Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery
OPERA OMNIA JEZUS Z NAZARETU T. VI/1 Joseph Ratzinger
OPERA OMNIA JEZUS Z NAZARETU T. VI/1 Joseph Ratzinger 50.00 zł
55.00 zł

Nowe tłumaczenie trylogii Benedykta XVI Jezus z Nazaretu Minęło już kilka lat od ukazania się trylogii Jezus z Nazaretu (2007-2012) Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, która stała się prawdziwym światowym bestsellerem i zarazem wielkim świadectwem fundamentów chrześcijaństwa w... więcej

ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XX (VAC - ŻYWY RÓŻANIEC)
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. XX (VAC - ŻYWY RÓŻANIEC) 155.00 zł
165.00 zł

  W XX tomie "Encyklopedii katolickiej" znalazło się 2312 haseł opracowanych przez 531 autorów.  Specyfiką "Encyklopedii katolickiej" są wieloaspektowe teksty dotyczące prawd wiary i pojęć z zakresu nauk teologicznych, m. in. wcielenie, wiarygodność chrześcijaństwa,... więcej

BEDA CZCIGODNY NATURA WSZECHŚWIATA CZAS I JEGO RODZAJE RACHUBA CZASU. TŁUMACZENIE ZBIOROWE Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO redakcja Tadeusz Gacia, wstęp Henryk Wąsowicz, objaśnienia Natalia Turkiewicz
BEDA CZCIGODNY NATURA WSZECHŚWIATA CZAS I JEGO RODZAJE RACHUBA CZASU. TŁUMACZENIE ZBIOROWE Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO redakcja Tadeusz Gacia, wstęp Henryk Wąsowicz, objaśnienia Natalia Turkiewicz 33.00 zł

Beda Czcigodny nie doczekał się wśród Polaków czci i zainteresowania, na które zasłużył. A przecie ten ostatni Ojciec Kościoła zachodniego, prawdziwy polihistor, w swych licznych pismach zachował nam osiągnięcia starożytnej nauki w wielu dziedzinach (...). Dlatego... więcej

SPÓR O EUROPĘ ZDERZENIA CYWILIZACJI Piotr Jaroszyński
SPÓR O EUROPĘ ZDERZENIA CYWILIZACJI Piotr Jaroszyński 15.00 zł


Praca niniejsza dotyka niektórych tylko zagadnień europejskich, a ma na celu wyjaśnienie i uporządkowanie kontekstu sporów o Europę, czy dokładniej mówiąc - chodzi o różne koncepcje Europy, jakie w ciągu dziejów się pojawiły.Dyskusja nad tym, co to jest Europa, co decyduje o jej... więcej

KOŚCIOŁY PARTYKULARNE W USTAWODASTWIE JANA PAWŁA II. ZARYS PROBLEMATYKI Paweł Zając
KOŚCIOŁY PARTYKULARNE W USTAWODASTWIE JANA PAWŁA II. ZARYS PROBLEMATYKI Paweł Zając 24.00 zł


Autor monografii prezentuje wkład, jaki papież Jan Paweł II wniósł do struktury organizacyjnej Kościoła powszechnego, tworząc nowe Kościoły partykularne. Tym samym wywołał dyskusje na temat możliwości, wymogów prawnych, jakie powinny zostać spełnione do ukonstytuowania... więcej

GŁOSZENIE ODPUSZCZENIA GRZECHÓW W IMIĘ JEZUSA (ŁK 24,47) red. Krzysztof Mielcarek
GŁOSZENIE ODPUSZCZENIA GRZECHÓW W IMIĘ JEZUSA (ŁK 24,47)  red. Krzysztof Mielcarek 24.00 zł
27.00 zł

Książka będąca kolejnym tomem naukowej serii Instytutu Nauk Biblijnych KUL (Analecta Biblica Lublinensia) jest owocem spotkania i refleksji nad problematyką głoszenia odpuszczenia grzechów. Bibliści z Polski i zagranicy dyskutowali na ten temat 16-17 października 2013 r. w ramach IX... więcej

OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W DOBIE GLOBALIZACJI red. Małgorzata Łobacz Aneta Paszkiewicz
OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W DOBIE GLOBALIZACJI red. Małgorzata Łobacz Aneta Paszkiewicz 25.00 zł
28.00 zł

podstawowym zagadnieniem niniejszej książki uczyniłyśmy osobę z niepełnosprawnością intelektualną oraz miejsce, jakie zajmuje ona w dzisiejszej rzeczywistości. Zasadniczym celem publikacji jest podjęcie analizy teoretycznej o charakterze pedagogiczno-etycznym nad istotą ludzką... więcej

RECEPCJA PRAWA WEWNĘTRZNEGO ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH W PRAWIE POLSKIM Anna Tunia
RECEPCJA PRAWA WEWNĘTRZNEGO ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH W PRAWIE POLSKIM Anna Tunia 38.00 zł
42.00 zł

Temat i tytuł monografii mają charakter oryginalny i nowatorski. Autorka monografii wykazuje się nie tylko znajomością przedmiotu badań i dotychczasowych twierdzeń formułowanych przez różnych autorów, ale także umiejętnością polemiki naukowej. Ma też zmysł zdrowego krytycyzmu... więcej

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W TEORII I W PRAKTYCE red. Anna Bujnowska Bożena Sidor-Piekarska
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W TEORII I W PRAKTYCE red. Anna Bujnowska Bożena Sidor-Piekarska 27.00 zł
30.00 zł

W prezentowanym zbiorze zagadnienia dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zostały omówione przez reprezentantów trzech środowisk współtworzących proces wczesnej terapii dziecka. są to badacze i teoretycy - badający proces rehabilitacji, opisujący metody pracy z małymi... więcej

PRZYSZŁOŚĆ MEDIACJI W POLSKIM SYSTEMIE PRAWA red. ks. Tomasz Rakoczy
PRZYSZŁOŚĆ MEDIACJI W POLSKIM SYSTEMIE PRAWA red. ks. Tomasz Rakoczy 22.50 zł
25.00 zł

Tematyka artykułów w niniejszej publikacji jest bardzo szeroka. Pokazuje tym samym, że mediacja jest zagadnieniem aktualnym i promowanym w różnych gałęziach prawa. Nie tylko jest ona obecna, jak należy się spodziewać, jedynie w prawie prywatnym, w którym osoby cieszą się na podstawie... więcej

ZARZĄDZANIE GRUPĄ PRZEDSIĘBIORSTW Marek Pawlak
ZARZĄDZANIE GRUPĄ PRZEDSIĘBIORSTW Marek Pawlak 25.00 zł
28.00 zł

Monografia Zarządzanie grupą przedsiębiorstw jest efektem wieloletnich zainteresowań autora. Jest ona pracą przeglądową bazującą przede wszystkim na źródłach anglo- i niemieckojęzycznych. [...]Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym dokonano wyjaśnienia takich... więcej

NOWE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU TOM VI red. Marek Pawlak
NOWE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU TOM VI red. Marek Pawlak 25.00 zł
28.00 zł

kolejny szósty już tom monografii "Nowe tendencje w zarządzaniu" poświęcony jest, tak jak i poprzednie identyfikacji nowych trendów, zjawisk i tendencji w tej dyscyplinie. Całość została podzielona na siedem części przy zachowaniu zasady "od ogółu do szczegółu", a także przy... więcej

DZIEJE OPACTWA SUPRASKIEGO red. Radosław Dobrowolski Mariusz Zemło
DZIEJE OPACTWA SUPRASKIEGO red. Radosław Dobrowolski Mariusz Zemło 29.00 zł
32.00 zł

Zebrane w publikacji materiały, oparte na źródłowych badaniach, przy całym zróżnicowaniu (a może dzięki niemu) pozwalają na nowe, pełniejsze dostrzeżenie wielokulturowego bogactwa, które wyrosło w supraskim klasztorze i zachęcają do krytycznej oceny dotychczasowej, często... więcej

UTOPIA IDEAŁU. FILOLOGIA, TYPOGRAFIA, NOWE MEDIA red. Justyna Staroń
UTOPIA IDEAŁU. FILOLOGIA, TYPOGRAFIA, NOWE MEDIA red. Justyna Staroń 13.50 zł
15.00 zł

SPIS TREŚCI Urszula JańczykCzy możliwe jest ustalenie tekstu wiersza zwanego "Epilogiem" do Pana Tadeusza? Justyna StarońWola autora czy edytora? Inedita jako problem wydawniczy Kornelia SidorKoncepcja edytorska w Stanęła naga... Powieść nieskończona Władysława Broniewskiego Anna... więcej

NASI MISTRZOWIE. IRENA WINKLER-LESZCZYŃSKA red. Zygmunt Gałecki
NASI MISTRZOWIE. IRENA WINKLER-LESZCZYŃSKA red. Zygmunt Gałecki 20.00 zł
22.00 zł

W 2014 roku wypada dziewięćdziesiąta rocznica urodzin Ireny Winkler-Leszczyńskiej, doktora nauk humanistycznych, językoznawcy, dialektologa i historyka języka polskiego, pracownika naukowego Zakładu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i naukowo-dydaktycznego Katolickiego... więcej

ORGANIZACJA DYSKURSU NAUKOWEGO. POLSKO - FRANCUSKI SŁOWNIK WYRAŻEŃ UŻYWANYCH DO PISANIA PRAC NAUKOWYCH W DZIEDZINACH HUMANISTYCZNYCH Katarzyna Wołowska Witold Wołowski
ORGANIZACJA DYSKURSU NAUKOWEGO. POLSKO - FRANCUSKI SŁOWNIK WYRAŻEŃ UŻYWANYCH DO PISANIA PRAC NAUKOWYCH W DZIEDZINACH HUMANISTYCZNYCH Katarzyna Wołowska Witold Wołowski 22.50 zł
25.00 zł

Niniejszy słownik jest próbą zebrania w jednym poręcznym tomie w miarę bogatego repertuaru standardowych sformułowań francuskich służących do wyrażania myśli i porządkowania materii tworzonego przez nas tekstu, w szczególności pierwszych tekstów o charakterze naukowym, jakimi są... więcej

LAUDATOR TEMPORIS ACTI. STUDIA Z DZIEJÓW SZTUKI I KULTURY OFIAROWANE KSIĘDZU DOKTOROWI JANOWI NIECIECKIEMU W 65. ROCZNICĘ URODZIN red. Irena Rolska, Krzysztof Gombin, Krzysztof Przylicki
LAUDATOR TEMPORIS ACTI. STUDIA Z DZIEJÓW SZTUKI I KULTURY OFIAROWANE KSIĘDZU DOKTOROWI JANOWI NIECIECKIEMU W 65. ROCZNICĘ URODZIN red. Irena Rolska, Krzysztof Gombin, Krzysztof Przylicki 35.00 zł
39.00 zł

SPIS TREŚCI Tabula Gratulatoria IRENA ROLSKAKsiądz Doktor Jan Nieciecki Publikacje ks. Jana Niecieckiego Referaty wygłoszone na sympozjach przez ks. Jana Niecieckiego I. Sacrum MIROSŁAWA OŁDAKOWSKA-KUFLOWAAnnunziata Romana Brandstaettera MARCIN WAWERSKIRecepcja ikonografi czna w... więcej

DOMY DZIECKA NA WARMII I MAZURACH W LATACH 1945-1989 Joanna M. Domańska
DOMY DZIECKA NA WARMII I MAZURACH W LATACH 1945-1989 Joanna M. Domańska 40.00 zł


Niniejsza praca, bardzo potrzebna, nowatorska i oryginalna, zasługuje na szczególne uznanie. Podjęta inicjatywa badawcza wypełnia lukę w badaniach z tego zakresu, zwłaszcza w odniesieniu do województwa warmińsko-mazurskiego. Praca jest napisana bardzo dobrym językiem, a całość... więcej

SAKRAMENTALIA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA W LITURGII KOŚCIOŁA ks. Czesław Krakowiak
SAKRAMENTALIA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA W LITURGII KOŚCIOŁA ks. Czesław Krakowiak 32.00 zł


Oprócz sakramentów ważną rolę w życiu chrześcijańskim pełnią także sakramentalia i błogosławieństwa. Celem sakramentaliów jest uświęcenie pewnych posług w Koście­le, stanów i okoliczności życia chrześcijańskiego oraz posługiwania się rzeczami potrzebny­mi... więcej

ORMIAŃSKI PASTERZ LWOWA KSIĄDZ ARCYBISKUP JÓZEF TEODOROWICZ NA TLE DZIEJÓW ORMIAŃSKICH red. Włodzimierz Osadczy ks. Mirosław Kalinowski Marko Jacov
ORMIAŃSKI PASTERZ LWOWA KSIĄDZ ARCYBISKUP JÓZEF TEODOROWICZ NA TLE DZIEJÓW ORMIAŃSKICH red. Włodzimierz Osadczy ks. Mirosław Kalinowski Marko Jacov 40.50 zł
45.00 zł

Postać abpa Teodorowicza w niniejszej publikacji została przedstawiona na tle dziejów ormiańskich, co jest związane z ustawiczną potrzebą przypominania barwnej i chlubnej historii Ormian polskich, jak i ze szczególnym jubileuszem przypadającym na rok 2015. W tym bowiem roku mija setna... więcej

POLACY W KAZACHSTANIE JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE Natalia Rykowska
POLACY W KAZACHSTANIE JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE Natalia Rykowska 31.00 zł
34.00 zł

Rozprawa ma w pełni charakter pedagogiczny, ale także porusza kwestie polityczne, historyczne, społeczne, a przede wszystkim głęboko ludzkie. moralne. Ukazuje w sposób kompetentny i przekonywujący polskie środowisko wychowawcze na dużym terytorium kraju, o bardzo złożonej historii,... więcej

KODEKS KARNY Z 1932 ROKU red. Alicja Grześkowiak Krzysztof Wiak Małgorzata Gałązka Radosław G. Hałas Sławomir Hypś Damian Szeleszczuk
KODEKS KARNY Z 1932 ROKU red. Alicja Grześkowiak Krzysztof Wiak Małgorzata Gałązka Radosław G. Hałas Sławomir Hypś Damian Szeleszczuk 27.00 zł
30.00 zł

Niniejsza publikacja zawiera monograficzną i kompleksową charakterystykę Kodeksu karnego z 1932 roku z uwzględnieniem jego genezy oraz wiodących kierunków wykładni w doktrynie i orzecznictwie. Rozległość tematu wymagała pewnej hierarchizacji podejmowanych problemów, w ramach której... więcej

SPRAWNOŚĆ A LEGALNOŚĆ DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SFERZE OCHRONY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO red. Piotr Stanisz Małgorzata Czuryk Kazimierz Ostaszewski Juliusz Święcki
SPRAWNOŚĆ A LEGALNOŚĆ DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SFERZE OCHRONY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO red. Piotr Stanisz Małgorzata Czuryk Kazimierz Ostaszewski Juliusz Święcki 55.00 zł
60.00 zł

Autorzy publikacji Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego podjęli się trudnego zadania zidentyfikowania podstawowych zagadnień związanych z ochroną bezpieczeństwa oraz porządku publicznego i wskazania na tej podstawie... więcej

 
Ostatnio dodane

1. SPRAWNOŚĆ A LEGALNOŚĆ DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SFERZE OCHRONY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO red. Piotr Stanisz Małgorzata Czuryk Kazimierz Ostaszewski Juliusz Święcki

2. KODEKS KARNY Z 1932 ROKU red. Alicja Grześkowiak Krzysztof Wiak Małgorzata Gałązka Radosław G. Hałas Sławomir Hypś Damian Szeleszczuk

3. POLACY W KAZACHSTANIE JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE Natalia Rykowska

4. ORMIAŃSKI PASTERZ LWOWA KSIĄDZ ARCYBISKUP JÓZEF TEODOROWICZ NA TLE DZIEJÓW ORMIAŃSKICH red. Włodzimierz Osadczy ks. Mirosław Kalinowski Marko Jacov

5. SAKRAMENTALIA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA W LITURGII KOŚCIOŁA ks. Czesław Krakowiak

Statystyki
użytkowników online: 5
zalogowanych: 0
liczba odsłon: 2720401
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy          
Profesjonalne sklepy internetowe Shoper.pl