Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery


strona główna: OSTATNIE EGZEMPLARZElista   |   opis  |   foto

sortuj według:nazwa produktu

cena


SEJMIKI LUBELSKIE W OKRESIE STANISŁAWOWSKIM (1764-1794) Waldemar Bednaruk

SEJMIKI LUBELSKIE W OKRESIE STANISŁAWOWSKIM (1764-1794) Waldemar Bednaruk

                  Okres stanisławowski był czasem dramatycznych starań o reformę Rzeczypospolitej szlacheckiej, której celem miało być wzmocnienie państwa...

41.50 zł


ŚW. TOMASZ Z AKWINU DE BONO. O DOBRU, red. A. Maryniarczyk

ŚW. TOMASZ Z AKWINU DE BONO. O DOBRU, red. A. Maryniarczyk

SPIS TREŚCI Wprowadzenie (Andrzej Maryniarczyk SDB)  TEKST ORYGINALNY I PRZEKŁAD S. Thomae Aquinatis - Quaestiones disputatae De bono Św. Tomasz z Akwinu - Dysputy problemowe O dobru (tłum. Aleksander Białek) S. Thomae...

30.00 zł


ŚWIAT, KTÓRY SIĘ NIE KOŃCZY. CZŁOWIEK I TRANSCENDENCJA W TEATRZE JANA KASPROWICZA Anna Podstawka

ŚWIAT, KTÓRY SIĘ NIE KOŃCZY. CZŁOWIEK I TRANSCENDENCJA W TEATRZE JANA KASPROWICZA Anna Podstawka

  Analityczno-interpretacyjne rozdziały niniejszej książki, pogrupowane w większe bloki problemowe, można potraktować jako samoistne studia, będące propozycją lektury poszczególnych tekstów, odczytywanych na tle artystycznej i...

39.00 zł


ŚWIT I ZMIERZCH BAROKU, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński

ŚWIT I ZMIERZCH BAROKU, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnika, ma na celu opisanie stawania się i stopniowego wygasania formacji mającej– obok romantyzmu – bodaj największe znaczenie dla kształtowania się tożsamości kulturowej Polaków. Świt i...

40.00 zł


SZPITAL BONIFRATÓW W KRAKOWIE W XVII-XVIII WIEKU, Helena Komarynska

SZPITAL BONIFRATÓW W KRAKOWIE W XVII-XVIII WIEKU, Helena Komarynska

Helena Komarynska, ur. w 1977 r. w Jampolu, absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2001). W roku 2009 uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II stopień doktora nauk humanistycznych w...

24.00 zł


THE THEATRE AND RELIGIOUS DRAMA NOWADAYS, Anna Podstawka

THE THEATRE AND RELIGIOUS DRAMA NOWADAYS, Anna Podstawka

Contents Introduction Wojciech Kaczmarek Religious Theatre in Poland in 1978-1988 Mariusz Lach SDB Transformations of the Religious Theatre at the Beginning of the 21st Century Joanna Michalczuk Several Reflections about Sacrum in...

15.00 zł


TOŻSAMOŚĆ PROROKA W ŚWIETLE JR 23,9- 40. STUDIUM EGZEGETYCZNO- TEOLOGICZNE, Ks. Piotr Jaworski

TOŻSAMOŚĆ PROROKA W ŚWIETLE JR 23,9- 40. STUDIUM EGZEGETYCZNO- TEOLOGICZNE, Ks. Piotr Jaworski

Spis treści: Wstęp ROZDZIAŁ I - ANALIZA LITERACKA1. Kontekst Jr 23,9-40 1.1. Problem tożsamości i autentyczności proroka w Biblii Hebrajskiej 1.2. Jr 23,9-40 w Księdze Jeremiasza 2. Tekst Jr 23,9-40 2.1. Tekst hebrajski 2.2. Krytyka...

26.00 zł


TWORZENIE ILUZJI SPOŁECZNYCH. WIEDZA W SFERZE PUBLICZNEJ re. Jan Szymczyk, Mariusz Zemło. Arkadiusz Jabłoński

TWORZENIE ILUZJI SPOŁECZNYCH. WIEDZA W SFERZE PUBLICZNEJ re. Jan Szymczyk, Mariusz Zemło. Arkadiusz Jabłoński

SPIS TREŚCI Przedmowa Iluzje w kreacjach i recepcjach obrazów świata Lech W. ZacherTwórcy i odbiorcy obrazu świata czyli obecne i przyszłe konteksty iluzoryczności (refleksje i spekulacje prognostyczne) Jan PoleszczukIluzja...

34.00 zł


URODZIŁEŚ SIĘ, BY KOCHAĆ, Tadeusz Styczeń

URODZIŁEŚ SIĘ, BY KOCHAĆ, Tadeusz Styczeń

Nie mogąc tego - czego by najbardziej chciała - miłość może tylko - i musi! - protestować przeciw śmierci. I to w imię ocalenia sensu życia. I samej siebie - miłości! Czy w jej odczuciu nie mieć dla kogo już żyć nie znaczy bowiem...

20.00 zł


VISIO RELIGIOSA W POLSKIEJ SZTUCE BAROKOWEJ Aneta Kramiszewska

VISIO RELIGIOSA W POLSKIEJ SZTUCE BAROKOWEJ Aneta Kramiszewska

            Wizja religijna i sztuka są doświadczeniem obrazowym. Dzieła artystów próbują utrwalić subiektywne, wewnętrzne doznania człowieka. W istocie jednak, o ile wizja utkana...

28.00 zł


1 2 3 4 5 6 > >>
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy