Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery
CYPRIAN NORWID DZIEŁA WSZYSTKIE TOM VI DRAMATY 2 oprac. Julian Maślanka
CYPRIAN NORWID DZIEŁA WSZYSTKIE TOM VI DRAMATY 2 oprac. Julian Maślanka 90.00 zł

Dzieła wszystkie Cypriana Norwida, nawiązujące do bogatych edytorskich tradycji pism poety, są pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem przygotowanym przez norwidologów z kilku ośrodków naukowych kraju. Teksty Norwida zostały oparte na autografach ( lub ich kopiach ), na... więcej

OPREA OMNIA ROZUMIENIE OBJAWIENIA I TEOLOGIA HISTORII WEDŁUG BONAWENTURY T. II Joseph Ratzinger
OPREA OMNIA ROZUMIENIE OBJAWIENIA I TEOLOGIA HISTORII WEDŁUG BONAWENTURY T. II Joseph Ratzinger 64.50 zł
70.00 zł

Tom 2 "Opera Omnia" Josepha Ratzingera składa się z jego rozprawy habilitacyjnej oraz ze związanych z nią tematycznie tekstów powstałych w latach 1958-1991/92.Część A zawiera rozprawę habilitacyjną. [...]Część B zawiera sześć artykułów opublikowanych w księgach pamiątkowych,... więcej

ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XX (VAC - ŻYWY RÓŻANIEC)
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XX (VAC - ŻYWY RÓŻANIEC) 155.00 zł
165.00 zł

  W XX tomie "Encyklopedii katolickiej" znalazło się 2312 haseł opracowanych przez 531 autorów.  Specyfiką "Encyklopedii katolickiej" są wieloaspektowe teksty dotyczące prawd wiary i pojęć z zakresu nauk teologicznych, m. in. wcielenie, wiarygodność chrześcijaństwa,... więcej

ZESZYTY Z METAFIZYKI NR 7 METAFIZYKA A ONTOLOGIE. PRÓBY PRZEZWYCIĘŻANIA METAFIZYKI I ICH PARADOKSY red. Andrzej Maryniarczyk SDB
ZESZYTY Z METAFIZYKI NR 7 METAFIZYKA A ONTOLOGIE. PRÓBY PRZEZWYCIĘŻANIA METAFIZYKI I ICH PARADOKSY red. Andrzej Maryniarczyk SDB 14.00 zł


W miejsce autonomicznej metody badań metafizycznych pojawiają się metody matematyczno-logiczne, semiotyczno-analityczne, ejdetyczne czy nawet metody prognozowania, a także gier językowych itp. Uległ także zmianie sam cel poznania filozoficznego. Z pola widzenia znikło dociekanie... więcej

INTUICJA INTELEKTUALNA W METAFIZYCE Wojciech Daszkiewicz
INTUICJA INTELEKTUALNA W METAFIZYCE Wojciech Daszkiewicz 40.00 zł


Autor bardzo trafnie i poprawnie odczytał w tekstach Tomasza z Akwinu koncepcję intuicji intelektualnej tak w porządku poznania potocznego, jak też poznania teoretycznego. w książce spotykamy bogate nagromadzenie starannie dobranych tekstów na temat intuicji intelektualnej i jej funkcji w... więcej

ETYKA STOSOWANA red. Barbara Chyrowicz
ETYKA STOSOWANA red. Barbara Chyrowicz 40.00 zł


Niniejsza publikacja nie jest ani podręcznikiem, ani też dość przypadkowym zbiorem artykułów z etyki stosowanej. Jej podstawą jest jedenaście tomów serii ETYKA I TECHNIKA, jakie ukazywały się nakładem Towarzystwa Naukowego KUL w latach 1999-2011. Każdy z nich był wzbogaconym... więcej

REMIGIUSZ MOSZYŃSKI DZIENNIK 1939-1945. WOJNA I OKUPACJA W LUBLINIE W OCZACH DOROSŁYCH I DZIECI, opracował i wstępem opatrzył ks. Edward Walewander
REMIGIUSZ MOSZYŃSKI DZIENNIK 1939-1945. WOJNA I OKUPACJA W LUBLINIE W OCZACH DOROSŁYCH I DZIECI, opracował i wstępem opatrzył ks. Edward Walewander 59.00 zł


Oddawany do rąk czytelnika "Dziennik 1939-1945. Wojna i okupacja W Lublinie w oczach dzieci i dorosłych" porusza wiele zagadnień związanych z II wojną światową, dotyczących jej przyczyn i przebiegu nie tylko na ziemiach polskich. Ukazuje również druzgocące skutki wojny.... więcej

CYPRIAN NORWID KATALOG PRAC PLASTYCZNYCH TOM I PRACE W ALBUMACH 1 Edyta Chlebowska
CYPRIAN NORWID KATALOG PRAC PLASTYCZNYCH TOM I PRACE W ALBUMACH 1 Edyta Chlebowska 108.00 zł


"Katalog prac plastycznych" Cypriana Norwida obejmuje wszystko, co zostało przez twórcę "Solo" narysowane, namalowane lub wykonane jakąkolwiek techniką plastyczną, a zatem rysunki, akwarele, obrazy i studia olejne, ponadto prace graficzne, projekty rzeźbiarskie oraz prace medalitarskie... więcej

NORWID WOBEC HISTORII red. Edyta Chlebowska Łukasz Niewczas
NORWID WOBEC HISTORII red. Edyta Chlebowska Łukasz Niewczas 62.00 zł


Czytelnik dostaje do ręki znakomite kompendium zawierające dwadzieścia cztery kompetentne studia, pozwalające zaznajomić się z Norwidowskim ujęciem historii, a także szerzej: z wieloma zagadnieniami ważnymi dla twórczości autora "Vede-mecum". Książka daje fascynujący obraz poety... więcej

ILUSTROWANY SŁOWNIK BIOGRAFICZNY POLONII ŚWIATA TOM 1 red. Agata i Zbigniew Judyccy
ILUSTROWANY SŁOWNIK BIOGRAFICZNY POLONII ŚWIATA TOM 1 red. Agata i Zbigniew Judyccy 85.00 zł


Wychodząc z założenia, iż biografistyka polonijna jest nierozerwalną częścią biografistyki narodowej, nakładem Towarzystwa Naukowego KUL przy współpracy z Instytutem Biogra­fistyki CAN powstaje wielotomowy Ilustrowany Słownik Biograficzny Polonii Świata, który będzie... więcej

WYCHOWANIE DZIECI W RODZINACH UBOGICH Lidia Pietruszka
WYCHOWANIE DZIECI W RODZINACH UBOGICH Lidia Pietruszka 31.50 zł
35.00 zł

Podstawowym problemem, jaki został postawiony w niniejszej pracy, jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu ubóstwo materialne wpływa na wybrane elementy procesu wychowania dzieci. Publikacja zawiera więc analizę literatury przedmiotu oraz prezentuje wyniki przeprowadzonych przez... więcej

TEORIA HARMONII JEANA PH. RAMEAU Miłosz Aleksandrowicz
TEORIA HARMONII JEANA PH. RAMEAU Miłosz Aleksandrowicz 32.50 zł
36.00 zł

Przedmiotem niniejszej monografii jest "wczesna teoria harmonii", czyli teoria, od której Rameau rozpoczął swoje poszukiwania naturalnych podstaw teorii muzyki. więcej

NANONAUKI I NANOTECHNOLOGIE red. Józef Zon Marian Wnuk
NANONAUKI I NANOTECHNOLOGIE red. Józef Zon Marian Wnuk 16.00 zł
18.00 zł

SPIS TREŚCI Józef Zon, Marian Wnuk,Przedmowa Marian Wnuk,Bioelektroniczne inspiracje modelowania minimalnego systemu żywego Maciej Jarzębski, Tomasz Śliwa, Małgorzata Jarzębska,Nanorozmiar - wyzwania w medycynie i energetyce Małgorzata Jarzębska, Maciej Jarzębski, Tomasz Śliwa,DNA... więcej

OCHRONA PRAW DZIECI red. Kamil M. Woźniak, Agata Jakieła
OCHRONA PRAW DZIECI red. Kamil M. Woźniak, Agata Jakieła 22.50 zł
25.00 zł

Przedkładana publikacja powstała przez podjęcie tematu ochrony praw dziecka. Zrodził się on w trakcie rozważań słów Błogosławionego Jana Pawła II: "Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo..." Aktualne były, są i będą te słowa, a jak mocno wpisują się we... więcej

SPRZECIW SUMIENIA W PRAKTYCE MEDYCZNEJ - ASPEKTY ETYCZNE I PRAWNE red. Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon
SPRZECIW SUMIENIA W PRAKTYCE MEDYCZNEJ - ASPEKTY ETYCZNE I PRAWNE red. Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon 27.00 zł
30.00 zł

Monografia stanowi unikalny, interdyscyplinarny wielogłos dotyczący problematyki sumienia zanurzonego w sferze działalności diagnostycznej i terapeutycznej współczesnej medycyny. Przedstawia problemy wolności sumienia występujące w codziennej praktyce zawodów medycznych i stanowi... więcej

IBI DEM X ROCZNIK KOŁA NAUKOWEGO HISTORYKÓW STUDENTÓW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II red. Michał Bednarczyk, Maciej Łochowski, Aleksander Rudziński
IBI DEM X ROCZNIK KOŁA NAUKOWEGO HISTORYKÓW STUDENTÓW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II red. Michał Bednarczyk, Maciej Łochowski, Aleksander Rudziński 22.50 zł
25.00 zł

W naszym roczniku znajdziecie Państwo szereg artykułów o bardzo różnorodnej tematyce, stanowiącej przekrój wszystkich epok historycznych, co świadczy o szerokim spektrum zainteresowań naszych kolegów. więcej

KREOWANIE SPOŁECZEŃSTWA NIEWIEDZY red. Arkadiusz Jabłoński, Jan Szymczak, Mariusz Zemło
KREOWANIE SPOŁECZEŃSTWA NIEWIEDZY red. Arkadiusz Jabłoński, Jan Szymczak, Mariusz Zemło 41.50 zł
46.00 zł

SPIS TREŚCI Przedmowa Geneza i mechanizmy niewiedzy Jadwiga Mizińska, Niewiedza a głupota Zbigniew Rykiel, Mechanizmy kształtowania niewiedzy Marek Hetmański, Jak i dlaczego powstaje w społeczeństwie dezinformowanie Henryk Raszkiewicz, Od dialektyki do świadomej i dobrowolnej... więcej

JĘZYK I ŚWIAT REALNY Mieczysław A. Krąpiec
JĘZYK I ŚWIAT REALNY Mieczysław A. Krąpiec 30.00 zł


Wznawiamy pracę M. A. Krąpca z dziedziny filozofii języka, a ściślej z dziedziny metafizyki języka, ponieważ język odgrywa bardzo ważną, jeśli wręcz nie zasadniczą, rolę w życiu i kulturze społeczeństw ludzkich. Jednak głównym problemem, który się przy tej okazji pojawia jest... więcej

CZŁOWIEK DAREM. ŻYCIE - RODZINA - PAŃSTWO - PRAWO Tadeusz Styczeń (redaktor tomu - Cezary Ritter)
CZŁOWIEK DAREM. ŻYCIE - RODZINA -  PAŃSTWO - PRAWO Tadeusz Styczeń (redaktor tomu - Cezary Ritter) 49.50 zł


Prace zawarte w tomie są - z jednej strony - cennym świadectwem historii: zapisem kształtowania się myśli etycznej w kontekście fundamentalnych przemian politycznych i kulturowych; z drugiej strony - pozostają aktualnym głosem we współczesnych dyskusjach. Dostrzegane przez ks. prof.... więcej

IDEE I FORMY. STUDIA I SZKICE O NORWIDZIE Marek Buś
IDEE I FORMY. STUDIA I SZKICE O NORWIDZIE Marek Buś 54.00 zł


Marek Buś, profesor krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, jest autorem książek Składanie pieśni. Z dziejów edytorstwa twórczości Cypriana ".Norwida (1997) oraz Norwidyści (Miriam - Cywiński - Borowy - Makowiecki - Wyka). Konteksty (2008), a także członkiem komitetu... więcej

DWÓR KRÓLEWSKI ALEKSANDRA JAGIELLOŃCZYKA W LATACH 1501-1506 Józefa Skibniewska
DWÓR KRÓLEWSKI ALEKSANDRA JAGIELLOŃCZYKA W LATACH 1501-1506 Józefa Skibniewska 40.50 zł
45.00 zł

Mimo fragmentaryczności badanego materiału źródłowego i przypadkowości zachowanych w nim wzmianek zarówno o strukturze, jak i osobach tworzących skupiane wokół władcy środowisko, Autorce udało się poprzez ostrożnie stawiane wnioski ukazać spójny i bardzo interesujący obraz... więcej

DZIECKO. PROBLEMY I POTRZEBY red. Urszula Dudziak
DZIECKO. PROBLEMY I POTRZEBY red. Urszula Dudziak 27.00 zł
30.00 zł

Do problemów postawionych w poszczególnych rozdziałach publikacji należą m. in. kwestie związane z ochroną nienarodzonych, przemocą seksualną wobec dzieci, biedą i wojną. Taki ich dobór należy uznać za niezwykle trafiony, ponieważ odzwierciedla największe współczesne... więcej

CHRZEŚCIJAŃSTWO W EPOCE SMARTFONÓW red. Paula Rączka, Piotr Anicet Gruszczyński OFM
CHRZEŚCIJAŃSTWO W EPOCE SMARTFONÓW red. Paula Rączka, Piotr Anicet Gruszczyński OFM 18.00 zł
20.00 zł

Doktoranci Instytutu Teologii Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wspierani przez swych profesorów postanowili podjąć refleksję nad wiarygodnością Kościoła Chrystusowego we współczesnym kontekście dziejowym. Poniższa publikacja jest pokłosiem... więcej

 
Ostatnio dodane

1. CHRZEŚCIJAŃSTWO W EPOCE SMARTFONÓW red. Paula Rączka, Piotr Anicet Gruszczyński OFM

2. DZIECKO. PROBLEMY I POTRZEBY red. Urszula Dudziak

3. DWÓR KRÓLEWSKI ALEKSANDRA JAGIELLOŃCZYKA W LATACH 1501-1506 Józefa Skibniewska

4. IDEE I FORMY. STUDIA I SZKICE O NORWIDZIE Marek Buś

5. CZŁOWIEK DAREM. ŻYCIE - RODZINA - PAŃSTWO - PRAWO Tadeusz Styczeń (redaktor tomu - Cezary Ritter)

Statystyki
użytkowników online: 8
zalogowanych: 0
liczba odsłon: 2614125
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy          
Profesjonalne sklepy internetowe Shoper.pl