Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery


strona główna: PRAWO


lista   |   opis  |   foto

sortuj według:nazwa produktu

cena


CRIMEN LAESAE MAIESTATIS STUDIUM NAD WPŁYWAMI PRAWA RZYMSKIEGO W DAWNEJ POLSCE Marzena Dyjakowska

CRIMEN LAESAE MAIESTATIS STUDIUM NAD WPŁYWAMI PRAWA RZYMSKIEGO W DAWNEJ POLSCE Marzena Dyjakowska

                Rozprawa Marzeny Dyjakowskiej obejmuje zagadnienie przestępstwa obrazy majestatu ( crimen laesae maiestatis ) z perpektywy historycznoprawnej. Temat...

28.00 zł


DANINA PUBLICZNA W SŁUŻBIE SAMORZĄDU red. Artur Krukowski

DANINA PUBLICZNA W SŁUŻBIE SAMORZĄDU red. Artur Krukowski

               [...] Finanse jednostek samorządowych opierają się, co do zasady, na tzw. dochodach własnych, subwencjach ogólnych oraz dotacjach celowych pochodzących z budżetu państwa. ...

24.00 zł


DEKADA HARMONIZACJI W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj

DEKADA HARMONIZACJI W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj

                   Mam przyjemność zarekomendować czytelnikom niniejszą monografię podejmującą jeden z najistotniejszych aspektów członkostwa...

27.50 zł


DOMENA PUBLICZNA - TROSKA O PRAWA PODSTAWOWE? red. Paweł Fajgielski, Paweł Potakowski

DOMENA PUBLICZNA - TROSKA O PRAWA PODSTAWOWE? red. Paweł Fajgielski, Paweł Potakowski

            Domena publiczna to - najogólniej rzecz ujmując - zasób twórczości, z której może korzystać każdy, bez obawy naruszenia praw autorskich, gdyż prawa te albo nie...

27.50 zł


DUSZPASTERSTWO WIĘZIENNE W PRACY PENITENCJARNEJ red.Jan Świtka, Małgorzata Kuć

DUSZPASTERSTWO WIĘZIENNE W PRACY PENITENCJARNEJ red.Jan Świtka,  Małgorzata Kuć

Publikacja jest próbą refleksji nad rolą duszpasterstwa więziennego w pracy penitencjarnej. Autorami artykułów, które się na nią składają, są osoby uczestniczące w dyskusji nad miejscem i znaczeniem duszpasterstwa w całokształcie...

36.00 zł


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - DYDAKTYCZNA W ŚWIETLE PRAWA AUTORSKIEGO, red. Wojciech Lis, Grzegorz Tylec

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - DYDAKTYCZNA W ŚWIETLE PRAWA AUTORSKIEGO, red. Wojciech Lis, Grzegorz Tylec

Spis treści: Wstęp Rozdział IProblematyka plagiatu Plagiat a naruszenie autorstwa utworuJan Błeszyński Plagiat ukryty i cywilnoprawna odpowiedzialność za jego popełnienieJoanna Błeszyńska-Wysocka Granice plagiatu w utworach...

35.00 zł


DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II red.Lidia Fiejdasz-Buczek

DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II red.Lidia Fiejdasz-Buczek

      Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, bazuje na programach dwóch międzynarodowych konferencji naukowych zorganizowanych w tym samym dniu: Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła...

25.00 zł


ELEMENTY LOGIKI DLA PRAWNIKÓW Marek Lechniak

ELEMENTY LOGIKI DLA PRAWNIKÓW Marek Lechniak

                  Kurs logiki ma na celu kształcenie tak zwanych sprawności logicznych, na które składają się przykładowo następujące umiejętności:  1) umiejętność dokładnego...

22.00 zł


EWOLUCJA PRAWA POLSKIEGO POD WPŁYWEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec

EWOLUCJA PRAWA POLSKIEGO POD WPŁYWEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec

                   Systemy prawne państw podlegają ciągłym zmianom. Przyczyną tego zjawiska jest konieczność dostosowania prawa do zmieniających się...

23.00 zł


EWOLUCJA PRAWA POLSKIEGO W DOBIE GLOBALIZACJI red. Dominik Tyrawa

EWOLUCJA PRAWA POLSKIEGO W DOBIE GLOBALIZACJI red. Dominik Tyrawa

  Zebrane w tym opracowaniu materiały dotyczą szczególnie problemów filozofii prawa, prawa konstytucyjnego, prawa oświatowego, praw urzędniczego, prawa ubezpieczeń, prawa spółdzielczego, prawa działalności gospodarczej, prawa...

23.00 zł


1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy