Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery


strona główna: PRAWO » PRAWO KANONICZNE


lista   |   opis  |   foto

sortuj według:nazwa produktu

cena


SŁUŻĄC DOBRU WSPÓLNEMU red. Katarzyna Kułak-Krzysiak, Jerzy Parchomiuk

SŁUŻĄC DOBRU WSPÓLNEMU red. Katarzyna Kułak-Krzysiak, Jerzy Parchomiuk

      Określenie,, dobro wspólne". należy do tej kategorii pojęć, które w potocznym odbiorze wydają się oczywiste i zrozumiałe, ale w konfrontacji z praktyką społeczną tracą swoją przejrzystość.,, Dobro...

48.00 zł


BILATERALIZM W STOSUNKACH PAŃSTWOWO-KOŚCIELNYCH red. Marek Bielecki

BILATERALIZM W STOSUNKACH PAŃSTWOWO-KOŚCIELNYCH red. Marek Bielecki

                Wzajemna koegzystencja kościołów i związków wyznaniowych z państwem uzasadniona jest istnieniem elementu podmiotowego, który łączy obydwie...

27.00 zł


BODŹCE PRAWNO-FINANSOWE W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZACHĘTY I UTRUDNIENIA, red. Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek

BODŹCE PRAWNO-FINANSOWE W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZACHĘTY I UTRUDNIENIA, red. Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek

         „Idealną przewodnią całej monografii jest detekcja zagrożeń w otoczeniu prawno - administracyjnym działalności biznesowej, stanowiących przyczynę istniejących ograniczeń potencjału...

25.00 zł


DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II red.Lidia Fiejdasz-Buczek

DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II red.Lidia Fiejdasz-Buczek

      Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, bazuje na programach dwóch międzynarodowych konferencji naukowych zorganizowanych w tym samym dniu: Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła...

25.00 zł


FINANSOWANIE INSTYTUCJI WYZNANIOWYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W POLSCE Tadeusz Stanisławski

FINANSOWANIE INSTYTUCJI WYZNANIOWYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W POLSCE Tadeusz Stanisławski

              Za zasadniczy cel pracy dr Tadeusz Stanisławski przyjął analizę prawnej budowy obecnie istniejących, bardzo zróżnicowanych systemów finansowania instytucji...

22.00 zł


II POLSKI SYNOD PLENARNY A SYNODY DIECEZJALNE, red. J. Krukowski, M. Sitarz, A. Pastwa

II POLSKI SYNOD PLENARNY A SYNODY DIECEZJALNE, red. J. Krukowski, M. Sitarz, A. Pastwa

Dyrektorium Kongregacji Biskupów o pasterskiej posłudze biskupów Apostolarum succesores, aprobowane przez papieża świętego Jana Pawła II, stwierdza: "Zgodnie z wielowiekową zasadą działalności duszpasterskiej, która potem...

39.50 zł


KATOLICKIE ZASADY RELACJI PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ A PRAWO POLSKIE red. Józef Krukowski Mirosław Sitarz Henryk Stawniak

KATOLICKIE ZASADY RELACJI PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ A PRAWO POLSKIE red. Józef Krukowski Mirosław Sitarz Henryk Stawniak

Niniejsza publikacja zawiera wypowiedzi piętnastu prawników i politologów, napisane z okazji 50. rocznicy zamknięcia obrad Soboru Watykańskiego II, który zainicjował nową epokę w dziejach dualizmu religijno-politycznego, zwaną...

45.00 zł


KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ I Z POLSKĄ. Bogusław Trzeciak

Porozumienia konkordatowe zawierane współcześnie między państwem i Kościołem katolickim mają kształt umów międzynarodowych. Układające się Strony regulują sprawy wspólne w dokumencie, w którym poza własnymi rozwiązaniami...

34.50 zł


KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW I red. Mirosław Sitarz

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW I red. Mirosław Sitarz

  Publikacja, którą przekazujemy w ręce Czytelników, jest opracowaniem monograficznym. Zawiera artykuły, których wspólny mianownik stanowi kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II 25 stycznia 1983 r. ...

42.50 zł


KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW T.II red. ks. Mirosław Sitarz

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW T.II red. ks. Mirosław Sitarz

Publikacja, którą oddajemy w ręce Czytelników, stanowi kontynuację inicjatywy podjętej podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców” w 2013 r., odpowiadającej na...

43.00 zł


1 2 3 4 5 > >>
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy