Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery
OPERA OMNIA JEZUS Z NAZARETU T. VI/1 Joseph Ratzinger
OPERA OMNIA JEZUS Z NAZARETU T. VI/1 Joseph Ratzinger 50.00 zł
55.00 zł

Nowe tłumaczenie trylogii Benedykta XVI Jezus z Nazaretu Minęło już kilka lat od ukazania się trylogii Jezus z Nazaretu (2007-2012) Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, która stała się prawdziwym światowym bestsellerem i zarazem wielkim świadectwem fundamentów chrześcijaństwa w... więcej

ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XX (VAC - ŻYWY RÓŻANIEC)
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XX (VAC - ŻYWY RÓŻANIEC) 155.00 zł
165.00 zł

  W XX tomie "Encyklopedii katolickiej" znalazło się 2312 haseł opracowanych przez 531 autorów.  Specyfiką "Encyklopedii katolickiej" są wieloaspektowe teksty dotyczące prawd wiary i pojęć z zakresu nauk teologicznych, m. in. wcielenie, wiarygodność chrześcijaństwa,... więcej

NORWID - SPOTKANIA KULTUR, red. Edyta Chlebowska
NORWID - SPOTKANIA KULTUR, red. Edyta Chlebowska 41.00 zł


Zjawisko obecności kultury oraz wzajemnych relacji cywilizacyjnych i kulturowych wpisanych w dziejów y proces powraca wielokrotnie w opracowaniach poświęconych twórczości Norwida. Nie pojawiła się jednak dotąd próba całościowego oglądu tego zjawiska czy też zespołu tego typu... więcej

WSZYSTKO TO POD FIGURĄ. STUDIA O MIEJSCU ALEGORII W POEMATACH HEROICZNYCH XVII WIEKU, Agnieszka Czechowicz
WSZYSTKO TO POD FIGURĄ. STUDIA O MIEJSCU ALEGORII W POEMATACH HEROICZNYCH XVII WIEKU, Agnieszka Czechowicz 27.50 zł
30.00 zł

SPIS TREŚCI Wstęp I Mimesis i alegoria w poezji heroicznej Rekonesans Docere oblique i bonae litterae Interpretacja alegoryczna poezji jako owoc humanizmu chrześcijańskiego O jedności i wielości w XVI i XVII-wiecznych rozważaniach o poezji epickiej II "Od przemijających rzeczy do... więcej

SACRUM NA NOWO POSZUKIWANE. O LITERATURZE POLSKIEJ PO 1989 ROKU, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza
SACRUM NA NOWO POSZUKIWANE. O LITERATURZE POLSKIEJ PO 1989 ROKU, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza 32.00 zł
35.00 zł

SPIS TREŚCI Słowo wstępne LIRYKA A SACRUM Zbigniew Chojnowski, Echa ewangeliczne w poezji polskiej po 1989 roku Ks. Stefan Radziszewski, Polski homo viator. Ekfrastyczna symfonia Ernesta Brylla (Golgota jasnogórska i Tam bije serce Twoje) Ewa Kołodziejczyk, Śnieg spadnie i zakryje... więcej

KAZANIA I PRZEMÓWIENIA T. III (2013-2015), ks. Edward Walewander
KAZANIA I PRZEMÓWIENIA T. III (2013-2015), ks. Edward Walewander 16.50 zł
18.00 zł

SPIS TREŚCI Wstęp I. Ze święceń kapłańskich ks. Edwarda Walewandra Kazanie abpa Opilio Rossiego wygłoszone podczas święceń kapłańskich - informacje prasowe Testimonium ordinationis [Świadectwo święceń kapłańskich] Heinz Urban TJ, Auf der Suche nach dem Priesterbild... więcej

ZAKORZENIENIE SPOŁECZNE GOSPODARKI. KONCEPCJA MARKA GRANOVETTERA, Kalina Grzesiuk
ZAKORZENIENIE SPOŁECZNE GOSPODARKI. KONCEPCJA MARKA GRANOVETTERA, Kalina Grzesiuk 23.00 zł
25.00 zł

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1Podstawowe elementy koncepcji Marka Granovettera 1.1. Teoria siły słabych więzi 1.1.1. Inspiracje naukowe teorii 1.1.2. Założenia teorii siły słabych więzi 1.1.3. Siła więzi społecznych a procesy dyfuzji 1.1.4. Badania testujące teorię siły słabych... więcej

ŻYCIE CODZIENNE NA PROBOSTWIE UNICKIM NA ZIEMIACH NADBUŻAŃSKICH W XVIII I XIX WIEKU, Anna Kołbuk, Witold Kołbuk
ŻYCIE CODZIENNE NA PROBOSTWIE UNICKIM NA ZIEMIACH NADBUŻAŃSKICH W XVIII I XIX WIEKU, Anna Kołbuk, Witold Kołbuk 31.50 zł
34.00 zł

SPIS TREŚCI Wstęp 1 Unia i unici na ziemiach nadbużańskich 1.1. Nadbuże jako obszar koegzystencji cerkiewno-kościelnej1.2. O demografii Nadbuża 1.3. Uwarunkowania gospodarcze1.4. Z politycznych dziejów Nadbuża1.5. Unia cerkiewna w Rzeczypospolitej i na Nadbużu do schyłkuXVIII... więcej

REPRESENTATIONS AND INTERPRETATIONS IN CELTIC STUDIES, red. T. Czerniak, M. czerniakowski, K. Jaskóła
REPRESENTATIONS AND INTERPRETATIONS IN CELTIC STUDIES, red. T. Czerniak, M. czerniakowski, K. Jaskóła 27.50 zł
30.00 zł

CONTENTS List of Contributors Preface Sabine AsmusCulture-defining trends and traditions in Irish and Welsh literatures Martin J. BallHow many rhotic phonemes does Modern Welsh have? Aleksander BednarskiMabinogi, Brunelleschi and Lacan: metatextuality in The Meat Tree by Gwyneth Lewis... więcej

MŁYNY WODNE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM (DO SCHYŁKU XVI WIEKU), Piotr Plisiecki
MŁYNY WODNE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM (DO SCHYŁKU XVI WIEKU), Piotr Plisiecki 41.50 zł
45.00 zł

SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp Rozdział IObraz młynów wodnych województwa lubelskiego u schyłku średniowiecza 1. Uwagi wstępne 2. Zagadnienie liczebności młynów 3. Problem własności młyna 4. Jak długo istnieje młyn? 5. Rozwiązania techniczne i praca... więcej

PRAWNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA RODZINY W ŚWIETLE WYBRANYCH ŹRÓDEŁ POLSKICH DO 1320 ROKU, Artur Lis
PRAWNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA RODZINY W ŚWIETLE WYBRANYCH ŹRÓDEŁ POLSKICH DO 1320 ROKU, Artur Lis 33.00 zł
36.00 zł

SPIS TREŚCIRozdział IŹRÓDŁA JURYDYCZNE I LITERACKIE JAKO PODSTAWA WIEDZY O RODZINIE W ŚREDNIOWIECZU 1.1. Kronika polska Galla Anonima1.2. Kronika polska mistrza Wincentego Kadłubka1.3. Najstarszy Zwód Prawa Polskiego - tzw. Księga elbląska1.4. Księga założenia klasztoru... więcej

STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI ARCHIEPARCHII PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ W LATACH 1944-2014, Marek Bielecki
STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI ARCHIEPARCHII PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ W LATACH 1944-2014, Marek Bielecki 38.00 zł
42.00 zł

SPIS TREŚCIRozdział IUwarunkowania prawno-historyczne funkcjonowania Kościoła greckokatolickiego w Polsce I.1. Geneza unii brzeskiej z 1596 r.I.2. Zjednoczenie Kościoła rzymskokatolickiego z Kościołem prawosławnymI.3. Losy unii brzeskiej pod zaboramiI.4. Okres II Rzeczypospolitej I.5.... więcej

KONRAD ADENAUER, WILLY BRANDT UND HELMUT KOHL, Justyna Ofierska
KONRAD ADENAUER, WILLY BRANDT UND HELMUT KOHL, Justyna Ofierska 59.00 zł


Die Verfasserin hat den Weg Deutschlands zur Einheit deutlich markiert mit den Jahreszahlen 1953, 1956, 1968 und 1980, welche die Anstrengungen des gesamten Blocks des Warschauer Paktes zur Abschüttelung der sowjeti­schen Hegemonie auf den Punkt bringen. Das Buch ist gut geschrieben und... więcej

OSOBA CZY TEKST? red. Agnieszka Bielak
OSOBA CZY TEKST? red. Agnieszka Bielak 16.50 zł
18.00 zł

SPIS TREŚCI Impulsy i konstelacje TOMASZ GARBOLClaritas est quidditas - jak i dla kogo? MATEUSZ ANTONIUKOsoba i przed-tekst MACIEJ NOWAKImprowizacja w badaniach nad osobistymi praktykami piśmiennymi. Zamyślenie teoretyczne ŁUKASZ TISCHNERKronos, czyli mistyka i ruina życia PAWEŁ... więcej

SPÓR O POCZĄTEK I KONIEC ŻYCIA LUDZKIEGO. ZADANIA WSPÓŁCZESNEJ METAFIZYKI T. 17, red. A. Maryniarczyk SDB, A. Gudaniec, Z. Pańpuch
39.00 zł


więcej

SZTUKA EUROPY ŁACIŃSKIEJ OD VI DO IX WIEKU, Piotr Skubiszewski
SZTUKA EUROPY ŁACIŃSKIEJ OD VI DO IX WIEKU, Piotr Skubiszewski 107.00 zł


Książka Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku prof. Piotra Skubiszewskiego, wznowienie pierwszej polskiej edycji z 2001 roku (po wydaniach francuskim i włoskim), przedstawia – jak czytamy w tekście na okładce – dzieje twórczości artystycznej we wczesnym średniowieczu... więcej

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BYDGOSZCZY W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM, Agnieszka Wysocka
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BYDGOSZCZY W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM, Agnieszka Wysocka 35.00 zł


Przedmiotem wnikliwych rozważań autorki, rodowitej bydgoszczanki, jest architektura i urbanistyka Bydgoszczy, piątego pod względem obszaru miasta II Rzeczpospolitej. Miasta, w którym w okresie dwudziestolecia mię­dzywojennego działo się wyjątkowo dużo ciekawego w zakresie... więcej

II POLSKI SYNOD PLENARNY A SYNODY DIECEZJALNE, red. J. Krukowski, M. Sitarz, A. Pastwa
II POLSKI SYNOD PLENARNY A SYNODY DIECEZJALNE, red. J. Krukowski, M. Sitarz, A. Pastwa 41.00 zł


Dyrektorium Kongregacji Biskupów o pasterskiej posłudze biskupów Apostolarum succesores, aprobowane przez papieża świętego Jana Pawła II, stwierdza: "Zgodnie z wielowiekową zasadą działalności duszpasterskiej, która potem została skodyfikowana przez Sobór Trydencki,... więcej

WIEDZA - WIARA. RACJONALNOŚĆ. JANA FRANCISZKA DREWNOWSKIEGO PROGRAM LOGIZUJĄCEJ MODERNIZACJI MYŚLI FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNEJ, ks. Michał Adamczyk
WIEDZA - WIARA. RACJONALNOŚĆ. JANA FRANCISZKA DREWNOWSKIEGO PROGRAM LOGIZUJĄCEJ MODERNIZACJI MYŚLI FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNEJ, ks. Michał Adamczyk 59.00 zł


Autor podjął zadanie ukazania i interpretacji poglądów mało znanego, a orygi­nalnego i ważnego dla historii polskiej myśli filozoficznej i teologicznej myśliciela Jana Drewnowskiego, na temat sposobów i metod uprawiania filozofii i teologii na współczesnym mu etapie rozwoju... więcej

ANTROPOLOGIA KOMUNIJNA. TEOLOGIA W DIALOGU, ks. Marek Jagodziński
ANTROPOLOGIA KOMUNIJNA. TEOLOGIA W DIALOGU, ks. Marek Jagodziński 23.00 zł
25.00 zł

SPIS TREŚCI Wstęp 1. Co znaczy pojęcie "komunia"? 2. Komunijny wymiar stworzenia człowieka 3. Komunijny wymiar osoby ludzkiej 3.1. Teologiczne ugruntowanie komunijności osoby 3.2. Komunijny wkład personalizmu dialogicznego 3.3. Komunijne aspekty trialogicznego rozumienia osoby... więcej

ZWYCZAJ JAKO OKOLICZNOŚĆ WYŁĄCZAJĄCA PRZESTĘPNOŚĆ CZYNU W POLSKIM PRAWIE KARNYM, Mirosław Damian Kopeć
ZWYCZAJ JAKO OKOLICZNOŚĆ WYŁĄCZAJĄCA PRZESTĘPNOŚĆ CZYNU W POLSKIM PRAWIE KARNYM, Mirosław Damian Kopeć 25.50 zł
28.00 zł

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział IZwyczaj w prawie I.1. Zagadnienia terminologiczne I.2. Zwyczaj w prawie konstytucyjnym I.3. Zwyczaj w prawie cywilnymI.4. Zwyczaj w prawie administracyjnym I.5. Zwyczaj w prawie międzynarodowym I.6. Zwyczaj w prawie karnym I.6.1. Rys... więcej

WPROWADZENIE DO USTROJU I PRAWA PAŃSTW ARABSKICH, Marzena Lipska-Tuomi
WPROWADZENIE DO USTROJU I PRAWA PAŃSTW ARABSKICH, Marzena Lipska-Tuomi 25.50 zł
28.00 zł

SPIS TREŚCIARABSKIE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE Liga Państw Arabskich Unia Maghrebu Arabskiego Rada Współpracy Zatoki Perskiej Organizacja Współpracy Islamskiej PRAWA CZŁOWIEKA W ISLAMIE Podstawowe prawa człowiekaPrawa politycznePrawa ekonomicznePrawa socjalne Kairska Deklaracja Praw... więcej

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA LUBELSZCZYŹNIE W 2014 ROKU, red. Agnieszka Łukasik-Turecka
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA LUBELSZCZYŹNIE W 2014 ROKU, red. Agnieszka Łukasik-Turecka 23.00 zł
25.00 zł

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1Parlament Europejski: ewolucja, skład i kompetencje w świetle reform prawa europejskiego Rozdział 2Wybory do Parlamentu Europejskiego jako miernik rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Rozdział 3Aksjologiczne tło kampanii wyborczej do... więcej

W TROSCE O DOBRO MAŁŻEŃSTWA I RODZINY T. 4 - DZIECI: RODZINA I SPOŁECZEŃSTWO W NOWYM TYSIĄCLECIU, red. ks. Mirosław Brzeziński
W TROSCE O DOBRO MAŁŻEŃSTWA I RODZINY T. 4 - DZIECI: RODZINA I SPOŁECZEŃSTWO W NOWYM TYSIĄCLECIU, red. ks. Mirosław Brzeziński 27.50 zł
30.00 zł

więcej

W TROSCE O ŻYCIE I ZDROWIE CZŁOWIEKA, red. Urszula Dudziak
W TROSCE O ŻYCIE I ZDROWIE CZŁOWIEKA, red. Urszula Dudziak 27.50 zł
30.00 zł

SPIS TREŚCI Urszula DudziakWstęp do interdyscyplinarnej troski o zdrowie i życie człowieka Marian Machinek Życie ludzkie - perspektywa teologiczna Monika GuzewiczOchrona życia poczętego w nauczaniu Jana Pawła II Antoni ZiębaKto chroni życie dziecka w okresie prenatalnym? Birutė... więcej

EPISTEMOLOGIA. DYDAKTYKA FILOZOFII T. IV, red. ks. S. Janeczek, A. Starościc
EPISTEMOLOGIA. DYDAKTYKA FILOZOFII T. IV, red. ks. S. Janeczek, A. Starościc 32.00 zł
35.00 zł

SPIS TREŚCI Status metodologiczny i dzieje epistemologii Renata Ziemińska (US), Historia epistemologii Stanisław Judycki (UG), Epistemologia współczesna w kontekście historycznym Józef Dębowski (UWM), Status metodologiczny epistemologii Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL), Problem... więcej

ORMIAŃSKI PASTERZ LWOWA KSIĄDZ ARCYBISKUP JÓZEF TEODOROWICZ NA TLE DZIEJÓW ORMIAŃSKICH red. Włodzimierz Osadczy ks. Mirosław Kalinowski Marko Jacov
ORMIAŃSKI PASTERZ LWOWA KSIĄDZ ARCYBISKUP JÓZEF TEODOROWICZ NA TLE DZIEJÓW ORMIAŃSKICH red. Włodzimierz Osadczy ks. Mirosław Kalinowski Marko Jacov 40.50 zł
45.00 zł

Postać abpa Teodorowicza w niniejszej publikacji została przedstawiona na tle dziejów ormiańskich, co jest związane z ustawiczną potrzebą przypominania barwnej i chlubnej historii Ormian polskich, jak i ze szczególnym jubileuszem przypadającym na rok 2015. W tym bowiem roku mija setna... więcej

WYCHOWANIE W REFLEKSJI KAROLA WOJTYŁY - JANA PAWŁA II. WYBRANE ASPEKTY, red. ks. M. Sztaba, A Różyło
WYCHOWANIE W REFLEKSJI KAROLA WOJTYŁY - JANA PAWŁA II. WYBRANE ASPEKTY, red. ks. M. Sztaba, A Różyło 34.00 zł
37.00 zł

CZĘŚĆ IISTOTA ORAZ PODSTAWY WYCHOWANIA Katarzyna WrońskaUzasadnienie wychowania w świetle personalizmu chrześcijańskiego Karola Wojtyły - Jana Pawła II Alina RynioOntyczny wymiar człowieka podstawą integralnego wychowania osoby w nauczaniu Jana Pawła II ks. Mariusz... więcej

W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA. ŚLADAMI ARETOLOGII PLATONA I ARYSTOTELESA, Zbigniew Pańpuch
 W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA. ŚLADAMI ARETOLOGII PLATONA I ARYSTOTELESA, Zbigniew Pańpuch 25.00 zł
28.00 zł

Tematem książki Zbigniewa Pańpucha jest areté rozumiana jako pewna sprawność, dzięki której człowiek może osiągnąć doskonałość w życiu osobowym i stawać się "piękny i dobry". Tak rozumiana areté pełniła - zdaniem filozofów, tak starożytnych, jak i średniowiecznych -... więcej

KAROL WOJTYŁA - JAN PAWEŁ II. ARTYSTA SŁOWA, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Kaczmarek
KAROL WOJTYŁA - JAN PAWEŁ II. ARTYSTA SŁOWA, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Kaczmarek 33.00 zł
36.00 zł

SPIS TREŚCI Wstęp (Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Wojciech Kaczmarek) Kazimierz KrajewskiByt - słowo - kerygmat Mirosława Ołdakowska-Kuflowa"Kim jest On?". Obraz Boga w twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawła II Krzysztof DybciakJan Paweł II jako postać literacka Józef FertO... więcej

MEDIALNE REPREZENTACJE KULTURY. LITERATURA - TEATR - SZTUKA - RELIGIA. T. 1, red. Anna Sugier-Szerega
MEDIALNE REPREZENTACJE KULTURY. LITERATURA - TEATR - SZTUKA - RELIGIA. T. 1, red. Anna Sugier-Szerega 27.50 zł
30.00 zł

SPIS TREŚCI Robert SzwedWprowadzenie: mediatyzacja kultury i społeczeństwa Część IRADIO JAKO PRZESTRZEŃ DYSKUSJI O PROBLEMACH KULTURY WSPÓŁCZESNEJ Joanna Bachura-WojtasikAtrakcyjność radiowych opowieści. O poszukiwaniach "form bardziej pojemnych" Aneta... więcej

MEDIALNE REPREZENTACJE KULTURY. SPOŁECZEŃSTWO - POLITYKA - PROMOCJA. T. 2, red. Aneta Duda
MEDIALNE REPREZENTACJE KULTURY. SPOŁECZEŃSTWO - POLITYKA - PROMOCJA. T. 2, red. Aneta Duda 25.00 zł
28.00 zł

SPIS TREŚCI Część IKULTURA ŻYCIA CODZIENNEGO W MEDIACH - STYLE ŻYCIA, NORMY I WARTOŚCI Justyna Szulich-KałużaInkluzywność definicyjnych ujęć rodziny w mediachSławomir Soczyński SDSInstytucja społecznego tabu w zmediatyzowanej kulturze Anna JaworWizja życia rodzinnego w... więcej

SZCZĘŚCIE A POLITYKA. ARETOLOGICZNE PODSTAWY POLITOLOGII PLATONA I ARYSTOTELESA, Zbigniew Pańpuch
SZCZĘŚCIE A POLITYKA. ARETOLOGICZNE PODSTAWY POLITOLOGII PLATONA I ARYSTOTELESA, Zbigniew Pańpuch 27.50 zł
30.00 zł

SPIS TREŚCI Słowo od Wydawcy  Wstęp Prezentacja najważniejszych osiągnięć pierwszej książki (W poszukiwaniu szczęścia) Rozdział IPrzyjaźń pierwotnym warunkiem realizacji άρετή 1. Przyjaźń i miłość jako drogi do doskonałej αρετή (Platon) 2. Przyjaźń jako... więcej

W POSZUKIWANIU PODSTAW RACJONALNOŚCI PRAWA, katarzyna Stępień
W POSZUKIWANIU PODSTAW RACJONALNOŚCI PRAWA, katarzyna Stępień 29.00 zł
32.00 zł

SPIS TREŚCI Słowo od WydawcyWykaz skrótów dzieł św. Tomasza z Akwinu WstępProblem racjonalności prawa Rozdział IPrawo naturalne jako wyraz racjonalności bytu 1. Relacyjny status bytowy prawa 1.1. Relacja i sposób jej bytowania 1.2. Relacje realne i relacje myślne oraz ich... więcej

JĘZYK BOHATEREM FILMU. ANALIZA LINGWISTYCZNA "DNIA ŚWIRA" MARKA KOTERSKIEGO, Małgorzata Miławska
JĘZYK BOHATEREM FILMU. ANALIZA LINGWISTYCZNA "DNIA ŚWIRA" MARKA KOTERSKIEGO, Małgorzata Miławska 23.00 zł
26.00 zł

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Rozdział I1.1. Kilka słów wstępu1.2. Polskość - doświadczenie wspólnoty 1.3. Romantyzm jako siła formująca...1.4. ...i siła destrukcyjna1.5. Inteligent znerwicowany1.6. Język Miauczyńskiego - podstawowe wyznaczniki stylistyczne1.7. Podsumowanie Rozdział... więcej

CZESŁAW NIEMEN I JEGO PŁYTOWE DZIEŁA, red. Piotr i Edyta Chlebowscy, Łukasz Niewczas
CZESŁAW NIEMEN I JEGO PŁYTOWE DZIEŁA, red. Piotr i Edyta Chlebowscy, Łukasz Niewczas 25.00 zł
28.00 zł

SPIS TREŚCI Wprowadzenie (P.Ch.) I: PŁYTY, PŁYTY... 1. Mariusz Gradowski: Dziwny jest ten świat... - płyta, nie piosenka 2. Piotr Chlebowski: Jak rozumieć Ideé Fixe? Wokół semantyki tytułu 3. Roman Radoszewski: Źródła Ideé Fixe 4. Piotr Chlebowski: Malarz dźwiękowych... więcej

ZŁOTE MYŚLI JOSEPHA RATZINGERA - BENEDYKTA XVI. 3, red. K. Góźdź, M. Górecka
ZŁOTE MYŚLI JOSEPHA RATZINGERA - BENEDYKTA XVI. 3, red. K. Góźdź, M. Górecka 16.00 zł
18.00 zł

SPIS TREŚCI Wstęp Tajemnica Boga Tajemnica dzieciństwa Jezusa Tajemnica przepowiadania Jezusa Tajemnica Krzyża i Zmartwychwstania Tajemnica Kościoła i Maryi Tajemnica człowieka więcej

OTO JA, SŁUŻEBNICA PANA (PROBLEMY - POSZUKIWANIA - PERSPEKTYWY), Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
OTO JA, SŁUŻEBNICA PANA (PROBLEMY - POSZUKIWANIA - PERSPEKTYWY), Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv 36.00 zł
39.00 zł

SPIS TREŚCI OD AUTORA I. Z MATKĄ PANA W KAZACHSTANIE ABY WŁAŚCIWIE ODCZYTYWAĆ TĘ KAZACHSTAŃSKĄ PRZYGODĘ 1. ŚWIATŁA NA ROK MARYI W KAZACHSTANIE. HOMILIA W KATEDRZE W ASTANA, 14 WRZEŚNIA 2010 ROKU2. JAK KOŚCIÓŁ UCZY O MATCE PANA I NASZEJ MATCE ORAZ JEJ MIEJSCU W KULCIE... więcej

 
Ostatnio dodane

1. SPÓR O POCZĄTEK I KONIEC ŻYCIA LUDZKIEGO. ZADANIA WSPÓŁCZESNEJ METAFIZYKI T. 17, red. A. Maryniarczyk SDB, A. Gudaniec, Z. Pańpuch

2. KONRAD ADENAUER, WILLY BRANDT UND HELMUT KOHL, Justyna Ofierska

3. SZTUKA EUROPY ŁACIŃSKIEJ OD VI DO IX WIEKU, Piotr Skubiszewski

4. WIEDZA - WIARA. RACJONALNOŚĆ. JANA FRANCISZKA DREWNOWSKIEGO PROGRAM LOGIZUJĄCEJ MODERNIZACJI MYŚLI FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNEJ, ks. Michał Adamczyk

5. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BYDGOSZCZY W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM, Agnieszka Wysocka

Statystyki
użytkowników online: 1
zalogowanych: 0
liczba odsłon: 2839758
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy          
Profesjonalne sklepy internetowe Shoper.pl