Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery


strona główna: TEOLOGIA » TEOLOGIA DUCHOWOŚCI


lista   |   opis  |   foto

sortuj według:nazwa produktu

cena


Dzieła II. Porządek antyfonarza. Inne pisma o świętych obrzędach. Reguły życia duchownych i mniszek. Amalariusz z Metzu

Dzieła II. Porządek antyfonarza. Inne pisma o świętych obrzędach. Reguły życia duchownych i mniszek. Amalariusz z Metzu

Książka, którą Czytelnik bierze do ręki, to drugi tom przekładu Dzieł Amalariusza z Metzu. Tom pierwszy, zatytułowany Święte obrzędy Ko­ścioła, ukazał się dokładnie rok temu. Wielkim zobowiązaniem do pracy nad kontynuacją...

53.00 zł


"NIERUCHOMA PODRÓŻ" CZYLI DUCHOWY PORTRET MARTY ROBIN (1902-1981) red. ks. Jarosław Popławski, ks. Jan K. Miczyński

Treść książki jest swego rodzaju próbą "stworzenia" duchowego portretu Marty Robin. Poszczególni autorzy uczynią to wskazując zarówno na początki i rozwój życia mistycznego Marty (ks. Bernard Michon) oraz pozostawione "notatki z...

16.00 zł


COMPASSIO MARIAE W CHRZEŚCIJAŃSKIM ŻYCIU DUCHOWYM Adam Rybicki

COMPASSIO MARIAE W CHRZEŚCIJAŃSKIM ŻYCIU DUCHOWYM Adam Rybicki

                               Compassio Mariae - Termin ten oznacza udział Maryi w cierpieniach...

40.50 zł


CZY MOŻNA DZISIAJ WZYWAĆ DO NAWRÓCENIA I POKUTY? CHRZEŚCIJAŃSKA ODPOWIEDŹ WIARY, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk

CZY MOŻNA DZISIAJ WZYWAĆ DO NAWRÓCENIA I POKUTY? CHRZEŚCIJAŃSKA ODPOWIEDŹ WIARY, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk

SPIS TREŚCI Nawrócenie - wezwanie wciąż pełne treści. WprowadzenieMarcin Składanowski, Tadeusz Syczewski, Jacek Połowianiuk Sakrament pokuty sakramentem wiaryJanusz Lekan Duchowość sakramentu pokuty i pojednania w kluczu...

18.50 zł


DESPERACJA KOBIECA CZY DUCHOWY RADYKALIZM? 800-LECIE POWOŁANIA ŚW. KALRY Z ASYŻU red. Teresa Paszkowska, Roland Prejs

DESPERACJA KOBIECA CZY DUCHOWY RADYKALIZM? 800-LECIE POWOŁANIA ŚW. KALRY Z ASYŻU red. Teresa Paszkowska, Roland Prejs

             W niniejszej pozycji zbiorowej , złożonej z trzech części, zostaną zaprezentowane rezultaty refleksji naukowej, podjętej dla uczczenia jubileuszu św. Klary w...

27.50 zł


DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ZAKONU SIÓSTR MIŁOSIERDZIA WINCENTEGO A PAULO W LUBLINIE W XIX I XX WIEKU Alicja Puszka

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ZAKONU SIÓSTR MIŁOSIERDZIA WINCENTEGO A PAULO W LUBLINIE W XIX I XX WIEKU Alicja Puszka

               Głównym celem działalności Sióstr Miłosierdzia jest uczczenie Jezusa Chrystusa obecnego w osobach ubogich. Siostry składają ślub, który mówi o...

46.00 zł


FILOZOFOWAĆ W KONTEKŚCIE TEOLOGII RELIGIA - NATURA - ŁASKA RELIGIA I MISTYKA TOM I Ks. Piotr Moskal

FILOZOFOWAĆ W KONTEKŚCIE TEOLOGII RELIGIA - NATURA -  ŁASKA RELIGIA I MISTYKA TOM I   Ks. Piotr Moskal

Książka rozpoczyna nową serię wydawniczą – Religia i mistyka – poświęconą filozoficznym aspektom życia duchowego i mistyki . Ponieważ religia jest dziedziną porządku nadprzyrodzonego, zwrócenie uwagi na teologiczne aspekty religii...

16.50 zł


FRATERNITAS - OD PRAGNIENIA DO URZECZYWISTNIENIA Teresa Paszkowska

FRATERNITAS - OD PRAGNIENIA DO URZECZYWISTNIENIA Teresa Paszkowska

   Na strukturę opracowania składają się: wstęp, 11 rozdziałów, zakończenie, zestawienie bibliografii. Logika wywodu prowadzi od omówienia pojęcia (rozdział pierwszy) poprzez obszerną refleksję na temat niezdolności do...

41.50 zł


HOMO MEDITANS XXVIII ANIOłOWIE I DEMONY red. J. Popławski

           Zainteresowanie aniołami i demonami zarówno w środowisku wiary chrześcijańskiej, jak i w ogóle w kulturze europejskiej zawsze było żywe. Świadczą o tym liczne dzieła...

34.50 zł


IDEA DUSZY W REFLEKSJI FILOZOFICZNEJ, ks. Stanisław Kowalczyk

IDEA DUSZY W REFLEKSJI FILOZOFICZNEJ, ks. Stanisław Kowalczyk

Spis treści Wstęp Część I. Rys historyczny idei duszy 1. Platon 2. Arystoteles 3. Plotyn 4. Biblijne pojęcie duszy 5. Św. Augustyn 6. Św. Tomasz z Akwinu 7. Św. Bonawentura 8. Kartezjusz 9. I. Kant 10. G.W.F. Hegel 11. G. Marcel 12. L....

18.50 zł


1 2 3 > >>
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy