Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery
OPERA OMNIA LUD I DOM BOŻY W NAUCE ŚW. AUGUSTYNA O KOŚCIELE T. I Joseph Ratzinger
OPERA OMNIA LUD I DOM BOŻY W NAUCE ŚW. AUGUSTYNA O KOŚCIELE T. I Joseph Ratzinger 59.50 zł
65.00 zł

  Większość tekstów zebranych w I tomie JROO pochodzi z lat 1950 i 1960. Tylko zamieszczone w części D kazania, które postać ojca Kościoła Augustyna włączają również w aktualne głoszenie słowa sięgają lat 1990, tak że również tom otwierający, jako numerycznie pierwszy,... więcej

ALMA MATER LUBLINENSIS NOSZĘ W SOBIE WCIĄŻ ŻYWĄ. ZWIĄZKI JANA PAWŁA II Z KATOLICKIM UNIWERSYTETEM LUBELSKIM W DOKUMENCIE I FOTOGRAFII red. Irena Rolska
ALMA MATER LUBLINENSIS NOSZĘ W SOBIE WCIĄŻ ŻYWĄ. ZWIĄZKI JANA PAWŁA II Z KATOLICKIM UNIWERSYTETEM LUBELSKIM W DOKUMENCIE I FOTOGRAFII red. Irena Rolska 60.00 zł


  Z okazji zbliżającej się wyjątkowej uroczystości kanonizacyjnej bł. Jana Pawła II przygotowany został niniejszy album zatytułowany Alma Mater Lublinensis noszę w sobie wciąż żywą..., dokumentujący głęboką więź łączącą Karola Wojtyłę ze środowiskiem Katolickiego... więcej

ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XIX (SZCZEPKOWSKI - UŻHORODZKA UNIA)
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XIX (SZCZEPKOWSKI - UŻHORODZKA UNIA) 150.00 zł


Tom XIX, przedostatni podstawowej edycji Encyklopedii Katolickiej, zawiera 2179 haseł opracowanych przez 548 autorów. Każda jednostka hasłowa na potrzeby prac leksykograficznych przyporządkowana jest do jednego z 36 działów redakcyjnych. Ze względu na specyfikę Encyklopedii... więcej

BIBLIA ARAMEJSKA TARGUM NEOFITI 1 KSIĘGA RODZAJU przekład i opracowanie Mirosław S. Wróbel
BIBLIA ARAMEJSKA TARGUM NEOFITI 1 KSIĘGA RODZAJU przekład i opracowanie Mirosław S. Wróbel 70.00 zł


„Książka rozpoczyna ważną serię wydawniczą „Biblia Aramejska”. Jest to dzieło niezwykle ambitne, ale też bardzo potrzebne. „Biblia Aramejska” powstała w kręgu liturgii żydowskich synagog w Palestynie, ale szybko rozprzestrzeniła się w diasporze. Wraz... więcej

ŚW. TOMASZ Z AKWINU KOMENTARZ DO "HERMENEUTYKI" ARYSTOTELESA przekład z języka łacińskiego wprowadzenie i komentarz Andrzej P. Stefańczyk
ŚW. TOMASZ Z AKWINU KOMENTARZ DO "HERMENEUTYKI" ARYSTOTELESA  przekład z języka łacińskiego wprowadzenie i komentarz Andrzej P. Stefańczyk 49.00 zł


   Sporządzony przez św. Tomasza z Akwinu, a dokończony przez Kajetana komentarz do traktatu Arystotelesa [peri hermeneias] na pierwszy rzut oka wpisuje się w kontekst filozofii, którą można określić jako szeroko rozumianą filozofię języka. Gdy jednak wczytujemy się... więcej

DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA POLSKI I RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW. KULTURA I ŻYCIE RELIGIJNE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W xix WIEKU Daniel Olszewski
DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA POLSKI I RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW. KULTURA I ŻYCIE RELIGIJNE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W xix WIEKU Daniel Olszewski 55.00 zł
60.00 zł

   Seria tomów poświęconych dziejom chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów przedstawia dorobek historyków skupionych wokół Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL. Uwypuklamy tutaj rzecz absolutnie fundamentalną, wykraczającą znacznie... więcej

INNOWACJA I TRADYCJA STUDIA I SZKICE O POEZJI ROMANTYCZNEJ Dariusz Seweryn
INNOWACJA I TRADYCJA STUDIA I SZKICE O POEZJI ROMANTYCZNEJ Dariusz Seweryn 25.00 zł
28.00 zł

SPIS TREŚCI:Część I."Maria" Antoniego Malczewskiego jako utwór epickiWstęp: "Maria w świetle Malczewskiego1. Pacholę jako sobowtór2. Rodowód Pacholęcia3. Karnawał i historia4. Fabularne motywacje5. Kod epicki6. Wąsy i maski7. Wszechwiedza masek8. Bohaterowie fazy liminalnej9.... więcej

HOMO CONSUMENS KULTURA KONSUMPCJI red.Małgorzata Dziura, Elżbieta Wolanin-Jarosz
HOMO CONSUMENS KULTURA KONSUMPCJI red.Małgorzata Dziura, Elżbieta Wolanin-Jarosz 22.50 zł
25.00 zł

  Monografia jest obszernym i wartościowym opracowaniem naukowym traktującym kompleksowo oraz w sposób pogłębiony o zjawiskach masowo funkcjonujących we współczesnym świecie, a mianowicie konsumpcji i konsumeryzmie. To właśnie wokół tych zjawisk skupione jest dzisiejsze... więcej

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW I red. Mirosław Sitarz
KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW I red. Mirosław Sitarz 42.50 zł


  Publikacja, którą przekazujemy w ręce Czytelników, jest opracowaniem monograficznym. Zawiera artykuły, których wspólny mianownik stanowi kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II 25 stycznia 1983 r.  Dobór tematów poszczególnych artykułów i... więcej

JACEK WORONIECKI KATOLICKA ETYKA WYCHOWAWCZA T. 1-3
JACEK WORONIECKI KATOLICKA ETYKA WYCHOWAWCZA T. 1-3 102.00 zł
110.00 zł

Prezentujemy nowe wydanie fundamentalnego dzieła jednego z wybitniejszych filozofów XX w. Obecne wydanie obejmuje tekst Etyki w trzech tomach (t. 1: etyka ogólna, t. 2-3: etyka szczegółowa), biogram autora zawierający bibliografię oraz uwagi o doniosłości dzieła z uwagi na jego... więcej

RZYMSKOKATOLICKIE SZKOŁY TRYWIALNE W GALICJI W LATACH 1774-1875 Roman Pelczar
RZYMSKOKATOLICKIE SZKOŁY TRYWIALNE W GALICJI W LATACH 1774-1875 Roman Pelczar 28.50 zł
32.00 zł

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I: Polityka oświatowa władz austriackich w latach 1774-1873 i jej wpływ na działalność szkół trywialnych w Galicji Rozdział II: Sieć szkół trywialnych a) Uwarunkowania i dynamika rozwoju szkół do 1815 r.b) Szkoły trywialne po 1815 r. - determinanty... więcej

W SŁUŻBIE EWANGELIZACJI. SZKICE Z HISTORII KOSCIOŁA W POLSCE W XX WIEKU Mariusz Leszczyński
W SŁUŻBIE EWANGELIZACJI. SZKICE Z HISTORII KOSCIOŁA W POLSCE W XX WIEKU Mariusz Leszczyński 24.00 zł


  Książka bpa Mariusza Leszczyńskiego jest zbiorem pięciu części, pozornie niezależnych od siebie. Każda z nich stanowi bowiem odrębną całość tematyczną. Tym, co je łączy, jest archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego, a zwłaszcza ten jej obszar, który po II wojnie... więcej

STRAŻ GMINNA JAKO ORGAN KONTROLI RUCHU DROGOWEGO red. Artur Mezglewski
STRAŻ GMINNA JAKO ORGAN KONTROLI RUCHU DROGOWEGO red. Artur Mezglewski 32.00 zł
35.00 zł

   Do zadań straży gminnych (miejskich) należy m. in. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Strażnikom gminnym przysługują ponadto uprawnienia do nakładania grzywien (mandatów karnych), w grzywny te stanowią... więcej

ŚLADAMI MYŚLI ŚWIĘTEGO Andrzej Szostek
ŚLADAMI MYŚLI ŚWIĘTEGO Andrzej Szostek 30.00 zł


  Książka Śladami myśli Świętego to przeredagowany zbiór wcześniejszych artykułów i wystąpień, w których odnaleźć można istotne wątki myśli antropologicznej i etycznej Karola Wojtyły, które rozwijał następnie jako papież Jan Paweł II. Autor stara się pokazać... więcej

SPÓR O NATURĘ LUDZKĄ. ZADANIA WSPÓŁCZESNEJ METAFIZYKI 16 red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, A. Gudaniec
SPÓR O NATURĘ LUDZKĄ. ZADANIA WSPÓŁCZESNEJ METAFIZYKI 16 red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, A. Gudaniec 39.00 zł


              Książka zawiera materiały z XVI Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego (12 XII 2013 r.) z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” poświęconemu filozoficznym interpretacjom natury ludzkiej.... więcej

ORGANIZACJA PARAFIALNA DIECEZJI PRZEMYSKIEJ OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO W XIV-XVI WIEKU Grzegorz Klebowicz
ORGANIZACJA PARAFIALNA DIECEZJI PRZEMYSKIEJ OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO W XIV-XVI WIEKU Grzegorz Klebowicz 71.00 zł


   Tematem książki jest organizacja parafialna Kościoła przemyskiego w pierwszych wiekach jej funkcjonowania. opierając się na rozproszonym i niekompletnym materiale źródłowym, zrekonstruowano przebieg kościelnego ruchu fundacyjnego od momentu pojawienia się pierwszych... więcej

PSYCHOLOGIA PRZEŁOMU POŁOWY ŻYCIA Piotr Oleś
PSYCHOLOGIA PRZEŁOMU POŁOWY ŻYCIA Piotr Oleś 40.00 zł


Kryzys wieku średniego - zjawisko wpisane w bieg życia czy użyteczny mit pozwalający radzić sobie z nieuniknionymi zmianami i stratami? Czy z wyzwaniami również? Czy można w wieku średnik kontynuować program wczesnej dorosłości? Jakim kosztem? Jak rekonstruujemy świat znaczeń... więcej

EUCHARYSTIA W PARAFII. TEOLOGIA I PRAKTYKA PASTORALNA Czesław Krakowiak
EUCHARYSTIA W PARAFII. TEOLOGIA I PRAKTYKA PASTORALNA Czesław Krakowiak 25.00 zł


Publikacja dotyczy teologii Eucharystii i niedzieli świętowanej w parafii. Ukazuje istotną rolę Eucharystii w życiu każdego chrześcijanina i całej wspólnoty wierzących, zwłaszcza gromadzącej się na świętowaniu niedzieli - Dnia Pańskiego, który jest także uprzywilejowanym dniem... więcej

PRZYNALEŻNOŚĆ DO KOŚCIOŁA A UCZESTNICTWO WIERNYCH W ŻYCIU PUBLICZNYM red. Józef Krukowski Mirosław Sitarz Bartłomiej Pieron
PRZYNALEŻNOŚĆ DO KOŚCIOŁA A UCZESTNICTWO WIERNYCH W ŻYCIU PUBLICZNYM red. Józef Krukowski Mirosław Sitarz Bartłomiej Pieron 25.00 zł


Problematyka publikacji dotyczy analizy przepisów prawnych księgi II: Lud Boży Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.,a w szczególności kan. 205 i kan. 207. Prawodawca określił w nim wymogi pełnej przynależności do Kościoła. Są nimi: wyznawanie wiary, przyjmowanie sakramentów i... więcej

UCZESTNICTWO WIERNYCH ŚWIECKICH W LITURGII KOSCIOŁA ŁACIŃSKIEGO. STUDIUM KANONICZNE Anna Słowikowska
UCZESTNICTWO WIERNYCH ŚWIECKICH W LITURGII KOSCIOŁA ŁACIŃSKIEGO. STUDIUM KANONICZNE Anna Słowikowska 29.50 zł


  Książka stanowi pierwsze opracowanie, w którym podjęta została szersza i wielopłaszczyznowa teologiczno-prawna analiza problematyki misji świeckich w Kościele, z wyraźnym zaznaczeniem ich uczestnictwa w liturgii. Zebrane przez autorkę materiały, wyprowadzone wnioski i... więcej

 
Ostatnio dodane

1. UCZESTNICTWO WIERNYCH ŚWIECKICH W LITURGII KOSCIOŁA ŁACIŃSKIEGO. STUDIUM KANONICZNE Anna Słowikowska

2. PRZYNALEŻNOŚĆ DO KOŚCIOŁA A UCZESTNICTWO WIERNYCH W ŻYCIU PUBLICZNYM red. Józef Krukowski Mirosław Sitarz Bartłomiej Pieron

3. EUCHARYSTIA W PARAFII. TEOLOGIA I PRAKTYKA PASTORALNA Czesław Krakowiak

4. PSYCHOLOGIA PRZEŁOMU POŁOWY ŻYCIA Piotr Oleś

5. ORGANIZACJA PARAFIALNA DIECEZJI PRZEMYSKIEJ OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO W XIV-XVI WIEKU Grzegorz Klebowicz

Statystyki
użytkowników online: 4
zalogowanych: 0
liczba odsłon: 2392465
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy          
Profesjonalne sklepy internetowe Shoper.pl