoficzno-wychowawczego. Mimo, że w pracy nie podano gotowych rozwiązań na to, jak praktyka i teoria pedagogiczna mogą solidnie kooperować - jak wiadomo, konflikt między teorią a praktyką nie zawęża się wyłącznie do nauk(i) o wychowaniu - w niektórych analizach rozwinięto bardzo interesujące i twórcze propozycje zmierzenia się z tą kwestią.
                                   ( Z recenzji ks. dra hab. Dariusza Stępkowskiego )


RODZAJ OKŁADKI

MIĘKKA

ROK WYDANIA

2012

STRON

170

Produkty powiązane:
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy