Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery


strona główna: NAUKI PRZYRODNICZE


lista   |   opis  |   foto

sortuj według:nazwa produktu

cena


KWIATY ROŚLIN IGLASTYCH. ICH ESTETYKA I ZNACZENIE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU.JOANNA RENDA

"W polskich terenach zieleni występują liczne rośliny iglaste - rodzime i obcego pochodzenia. Są one chętnie sadzone m. in. ze względu na zimotrwałość, różnorodność prezentowanych pokrojów i barw. Wytwarzane przez nie kwiaty w...

22.00 zł


DEKADA HARMONIZACJI W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj

                   Mam przyjemność zarekomendować czytelnikom niniejszą monografię podejmującą jeden z najistotniejszych aspektów członkostwa...

27.50 zł


EKOLOGIA -KRAJOBRAZ-ENERGIA red.Z.Fischer, M.Magomedow

Książka przedstawia podstawowe sposoby rozumienia pojęcia krajobrazu, prezentowane przez kilka wybranych szkół ekologii krajobrazu. Zawiera ona opis podstaw struktury i funkcjonowania krajobrazu oraz charakterystykę jego głównych typów....

19.50 zł


FENOMEN ŻYCIA W UJĘCIU ASTROBIOLOGII. STUDIUM BIOFILOZOFICZNE, Urszula Czyżewska

SPIS TREŚCI: WYKAZ SKRÓTÓW I SYMBOLI WSTĘP 1. HEUREZA IDEI ASTROBIOLOGICZNYCH W DZIEJACH ROZWOJU         NAUK PRZYRODNICZYCH 1.1. Ustalenia terminologiczne 1.2. Elementy historii astrobiologii1.2.1. Starożytność i...

18.50 zł


GENEZA I ROZWÓJ IDEI ELEMENTARNEJ JEDNOSTKI ŻYCIA W KIERUNKU FILOZOFII NANOBIOLOGII Marian Wnuk

SPIS TREŚCI Wstęp 1. Historia koncepcji "minimum życia"1.1. Starożytne i średniowieczne źródła historyczno-filozoficzne atomizmu biologicznego1.2. Atomizm biologiczny w czasach nowożytnych przed powstaniem teorii komórkowej1.3....

39.00 zł


GLONY PRO- I EUKARIOTYCZNE JEZIOR POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO Władysława Wojciechowska, Michał Solis

               W gospodarowaniu zasobami wodnymi duże znaczenie ma jakość wód, którymi się dysponuje. Ważniejsza była zawsze ocena jakości wód rzecznych ze względu na...

23.00 zł


GRANICE INGERENCJI W NATURĘ, Barbara Chyrowicz

U progu XXI wieku odwieczne pragnienie człowieka panowania nad naturą — tak otaczającego świata, jak i własną — wydaje się powoli ziszczać. Milowym krokiem w rozpoznawaniu rządzących naturą praw było z pewnością złamanie przed...

19.00 zł


KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Joanna Kielin-Maziarz

             Celem pracy jest ustalenie w jaki sposób zrównoważony rozwój jest realizowany w prawie Unii Europejskiej.  Cel pracy obejmuje więc wskazanie zakresu realizacji...

27.50 zł


MODELOWANIE ELEMENTÓW KRAJOBRAZU I. Kozak, V. Menshutkin, R. Z. Klekowski

MODELOWANIE ELEMENTÓW KRAJOBRAZU Główną zaletą modelowania komputerowego w ekologii jest możliwość powiązania wyników obserwacji i eksperymentów w dynamiczny system, za którego pomocą można prognozować skutki działalności...

29.00 zł


MODELOWANIE KOMPUTEROWE W EKOLOGII Romuald Z. Klekowski, Vladymir V. Menshutkin

  W naszych czasach komputer utracił już aurę czegoś szczególnie naukowego, dostępnego do użytku jedynie dla wybranych, czegoś w rodzaju reaktora atomowego czy też rakiety kosmicznej. Komputer stał się narzędziem dostępnym dla...

31.00 zł


1 2 > >>
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy