Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery
NAUCZAĆ I ZGŁĘBIAĆ BOŻĄ MIŁOŚĆ. TEKSTY WYBRANE T.I, Joseph Ratzinger
NAUCZAĆ I ZGŁĘBIAĆ BOŻĄ MIŁOŚĆ. TEKSTY WYBRANE T.I, Joseph Ratzinger 30.00 zł


Zawsze, gdy czytam dzieła Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, coraz wyraźniej widzę, że uprawiał on i uprawia " teologię na kolanach": na kolanach, ponieważ zanim zobaczy się w nim wielkiego teologa i nauczyciela wiary, widzi się w nim człowieka naprawdę wierzącego, człowieka, który... więcej

VERITAS IN CARITATE. KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI KSIĘDZA PROFESORA ANDRZEJA SZOSTKA MIC, red. Marcin Tkaczyk, Marzena Krupa, Krzysztof Jaworski
VERITAS IN CARITATE. KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI KSIĘDZA PROFESORA ANDRZEJA SZOSTKA MIC, red. Marcin Tkaczyk, Marzena Krupa, Krzysztof Jaworski 65.50 zł


SPIS TREŚCI: List gratulacyjny kard. Zenona Grocholewskiego List gratulacyjny abp. Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski List gratulacyjny biskupa łowickiego Andrzeja F. Dziuby List gratulacyjny abp. Stanisława Budzika,... więcej

TOŻSAMOŚĆ PROROKA W ŚWIETLE JR 23,9- 40. STUDIUM EGZEGETYCZNO- TEOLOGICZNE, Ks. Piotr Jaworski
TOŻSAMOŚĆ PROROKA W ŚWIETLE JR 23,9- 40. STUDIUM EGZEGETYCZNO- TEOLOGICZNE, Ks. Piotr Jaworski 30.00 zł


Spis treści: Wstęp ROZDZIAŁ I - ANALIZA LITERACKA1. Kontekst Jr 23,9-40 1.1. Problem tożsamości i autentyczności proroka w Biblii Hebrajskiej 1.2. Jr 23,9-40 w Księdze Jeremiasza 2. Tekst Jr 23,9-40 2.1. Tekst hebrajski 2.2. Krytyka tekstu 2.3. Przekład tekstu hebrajskiego 3. Kompozycja... więcej

PRAWO ADMINISTRACYJNE, red. Stanisław Wrzosek, Małgorzata Kruszewska-Gagoś
PRAWO ADMINISTRACYJNE, red. Stanisław Wrzosek, Małgorzata Kruszewska-Gagoś 35.00 zł


Uważam recenzowaną książkę za bardzo wartościową pro-pozycję wydawniczą, która niewątpliwie zostanie przyjęta przychylnie przez czytelników. Książka oferuje czytelnikowi zestaw wiedzy niezbędny do poznania istoty, ustroju i funkcjonowania administracji publicznej. Zawiera zarówno... więcej

LEN I KAMIEŃ. POWIEŚĆ REGIONALNA W LITERATURZE FLAMANDZKIEJ I POLSKIEJ (XIX-XX WIEK), Joanna Włodarczyk
LEN I KAMIEŃ. POWIEŚĆ REGIONALNA W LITERATURZE FLAMANDZKIEJ I POLSKIEJ (XIX-XX WIEK), Joanna Włodarczyk 26.00 zł


Książka Joanny Włodarczyk jest próbą analizy porównawczej powieści flamandzkich i polskich zaliczanych do nurtu literatury regionalnej. Sześć utworów, o których jest mowa w książce, pochodzi z odległych od siebie miejsc, reprezentują odmienne tradycje kulturowe oraz różne... więcej

GRA O WARTOŚCI - AKSJOLOGICZNA STRATEGIA PROZY VLADIMIRA NABOKOVA, Monika Grygiel
GRA O WARTOŚCI - AKSJOLOGICZNA STRATEGIA PROZY VLADIMIRA NABOKOVA, Monika Grygiel 28.00 zł


„Twórczość literacka Vladimira Nabokova (1899-1977), rosyjsko-i anglojęzycznego pisarza emigracyjnego, została szerzej udostępniona czytelnikom w jego ojczyźnie i w Polsce dopiero po upadku systemu komunistycznego w państwach europejskich. Rozgłos literacki zdobył zatem Nabokov... więcej

ZDOLNOŚCI LUDZKIE I ICH URZECZYWISTNIANIE W RODZINIE. KONCEPCJA MARTHY C. NUSSBAUM, Konrad Sawicki
ZDOLNOŚCI LUDZKIE I ICH URZECZYWISTNIANIE W RODZINIE. KONCEPCJA MARTHY C. NUSSBAUM, Konrad Sawicki 33.50 zł


Autor dokonuje argumentatywnej problematyzacji poszczególnych zagadnień i twierdzeń Marthy C. Nussbaum. Otwiera zoperacjonalizowany do świata codziennego obszar polemiki wokół postulowanego przez filozofkę modelu rodziny, małżeństwa, zrozumienia rodzicielstwa czy godności człowieka. W... więcej

PRAWO DO ZDROWIA W SYSTEMACH OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA, Robert Tabaszewski
PRAWO DO ZDROWIA W SYSTEMACH OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA, Robert Tabaszewski 46.50 zł


Robert Tabaszewski - adwokat, doktor nauk prawnych, broker innowacji. Autor kilkudziesięciu publikacji i komentarzy z zakresu prawa zdrowia publicznego, prawa konstytucyjnego oraz prawa międzynarodowego i europejskiego. Specjalizuje się w ochronie praw człowieka. Zagadnienia związane z... więcej

METAMORFOZY RELIGIJNOŚCI W LITERATURZE NOWOCZESNEJ, red. Agnieszka Bielak
METAMORFOZY RELIGIJNOŚCI W LITERATURZE NOWOCZESNEJ, red. Agnieszka Bielak 23.50 zł


więcej

SERCE JEZUSA W MISTERIUM KOŚCIOŁA 250 LAT KULTU SERCA PANA JEZUSA W POLSCE, red. Waldemar Pałęcki MSF, ks. Zbigniew Głowacki
SERCE JEZUSA W MISTERIUM KOŚCIOŁA 250 LAT KULTU SERCA PANA JEZUSA W POLSCE, red. Waldemar Pałęcki MSF, ks. Zbigniew Głowacki 23.50 zł


W tradycji liturgicznej od czasów średniowiecza znany jest kult serca oraz ran Pana Jezusa, który rozwijał się pod wpływem mistyków i świętych wizjonerów. Nowe spojrzenie na kult serca Jezusa nastąpiło w XVII w. dzięki objawieniom św. Małgorzaty Marii Alacoque. Wprowadzenie tego... więcej

FENOMEN ŻYCIA W UJĘCIU ASTROBIOLOGII. STUDIUM BIOFILOZOFICZNE, Urszula Czyżewska
FENOMEN ŻYCIA W UJĘCIU ASTROBIOLOGII. STUDIUM BIOFILOZOFICZNE, Urszula Czyżewska 18.50 zł


SPIS TREŚCI: WYKAZ SKRÓTÓW I SYMBOLI WSTĘP 1. HEUREZA IDEI ASTROBIOLOGICZNYCH W DZIEJACH ROZWOJU         NAUK PRZYRODNICZYCH 1.1. Ustalenia terminologiczne 1.2. Elementy historii astrobiologii1.2.1. Starożytność i średniowiecze 1.2.2. Czasy nowożytne 1.2.3.... więcej

KOMUNIKUJĘ SIĘ, WIĘC JESTEM, Jarosław Jęczeń
KOMUNIKUJĘ SIĘ, WIĘC JESTEM, Jarosław Jęczeń 28.00 zł


 Monografia „Komunikuję się, więc JESTEM" jest oryginalną panoramą naukową, sięgającą początków Homo sapiens i kończącą się na współczesnym Homo Internetus. Jest propozycją nowego spojrzenia na komunikację interpersonalną i komunikację za pomocą nowych technologii,... więcej

LITERATURA A POZNANIE MORALNE. EPISTEMOLOGICZNE PODSTAWY ETYCZNEJ KRYTYKI LITERACKIEJ, Anna Głąb
LITERATURA A POZNANIE MORALNE. EPISTEMOLOGICZNE PODSTAWY ETYCZNEJ KRYTYKI LITERACKIEJ, Anna Głąb 56.00 zł


Spis treści: Wstęp ROZDZIAŁ IPoznawcza koncepcja literatury i etyczna krytyka literacka 1. Literatura i poznanie 1.1. Argument z banalności 1.2. Argument z braku świadectwa 1.3. Argument z braku argumentu 1.4. Argument z braku wyjątkowości metod literackich 2. Główne problemy i... więcej

FILOZOFICZNE ŹRÓDŁA SPORU O ROZUMIENIE PRAW DZIECKA. STUDIUM Z FILOZOFII PRAWA I PRAW CZŁOWIEKA, Katarzyna Stępień
FILOZOFICZNE ŹRÓDŁA SPORU O ROZUMIENIE PRAW DZIECKA. STUDIUM Z FILOZOFII PRAWA I PRAW CZŁOWIEKA, Katarzyna Stępień 30.00 zł


Celem rozprawy było przeanalizowanie i wyjaśnienie sporów, jakie toczą się w literaturze przedmiotu, o rozumienie dziecka i jego uprawnień w kontekście wybranych międzynarodowych dokumentów ochrony praw człowieka oraz w praktyce społecznej. Rozprawa należy jednak, jak zaznaczono w... więcej

WARTOŚCI WYCHOWAWCZE W ORĘDZIACH JANA PAWŁA II DO MŁODZIEŻY. POMOCNIK DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY, Magdalena Ewa Ruszel
WARTOŚCI WYCHOWAWCZE W ORĘDZIACH JANA PAWŁA II DO MŁODZIEŻY. POMOCNIK DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY, Magdalena Ewa Ruszel 20.50 zł


Publikacja dr Magdaleny Ewy Ruszał pt. "Wartości wychowawcze w orędziach Jana Paw a II do młodzieży Pomocnik dydaktyczno-wychowawczy„ jest bardzo cennym, jakże na czasie opracowaniem, poruszającym i odświeżającym wiele ważnych wartości religijno-moralnych, poszukiwanych przez w... więcej

UCZNIOWIE ZAMRTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA. STUDIUM EGZEGETYCZNO - TEOLOGICZNE ( J 20,1-29), Bartłomiej Mateusz Sokal
UCZNIOWIE ZAMRTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA. STUDIUM EGZEGETYCZNO - TEOLOGICZNE ( J 20,1-29), Bartłomiej Mateusz Sokal 24.50 zł


Spis treści: Wstęp ROZDZIAŁ I PROBLEMATYKA LITERACKA J 20,1-291. Wstępna charakterystyka J 20,1-29 2. Krytyka tekstu J 20 3. J 20,1-29 w kontekście czwartej ewangelii 4. J 20,1-29 a kontekst bliższy 5. Gatunek literacki J 20,1-29 6. Struktura literacka J 20,1-29 ROZDZIAŁ II BIEG... więcej

TOŻSAMOŚĆ RELIGIJNA W NOWOCZESNOŚCI, red. Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek
TOŻSAMOŚĆ RELIGIJNA W NOWOCZESNOŚCI, red. Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek 26.50 zł


SPIS TREŚCI: Wstęp (Leon Dyczewski) TOŻSAMOŚĆ RELIGIJNA W KONTEKŚCIE KULTURY Leon DyczewskiTożsamość religijna Krystyna PankowskaTożsamość religijna w dobie kultury popularnej Henryk SkorowskiRegionalna tożsamość religijna Anna Sugier-SzeregaMłodzieżowe wspólnoty w... więcej

ŚWIAT WARTOŚCI UCZNÓW ZDOLNYCH, Beata Łubianka, Andrzej E. Sękowski
ŚWIAT WARTOŚCI UCZNÓW ZDOLNYCH, Beata Łubianka, Andrzej E. Sękowski 38.00 zł


Publikacja powstała w ramach badań realizowanych w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych w Instytucie Psychologii KUL. Prezentuje wyniki analiz dotyczących aksjologicznych uwarunkowań osiągnięć uczniów zdolnych. Podjęta problematyka odnosi się do młodzieży wyróżniającej się... więcej

WYJAZDY "ZA SZTUKĄ". NADZIEJE, ZYSKI I STRATY ARTYSTÓW XIX I XX WIEKU, red. Dorota Kudelska Ewelina Kuryłek
WYJAZDY "ZA SZTUKĄ". NADZIEJE, ZYSKI I STRATY ARTYSTÓW XIX I XX WIEKU, red. Dorota Kudelska Ewelina Kuryłek 56.00 zł


Artykuły zawarte w tej książce poruszają szeroko pojęty problem podróży, zmian miejsca zamieszkania na krótszy lub dłuższy czas, od wycieczek turystycz-nych przez wyjazdy edukacyjne po emigrację polityczną i poszukiwanie pracy. Koncentrują się na kilku odrębnych zagadnieniach, co w... więcej

ŚWIAT KULTURY ROMANA BRANDSTAETTERA, red. Ryszard Zajączkowski
ŚWIAT KULTURY ROMANA BRANDSTAETTERA, red. Ryszard Zajączkowski 31.00 zł


O twórczości Romana Brandstaettera przez lata pisano niewiele, choć jego utwory miały licznych czytelników. Pisarz zyskał rozgłos zwłaszcza dzięki tetralogii Jezus z Nazarethu, esejom o tematyce biblijnej i franciszkańskiej oraz wierszom ze zbioru Pieśń o moim Chrystusie. Jednak nie... więcej

CYPRIAN NORWID DZIEŁA WSZYSTKIE T. V DRAMATY I, oprac. Julian Maślanka
CYPRIAN NORWID DZIEŁA WSZYSTKIE T. V DRAMATY I, oprac. Julian Maślanka 93.00 zł


           Dzieła wszystkie Cypriana Norwida, nawiązujące do bogatych edytorskich tradycji pism poety, są pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem przygotowanym przez norwidologów z kilku ośrodków naukowych kraju. Teksty Norwida... więcej

ROK 1863 W KILKU ODSŁONACH, red. Eugeniusz Niebelski
ROK 1863 W KILKU ODSŁONACH, red. Eugeniusz Niebelski 45.00 zł


więcej

DOSTRZEGAĆ BEZDOMNOŚĆ. BEZDOMNOŚĆ W PERSPEKTYWIE POMOCY SPOŁECZNEJ, Agnieszka Zaborowska
DOSTRZEGAĆ BEZDOMNOŚĆ. BEZDOMNOŚĆ W PERSPEKTYWIE POMOCY SPOŁECZNEJ, Agnieszka Zaborowska 33.00 zł


Agnieszka Zaborowska, dr socjologii, adiunkt w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Socjolog, polityk społeczny, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, redaktor naczelny zeszytu Praca socjalna „Roczników Teologicznych", mediator, szkoleniowiec, nauczyciel... więcej

MORALNE KONSEKWENCJE WIARY. SZKICE EKUMENICZNE I PROTESTANCKIE, Sławomir Nowosad
MORALNE KONSEKWENCJE WIARY. SZKICE EKUMENICZNE I PROTESTANCKIE, Sławomir Nowosad 45.00 zł


Książka jest próbą odczytania ekumenicznego kontekstu moralności chrześcijańskiej, co w konsekwencji ma prowadzić do ekumenicznego zorientowania teologii moralnej, a zarazem włączenia problematyki moralnej do dialogu teologicznego między chrześcijanami różnych wyznań. W... więcej

MORALNE KONSEKWENCJE WIARY. SZKICE ANGLIKAŃSKIE, Sławomir Nowosad
MORALNE KONSEKWENCJE WIARY. SZKICE ANGLIKAŃSKIE, Sławomir Nowosad 43.00 zł


Książka zawiera kilkanaście opracowań wybranych zagadnień z zakresu anglikańskiej nauki moralnej z uwzględnieniem tła historyczno-eklezjalnego i założeń teologicznych tej poreformacyjnej tradycji. Zwraca się uwagę na niektórych teologów moralistów oraz ważne aspekty tej... więcej

PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU. LISTY KATOLICKIE, tłum. Hugolin Langkammer OFM
PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU. LISTY KATOLICKIE, tłum. Hugolin Langkammer OFM 26.50 zł


SPIS TREŚCI List św. Jakuba Wprowadzenie literacko-teologiczne Wprowadzenie do Listu św. Jakubaa. Kwestie literackieb. DoktrynaPrawo wolności Prawo i słowo Prawo i wolność Konkretyzacja życia chrześcijańskiego Wiara a uczynkiChrystologia listu I. Nadawca, adresaci, pozdrowienie... więcej

ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XX (VAC - ŻYWY RÓŻANIEC)
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XX (VAC - ŻYWY RÓŻANIEC) 155.00 zł
165.00 zł

  W XX tomie "Encyklopedii katolickiej" znalazło się 2312 haseł opracowanych przez 531 autorów.  Specyfiką "Encyklopedii katolickiej" są wieloaspektowe teksty dotyczące prawd wiary i pojęć z zakresu nauk teologicznych, m. in. wcielenie, wiarygodność chrześcijaństwa,... więcej

 
Ostatnio dodane

1. FENOMEN ŻYCIA W UJĘCIU ASTROBIOLOGII. STUDIUM BIOFILOZOFICZNE, Urszula Czyżewska

2. SERCE JEZUSA W MISTERIUM KOŚCIOŁA 250 LAT KULTU SERCA PANA JEZUSA W POLSCE, red. Waldemar Pałęcki MSF, ks. Zbigniew Głowacki

3. METAMORFOZY RELIGIJNOŚCI W LITERATURZE NOWOCZESNEJ, red. Agnieszka Bielak

4. PRAWO DO ZDROWIA W SYSTEMACH OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA, Robert Tabaszewski

5. ZDOLNOŚCI LUDZKIE I ICH URZECZYWISTNIANIE W RODZINIE. KONCEPCJA MARTHY C. NUSSBAUM, Konrad Sawicki

Statystyki
użytkowników online: 1
zalogowanych: 0
liczba odsłon: 3444517
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy          
Profesjonalne sklepy internetowe Shoper.pl