Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery


strona główna: NAUKI PRZYRODNICZE » OCHRONA ŚRODOWISKA


lista   |   opis  |   foto

sortuj według:nazwa produktu

cena


DEKADA HARMONIZACJI W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj

DEKADA HARMONIZACJI W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj

                   Mam przyjemność zarekomendować czytelnikom niniejszą monografię podejmującą jeden z najistotniejszych aspektów członkostwa...

27.50 zł


GENEZA I ROZWÓJ IDEI ELEMENTARNEJ JEDNOSTKI ŻYCIA W KIERUNKU FILOZOFII NANOBIOLOGII Marian Wnuk

GENEZA I ROZWÓJ IDEI ELEMENTARNEJ JEDNOSTKI ŻYCIA W KIERUNKU FILOZOFII NANOBIOLOGII Marian Wnuk

SPIS TREŚCI Wstęp 1. Historia koncepcji "minimum życia"1.1. Starożytne i średniowieczne źródła historyczno-filozoficzne atomizmu biologicznego1.2. Atomizm biologiczny w czasach nowożytnych przed powstaniem teorii komórkowej1.3....

39.00 zł


GLONY PRO- I EUKARIOTYCZNE JEZIOR POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO Władysława Wojciechowska, Michał Solis

GLONY PRO- I EUKARIOTYCZNE JEZIOR POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO Władysława Wojciechowska, Michał Solis

               W gospodarowaniu zasobami wodnymi duże znaczenie ma jakość wód, którymi się dysponuje. Ważniejsza była zawsze ocena jakości wód rzecznych ze względu na...

23.00 zł


KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Joanna Kielin-Maziarz

KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ  Joanna Kielin-Maziarz

             Celem pracy jest ustalenie w jaki sposób zrównoważony rozwój jest realizowany w prawie Unii Europejskiej.  Cel pracy obejmuje więc wskazanie zakresu realizacji...

27.50 zł


PLANOWANIE INWESTYCJI PUBLICZNYCH ( Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe ) red. Klaudia Giordano, Rafał Biskup

PLANOWANIE INWESTYCJI PUBLICZNYCH ( Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe ) red. Klaudia Giordano, Rafał Biskup

                 Monografia, którą oddajemy w ręce Czytelnika, powstała po konferencji zorganizowanej w październiku 2009 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez...

27.50 zł


PRZYCZYNY POWSTAWANIA I ROZWOJU ROŚLIN FIZJOLOGIA ROŚLIN. Teofrast Z EFEZU. tłum. Ks. Henryk Wójtowicz

PRZYCZYNY POWSTAWANIA I ROZWOJU ROŚLIN FIZJOLOGIA ROŚLIN. Teofrast Z EFEZU. tłum. Ks. Henryk Wójtowicz

    Książka niniejsza jest pierwszym polskim przekładem i gruntownym opracowaniem drugiego dzieła botanicznego Teofrasta z Erezu De causis plantarum. Tłumaczenie poprzedza obszerny wstęp filologiczny. Przedstawione w nim...

37.00 zł


UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W STRATEGICZNEJ OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO JAKO INSTYTUCJA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Anna Haładyj

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W STRATEGICZNEJ OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO JAKO INSTYTUCJA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Anna Haładyj

Opracowanie jest wyczerpującą i kompleksową analizą tytułowego zagadnienia, popartą bardzo bogatym materiałem naukowym. Cechuje ją wnikliwa i rzetelna analiza źródeł prawa. Jest też nowatorskim przyjęciem badanego zagadnienia. [...]...

37.50 zł


UNIA EUROPEJSKA 2009/2010 AKSJOLOGIA, PRAWO, GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA red. W.Bednaruk, M.Bielecki, G.Kowalski, P.Wiśniewski

UNIA EUROPEJSKA 2009/2010 AKSJOLOGIA, PRAWO, GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA red. W.Bednaruk, M.Bielecki, G.Kowalski, P.Wiśniewski

       Książka została podzielona na pięć części:1. Aksjologiczne podstawy integracji.2. Prawne podstawy integracji.3. Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej.4. Gospodarka i ochrona środowiska.5....

23.00 zł


WYKORZYSTANIE ROŚLIN I ZBIOROWISK SYNANTROPIJNYCH NA TERENACH ZIELENI LUBLINA Ewa Trzaskowska

WYKORZYSTANIE ROŚLIN I ZBIOROWISK SYNANTROPIJNYCH NA TERENACH ZIELENI LUBLINA Ewa Trzaskowska

               W pracy za cel postawiono określenie możliwości zastosowania roślin i zbiorowisk synantropijnych na terenach zieleni. Zgodnie z założeniami poszukiwano formuły nowego, symbiotycznego...

36.00 zł


ZAGROŻENIA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I METODY DZIAŁAŃ OCHRONNYCH red. Grażyna Mazyrkiewicz-Boroń Barbara Marczewska

ZAGROŻENIA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I METODY DZIAŁAŃ OCHRONNYCH red. Grażyna Mazyrkiewicz-Boroń Barbara Marczewska

Przedstawiana Państwu niniejsza monografia dotyczy zagadnień związanych z  zasobami wodnymi, ich ochroną, gospodarowaniem i ekotechnologiami. Tematyka jest ość obszerna i różnorodna. Chcieliśmy zachęcić przede wszystkim młodych...

35.00 zł


nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy