Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery


strona główna:


lista   |   opis  |   foto

sortuj według:nazwa produktu

cena


KOSMICZNE KOINCYDENCJE. PROPONOWANE WYJAŚNIENIA Józef Turek

KOSMICZNE KOINCYDENCJE. PROPONOWANE WYJAŚNIENIA Józef Turek

Niniejsza publikacja jest próbą zrekonstruowania wyników badań ks. prof. dra hab. Józefa Turka, dotyczących szeroko rozumianej problematyki kosmicznych koincydencji. Jej pierwsza część obejmuje wybrane przykłady zależności między...

30.00zł

27.00 zł


KRÓTKIE ROZPRAWY O MODERNIZMIE red. Beata Obsulewicz, Piotr Bordzoł

KRÓTKIE ROZPRAWY O MODERNIZMIE red. Beata Obsulewicz, Piotr Bordzoł

Rozprawa o modernizmie w czasach rozbudowanej dyskusji o chronologicznym i semantycznym wymiarze tego terminu jest ewidentnym podejmowaniem ryzyka. Jak w "krótkiej rozprawie" zaprezentować metodologicznie kompletny "materiał dowodowy",...

25.00zł

22.50 zł


MIĘDZY KONIECZNOŚCIĄ A WOLNOŚCIĄ. RELACJA WOLNEJ WOLI DO PRZEDWIEDZY, PREDESTYNACJI I ŁASKI BOŻEJ W DOKTRYNIE ANZELMA Z CANTERBURY Andrzej P. Stefańczyk

MIĘDZY KONIECZNOŚCIĄ A WOLNOŚCIĄ. RELACJA WOLNEJ WOLI DO PRZEDWIEDZY, PREDESTYNACJI I ŁASKI BOŻEJ W DOKTRYNIE ANZELMA Z CANTERBURY Andrzej P. Stefańczyk

Rozprawa ma jasno sprecyzowany zakres i cel, którym jest przedstawienie Anzelmowej koncepcji wolności człowieka i jej relacji do atrybutów boskich na podstawie analizy "O zgodności przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej z wolną wolą" z...

35.00zł

31.50 zł


NAWRÓCENIE RELIGIA I MISTYKA T. VII red. Ks. Piotr Moskal

NAWRÓCENIE RELIGIA I MISTYKA T. VII red. Ks. Piotr Moskal

W badaniach nad religią należy odróżnić filozofię religii, obejmującą metafizykę i epistemologię religii, od filozoficzno-teologicznego opisu genezy religii, a następnie od apologii religii, czyli przedstawienia racji...

20.00zł

18.00 zł


OD WIARY ABRAHAMA DO WIARY KOŚCIOŁA red. Marcin Kowalski

OD WIARY ABRAHAMA DO WIARY KOŚCIOŁA red. Marcin Kowalski

Wpisując się w zaproponowany Kościołowi powszechnemu przez Benedykta XVI program Roku Wiary, Instytut Nauk Biblijnych KUL w dniach 18-19 października 2012 r. zorganizował VIII Międzynarodowe Dni Biblijne pt. "Od wiary Abrahama do wiary...

35.00zł

31.50 zł


OPREA OMNIA ROZUMIENIE OBJAWIENIA I TEOLOGIA HISTORII WEDŁUG BONAWENTURY T. II Joseph Ratzinger

OPREA OMNIA ROZUMIENIE OBJAWIENIA I TEOLOGIA HISTORII WEDŁUG BONAWENTURY T. II Joseph Ratzinger

Tom 2 "Opera Omnia" Josepha Ratzingera składa się z jego rozprawy habilitacyjnej oraz ze związanych z nią tematycznie tekstów powstałych w latach 1958-1991/92.Część A zawiera rozprawę habilitacyjną. [...]Część B zawiera sześć...

70.00zł

64.50 zł


PIETAS. SPÓR O FILOZOFICZNE PODSTAWY MORALNYCH OBOWIĄZKÓW WOBEC RODZICÓW Marek Czachorowski

PIETAS. SPÓR O FILOZOFICZNE PODSTAWY MORALNYCH OBOWIĄZKÓW WOBEC RODZICÓW Marek Czachorowski

  W pracy podjęta została próba rekonstrukcji, uporządkowania i rozwiązania sporu o rozumienie moralnych obowiązków wobec rodziców. Spór ten przewija się przez całe dzieje filozofii, a współcześnie angażuje także...

28.00zł

26.00 zł


PRAWNE ASPEKTY TURYSTYKI PIELGRZYMKOWEJ red. Anna Tunia

PRAWNE ASPEKTY TURYSTYKI PIELGRZYMKOWEJ red. Anna Tunia

  Podjęte w niniejszej monografii zagadnienia stanowią owoc badań przedstawicieli nauki prawa wyznaniowego, karnego, cywilnego, administracyjnego, a także prawa kanonicznego oraz historyków i teoretyków prawa. Otoczenie prawne turystyki...

28.00zł

26.00 zł


PRZEDWCZORAJ Elżbieta Kozłowska-Świątkowska

PRZEDWCZORAJ Elżbieta Kozłowska-Świątkowska

  Poezja Elżbiety Kozłowskiej-Świątkowskiej jest wielowarstwowym, nieustannie pisanym poematem o ludzkiej wrażliwości, powinności człowieka w świecie, jego tożsamości, perspektywie i upamiętnieniu przeszłości. Jest bezpiecznym...

24.00zł

22.50 zł


PRZEPIS NA REHABILITACJĘ. METODOLOGIE ORAZ METODY W BADANIACH I TRANSDYSCYPLINARNEJ PRAKTYCE REHABILITACYJNEJ red. Wojciech Otrębski Grzegorz Wiącek

PRZEPIS NA REHABILITACJĘ. METODOLOGIE ORAZ METODY W BADANIACH I TRANSDYSCYPLINARNEJ PRAKTYCE REHABILITACYJNEJ red. Wojciech Otrębski Grzegorz Wiącek

Zgromadzony materiał został podzielony na kilka części zorganizowanych tematycznie. Pierwszą z nich stanowią opracowania opisujące podstawowe problemy w aktualnym stanie wiedzy na temat rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Kolejne...

42.00zł

37.50 zł


1 2 3 4 > >>
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy