Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery
UWOLNIĆ WOLNOŚĆ. WIARA A POLITYKA W TRZECIM TYSIĄCLECIU. Joseph Ratzinger / Benedykt XVI
UWOLNIĆ WOLNOŚĆ. WIARA A POLITYKA W TRZECIM TYSIĄCLECIU. Joseph Ratzinger / Benedykt XVI 28.00 zł


Teksty wybraneT.5 Polityka i wiaraSpis treściPrzedmowa Jego Świętobliwość Papieża FranciszkaMultiplikacja praw i niszczenie pojęcia prawaUkrzyżowany, zmarły i pogrzebany. Wielki PiątekOdkupienie - coś więcej niż frazes?Polityka i prawda. Proces JezusaPolemika Augustyna z teologią... więcej

OPERA OMNIA T. XIII-1 w ROZMOWIE Z CZASEM
OPERA OMNIA T. XIII-1 w ROZMOWIE Z CZASEM 55.00 zł


SPIS TREŚCI Słowo żywe - wprowadzenie do tomu XIIIWprowadzenie Federico Lombardi SJCzęść ARaport o stanie wiaryPrzedmowa kardynała Josepha Ratzingera do wydania niemieckiegoPrzedmowa papieża Benedykta XVI do nowego wydania mojej rozmowy z Vittorio Messorim1. Rozmowa z Prefektem... więcej

OPERA OMNIA T. XIII-2 w ROZMOWIE Z CZASEM
OPERA OMNIA T. XIII-2 w ROZMOWIE Z CZASEM 55.00 zł


SPIS TREŚCI Część CBóg i świat Przedmowa kardynała Josepha Ratzingera Przedmowa Petera Seewalda Przedmowa kardynała Josepha Ratzingera do wydania kieszonkowego Przedmowa Petera Seewalda do nowego wydania kieszonkowego Prolog: wiara, nadzieja, miłośćObraz BogaKryzys wiary O... więcej

NOWY SŁOWNIK TEOLOGII BIBLIJNEJ, red. Henryk Witczyk
NOWY SŁOWNIK TEOLOGII BIBLIJNEJ, red. Henryk Witczyk 106.00 zł


• Kilkaset wnikliwie opracowanych haseł • Całościowa prezentacja orędzia Pisma Świętego • Rezultat pracy czołowych polskich biblistów • Historyczna i teologiczna analiza wszystkich ksiąg biblijnych • Aktualna bibliografia polskojęzyczna do każdego hasła • Reprodukcje... więcej

ELEMENTARZ ETYCZNY/ ETHICS PRIMER, Karol Wojtyła
ELEMENTARZ ETYCZNY/ ETHICS PRIMER, Karol Wojtyła 23.00 zł


Autor Elementarza etycznego zwraca uwagę na podstawowe zagadnienia, których musimy być świadomi, czyniąc namysł nad moralną sferą życia ludzkiego. I tak m.in.: podkreśla konieczność oddzielania moralności od etyki. Moralność nie jest czymś konfesyjnym, ale jest cechą... więcej

OPIEKA INSTYTUCJONALNA NA LUBELSZCZYŹNIE W XIX WIEKU. SZPITALE I PRZYTUŁKI, Wiesław Partyka
OPIEKA INSTYTUCJONALNA NA LUBELSZCZYŹNIE W XIX WIEKU. SZPITALE I PRZYTUŁKI, Wiesław Partyka 110.00 zł


Cel, jaki postawił sobie Autor, to ukazanie stanu szpitalnictwa i opieki społecznej na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Główny nacisk położony został na przedstawienie instytucjonalnym form opieki, materialnych podstaw oraz zakresu ich działalności. […] Rozprawa ta stanowi ważny... więcej

O DOBRU WSPÓLNYM. WYKŁADY OTWARTE IMIENIA OJCA PROFESORA MIECZYSŁAWA A. KRĄPCA OP, Paweł Skrzydlewski, red. Tomasz Duma
O DOBRU WSPÓLNYM. WYKŁADY OTWARTE IMIENIA OJCA PROFESORA MIECZYSŁAWA A. KRĄPCA OP, Paweł Skrzydlewski, red. Tomasz Duma 21.00 zł


AUTOR WYKŁADU: PAWEŁ SKRZYDLEWSKI — dr hab. filozofii, prof. nadzw. PWSZ w Chełmie, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ignatianum w Krakowie, zatrudniony tamże w Katedrze Metafizyki i Filozofii Przyrody. Urodził się w 1970 r. w Miechowie, w 1994 uzyskał stopień magistra na Wydziale... więcej

DRAMATY WILLIAMA SZEKSPIRA W TEATRZE LUBELSKIM W XIX I XX WIEKU, Elżbieta Stoch
DRAMATY WILLIAMA SZEKSPIRA W TEATRZE LUBELSKIM W XIX I XX WIEKU, Elżbieta Stoch 44.00 zł


              „Książka wypełnia lukę w badaniach naukowych z zakresu dziejów scenicznych i recepcji klasyki światowej. Materiał rzeczowy zawarty w dysertacji poszerza obraz życia teatralnego w Lublinie w XIX i XX wieku... więcej

IGNACY WALICKI. ZESŁANIEC 1863 ROKU I SADOWNIK W ROSJI. LISTY Z WIELIKINA, Eugeniusz Niebelski
IGNACY WALICKI. ZESŁANIEC 1863 ROKU I SADOWNIK W ROSJI. LISTY Z WIELIKINA, Eugeniusz Niebelski 30.00 zł


              Ignacy Walicki - ogrodnik w majątku Rosjanina pod Peters-burgiem w ostatnich dekadach XIX i na początku XX wieku. Kto o nim słyszał? Polak, szlachcic, wykształcony w Warszawie ogrodnik i sadownik, potem powstaniec... więcej

BAPTISTES, SIVE CALUMNIA, GEORGE BUCHANAN; WIERSZ SMUTNY, ŚMIERĆ MĘCZEŃSKĄ ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA WYRAŻAJĄCY, WALENTY MACIEJ TEPPER; red. P. Urbański
BAPTISTES, SIVE CALUMNIA, GEORGE BUCHANAN; WIERSZ SMUTNY, ŚMIERĆ MĘCZEŃSKĄ ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA WYRAŻAJĄCY, WALENTY MACIEJ TEPPER; red. P. Urbański 49.00 zł


Seria „ Staropolski dramat i dialog religijny”  uwzględnia zarówno dzieła sceniczne, w których da się wskazać porządek przedstawieniowo-fabularny, jak również religijne teksty dialogowe o charakterze dyskursywnym. Tworzy w ten sposób możliwość publikowania ważnych... więcej

ESEJ POSTANTYPEDAGOGICZNY, Piotr Magier
ESEJ POSTANTYPEDAGOGICZNY, Piotr Magier 45.50 zł


Począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku, w kulturze euroatlantyckiej rozpowszechnia się idea rezygnacji z wychowania i zastąpienia go relacją „przyjaźń z dziećmi”, pogląd kluczowy dla nurtów określanych jako „antypedagogika”. Postulat „przyjaźni z dziećmi” bywa... więcej

OSOBA NOWĄ ZASADĄ, Vittorio Possenti
OSOBA NOWĄ ZASADĄ, Vittorio Possenti 52.00 zł


                 "Zasada osoby" prowadzi do refleksji nad odmiennością i wyjątkowością człowieka. Fundamentalne twierdzenie o wyjątkowości człowieka, jedynego gatunku pośród prawie dwóch milionów... więcej

JÓZEF WITTLIN PISARZ KULTOWEGO POGRANICZA, red. Ryszard Zajączkowski
JÓZEF WITTLIN PISARZ KULTOWEGO POGRANICZA, red. Ryszard Zajączkowski 36.00 zł


                        Niewielu jest pisarzy tak ważnych, a zarazem słabo poznanych, jak Józef Wittlin (1896-1976). Dzieciństwo i młodość spędził we Lwowie, później... więcej

STUDIA NAD SZTUKĄ RENESANSU I BAROKU T. XII, red. Irena Rolska
STUDIA NAD SZTUKĄ RENESANSU I BAROKU T. XII, red. Irena Rolska 57.00 zł


                          Dzieła sztuki powstałe w okresie XVI-XVIII wieku były umiejscowione w przestrzeni kulturowej, podporządkowanej sferom politycznym, społecznym... więcej

SAKRAMENTY UZDROWIENIA. ZAGADNIENIA WYBRANE, Czesław Krakowiak
SAKRAMENTY UZDROWIENIA. ZAGADNIENIA WYBRANE, Czesław Krakowiak 30.00 zł


Książka ks. prof. Czesława Krakowiaka dotyczy najważniejszych problemów teologicznych i pastoralnych związanych z sakramentem pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych. Autor analizuje zwyczajne nauczanie Kościoła, obowiązujące normy prawne i księgi liturgiczne, które są... więcej

LITURGIA I POBOŻNOŚĆ LUDOWA, Czesław Krakowiak
LITURGIA I POBOŻNOŚĆ LUDOWA, Czesław Krakowiak 33.00 zł


              Ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, em. profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, konsultor Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Przewodniczący... więcej

SKRZYPEK OPĘTANY. BAŚŃ MIMICZNA W TRZECH PRZYWIDZENIACH, Bolesław Leśmian
SKRZYPEK OPĘTANY. BAŚŃ MIMICZNA W TRZECH PRZYWIDZENIACH, Bolesław Leśmian 28.50 zł


SPIS TREŚCI Skrzypek opętany BrulionyZnaki edytorskie Pierrot i Kolombina Skrzypek Opętany Luźne kartki dołączone do zeszytu ze Skrzypkiem opętanym Jeden dramat Leśmiana w dwu edytorskich przywidzeniach - problem wariantywności Nota edytorska Spis reprodukcji więcej

DOŚWIADCZENIE I HERMENEUTYKA. PRACE O POLSKIEJ POEZJINIENOWOCZESNEJ, Małgorzata Łukaszuk
DOŚWIADCZENIE I HERMENEUTYKA. PRACE O POLSKIEJ POEZJINIENOWOCZESNEJ, Małgorzata Łukaszuk 40.00 zł


"Uznanie, niebędące empatią, oznacza w hermeneutyce szacunek dla powagi spraw rzeczywiście ważnych - w tym także spraw autentycznego życia, które nie uchyla się przed banalnością. W interpretacji, będącej "szczególnym przypadkiem rozumienia", kryterium jedności tzw. lektury zostaje... więcej

O WZNIOSŁOŚCI, Henryk Podbielski
O WZNIOSŁOŚCI, Henryk Podbielski 31.00 zł


       Publikacja zawiera nowy przekład i nowe opracowanie anonimowego, przypisywanego Longinusowi, traktatu O wzniosłości, najtrudniejszego, jak się powszechnie przyjmuje, do tłumaczenia starożytnego tekstu, w którym głębi dociekań i refleksji na... więcej

RODZICIELSTWO W RETROSPEKCJI OSÓB STARSZYCH, Ewelina Świdrak
RODZICIELSTWO W RETROSPEKCJI OSÓB STARSZYCH, Ewelina Świdrak 18.00 zł


SPIS TREŚCI Wstęp                 Część I. Osoby starsze w społeczeństwie i środowisku rodzinnym 1. Aktualna sytuacja życiowa osób starszych 2. Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób starszych 3. Narracje... więcej

DZIEŁA TOM I. ŚWIĘTE OBRZĘDY KOŚCIOŁA, Amalariusz z Metzu
DZIEŁA TOM I. ŚWIĘTE OBRZĘDY KOŚCIOŁA, Amalariusz z Metzu 53.00 zł


Dzieła Amalariusza z Metzu są, po pierwsze - i to jest najważniejsze - świadectwem tego, jak rozumiano officium divinum w poprzednich epokach. Po drugie, mówią pośrednio o tym, że liturgia kształtowała naszą kulturę, a jej bramą na cały świat był język łaciński. Dziś,... więcej

TRZY GRECKIE STYLISTKI I DWA TRAKTATY RETORYCZNE Z OKRESU CESARSTWA RZYMSKIEGO, red. Henryk Podbielski,
TRZY GRECKIE STYLISTKI I DWA TRAKTATY RETORYCZNE Z OKRESU CESARSTWA RZYMSKIEGO, red. Henryk Podbielski, 81.00 zł


Niniejszy tom otwiera nowe, długo w Polsce oczekiwanie, opracowanie i nowy przekład anonimowego traktatu O wzniosłości, najtrudniejszego, jak się powszechnie przyjmuje, do tłumaczenia starożytnego tekstu, w którym głębi dociekań i refleksji na temat sztuki słowa towarzyszy... więcej

KU CZŁOWIEKOWI I BOGU W CHRYSTUSIE T. 2 ZARYS DOGMATYKI KATOLICKIEJ Wincenty Granat
KU CZŁOWIEKOWI I BOGU W CHRYSTUSIE T. 2 ZARYS DOGMATYKI KATOLICKIEJ Wincenty Granat 66.00 zł


SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO Część ILUDZIE I BÓG W KOŚCIELE CHRYSTUSOWYM WSTĘP 1. Łączność Kościoła z Chrystusem2. Warunki studium o Kościele Rozdział I. POWSTANIE KOŚCIOŁA Rozdział II. LUD BOŻY A KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKI 1. Ogólna... więcej

CONSIDERATIONS ON THE ESSENCE OF MAN. ROZWAŻANIA O ISTOCIE CZŁOWIEKA, Karol Wojtyła
CONSIDERATIONS ON THE ESSENCE OF MAN. ROZWAŻANIA O ISTOCIE CZŁOWIEKA, Karol Wojtyła 21.00 zł


Przystępując do ponownego wydania tego dzieła, tym razem w wersji dwujęzycznej: polsko-angielskiej, chcemy uprzystępnić go nie tylko kolejnym pokoleniom Polaków, lecz także tym, którzy nie znają języka polskiego. Dzieło to bowiem zawiera podstawowy i zarazem źródłowy namysł... więcej

SZKOŁA RYCERSKA KADETÓW JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI I RZECZYPOSPOLITEJ, red. Waldemar Bednaruk, Kamil Jaszczuk
SZKOŁA RYCERSKA KADETÓW JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI I RZECZYPOSPOLITEJ, red. Waldemar Bednaruk, Kamil Jaszczuk 46.00 zł


          W roku 1765 król Stanisław August Poniatowski, wraz z gronem najbliższych współpracowników, zrealizował odwieczne marzenie szlachty i powołał do życia Akademię Szlacheckiego Korpusu Kadetów Jego Królewskiej Mości i... więcej

NAUCZAĆ I ZGŁĘBIAĆ BOŻĄ MIŁOŚĆ. TEKSTY WYBRANE T.I, Joseph Ratzinger
NAUCZAĆ I ZGŁĘBIAĆ BOŻĄ MIŁOŚĆ. TEKSTY WYBRANE T.I, Joseph Ratzinger 29.00 zł


Zawsze, gdy czytam dzieła Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, coraz wyraźniej widzę, że uprawiał on i uprawia " teologię na kolanach": na kolanach, ponieważ zanim zobaczy się w nim wielkiego teologa i nauczyciela wiary, widzi się w nim człowieka naprawdę wierzącego, człowieka, który... więcej

CYPRIAN NORWID DZIEŁA WSZYSTKIE T. V DRAMATY I, oprac. Julian Maślanka
CYPRIAN NORWID DZIEŁA WSZYSTKIE T. V DRAMATY I, oprac. Julian Maślanka 93.00 zł


           Dzieła wszystkie Cypriana Norwida, nawiązujące do bogatych edytorskich tradycji pism poety, są pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem przygotowanym przez norwidologów z kilku ośrodków naukowych kraju. Teksty Norwida... więcej

DOSTRZEGAĆ BEZDOMNOŚĆ. BEZDOMNOŚĆ W PERSPEKTYWIE POMOCY SPOŁECZNEJ, Agnieszka Zaborowska
DOSTRZEGAĆ BEZDOMNOŚĆ. BEZDOMNOŚĆ W PERSPEKTYWIE POMOCY SPOŁECZNEJ, Agnieszka Zaborowska 33.00 zł


Agnieszka Zaborowska, dr socjologii, adiunkt w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Socjolog, polityk społeczny, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, redaktor naczelny zeszytu Praca socjalna „Roczników Teologicznych", mediator, szkoleniowiec, nauczyciel... więcej

,,NOWE OTWARCIE'.ANTROPOLOGII WYZWANIA I ZAGROŻENIA red. Adam A. Szafrański
,,NOWE OTWARCIE'.ANTROPOLOGII WYZWANIA I ZAGROŻENIA red. Adam A. Szafrański 18.00 zł


    Naturalnym środowiskiem dla antropologii kulturowej jest świat wielokulturowy, pogrążony obecnie w wojnie hybrydowej. Nie może więc dziwić fakt, że antropologia kulturowa, szczególnie ta interpretacyjna, będąca częścią tego świata, nie tyle stara się nas oswoić... więcej

TRYNITARNO-KOMUNIJNA TEOLOGIA STWORZENIA ks. Marek Jagodziński
TRYNITARNO-KOMUNIJNA TEOLOGIA STWORZENIA ks. Marek Jagodziński 25.00 zł


    Teologia w dialogu jest serią studiów Instytutu Ekumenicznego Kul, który-od swego powstania w 1983 roku-prowadzi badania na temat aktualnych problemów teologicznoekumenicznych, historii ruchu ekumenicznego i dialogów międzykościelnych. Niniejsza seria publikuje dorobek... więcej

TRAGEDIE T II , AJSCHYLOS przełożył Robert R. Chodkowski
TRAGEDIE T II , AJSCHYLOS przełożył Robert R. Chodkowski 59.50 zł


     Drugi tom tragedii Ajschylosa zawiera nowy przekład z opracowaniem Orestei poety, trylogii obejmującej Agamemnona, Ofiarnice i Boginie łaskawe, dokonany przez Roberta R. Chodkowskiego, badacza i tłumacza tragedii greckiej, emerytowanego profesora zwyczajnego... więcej

 
Ostatnio dodane

1. UWOLNIĆ WOLNOŚĆ. WIARA A POLITYKA W TRZECIM TYSIĄCLECIU. Joseph Ratzinger / Benedykt XVI

2. OPERA OMNIA T. XIII-1 w ROZMOWIE Z CZASEM

3. OPERA OMNIA T. XIII-2 w ROZMOWIE Z CZASEM

4. TEORIA KONWERSJI ZDAŃ ASERTORYCZNYCH U ARYSTOTELESA W ŚWIETLE TEORII DEDUKCJI. STUDIUM HISTORYCZNO-KRYTYCZNE, Antoni Korcik

5. OPIEKA SPOŁECZNA W POLSCE DO KOŃCA XVIII WIEKU, Marian Surdacki

Statystyki
użytkowników online: 33
zalogowanych: 0
liczba odsłon: 4099120
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy          
Profesjonalne sklepy internetowe Shoper.pl