Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery


strona główna: NAUKI PRZYRODNICZE


lista   |   opis  |   foto

sortuj według:nazwa produktu

cena


KWIATY ROŚLIN IGLASTYCH. ICH ESTETYKA I ZNACZENIE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU.JOANNA RENDA

KWIATY ROŚLIN IGLASTYCH. ICH ESTETYKA I ZNACZENIE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU.JOANNA RENDA

"W polskich terenach zieleni występują liczne rośliny iglaste - rodzime i obcego pochodzenia. Są one chętnie sadzone m. in. ze względu na zimotrwałość, różnorodność prezentowanych pokrojów i barw. Wytwarzane przez nie kwiaty w...

22.00 zł


DEKADA HARMONIZACJI W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj

DEKADA HARMONIZACJI W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj

                   Mam przyjemność zarekomendować czytelnikom niniejszą monografię podejmującą jeden z najistotniejszych aspektów członkostwa...

27.50 zł


EKOLOGIA -KRAJOBRAZ-ENERGIA red.Z.Fischer, M.Magomedow

EKOLOGIA -KRAJOBRAZ-ENERGIA red.Z.Fischer,  M.Magomedow

Książka przedstawia podstawowe sposoby rozumienia pojęcia krajobrazu, prezentowane przez kilka wybranych szkół ekologii krajobrazu. Zawiera ona opis podstaw struktury i funkcjonowania krajobrazu oraz charakterystykę jego głównych typów....

19.50 zł


FENOMEN ŻYCIA W UJĘCIU ASTROBIOLOGII. STUDIUM BIOFILOZOFICZNE, Urszula Czyżewska

FENOMEN ŻYCIA W UJĘCIU ASTROBIOLOGII. STUDIUM BIOFILOZOFICZNE, Urszula Czyżewska

SPIS TREŚCI: WYKAZ SKRÓTÓW I SYMBOLI WSTĘP 1. HEUREZA IDEI ASTROBIOLOGICZNYCH W DZIEJACH ROZWOJU         NAUK PRZYRODNICZYCH 1.1. Ustalenia terminologiczne 1.2. Elementy historii astrobiologii1.2.1. Starożytność i...

18.50 zł


GENEZA I ROZWÓJ IDEI ELEMENTARNEJ JEDNOSTKI ŻYCIA W KIERUNKU FILOZOFII NANOBIOLOGII Marian Wnuk

GENEZA I ROZWÓJ IDEI ELEMENTARNEJ JEDNOSTKI ŻYCIA W KIERUNKU FILOZOFII NANOBIOLOGII Marian Wnuk

SPIS TREŚCI Wstęp 1. Historia koncepcji "minimum życia"1.1. Starożytne i średniowieczne źródła historyczno-filozoficzne atomizmu biologicznego1.2. Atomizm biologiczny w czasach nowożytnych przed powstaniem teorii komórkowej1.3....

39.00 zł


GLONY PRO- I EUKARIOTYCZNE JEZIOR POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO Władysława Wojciechowska, Michał Solis

GLONY PRO- I EUKARIOTYCZNE JEZIOR POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO Władysława Wojciechowska, Michał Solis

               W gospodarowaniu zasobami wodnymi duże znaczenie ma jakość wód, którymi się dysponuje. Ważniejsza była zawsze ocena jakości wód rzecznych ze względu na...

23.00 zł


GRANICE INGERENCJI W NATURĘ, Barbara Chyrowicz

GRANICE INGERENCJI W NATURĘ, Barbara Chyrowicz

U progu XXI wieku odwieczne pragnienie człowieka panowania nad naturą — tak otaczającego świata, jak i własną — wydaje się powoli ziszczać. Milowym krokiem w rozpoznawaniu rządzących naturą praw było z pewnością złamanie przed...

19.00 zł


KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Joanna Kielin-Maziarz

KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ  Joanna Kielin-Maziarz

             Celem pracy jest ustalenie w jaki sposób zrównoważony rozwój jest realizowany w prawie Unii Europejskiej.  Cel pracy obejmuje więc wskazanie zakresu realizacji...

27.50 zł


MODELOWANIE ELEMENTÓW KRAJOBRAZU I. Kozak, V. Menshutkin, R. Z. Klekowski

MODELOWANIE ELEMENTÓW KRAJOBRAZU I. Kozak, V. Menshutkin, R. Z. Klekowski

MODELOWANIE ELEMENTÓW KRAJOBRAZU Główną zaletą modelowania komputerowego w ekologii jest możliwość powiązania wyników obserwacji i eksperymentów w dynamiczny system, za którego pomocą można prognozować skutki działalności...

29.00 zł


MODELOWANIE KOMPUTEROWE W EKOLOGII Romuald Z. Klekowski, Vladymir V. Menshutkin

MODELOWANIE KOMPUTEROWE W EKOLOGII Romuald Z. Klekowski, Vladymir V. Menshutkin

  W naszych czasach komputer utracił już aurę czegoś szczególnie naukowego, dostępnego do użytku jedynie dla wybranych, czegoś w rodzaju reaktora atomowego czy też rakiety kosmicznej. Komputer stał się narzędziem dostępnym dla...

31.00 zł


1 2 > >>
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy