Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery


strona główna: OSTATNIE EGZEMPLARZElista   |   opis  |   foto

sortuj według:nazwa produktu

cena


OPIEKA SPOŁECZNA W POLSCE DO KOŃCA XVIII WIEKU, Marian Surdacki

OPIEKA SPOŁECZNA W POLSCE DO KOŃCA XVIII WIEKU, Marian Surdacki

Tytułowe zagadnienie autor prezentuje w szerokich granicach chronologicznych i terytorialnych, nie stroniąc od wnikliwego omówienia średniowiecznej genezy instytucji. Zwraca też uwagę na oświeceniowe reformy, które zaczęto...

62.00 zł


OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZDOLNYCH, Andrzej E. Sękowski

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZDOLNYCH, Andrzej E. Sękowski

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski — kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest autorem trzech książek (Osobowość a osiągnięcia artystyczne uczniów szkół muzycznych, Wrocław:...

20.00 zł


OSOBA KONSEKROWANA II, Antoni Jozafat Nowak

OSOBA KONSEKROWANA II, Antoni Jozafat Nowak

W drugim tomie studium Osoba konsekrowana (t. I: ślub ubóstwa, Lublin 1992) pragniemy zastanowić się nad wolnością prawdziwą, autentyczną, która jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy człowiek słucha posłusznego Chrystusa....

14.50 zł


OSOBOWOŚCIOWE UWARUNKOWANIA POSTAW PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Bogumiła Witkowska

OSOBOWOŚCIOWE UWARUNKOWANIA POSTAW PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Bogumiła Witkowska

Osoby chore psychicznie po przebytym leczeniu szpitalnym często doświadczają różnych trudności w powrocie do pełnionych wcześniej ról społecznych. Wiele z nich podejmuje decyzję o nieinformowaniu znajomych, a także pracodawców, o...

28.50 zł


PERCEPCJA POWODZENIA MAŁŻEŃSTWA RODZICÓW A SPOŁECZNY OBRAZ SIEBIE ICH DOROSŁYCH DZIECI, Agnieszka Gałkowska

PERCEPCJA POWODZENIA MAŁŻEŃSTWA RODZICÓW A SPOŁECZNY OBRAZ SIEBIE ICH DOROSŁYCH DZIECI, Agnieszka Gałkowska

Badania autorki wskazują, iż osoby mające możliwość obcowania ze szczęśliwymi w małżeństwie rodzicami zostały niejako obdarowane czymś, co pozwala na ponadprzeciętnie dobre funkcjonowanie. Przejawia sie to w takiej konfiguracji...

14.00 zł


POLSKIE POWSTANIA NARODOWE NA TLE PRZEMIAN EUROPEJSKICH W XIX WIEKU, red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk, Jan Ziółek

POLSKIE POWSTANIA NARODOWE NA TLE PRZEMIAN EUROPEJSKICH W XIX WIEKU, red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk, Jan Ziółek

Bogaty dorobek dawnej i współczesnej historiografii poświęconej polskim powstaniom XVIII i XIX wieku (1794, 1806, 1830-31, 1846, 1848, 1863-64) upoważnia dziś badaczy tej epoki do formułowania nowych, szerokich ujęć syntetycznych, kieruje...

45.00 zł


POSTAWY MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH WOBEC NARKOMANII, Grzegorz Adamczyk, Marek Jeżowski, Leon Smyczek

POSTAWY MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH WOBEC NARKOMANII, Grzegorz Adamczyk, Marek Jeżowski, Leon Smyczek

Prezentowana publikacja dostarcza niezwykle interesujących informacji o postawach młodzieży z wybranych miast w Polsce wobec zjawiska narkomanii. Temat ten, jakkolwiek już wielokrotnie przez socjologów podejmowany, zasługuje na stałą...

36.00 zł


PRAWA CZŁOWIEKA PODSTAWĄ PRAWA NARODÓW DO STANOWIENIA, Robert Andrzejuk

PRAWA CZŁOWIEKA PODSTAWĄ PRAWA NARODÓW DO STANOWIENIA, Robert Andrzejuk

W prezentowanej publikacji interpretacja prawa narodów do samostanowienia jest istotnym novum w stosunku do dotychczasowej literatury przedmiotu, chociażby poprzez wyjście poza perspektywę widzenia nauki prawa międzynarodowego...

30.50 zł


PROBLEMATYKA ETYCZNA PATOLOGII CIĄŻY Zuzanna Grabczak

PROBLEMATYKA ETYCZNA PATOLOGII CIĄŻY Zuzanna Grabczak

Studium w świetle współczesnego nauczania Kościoła Okres ciąży i narodziny dziecka są jednym z najpiękniejszych, a zarazem najtrudniejszych okresów w życiu człowieka. Choć okres ten w porównaniu z całością życia jest krótki i...

37.50 zł


PSYCHOLOGICZNA ANALIZA SYSTEMÓW RODZINNYCH OSÓB ZADOWOLONYCH I NIEZADOWOLONYCH Z MAŁŻEŃSTWA, Maria Braun-Gałkowska

PSYCHOLOGICZNA ANALIZA SYSTEMÓW RODZINNYCH OSÓB ZADOWOLONYCH I NIEZADOWOLONYCH Z MAŁŻEŃSTWA, Maria Braun-Gałkowska

Powodzenie małżeństwa jest dla większości ludzi problemem szczególnie ważnym, warunkuje bowiem poczucie zadowolenia z życia, rzutuje na funkcjonowanie w pracy zawodowej i w innych rolach społecznych, a także — w sposób oczywisty —...

24.00 zł


1 2 3 4 5 6 7 > >>
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy