Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery
CYPRIAN NORWID DZIEŁA WSZYSTKIE TOM VI DRAMATY 2 oprac. Julian Maślanka
CYPRIAN NORWID DZIEŁA WSZYSTKIE TOM VI DRAMATY 2 oprac. Julian Maślanka 90.00 zł


Dzieła wszystkie Cypriana Norwida, nawiązujące do bogatych edytorskich tradycji pism poety, są pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem przygotowanym przez norwidologów z kilku ośrodków naukowych kraju. Teksty Norwida zostały oparte na autografach ( lub ich kopiach ), na... więcej

OPREA OMNIA ROZUMIENIE OBJAWIENIA I TEOLOGIA HISTORII WEDŁUG BONAWENTURY T. II Joseph Ratzinger
OPREA OMNIA ROZUMIENIE OBJAWIENIA I TEOLOGIA HISTORII WEDŁUG BONAWENTURY T. II Joseph Ratzinger 64.50 zł
70.00 zł

Tom 2 "Opera Omnia" Josepha Ratzingera składa się z jego rozprawy habilitacyjnej oraz ze związanych z nią tematycznie tekstów powstałych w latach 1958-1991/92.Część A zawiera rozprawę habilitacyjną. [...]Część B zawiera sześć artykułów opublikowanych w księgach pamiątkowych,... więcej

ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XX (VAC - ŻYWY RÓŻANIEC)
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XX (VAC - ŻYWY RÓŻANIEC) 155.00 zł
165.00 zł

  W XX tomie "Encyklopedii katolickiej" znalazło się 2312 haseł opracowanych przez 531 autorów.  Specyfiką "Encyklopedii katolickiej" są wieloaspektowe teksty dotyczące prawd wiary i pojęć z zakresu nauk teologicznych, m. in. wcielenie, wiarygodność chrześcijaństwa,... więcej

INTERPRETACJA KERYGMATYCZNA. DOŚWIADCZENIA - RE - WIZJE - PERSPEKTYWY red. Jarosław Borowski, Edward Fiała, Ireneusz Piekarski
INTERPRETACJA KERYGMATYCZNA. DOŚWIADCZENIA - RE - WIZJE - PERSPEKTYWY red. Jarosław Borowski, Edward Fiała, Ireneusz Piekarski 28.50 zł
32.00 zł

Pojawienie się kerygmatycznej krytyki poprzedziły wieloletnie badania nad relacjami literatury z religią (często zwane też badaniem literackiego sacrum) prowadzone w polonistycznym środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zakres oddziaływania metody kerygmatycznej i rozmaitość... więcej

ROLA ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W PRZECIWDZIAŁANIU PRZESTĘPCZOŚCI - ZAGADNIENIA WYBRANE red.Sławomir Hypś, Konrad Kołek
ROLA ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W PRZECIWDZIAŁANIU PRZESTĘPCZOŚCI - ZAGADNIENIA WYBRANE red.Sławomir Hypś, Konrad Kołek 60.00 zł


Książka składa się z czterech części. Pierwsza jej część dotyczy w całości problematyki zwalczania przestępstw korupcyjnych. Ujęto w niej zarówno kwestie związane z funkcjonowaniem w tym względzie organów porządku publicznego, w szczególności posiadanych przez nich uprawnień... więcej

ZESZYTY Z METAFIZYKI NR 7 METAFIZYKA A ONTOLOGIE. PRÓBY PRZEZWYCIĘŻANIA METAFIZYKI I ICH PARADOKSY red. Andrzej Maryniarczyk SDB
ZESZYTY Z METAFIZYKI NR 7 METAFIZYKA A ONTOLOGIE. PRÓBY PRZEZWYCIĘŻANIA METAFIZYKI I ICH PARADOKSY red. Andrzej Maryniarczyk SDB 14.00 zł


W miejsce autonomicznej metody badań metafizycznych pojawiają się metody matematyczno-logiczne, semiotyczno-analityczne, ejdetyczne czy nawet metody prognozowania, a także gier językowych itp. Uległ także zmianie sam cel poznania filozoficznego. Z pola widzenia znikło dociekanie... więcej

KS. JANUSZ NAGÓRNY TEOLOGIA MORALNA - WOKÓŁ ODNOWY PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II red. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko
KS. JANUSZ NAGÓRNY TEOLOGIA MORALNA - WOKÓŁ ODNOWY PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II red. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko 31.50 zł
35.00 zł

Sobór Watykański II stanowił przełom w refleksji teologicznej oraz praktyce liturgicznej i duszpasterskiej. Ks. prof. Nagórny jako, że studiował, a następnie jako wykładowca stanął przed zadaniem reinterpretacji w duchu posoborowym teologii moralnej. Na nowo opracował wykład teologii... więcej

OD WIARY ABRAHAMA DO WIARY KOŚCIOŁA red. Marcin Kowalski
OD WIARY ABRAHAMA DO WIARY KOŚCIOŁA red. Marcin Kowalski 31.50 zł
35.00 zł

Wpisując się w zaproponowany Kościołowi powszechnemu przez Benedykta XVI program Roku Wiary, Instytut Nauk Biblijnych KUL w dniach 18-19 października 2012 r. zorganizował VIII Międzynarodowe Dni Biblijne pt. "Od wiary Abrahama do wiary Kościoła". Ich celem było spojrzenie na biblijne... więcej

PODSTAWOWE KONSTRUKCJE I TENDENCJE ROZWOJOWE PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO red. Andrzej Herbet, Piotr Zakrzewski
PODSTAWOWE KONSTRUKCJE I TENDENCJE ROZWOJOWE PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO red. Andrzej Herbet, Piotr Zakrzewski 18.00 zł
20.00 zł

SPIS TREŚCI ROMAN DZICZEKAutonomiczne zarządzanie spółdzielcze - jaka przyszłość spółdzielni mieszkaniowych w Polsce? ELŻBIETA KLAT-GÓRSKAObciążenie spółdzielczym własnościowym prawem przez spółdzielnię mieszkaniową niebędącą właścicielem budynku ELŻBIETA... więcej

O NORWIDZIE RZECZY DAWNE I NAJDAWNIEJSZE Zdzisław Łapiński
O NORWIDZIE RZECZY DAWNE I NAJDAWNIEJSZE Zdzisław Łapiński 31.50 zł
35.00 zł

Książka zbiera norwidologiczny dorobek jednego z najwybitniejszych znawców twórczości autora "Vade-mecum". Zamieszczone w niej studia, powstałe na przestrzeni ponad pół wieku, skomponowane zostały w monograficzną całość, w której punkt wyjścia stanowią rozmaite zagadnienia... więcej

INTUICJA INTELEKTUALNA W METAFIZYCE Wojciech Daszkiewicz
INTUICJA INTELEKTUALNA W METAFIZYCE Wojciech Daszkiewicz 40.00 zł


Autor bardzo trafnie i poprawnie odczytał w tekstach Tomasza z Akwinu koncepcję intuicji intelektualnej tak w porządku poznania potocznego, jak też poznania teoretycznego. w książce spotykamy bogate nagromadzenie starannie dobranych tekstów na temat intuicji intelektualnej i jej funkcji w... więcej

REDDITE ERGO QUAE SUNT CAESARIS CAESARI ET QUAE SUNT DEI DEO KSIEGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA KSIĘDZU PROFESOROWI JÓZEFOWI KRUKOWSKIEMU Z OKAZJI 50-LECIA PRACY NAUKOWEJ red. Mirosław Sitarz, Piotr Stanisz, Henryk Stawniak
REDDITE ERGO QUAE SUNT CAESARIS CAESARI ET QUAE SUNT DEI DEO KSIEGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA KSIĘDZU PROFESOROWI JÓZEFOWI KRUKOWSKIEMU Z OKAZJI 50-LECIA PRACY NAUKOWEJ red. Mirosław Sitarz, Piotr Stanisz, Henryk Stawniak 110.00 zł


Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza zatytułowana "Wokół osoby jubilata" zawiera: charakterystykę dotychczasowej działalności naukowej działalności naukowej ks. prof. J. Krukowskiego; wykaz jego publikacji oraz listę magistrów i doktorów wypromowanych przez jubilata.... więcej

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W STRATEGICZNEJ OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO JAKO INSTYTUCJA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Anna Haładyj
UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W STRATEGICZNEJ OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO JAKO INSTYTUCJA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Anna Haładyj 37.50 zł
42.00 zł

Opracowanie jest wyczerpującą i kompleksową analizą tytułowego zagadnienia, popartą bardzo bogatym materiałem naukowym. Cechuje ją wnikliwa i rzetelna analiza źródeł prawa. Jest też nowatorskim przyjęciem badanego zagadnienia. [...] Na szczególne uznanie zasługuje wyjątkowo... więcej

EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W NAUCZANIU UCZNIÓW NAJMŁODSZYCH red. Barbara Wolny, Józef Liba
EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W NAUCZANIU UCZNIÓW NAJMŁODSZYCH red. Barbara Wolny, Józef Liba 25.00 zł
28.00 zł

W pięciu rozdziałach autorzy przedstawiają problemy związane z edukacją zdrowotną we współczesnej koncepcji nauczania uczniów najmłodszych w Polsce i na Słowacji. Zebrane artykuły podejmują rozważania obejmujące tematykę zdrowia jako wartości edukacji wczesnoszkolnej,... więcej

MIĘDZY KONIECZNOŚCIĄ A WOLNOŚCIĄ. RELACJA WOLNEJ WOLI DO PRZEDWIEDZY, PREDESTYNACJI I ŁASKI BOŻEJ W DOKTRYNIE ANZELMA Z CANTERBURY Andrzej P. Stefańczyk
MIĘDZY KONIECZNOŚCIĄ A WOLNOŚCIĄ. RELACJA WOLNEJ WOLI DO PRZEDWIEDZY, PREDESTYNACJI I ŁASKI BOŻEJ W DOKTRYNIE ANZELMA Z CANTERBURY Andrzej P. Stefańczyk 31.50 zł
35.00 zł

Rozprawa ma jasno sprecyzowany zakres i cel, którym jest przedstawienie Anzelmowej koncepcji wolności człowieka i jej relacji do atrybutów boskich na podstawie analizy "O zgodności przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej z wolną wolą" z wykorzystaniem aparatury pojęciowej wypracowanej... więcej

CZTERY ODSŁONY IMPERIUM: ROSJA - SYBERIA ZACHODNIA - AZJA CENTRALNA - MOŁDAWIA Andrzej Gil
CZTERY ODSŁONY IMPERIUM: ROSJA - SYBERIA ZACHODNIA - AZJA CENTRALNA - MOŁDAWIA Andrzej Gil 22.50 zł
25.00 zł

Dzieje Rosji kryją w sobie jeszcze wiele kwestii, wymagających przebadania, oświetlenia czy komentarza. Bogactwo wydarzeń i procesów, w jakie obfitują losy państwa rosyjskiego, skłania do odejścia od utartych schematów ich interpretacji oraz do poszukiwania nowych rozwiązań,... więcej

MATKI OJCÓW KOŚCIOŁA Alicja Stępniewska
MATKI OJCÓW KOŚCIOŁA Alicja Stępniewska 18.00 zł
20.00 zł

Niniejszy zbiorek ukazuje sposób życia kobiety w pierwszych wiekach chrześcijaństwa: z jednej strony podkreśla jej powołanie jako matki w spełnianiu obowiązków wychowawczych wobec swych dzieci i kształtowaniu ich osobowości - z drugiej natomiast jej własne aspiracje w dążeniu do... więcej

 
Ostatnio dodane

1. MATKI OJCÓW KOŚCIOŁA Alicja Stępniewska

2. CZTERY ODSŁONY IMPERIUM: ROSJA - SYBERIA ZACHODNIA - AZJA CENTRALNA - MOŁDAWIA Andrzej Gil

3. MIĘDZY KONIECZNOŚCIĄ A WOLNOŚCIĄ. RELACJA WOLNEJ WOLI DO PRZEDWIEDZY, PREDESTYNACJI I ŁASKI BOŻEJ W DOKTRYNIE ANZELMA Z CANTERBURY Andrzej P. Stefańczyk

4. EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W NAUCZANIU UCZNIÓW NAJMŁODSZYCH red. Barbara Wolny, Józef Liba

5. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W STRATEGICZNEJ OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO JAKO INSTYTUCJA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Anna Haładyj

Statystyki
użytkowników online: 7
zalogowanych: 0
liczba odsłon: 2592848
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy          
Profesjonalne sklepy internetowe Shoper.pl