Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery


strona główna: NAUKI SPOŁECZNE


lista   |   opis  |   foto

sortuj według:nazwa produktu

cena


DIETETYKA PRAKTYCZNA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM, red. Michał Skrzypek, Teresa B. Kulik

DIETETYKA PRAKTYCZNA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM, red. Michał Skrzypek, Teresa B. Kulik

Monografia pomyślana została jako implementacja […] postulatów wielodyscyplinarnego podejścia do problematyki zdrowotnej […]. Książka jest także odpowiedzią na upowszechniającą się świadomość krytycznej roli zachowań...

30.00 zł


DOMY DZIECKA NA WARMII I MAZURACH W LATACH 1945-1989 Joanna M. Domańska

DOMY DZIECKA NA WARMII I MAZURACH W LATACH 1945-1989 Joanna M. Domańska

Niniejsza praca, bardzo potrzebna, nowatorska i oryginalna, zasługuje na szczególne uznanie. Podjęta inicjatywa badawcza wypełnia lukę w badaniach z tego zakresu, zwłaszcza w odniesieniu do województwa warmińsko-mazurskiego. Praca...

40.00 zł


DOSTRZEGAĆ BEZDOMNOŚĆ. BEZDOMNOŚĆ W PERSPEKTYWIE POMOCY SPOŁECZNEJ, Agnieszka Zaborowska

DOSTRZEGAĆ BEZDOMNOŚĆ. BEZDOMNOŚĆ W PERSPEKTYWIE POMOCY SPOŁECZNEJ, Agnieszka Zaborowska

Agnieszka Zaborowska, dr socjologii, adiunkt w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Socjolog, polityk społeczny, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, redaktor naczelny zeszytu Praca socjalna „Roczników...

33.00 zł


DOśWIADCZANIE WłASNEJ CHOROBY PRZEZ PACJENTÓW DIALIZOWANYCH Bernarda Bereza

DOśWIADCZANIE WłASNEJ CHOROBY PRZEZ PACJENTÓW DIALIZOWANYCH Bernarda Bereza

                      Niniejsza książka stanowi empiryczne zgłębienie doświadczeń osób ze zdiagnozowaną przewlekłą niewydolnością...

29.50 zł


DOŚWIADCZENIE MISTYCZNE A NORMA PSYCHICZNA NA PRZYKŁADZIE ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ. Anna Maria Nicola Tokarska

DOŚWIADCZENIE MISTYCZNE A NORMA PSYCHICZNA NA PRZYKŁADZIE ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ.  Anna Maria Nicola Tokarska

Doświadczenie religijne i doświadczenie mistyczne nie są w swej treści zamienne. Pierwsze jest właściwością każdej religii, człowiek bowiem poszuje Boga po omacku i w jakiś sposób Go doświadcza, jednak wynik tego poszukiwania i...

29.00 zł


DROGOWSKAZY WYCHOWANIA Red. Stanisław Wilk, Andrzej Kiciński, Andrzej Łuczyński, Loyola Opiela, Arkadiusz Smagacz

DROGOWSKAZY WYCHOWANIA Red. Stanisław Wilk, Andrzej Kiciński, Andrzej Łuczyński, Loyola Opiela, Arkadiusz Smagacz

          Współczesne środowisko wychowawcze charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem spowodowanym pluralizmem ideologicznym oraz szeroko zakrojoną działalnością w zakresie poszukiwania...

27.50 zł


DUSZPASTERSTWO WIĘZIENNE W PRACY PENITENCJARNEJ red.Jan Świtka, Małgorzata Kuć

DUSZPASTERSTWO WIĘZIENNE W PRACY PENITENCJARNEJ red.Jan Świtka,  Małgorzata Kuć

Publikacja jest próbą refleksji nad rolą duszpasterstwa więziennego w pracy penitencjarnej. Autorami artykułów, które się na nią składają, są osoby uczestniczące w dyskusji nad miejscem i znaczeniem duszpasterstwa w całokształcie...

36.00 zł


DWUJĘZYCZNY PODRĘCZNIK KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO, Anna Majewska-Wójcik, Magdalena Smoleń-Wawrzusiczyn, Anita Račáková, Gabriela Olchowa

DWUJĘZYCZNY PODRĘCZNIK KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO, Anna Majewska-Wójcik, Magdalena Smoleń-Wawrzusiczyn, Anita Račáková, Gabriela Olchowa

Spis treściWstępSamogłoski i spółgłoski polskieCZĘŚĆ OGÓLNARozdział 1. Podstawy komunikacji. Opis osobyRozdział 2. Czas i przestrzeńRozdział 3. PogodaRozdział 4. PowtórzenieCZĘŚĆ SPECJALISTYCZNARozdział 1. WprowadzenieRozdział...

80.00 zł


DYLEMATY ŻYCIA RODZINNEGO. DIAGNOZA I WSPARCIE, red. Małgorzata Szyszka

DYLEMATY ŻYCIA RODZINNEGO. DIAGNOZA I WSPARCIE, red. Małgorzata Szyszka

Rodzina jest ważna zarówno w kontekście indywidualnym, jak i zbiorowym, dlatego też w zglobalizowanym świecie dynamicznych zmian problematyka rodziny jest szczególnie kluczową kwestią. Choć w dyskursie społecznym i politycznym omawia...

26.50 zł


DYNAMIKA PORZEMIAN WARTOŚCI MORALNYCH W ŚWIADOMOŚCI MŁODZIEŻY LICEALNEJ, Leon Smyczek

DYNAMIKA PORZEMIAN WARTOŚCI MORALNYCH W ŚWIADOMOŚCI MŁODZIEŻY LICEALNEJ, Leon Smyczek

Leon Smyczek OFM, ur. w latach 1983-1989 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Katowicach Panewnikach, afiliowanym do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Odbył studia na Wydziale Nauk Społecznych KUL...

38.00 zł


1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy