Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery


strona główna: OSTATNIE EGZEMPLARZElista   |   opis  |   foto

sortuj według:nazwa produktu

cena


KULTURA I PRAWO T. V: TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA UNII EUROPEJSKIEJ A PLURALIZM RELIGIJNY, red. J. Krukowski, J. Isensee, M. Sitarz

KULTURA I PRAWO T. V: TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA UNII EUROPEJSKIEJ A PLURALIZM RELIGIJNY, red. J. Krukowski, J. Isensee, M. Sitarz

Kolejny tom serii KULTURA I PRAWO zawiera materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze w dniach 18-19 IX 2006 r. przez prawników należących do środowisk naukowych niemieckich i polskich...

32.00 zł


KULTURALNE PRAWA CZŁOWIEKA. REGULACJE NORMATYWNE I ICH REALIZACJA Anna Magdalena Kosińska

KULTURALNE PRAWA CZŁOWIEKA. REGULACJE NORMATYWNE I ICH REALIZACJA Anna Magdalena Kosińska

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Rozdział IHomo culturus - rozumienie kultury w interpretacji praw kulturalnych1.1. Zakres badawczy rozdziału 1.2. Kształtowanie się pojęcia "kultura"1.2.1. Definicje kultury 1.2.2. Struktura kultury...

31.50 zł


LITERARY LAISONS: TEXT-CULTURE-SOCIETY

LITERARY LAISONS: TEXT-CULTURE-SOCIETY

MODERN LITERARY INTERPRETATIONS, WHEN CONFRONTED WITH SEMANTICALLY DENSE AND STRUCTURALLY POLYMORPHIC TEXTS, IN MOST CASES HAVE TO RESORT TO OVER-INTERPRETATIONS, OR SOME KIND OF MULTI-REFERENTIAL INTERPRETATIONS, WHICH ALLOW FOR MORE...

21.00 zł


Małe miasta osobowości

Małe miasta osobowości

SPIS TREŚCI Wstęp Losy Marek Flis, Osobliwe początki Sędziszowa Małopolskiego Iwona Kulesza-Woroniecka, Osobliwości miast prywatnych na Podlasiu w XVIII wieku Robert Borkowski, Głowów - Głogów w XVIII wieku Ludzie i czyny Anna...

35.00 zł


MAŁE MIASTA. ZABYTKI, Mariusz Zemło, Radosław Dobrowolski

MAŁE MIASTA. ZABYTKI, Mariusz Zemło, Radosław Dobrowolski

W niniejszym tomie prezentujemy kilka ujęć przybliżających kwestie zabytków małych miast. Jest to kolejny wymiar pozwalający zrozumieć istotę i funkcjonowanie niewielkich wspólnot lokalnych. Zabytki, w porównaniu...

23.00 zł


METODOLOGIA NAUK PRZYRODNICZYCH, Zygmunt Hajduk

METODOLOGIA NAUK PRZYRODNICZYCH, Zygmunt Hajduk

10.00 zł


MIT W SPOŁECZEŃSTWIE I KULTURZE Dariusz Wadowski

MIT W SPOŁECZEŃSTWIE I KULTURZE Dariusz Wadowski

   Niniejsze opracowanie składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy Cechy myślenia mitycznego ma na celu dookreślenie przedmiotu badań poprzez ukazanie jego głównych właściwości. Skoncentrowano się tutaj przede...

29.00 zł


MODELE EWANGELIZACJI KULTUR I INKULTURACJI WIARY W TEOLOGII LATYNOAMERYKAŃSKIEJ Andrzej Pietrzak

MODELE EWANGELIZACJI KULTUR I INKULTURACJI WIARY W TEOLOGII LATYNOAMERYKAŃSKIEJ Andrzej Pietrzak

              Książka jest próbą pozytywnego spojrzenia na teologię latynoamerykańską, przybliżenia jej ducha. Jest oglądem pozytywnym, niesloganowym w tym znaczeniu, że...

42.50 zł


NURTY FILOZOFII BOGA W POLSCE W LATACH 1880-2008 Stanisław Kowalczyk

NURTY FILOZOFII BOGA W POLSCE W LATACH 1880-2008 Stanisław Kowalczyk

              Praca obejmuje okres od końca XIX wieku do początku XXI wieku, w którym polska myśl filozoficzna była szczególnie dynamiczna i wyczulona na zagadnienia...

19.00 zł


OD KONTESTACJI DO RELACJI CZŁOWIEK WOBEC BOGA W DRAMACIE MŁODEJ POLSKI Wojciech Kaczmarek

OD KONTESTACJI DO RELACJI CZŁOWIEK WOBEC BOGA W DRAMACIE MŁODEJ POLSKI Wojciech Kaczmarek

Książka stawia tezę, że literatura przełomu XIX i XX wieku wyrasta z poważnego kryzysu antropologicznego, obejmującego swym zasięgiem całą kulturę europejską, a jego źródło leży w dechrystianizacji życia społecznego. Autor...

28.00 zł


1 2 3 4 5 6 7 > >>
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy