Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery


strona główna: FILOZOFIA


lista   |   opis  |   foto

sortuj według:nazwa produktu

cena


CZŁOWIEK DAREM. ŻYCIE - RODZINA - PAŃSTWO - PRAWO Tadeusz Styczeń (redaktor tomu - Cezary Ritter)

CZŁOWIEK DAREM. ŻYCIE - RODZINA -  PAŃSTWO - PRAWO Tadeusz Styczeń (redaktor tomu - Cezary Ritter)

Prace zawarte w tomie są - z jednej strony - cennym świadectwem historii: zapisem kształtowania się myśli etycznej w kontekście fundamentalnych przemian politycznych i kulturowych; z drugiej strony - pozostają aktualnym głosem we...

49.50 zł


CZŁOWIEK I BÓG W NAUCE ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA. Stanisław Kowalczyk

CZŁOWIEK I BÓG W NAUCE ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA.  Stanisław Kowalczyk

Publikacja ta została wydana w roku 1987 w Warszawie przez Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych; już od dawna nie jest do nabycia w księgarniach. Myśl filozoficzna i teologiczna  biskupa Hippony ciągle jest przedmiotem...

24.00 zł


CZŁOWIEK I KULTURA Mieczysław A. Krąpiec

CZŁOWIEK I KULTURA Mieczysław A. Krąpiec

          Książka stanowi poprawione i rozszerzone wydanie O rozumienie kultury M.A.Krąpca. Jest znakomitą podstawową monografią z dziedziny filozofii kultury rozumianej jako przejaw...

30.00 zł


CZŁOWIEK I NAUKA. Piotr Jaroszyński

CZŁOWIEK I NAUKA. Piotr Jaroszyński

          Nauka i jej rozumienie ma swoje dzieje i doniosłe przełomy, a ich ukazanie pozwala lepiej rozumieć rolę nauki dzisiaj - jej autonomię lub jej służalczość. Na uświadomienie tego...

30.00 zł


CZŁOWIEK I POLITYKA Mieczysław A.Krąpiec

CZŁOWIEK I POLITYKA  Mieczysław A.Krąpiec

Książka pt. Człowiek i polityka o. Mieczysława A. Krąpca dotyczy filozoficznego rozumienia polityki. Namysł jest prowadzony w nurcie europejskiej tradycji, która „umieszczała politykę na polu działań moralnych człowieka”. Autor...

30.00 zł


CZŁOWIEK I PRAWO NATURALNE Mieczysław Albert Krąpiec

CZŁOWIEK I PRAWO NATURALNE Mieczysław Albert Krąpiec

                      Kolejną pracą w serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej" jest klasyczna już praca z filozofii prawa o. M. A....

30.00 zł


CZŁOWIEK I RELIGIA Zofia Zdybicka

CZŁOWIEK I RELIGIA Zofia Zdybicka

Książka zawiera wykład realistycznej filozofii religii (metafizyki religii). Perspektywa ta pozwala odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania – czym religia jest i dlaczego istnieje, czyli jakie są racje jej istnienia. Autorka wskazuje, że...

30.00 zł


CZŁOWIEK I SZTUKA ANTROPOLOGICZNE WĄTKI PROBLEMU SZTUKI Henryk Kiereś

CZŁOWIEK I SZTUKA ANTROPOLOGICZNE WĄTKI PROBLEMU SZTUKI Henryk Kiereś

W książce został podejmuje się i wyjaśnia problem sztuki w aspekcie historycznym i systematycznym. Analizuje się także spór o teorię sztuki na płaszczyźnie przedmiotowej i metaprzedmiotowej. W pracy zaakcentowane zostały...

30.00 zł


CZŁOWIEK JAKO OSOBA Mieczysław A.Krąpiec

CZŁOWIEK JAKO OSOBA Mieczysław A.Krąpiec

Książka została poświęcona filozoficznemu rozumieniu osoby ludzkiej. Wśród zagadnień poruszonych w książce znalazły się m.in. opis faktu bycia człowiekiem dokonany od strony jego poznania i postępowania moralnego, twórczości...

30.00 zł


CZŁOWIEK W POSZUKIWANIU WARTOŚCI ELEMENTY AKSJOLOGII PERSONALISTYCZNEJ Stanisław Kowalczyk

CZŁOWIEK W POSZUKIWANIU WARTOŚCI ELEMENTY AKSJOLOGII PERSONALISTYCZNEJ Stanisław Kowalczyk

        SPIS TREŚCI Wstęp Część I: RYS HISTORYCZNY I. Starożytność 1. Filozofia presokratyczna 2. Sokrates 3. Platon 4. Arystoteles 5. Stoicyzm i epikureizm 6. Plotyn 7. Św. Augustyn II....

19.00 zł


1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | Klauzula informacyjna RODO