Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery


strona główna: NAUKI PRZYRODNICZE


lista   |   opis  |   foto

sortuj według:nazwa produktu

cena


PLANOWANIE INWESTYCJI PUBLICZNYCH ( Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe ) red. Klaudia Giordano, Rafał Biskup

PLANOWANIE INWESTYCJI PUBLICZNYCH ( Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe ) red. Klaudia Giordano, Rafał Biskup

                 Monografia, którą oddajemy w ręce Czytelnika, powstała po konferencji zorganizowanej w październiku 2009 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez...

27.50 zł


PRZYCZYNY POWSTAWANIA I ROZWOJU ROŚLIN FIZJOLOGIA ROŚLIN. Teofrast Z EFEZU. tłum. Ks. Henryk Wójtowicz

PRZYCZYNY POWSTAWANIA I ROZWOJU ROŚLIN FIZJOLOGIA ROŚLIN. Teofrast Z EFEZU. tłum. Ks. Henryk Wójtowicz

    Książka niniejsza jest pierwszym polskim przekładem i gruntownym opracowaniem drugiego dzieła botanicznego Teofrasta z Erezu De causis plantarum. Tłumaczenie poprzedza obszerny wstęp filologiczny. Przedstawione w nim...

37.00 zł


PRZYRODA W PISMACH BAZYLEGO WIELKIEGO Ewa Osek

PRZYRODA W PISMACH BAZYLEGO WIELKIEGO Ewa Osek

                  Książka niniejsza może zainteresować szersze grono czytelników z uwagi na niezwykłą obecnie doniosłość i popularność problematyki...

30.50 zł


SZATA ROŚLINNA W KRAJOBRAZACH MALARSTWA NIDERLANDZKIEGO XV WIEKU. Identyfikacja botaniczna roślin na wybranych obrazach. Piotr Kulesza

SZATA ROŚLINNA W KRAJOBRAZACH MALARSTWA NIDERLANDZKIEGO XV WIEKU. Identyfikacja botaniczna roślin na wybranych obrazach. Piotr Kulesza

               Książka jest wynikiem kilkuletnich interdyscyplinarnych badań z pogranicza nauk humanistycznych i przyrodniczych. Stanowi próbę rozwikłania przez...

125.00 zł


UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W STRATEGICZNEJ OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO JAKO INSTYTUCJA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Anna Haładyj

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W STRATEGICZNEJ OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO JAKO INSTYTUCJA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Anna Haładyj

Opracowanie jest wyczerpującą i kompleksową analizą tytułowego zagadnienia, popartą bardzo bogatym materiałem naukowym. Cechuje ją wnikliwa i rzetelna analiza źródeł prawa. Jest też nowatorskim przyjęciem badanego zagadnienia. [...]...

37.50 zł


UNIA EUROPEJSKA 2009/2010 AKSJOLOGIA, PRAWO, GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA red. W.Bednaruk, M.Bielecki, G.Kowalski, P.Wiśniewski

UNIA EUROPEJSKA 2009/2010 AKSJOLOGIA, PRAWO, GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA red. W.Bednaruk, M.Bielecki, G.Kowalski, P.Wiśniewski

       Książka została podzielona na pięć części:1. Aksjologiczne podstawy integracji.2. Prawne podstawy integracji.3. Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej.4. Gospodarka i ochrona środowiska.5....

23.00 zł


WSZYSTKO CZYLI OBRAZ I OBRAZY Sławomir Marzec

WSZYSTKO CZYLI OBRAZ I OBRAZY Sławomir Marzec

               Książka jest dość nietypowa, stanowi bowiem rodzaj rozbudowanego autokomentarza artysty do jednego cyklu obrazów, a nawet do jednej wystawy ( BWA Lublin w...

26.00 zł


WYKORZYSTANIE ROŚLIN I ZBIOROWISK SYNANTROPIJNYCH NA TERENACH ZIELENI LUBLINA Ewa Trzaskowska

WYKORZYSTANIE ROŚLIN I ZBIOROWISK SYNANTROPIJNYCH NA TERENACH ZIELENI LUBLINA Ewa Trzaskowska

               W pracy za cel postawiono określenie możliwości zastosowania roślin i zbiorowisk synantropijnych na terenach zieleni. Zgodnie z założeniami poszukiwano formuły nowego, symbiotycznego...

36.00 zł


WYSTĘPOWANIE STAWONOGÓW NA RÓŻY DZIKIEJ (Rosa canina L.) I RÓŻY POMARSZCZONEJ (Rosa rugosa Thunb.) W ZIELENI MIEJSKIEJ LUBELSZCZYZNY I MAZOWSZA ZACHODNIEGO, Magdalena Lubiarz

WYSTĘPOWANIE STAWONOGÓW NA RÓŻY DZIKIEJ (Rosa canina L.) I RÓŻY POMARSZCZONEJ (Rosa rugosa Thunb.) W ZIELENI MIEJSKIEJ LUBELSZCZYZNY I MAZOWSZA ZACHODNIEGO, Magdalena Lubiarz

„Badania dotyczące różnych elementów środowiska miejskiego prowadzone są już od wielu lat, jednak wciąż zagadnienia te są aktualne i stale podejmowane (EBELING, 1976; FRANKIE I EHLER, 1978; FRANKIE I KOEHLER, 1978; BERNADZKI,...

44.00 zł


ZAGROŻENIA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I METODY DZIAŁAŃ OCHRONNYCH red. Grażyna Mazyrkiewicz-Boroń Barbara Marczewska

ZAGROŻENIA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I METODY DZIAŁAŃ OCHRONNYCH red. Grażyna Mazyrkiewicz-Boroń Barbara Marczewska

Przedstawiana Państwu niniejsza monografia dotyczy zagadnień związanych z  zasobami wodnymi, ich ochroną, gospodarowaniem i ekotechnologiami. Tematyka jest ość obszerna i różnorodna. Chcieliśmy zachęcić przede wszystkim młodych...

35.00 zł


1 2
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy