Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery


strona główna: NAUKI PRZYRODNICZE


lista   |   opis  |   foto

sortuj według:nazwa produktu

cena


FENOMEN ŻYCIA W UJĘCIU ASTROBIOLOGII. STUDIUM BIOFILOZOFICZNE, Urszula Czyżewska

FENOMEN ŻYCIA W UJĘCIU ASTROBIOLOGII. STUDIUM BIOFILOZOFICZNE, Urszula Czyżewska

SPIS TREŚCI: WYKAZ SKRÓTÓW I SYMBOLI WSTĘP 1. HEUREZA IDEI ASTROBIOLOGICZNYCH W DZIEJACH ROZWOJU         NAUK PRZYRODNICZYCH 1.1. Ustalenia terminologiczne 1.2. Elementy historii astrobiologii1.2.1. Starożytność i...

18.50 zł


GRANICE INGERENCJI W NATURĘ, Barbara Chyrowicz

GRANICE INGERENCJI W NATURĘ, Barbara Chyrowicz

U progu XXI wieku odwieczne pragnienie człowieka panowania nad naturą — tak otaczającego świata, jak i własną — wydaje się powoli ziszczać. Milowym krokiem w rozpoznawaniu rządzących naturą praw było z pewnością złamanie przed...

19.00 zł


EKOLOGIA -KRAJOBRAZ-ENERGIA red.Z.Fischer, M.Magomedow

EKOLOGIA -KRAJOBRAZ-ENERGIA red.Z.Fischer,  M.Magomedow

Książka przedstawia podstawowe sposoby rozumienia pojęcia krajobrazu, prezentowane przez kilka wybranych szkół ekologii krajobrazu. Zawiera ona opis podstaw struktury i funkcjonowania krajobrazu oraz charakterystykę jego głównych typów....

19.50 zł


KWIATY ROŚLIN IGLASTYCH. ICH ESTETYKA I ZNACZENIE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU.JOANNA RENDA

KWIATY ROŚLIN IGLASTYCH. ICH ESTETYKA I ZNACZENIE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU.JOANNA RENDA

"W polskich terenach zieleni występują liczne rośliny iglaste - rodzime i obcego pochodzenia. Są one chętnie sadzone m. in. ze względu na zimotrwałość, różnorodność prezentowanych pokrojów i barw. Wytwarzane przez nie kwiaty w...

22.00 zł


UNIA EUROPEJSKA 2009/2010 AKSJOLOGIA, PRAWO, GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA red. W.Bednaruk, M.Bielecki, G.Kowalski, P.Wiśniewski

UNIA EUROPEJSKA 2009/2010 AKSJOLOGIA, PRAWO, GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA red. W.Bednaruk, M.Bielecki, G.Kowalski, P.Wiśniewski

       Książka została podzielona na pięć części:1. Aksjologiczne podstawy integracji.2. Prawne podstawy integracji.3. Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej.4. Gospodarka i ochrona środowiska.5....

23.00 zł


GLONY PRO- I EUKARIOTYCZNE JEZIOR POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO Władysława Wojciechowska, Michał Solis

GLONY PRO- I EUKARIOTYCZNE JEZIOR POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO Władysława Wojciechowska, Michał Solis

               W gospodarowaniu zasobami wodnymi duże znaczenie ma jakość wód, którymi się dysponuje. Ważniejsza była zawsze ocena jakości wód rzecznych ze względu na...

23.00 zł


WSZYSTKO CZYLI OBRAZ I OBRAZY Sławomir Marzec

WSZYSTKO CZYLI OBRAZ I OBRAZY Sławomir Marzec

               Książka jest dość nietypowa, stanowi bowiem rodzaj rozbudowanego autokomentarza artysty do jednego cyklu obrazów, a nawet do jednej wystawy ( BWA Lublin w...

26.00 zł


KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Joanna Kielin-Maziarz

KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ  Joanna Kielin-Maziarz

             Celem pracy jest ustalenie w jaki sposób zrównoważony rozwój jest realizowany w prawie Unii Europejskiej.  Cel pracy obejmuje więc wskazanie zakresu realizacji...

27.50 zł


PLANOWANIE INWESTYCJI PUBLICZNYCH ( Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe ) red. Klaudia Giordano, Rafał Biskup

PLANOWANIE INWESTYCJI PUBLICZNYCH ( Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe ) red. Klaudia Giordano, Rafał Biskup

                 Monografia, którą oddajemy w ręce Czytelnika, powstała po konferencji zorganizowanej w październiku 2009 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez...

27.50 zł


DEKADA HARMONIZACJI W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj

DEKADA HARMONIZACJI W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj

                   Mam przyjemność zarekomendować czytelnikom niniejszą monografię podejmującą jeden z najistotniejszych aspektów członkostwa...

27.50 zł


1 2 > >>
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy