Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery
OPERA OMNIA. T.IV: WPROWADZENIE DO CHRZEŚCIJAŃSTWA, Joseph Ratzinger
OPERA OMNIA. T.IV: WPROWADZENIE DO CHRZEŚCIJAŃSTWA, Joseph Ratzinger 70.00 zł


SPIS TREŚCI PrzedmowaJak rozumieć Wprowadzenie do chrześcijaństwa Przedmowa Wykaz skrótów Część AWierzyć po chrześcijańsku Wyznanie wiary Wprowadzenie do chrześcijaństwaWykłady o apostolskim wyznaniu wiary Przedmowa do pierwszego wydaniaPrzedmowa do wydania... więcej

NOWY SŁOWNIK TEOLOGII BIBLIJNEJ, red. Henryk Witczyk
NOWY SŁOWNIK TEOLOGII BIBLIJNEJ, red. Henryk Witczyk 106.00 zł


• Kilkaset wnikliwie opracowanych haseł • Całościowa prezentacja orędzia Pisma Świętego • Rezultat pracy czołowych polskich biblistów • Historyczna i teologiczna analiza wszystkich ksiąg biblijnych • Aktualna bibliografia polskojęzyczna do każdego hasła • Reprodukcje... więcej

ELEMENTARZ ETYCZNY/ ETHICS PRIMER, Karol Wojtyła
ELEMENTARZ ETYCZNY/ ETHICS PRIMER, Karol Wojtyła 23.00 zł


Autor Elementarza etycznego zwraca uwagę na podstawowe zagadnienia, których musimy być świadomi, czyniąc namysł nad moralną sferą życia ludzkiego. I tak m.in.: podkreśla konieczność oddzielania moralności od etyki. Moralność nie jest czymś konfesyjnym, ale jest cechą... więcej

OPIEKA INSTYTUCJONALNA NA LUBELSZCZYŹNIE W XIX WIEKU. SZPITALE I PRZYTUŁKI, Wiesław Partyka
OPIEKA INSTYTUCJONALNA NA LUBELSZCZYŹNIE W XIX WIEKU. SZPITALE I PRZYTUŁKI, Wiesław Partyka 110.00 zł


Cel, jaki postawił sobie Autor, to ukazanie stanu szpitalnictwa i opieki społecznej na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Główny nacisk położony został na przedstawienie instytucjonalnym form opieki, materialnych podstaw oraz zakresu ich działalności. […] Rozprawa ta stanowi ważny... więcej

WŚRÓD SWOICH - KSIĄDZ PROFESOR EDWARD WALEWANDER, red. Natalia Rykowska, Teresa Leonarda Kuniszewska, Robert Stopikowski
WŚRÓD SWOICH - KSIĄDZ PROFESOR EDWARD WALEWANDER, red. Natalia Rykowska, Teresa Leonarda Kuniszewska, Robert Stopikowski 77.00 zł


Książka poświęcona Księdzu Jubilatowi Prof. zw. Dr. Hab. Edwardowi Walewandrowi w związku ze zbliżającą się 70. Rocznicą urodzin. Wypowiadają się w niej osoby, które na wiele sposobów towarzyszyły Mu w życiowej drodze duszpasterskiej i naukowej. Wyrazili swoje uznanie dla... więcej

O DOBRU WSPÓLNYM. WYKŁADY OTWARTE IMIENIA OJCA PROFESORA MIECZYSŁAWA A. KRĄPCA OP, Paweł Skrzydlewski, red. Tomasz Duma
O DOBRU WSPÓLNYM. WYKŁADY OTWARTE IMIENIA OJCA PROFESORA MIECZYSŁAWA A. KRĄPCA OP, Paweł Skrzydlewski, red. Tomasz Duma 21.00 zł


AUTOR WYKŁADU: PAWEŁ SKRZYDLEWSKI — dr hab. filozofii, prof. nadzw. PWSZ w Chełmie, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ignatianum w Krakowie, zatrudniony tamże w Katedrze Metafizyki i Filozofii Przyrody. Urodził się w 1970 r. w Miechowie, w 1994 uzyskał stopień magistra na Wydziale... więcej

STRATEGIE LEKTURY PODEJRZLIWEJ, Ireneusz Piekarski
STRATEGIE LEKTURY PODEJRZLIWEJ, Ireneusz Piekarski 33.00 zł


                  Książka Strategie lektury podejrzliwej z założenia o niezbędności interpretacyjnej i spekulatywne swobody w badaniach literackich, choć równocześnie z przekonania o istnieniu granic.... więcej

DRAMATY WILLIAMA SZEKSPIRA W TEATRZE LUBELSKIM W XIX I XX WIEKU, Elżbieta Stoch
DRAMATY WILLIAMA SZEKSPIRA W TEATRZE LUBELSKIM W XIX I XX WIEKU, Elżbieta Stoch 44.00 zł


              „Książka wypełnia lukę w badaniach naukowych z zakresu dziejów scenicznych i recepcji klasyki światowej. Materiał rzeczowy zawarty w dysertacji poszerza obraz życia teatralnego w Lublinie w XIX i XX wieku... więcej

IGNACY WALICKI. ZESŁANIEC 1863 ROKU I SADOWNIK W ROSJI. LISTY Z WIELIKINA, Eugeniusz Niebelski
IGNACY WALICKI. ZESŁANIEC 1863 ROKU I SADOWNIK W ROSJI. LISTY Z WIELIKINA, Eugeniusz Niebelski 30.00 zł


              Ignacy Walicki - ogrodnik w majątku Rosjanina pod Peters-burgiem w ostatnich dekadach XIX i na początku XX wieku. Kto o nim słyszał? Polak, szlachcic, wykształcony w Warszawie ogrodnik i sadownik, potem powstaniec... więcej

BAPTISTES, SIVE CALUMNIA, GEORGE BUCHANAN; WIERSZ SMUTNY, ŚMIERĆ MĘCZEŃSKĄ ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA WYRAŻAJĄCY, WALENTY MACIEJ TEPPER; red. P. Urbański
BAPTISTES, SIVE CALUMNIA, GEORGE BUCHANAN; WIERSZ SMUTNY, ŚMIERĆ MĘCZEŃSKĄ ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA WYRAŻAJĄCY, WALENTY MACIEJ TEPPER; red. P. Urbański 49.00 zł


Seria „ Staropolski dramat i dialog religijny”  uwzględnia zarówno dzieła sceniczne, w których da się wskazać porządek przedstawieniowo-fabularny, jak również religijne teksty dialogowe o charakterze dyskursywnym. Tworzy w ten sposób możliwość publikowania ważnych... więcej

ESEJ POSTANTYPEDAGOGICZNY, Piotr Magier
ESEJ POSTANTYPEDAGOGICZNY, Piotr Magier 45.50 zł


Począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku, w kulturze euroatlantyckiej rozpowszechnia się idea rezygnacji z wychowania i zastąpienia go relacją „przyjaźń z dziećmi”, pogląd kluczowy dla nurtów określanych jako „antypedagogika”. Postulat „przyjaźni z dziećmi” bywa... więcej

OSOBA NOWĄ ZASADĄ, Vittorio Possenti
OSOBA NOWĄ ZASADĄ, Vittorio Possenti 52.00 zł


                 "Zasada osoby" prowadzi do refleksji nad odmiennością i wyjątkowością człowieka. Fundamentalne twierdzenie o wyjątkowości człowieka, jedynego gatunku pośród prawie dwóch milionów... więcej

OSOBA NOWĄ ZASADĄ, Vittorio Possenti
OSOBA NOWĄ ZASADĄ, Vittorio Possenti 42.00 zł


                  "Zasada osoby" prowadzi do refleksji nad odmiennością i wyjątkowością człowieka. Fundamentalne twierdzenie o wyjątkowości człowieka, jedynego gatunku pośród prawie dwóch... więcej

KONSUL HONOROWY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I W PRAKTYCE POLSKIEJ, Wojciech Stefan Staszewski
KONSUL HONOROWY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I W PRAKTYCE POLSKIEJ, Wojciech Stefan Staszewski 59.00 zł


                         dr WOJCIECH SZCZEPAN STASZEWSKI - pracownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jego... więcej

JÓZEF WITTLIN PISARZ KULTOWEGO POGRANICZA, red. Ryszard Zajączkowski
JÓZEF WITTLIN PISARZ KULTOWEGO POGRANICZA, red. Ryszard Zajączkowski 36.00 zł


                        Niewielu jest pisarzy tak ważnych, a zarazem słabo poznanych, jak Józef Wittlin (1896-1976). Dzieciństwo i młodość spędził we Lwowie, później... więcej

POLONISTYCZNA ZASADA INDYWIDUALIZACJI. STUDIUM TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE, Natalia Grabska
POLONISTYCZNA ZASADA INDYWIDUALIZACJI. STUDIUM TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE, Natalia Grabska 46.50 zł


                Natalia Grabska - dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; nauczycielka języka polskiego; doświadczenia w zakresie... więcej

WOBEC ROKU 1863. KSIĘŻA W POWSTANIU STYCZNIOWYM I ICH LOSY, Eugeniusz Niebelski
WOBEC ROKU 1863. KSIĘŻA W POWSTANIU STYCZNIOWYM I ICH LOSY, Eugeniusz Niebelski 54.00 zł


                          Eugeniusz Niebelski, historyk, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, badacz dziejów Polski XIX w., autor... więcej

PRAWO INSTYTUCJONALNE UNII EUROPEJSKIEJ W ZARYSIE, red. Artur Kuś
PRAWO INSTYTUCJONALNE UNII EUROPEJSKIEJ W ZARYSIE, red. Artur Kuś 37.00 zł


SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej § 1. Wprowadzenie § 2. Podłoże procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej § 3. Traktaty założycielskie 1. Traktat ustanawiający Europejską... więcej

PROFESOR I MISTRZ SŁUGA BOŻY KS. WINCENTY GRANAT, Halina Irena Szumił
PROFESOR I MISTRZ SŁUGA BOŻY KS. WINCENTY GRANAT, Halina Irena Szumił 50.00 zł


                   Każdy człowiek w Polsce interesujący się teologią musi, wcześniej czy później, zetknąć się z dorobkiem naukowym ks. profesora Wincentego Granata (1900-1979), w latach 1965-1970... więcej

STUDIA NAD SZTUKĄ RENESANSU I BAROKU T. XII, red. Irena Rolska
STUDIA NAD SZTUKĄ RENESANSU I BAROKU T. XII, red. Irena Rolska 57.00 zł


                          Dzieła sztuki powstałe w okresie XVI-XVIII wieku były umiejscowione w przestrzeni kulturowej, podporządkowanej sferom politycznym, społecznym... więcej

STANOWIENIE I STOSOWANIE PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE. OCENA I KIERUNKI ZMIAN, red. Beata Kucia-Guściora, Monika Munnich, Adam Zdunek, Robert Zieliński
STANOWIENIE I STOSOWANIE PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE. OCENA I KIERUNKI ZMIAN, red. Beata Kucia-Guściora, Monika Munnich, Adam Zdunek, Robert Zieliński 36.00 zł


SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Część IPrawna ocena i postulaty zmian w zakresie szczegółowego prawa podatkowego Krzysztof Lasiński-SuleckiDyrektywa VAT - źródło uprawnień czy obowiązków podatników? Piotr PomorskiCelowość i efektywność preferencji podatkowych dla... więcej

SAKRAMENTY UZDROWIENIA. ZAGADNIENIA WYBRANE, Czesław Krakowiak
SAKRAMENTY UZDROWIENIA. ZAGADNIENIA WYBRANE, Czesław Krakowiak 30.00 zł


Książka ks. prof. Czesława Krakowiaka dotyczy najważniejszych problemów teologicznych i pastoralnych związanych z sakramentem pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych. Autor analizuje zwyczajne nauczanie Kościoła, obowiązujące normy prawne i księgi liturgiczne, które są... więcej

LITURGIA I POBOŻNOŚĆ LUDOWA, Czesław Krakowiak
LITURGIA I POBOŻNOŚĆ LUDOWA, Czesław Krakowiak 33.00 zł


              Ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, em. profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, konsultor Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Przewodniczący... więcej

KONSUMPCJA TEORIE I BADANIA, Aneta Duda
KONSUMPCJA TEORIE I BADANIA, Aneta Duda 70.00 zł


Aneta Duda - adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół konsumpcji, aktywizmu konsumenckiego, reklamy społecznej, public relations, socjotechnik medialnych. Autorka i redaktorka... więcej

OPERA OMNIA T. XI - TEOLOGIA LITURGII ( Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego )Joseph Ratzinger
OPERA OMNIA T. XI - TEOLOGIA LITURGII ( Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego )Joseph Ratzinger 69.00 zł


                 Prezentowana Teologia liturgii proponuje wędrówkę po niezwykle bogatej drodze rozpoznawania ducha komunikacji między światem ludzkim i boskim, wczytywania się w tę służbę i kult, aż... więcej

FUNDAMENT DUCHOWOŚCI I CHARYZMAT ZGROMADZENIA SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA, ks. Jan Krzysztof Miczyński
FUNDAMENT DUCHOWOŚCI I CHARYZMAT ZGROMADZENIA SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA, ks. Jan Krzysztof Miczyński 35.00 zł


SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I. Historia tworzenia się Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 1. Kontekst historyczno-teologiczny 1.1. Sytuacja społeczna i nurty duchowe epoki1.2. Pojęcie Bożego Miłosierdzia 1.3. Tytuł Matki Bożej Miłosierdzia 2. Historia powstania domów... więcej

SPÓR O EUROPĘ. ZDERZENIA CYWILIZACJI, Piotr Jaroszyński
SPÓR O EUROPĘ. ZDERZENIA CYWILIZACJI, Piotr Jaroszyński 16.00 zł


         O ile tendencja do jednoczenia Europy miała swoje uzasadnione racje, zwłaszcza w kontekście historycznych doświadczeń wielu wojen, o tyle polityczny charakter tej jedności stanowił i stanowi przedmiot wielu sporów. Zderzyły się tu ze... więcej

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM 1980-2010, Janina Gawrysiakowa, Małgorzata Jóźwik
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM 1980-2010, Janina Gawrysiakowa, Małgorzata Jóźwik 30.00 zł


SPIS TREŚCI Przedmowa (Marian Król) Słowo wprowadzające (Alina Rynio) Wstęp (Janina Gawrysiakowa) ROZDZIAŁ INSZZ "SOLIDARNOŚĆ" KUL od 19 września 1980 do 12 grudnia 1981 (Janina Gawrysiakowa, Małgorzata Józwik) 1. Powołanie niezależnego Związku i Komisji Uczelnianej2.... więcej

SKRZYPEK OPĘTANY. BAŚŃ MIMICZNA W TRZECH PRZYWIDZENIACH, Bolesław Leśmian
SKRZYPEK OPĘTANY. BAŚŃ MIMICZNA W TRZECH PRZYWIDZENIACH, Bolesław Leśmian 28.50 zł


SPIS TREŚCI Skrzypek opętany BrulionyZnaki edytorskie Pierrot i Kolombina Skrzypek Opętany Luźne kartki dołączone do zeszytu ze Skrzypkiem opętanym Jeden dramat Leśmiana w dwu edytorskich przywidzeniach - problem wariantywności Nota edytorska Spis reprodukcji więcej

DOŚWIADCZENIE I HERMENEUTYKA. PRACE O POLSKIEJ POEZJINIENOWOCZESNEJ, Małgorzata Łukaszuk
DOŚWIADCZENIE I HERMENEUTYKA. PRACE O POLSKIEJ POEZJINIENOWOCZESNEJ, Małgorzata Łukaszuk 40.00 zł


"Uznanie, niebędące empatią, oznacza w hermeneutyce szacunek dla powagi spraw rzeczywiście ważnych - w tym także spraw autentycznego życia, które nie uchyla się przed banalnością. W interpretacji, będącej "szczególnym przypadkiem rozumienia", kryterium jedności tzw. lektury zostaje... więcej

OD PAIDEI DO KULTURY WYSOKIEJ. FILOZOFICZNO-ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY SPORU O KULTURĘ, Imelda Chłodna-Błach
OD PAIDEI DO KULTURY WYSOKIEJ. FILOZOFICZNO-ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY SPORU O KULTURĘ, Imelda Chłodna-Błach 25.00 zł


   Analizy przedstawione w niniejszej rozprawie stanowią inspirującą propozycję, nadającą się do zastosowania na gruncie współczesnych badań dotyczących problematyki związanej z kulturą. Perspektywa metafizyczno-antropologiczna zaproponowana w pracy ukazuje oryginalny... więcej

CONTEMPORARY MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, August M. Zapała
CONTEMPORARY MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, August M. Zapała 30.00 zł


więcej

GOLDEN EPOCHS AND DARK AGES. PERSPECTIVES ON THE PAST, Anna Antonowicz, Tomasz Niedokos
GOLDEN EPOCHS AND DARK AGES. PERSPECTIVES ON THE PAST, Anna Antonowicz, Tomasz Niedokos 45.00 zł


więcej

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PRAWA ENERGETYCZNEGO, red. Michał Domagała, Małgorzata Ganczar, Artur Kuś
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PRAWA ENERGETYCZNEGO, red. Michał Domagała, Małgorzata Ganczar, Artur Kuś 40.00 zł


SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Miłosława MalinowskaSprawozdanie z Energetycznego Forum Nauki i Gospodarki Część IWyzwania inwestycyjne sektora energetycznego Aleksander LipińskiDecyzja w sprawie lokalizacji strategicznej sieci przesyłowej Krzysztof BadydaWyzwania dla... więcej

O WZNIOSŁOŚCI, Henryk Podbielski
O WZNIOSŁOŚCI, Henryk Podbielski 31.00 zł


       Publikacja zawiera nowy przekład i nowe opracowanie anonimowego, przypisywanego Longinusowi, traktatu O wzniosłości, najtrudniejszego, jak się powszechnie przyjmuje, do tłumaczenia starożytnego tekstu, w którym głębi dociekań i refleksji na... więcej

WIĘZY JEDNOŚCI JANA XXIII I KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, ks. Stanisław Wilk SDB, Anna Dorota Wójcik
WIĘZY JEDNOŚCI JANA XXIII I KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, ks. Stanisław Wilk SDB, Anna Dorota Wójcik 42.00 zł


     Zamiar przygotowania niniejszej publikacji zrodził się podczas pracy nad krytycznym wydaniem tekstów dokumentujących wkład Stefana kard. Wyszyńskiego, Prymasa Polski, w dzieło Soboru Watykańskiego II. Wizerunek Sługi Bożego kard. Wyszyńskiego jako Ojca... więcej

PRAWNO-HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA MIGRACJI POLAKÓW PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ, W OKRESIE SOLIDARNOŚCIOWYM I PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ, red. Edyta Krzysztofik, Renata M. Pal
PRAWNO-HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA MIGRACJI POLAKÓW PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ, W OKRESIE SOLIDARNOŚCIOWYM I PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ, red. Edyta Krzysztofik, Renata M. Pal 38.00 zł


       W XX w. kilkakrotnie zdarzyło się, że pokaźna część polskiej społeczności znalazła się poza krajem. Największy liczbowo exodus dotyczył okresu II wojny światowej, potem okresu „Solidarności” i wreszcie czasu po przystąpieniu Polski do... więcej

SCHEMATYZMY ZAKONÓW MĘSKICH Z ZIEM DAWNEJ RZECZPOSPOLITEJ Z LAT 1718-1918. STUDIUM ŹRÓDŁOZNAWCZE, Edyta Chomentowska
SCHEMATYZMY ZAKONÓW MĘSKICH Z ZIEM DAWNEJ RZECZPOSPOLITEJ Z LAT 1718-1918. STUDIUM ŹRÓDŁOZNAWCZE, Edyta Chomentowska 42.00 zł


     Pozornie wydaje się, że wystarczy uważna lektura schematyzmów, aby dojść do spostrzeżeń, które stały się udziałem Edyty Chomentowskiej. Tak wszakże nie jest. Scharakteryzowanie autorów, nakładców i drukarzy, określenie odbiorców, odnotowanie miejsc... więcej

PRZEKAZY TRANSGENERACYJNE W RODZINIE. UWARUNKOWANIA. STAN BADAŃ, red. Karolina Wilkołaska
PRZEKAZY TRANSGENERACYJNE W RODZINIE. UWARUNKOWANIA. STAN BADAŃ, red. Karolina Wilkołaska 18.00 zł


SPIS TREŚCI Przedmowa Rozdział I. Istota transmisji międzypokoleniowej i jej uwarunkowania Karolina WilkołaskaUwarunkowania transmisji międzypokoleniowej Wprowadzenie1. Czynniki endogenne 2. Właściwości osób jako czynniki oddziałujące na przebieg przekazu transgeneracyjnego3.... więcej

REVIEW OF COMPARATIVE LAW. VOLUME 24 2016/1, Marcin Szewczak
REVIEW OF COMPARATIVE LAW. VOLUME 24 2016/1, Marcin Szewczak 18.00 zł


więcej

CZY BYŁO WARTO? WSPOMNIENIA, Andrzej Kownacki
CZY BYŁO WARTO? WSPOMNIENIA, Andrzej Kownacki 53.00 zł


        Wspomnienia Andrzeja Kownackiego mogą zaciekawić każdego czytelnika, amatora literatury pamiętnikarskiej. Są one także materiałem do studium nad obyczajami, stosunkami społecznymi w Rosji carskiej i w Polsce przedwojennej. W książce odmalowano... więcej

PEDAGOGIA I APOSTOLSTWO BŁOGOSŁAWIONEJ BOLESŁAWY LAMENT (1862-1946), Teresa Leonarda Kuniszewska MSF
PEDAGOGIA I APOSTOLSTWO BŁOGOSŁAWIONEJ BOLESŁAWY LAMENT (1862-1946), Teresa Leonarda Kuniszewska MSF 45.00 zł


        Praca s. Teresy Leonardy Kuniszewskiej to ważne poznawczo opracowanie z dziejów działalności pedagogicznej Kościoła. To także istotny przyczynek do historii myśli pedagogicznej i biografistyki edukacyjnej. Będzie ważną lekturą nie tylko... więcej

RODZICIELSTWO W RETROSPEKCJI OSÓB STARSZYCH, Ewelina Świdrak
RODZICIELSTWO W RETROSPEKCJI OSÓB STARSZYCH, Ewelina Świdrak 18.00 zł


SPIS TREŚCI Wstęp                 Część I. Osoby starsze w społeczeństwie i środowisku rodzinnym 1. Aktualna sytuacja życiowa osób starszych 2. Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób starszych 3. Narracje... więcej

DZIEŁA TOM I. ŚWIĘTE OBRZĘDY KOŚCIOŁA, Amalariusz z Metzu
DZIEŁA TOM I. ŚWIĘTE OBRZĘDY KOŚCIOŁA, Amalariusz z Metzu 53.00 zł


Dzieła Amalariusza z Metzu są, po pierwsze - i to jest najważniejsze - świadectwem tego, jak rozumiano officium divinum w poprzednich epokach. Po drugie, mówią pośrednio o tym, że liturgia kształtowała naszą kulturę, a jej bramą na cały świat był język łaciński. Dziś,... więcej

KOŚCIÓŁ FARNY ŚW. MICHAŁA W LUBLINIE. Wydanie drugie rozszerzone, Jadwiga Kuczyńska
KOŚCIÓŁ FARNY ŚW. MICHAŁA W LUBLINIE. Wydanie drugie rozszerzone, Jadwiga Kuczyńska 78.50 zł


Autorka podjęła trud odtworzenia dawnego wyglądu architektury kościoła i, co szczególnie ważne, dziejów wyposażenia jego wnętrza w dekoracje, sprzęty i przedmioty liturgiczne. Podstawę tej pracy stanowiły sumiennie zebrane źródła ikonograficzne i pisane oraz kwerenda, która... więcej

MAŁE MIASTA. OSOBOWOŚCI, Mariusz Zemło
MAŁE MIASTA. OSOBOWOŚCI, Mariusz Zemło 35.00 zł


SPIS TREŚCI Wstęp Losy Marek Flis, Osobliwe początki Sędziszowa Małopolskiego Iwona Kulesza-Woroniecka, Osobliwości miast prywatnych na Podlasiu w XVIII wieku Robert Borkowski, Głowów - Głogów w XVIII wieku Ludzie i czyny Anna Maria Szymańska, Stanisław Pawłowicz -... więcej

POLITICAL, SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY UKRAINE AND ITS REGIONS, Artur Jan Kukuła
POLITICAL, SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY UKRAINE AND ITS REGIONS, Artur Jan Kukuła 26.00 zł


"There is an urgent need for publications pertaining to the conditions of development of contemporary Ukraine (...). This need relates in particular to publication which are not burdened with certain political coloration or focused on finding problems and challenges, but ones that sketch positive... więcej

SZTUKA AKTORSKA LAURY PYTLIŃSKIEJ. PORTRET MŁODOPOLSKIEJ ARTYSTKI, Magdalena Gajowiak
SZTUKA AKTORSKA LAURY PYTLIŃSKIEJ. PORTRET MŁODOPOLSKIEJ ARTYSTKI, Magdalena Gajowiak 36.00 zł


Pierwsze udokumentowane opracowanie biografii i artystycznej działalności, wszechstronnie utalentowanej, najmłodszej córki Marii Konopnickiej, znanej i cenionej niegdyś aktorki, (o której Jan Lorentowicz pisał: "Pani Pytlińska była Julią nerwową i tak właśnie jaskrawą, jak... więcej

SELECTED PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF POLISH REGIONS IN THE PERSPECTIVE OF 2020, Artur Jan Kukuła
SELECTED PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF POLISH REGIONS IN THE PERSPECTIVE OF 2020, Artur Jan Kukuła 25.00 zł


TABLE OF CONTENTS Preface (Artur Jan Kukuła) Hanna Dumała,Continuation and Change: Regulations of European Territorial Cooperation for the Years 2014-2020 Stanisław Wójcik,Polish Local Government Regionalism Lech Jańczuk,Integrated Management of Regional Finances as a Component of... więcej

TRZY GRECKIE STYLISTKI I DWA TRAKTATY RETORYCZNE Z OKRESU CESARSTWA RZYMSKIEGO, red. Henryk Podbielski,
TRZY GRECKIE STYLISTKI I DWA TRAKTATY RETORYCZNE Z OKRESU CESARSTWA RZYMSKIEGO, red. Henryk Podbielski, 81.00 zł


Niniejszy tom otwiera nowe, długo w Polsce oczekiwanie, opracowanie i nowy przekład anonimowego traktatu O wzniosłości, najtrudniejszego, jak się powszechnie przyjmuje, do tłumaczenia starożytnego tekstu, w którym głębi dociekań i refleksji na temat sztuki słowa towarzyszy... więcej

DAWNE Z NOWYM ŁĄCZĄC... IN MEMORIAM MARIANI KUCAŁA, red. Jolanta Klimek-Grądzka, Małgorzata Nowak,
DAWNE Z NOWYM ŁĄCZĄC... IN MEMORIAM MARIANI KUCAŁA, red. Jolanta Klimek-Grądzka, Małgorzata Nowak, 46.00 zł


Dawne z nowym łącząc... In memoriam Mariani Kucała, dzieło czczące pamięć wybitnego językoznawcy, to kompendium interesujące poznawczo i cenne naukowo. Składają się na nie artykuły reprezentujące różne dziedziny szczegółowe językoznawstwa, zarówno współczesnego, jak i... więcej

PUBLICZNE PRAWA PODMIOTOWE JEDNOSTKI W SYSTEMIE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, Jacek Trzewik
PUBLICZNE PRAWA PODMIOTOWE JEDNOSTKI W SYSTEMIE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, Jacek Trzewik 32.00 zł


SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I. ŚRODOWISKO JAKO PRZEDMIOT REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Pojęcie środowiska i ochrony środowiska 1.2. Pojęcie prawa ochrony środowiska i jego miejsce w systemie prawa 1.3. Prawne środki ochrony środowiska Rozdział II. WYKORZYSTANIE... więcej

PRZYWRÓCONA PAMIĘCI IKONA MATKI BOSKIEJ CHEŁMSKIEJ: IKONOGRAFIA - KULT - KONTEKST SPOŁECZNY, red. Andrzej Gil, ks. Mirosław Kalinowski, Ihor Skoczylas
PRZYWRÓCONA PAMIĘCI IKONA MATKI BOSKIEJ CHEŁMSKIEJ: IKONOGRAFIA - KULT - KONTEKST SPOŁECZNY, red. Andrzej Gil, ks. Mirosław Kalinowski, Ihor Skoczylas 30.00 zł


więcej

KU CZŁOWIEKOWI I BOGU W CHRYSTUSIE T. 2 ZARYS DOGMATYKI KATOLICKIEJ Wincenty Granat
KU CZŁOWIEKOWI I BOGU W CHRYSTUSIE T. 2 ZARYS DOGMATYKI KATOLICKIEJ Wincenty Granat 66.00 zł


SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO Część ILUDZIE I BÓG W KOŚCIELE CHRYSTUSOWYM WSTĘP 1. Łączność Kościoła z Chrystusem2. Warunki studium o Kościele Rozdział I. POWSTANIE KOŚCIOŁA Rozdział II. LUD BOŻY A KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKI 1. Ogólna... więcej

OCHRONA PRACY W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM W POLSCE. STUDIUM HISTORYCZNO-PRAWNE, red. Karol Dąbrowski, Sebastian Kwiecień
OCHRONA PRACY W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM W POLSCE. STUDIUM HISTORYCZNO-PRAWNE, red. Karol Dąbrowski, Sebastian Kwiecień 28.00 zł


„... Jest to niewątpliwie publikacja oryginalna, opracowana z dużą dozą staranności i potrzebna. Może ona stanowić bezcenne źródło wiedzy o analizowanych zagadnieniach, zarówno dla studentów, jak i czytelników nie związanych zawodowo z tematyką ochrony pracy, czy szerzej rynku... więcej

OPERA OMNIA O NAUCZANIU II SOBORU WATYKAŃSKIEGO T. VII/2 Joseph Ratzinger
OPERA OMNIA O NAUCZANIU II SOBORU WATYKAŃSKIEGO T. VII/2 Joseph Ratzinger 50.00 zł


SPIS TREŚCI CZĘŚĆ EKOMENTARZ DO KONSTYTUCJI DOGMATYCZNEJ O KOŚCIELE LUMEN GENTIUM Wprowadzenie [1963] Historia powstania Konstytucji i jej założenia Uwagi do pierwszego rozdziałuUwagi do drugiego rozdziału Uwagi do trzeciego rozdziałuRozdział czwarty, piaty i szósty Uwagi do... więcej

POJĘCIE RÓWNOWAGI PRAWNEJ W ZBIOROWYM PRAWIE PRACY, Paweł Nowik
POJĘCIE RÓWNOWAGI PRAWNEJ W ZBIOROWYM PRAWIE PRACY, Paweł Nowik 45.00 zł


Celem książki jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zastosowanie pojęcia „równowagi prawnej” może stanowić trafne narzędzie do teoretycznoprawnej analizy poszczególnych instytucji zbiorowego prawa pracy. Zaprezentowane rozważania mają charakter studium doktrynalnego, którego... więcej

PRZENIKNĄĆ CZŁOWIEKA. CHRZEŚCIJAŃSKI HORYZONT DRAMATU I TEATRU XX WIEKU, Wojciech Kaczmarek
PRZENIKNĄĆ CZŁOWIEKA. CHRZEŚCIJAŃSKI HORYZONT DRAMATU I TEATRU XX WIEKU, Wojciech Kaczmarek 42.00 zł


                       Teatr jest sztuką tworzoną przez osobę autora i skierowaną do osoby widza. Na scenie odsłaniany jest jakiś fragment tajemnicy ludzkiego losu. Aby dotrzeć... więcej

KONGRES KULURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KUL LUBLIN 13-16 PAŹDZIERNIK 2016. WOLNOŚĆ OCALONA. CHRZEŚCIJAŃSKIE ŚWIATŁO NA LUDZKICH DROGACH, Ks. Tomasz Adamczyk
KONGRES KULURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KUL LUBLIN 13-16 PAŹDZIERNIK 2016. WOLNOŚĆ OCALONA. CHRZEŚCIJAŃSKIE ŚWIATŁO NA LUDZKICH DROGACH, Ks. Tomasz Adamczyk 58.00 zł


Spis treści Abp Stanisław Budzik Ocalić wolność Ks. Antoni Dębiński O dylematach człowieka współczesnego W poszukiwaniu człowieka w człowieku Przesłanie IV Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. Lublin, 27-30 września 2012 roku Kard. Gianfranco Ravasi Wolność ocalona.... więcej

ENCYKLOPEDIA FILOZOFII PRZYRODY, red. Zenon E. Roskal
ENCYKLOPEDIA FILOZOFII PRZYRODY, red. Zenon E. Roskal 45.00 zł

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ATOMAndrzej Łukasik CEL (CELOWOŚĆ, TELEOLOGIA)Piotr Lenartowicz SJ CZASTadeusz Pabjan DETERMINIZMAnna Lemańska DUCHBolesław Andrzejewski DUSZAPiotr Lenartowicz SJ ENERGETYZMDanuta Sobczyńska ETERWojciech Sady EWOLUCJAJózef Zon FILOZOFIA... więcej

PRZEDSIĘBIORSTWO W STRUKTURACH SIECI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ, red. Gabriel Główka, Roman Sobiecki
PRZEDSIĘBIORSTWO W STRUKTURACH SIECI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ, red. Gabriel Główka, Roman Sobiecki 35.00 zł


więcej

THE DOUBLE OBJECT CONSTRUCTION IN ENGLISH AND GERMAN. STUDIES IN LINGUISTICS 11, Aleksandra Bartczak-Meszyńska
THE DOUBLE OBJECT CONSTRUCTION IN ENGLISH AND GERMAN. STUDIES IN LINGUISTICS 11, Aleksandra Bartczak-Meszyńska 39.00 zł


więcej

"NIE GŁOS, ALE SŁOWO..."5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EDUKACJĘ OSÓB Z USZKODZENIAMI SŁUCHU, red. Kazimiera Krakowiak i Renata Kołodziejczyk
"NIE GŁOS, ALE SŁOWO..."5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EDUKACJĘ OSÓB Z USZKODZENIAMI SŁUCHU, red. Kazimiera Krakowiak i Renata Kołodziejczyk 22.00 zł


SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECKA Z USZKODZONYM SŁUCHEM KAZIMIERA KRAKOWIAKDylematy rodzin wychowujących dzieci z głębokimi uszkodzeniami słuchu AGNIESZKA DZIEDZICWczesna diagnoza i rehabilitacja szansą dla integralnego rozwoju... więcej

CONSIDERATIONS ON THE ESSENCE OF MAN. ROZWAŻANIA O ISTOCIE CZŁOWIEKA, Karol Wojtyła
CONSIDERATIONS ON THE ESSENCE OF MAN. ROZWAŻANIA O ISTOCIE CZŁOWIEKA, Karol Wojtyła 21.00 zł


Przystępując do ponownego wydania tego dzieła, tym razem w wersji dwujęzycznej: polsko-angielskiej, chcemy uprzystępnić go nie tylko kolejnym pokoleniom Polaków, lecz także tym, którzy nie znają języka polskiego. Dzieło to bowiem zawiera podstawowy i zarazem źródłowy namysł... więcej

RATIONALITY AND FINALITY OF THE WORLD OF PERSONS AND THINGS, Andrzej Maryniarczyk SDB
RATIONALITY AND FINALITY OF THE WORLD OF PERSONS AND THINGS, Andrzej Maryniarczyk SDB 22.00 zł


więcej

ORGANIZACJA SPOŁECZNA W STRUKTURACH SIECI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ, red. naukowa Alina Betlej, Sławomir Partycki, Magda Jolanta Parzyszek
ORGANIZACJA SPOŁECZNA W STRUKTURACH SIECI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ, red. naukowa Alina Betlej, Sławomir Partycki, Magda Jolanta Parzyszek 35.00 zł


„Odwiecznym pragnieniem człowieka jest zrozumieć otaczający go świat, który zadziwia nas swoim ogromem i złożonością, pięknem i precyzją funkcjonowania. Jak zrozumieć świat, działające w nim siły – to wyzwanie intelektualne obecne w każdej epoce rozwoju cywilizacyjnego. Z... więcej

PARABOLE, Stanisław Grędziński
PARABOLE, Stanisław Grędziński 15.00 zł


Spis treści Wprowadzenie Wiersze publikowane Erotyk Farys Egzotyk Śmierć Choinka Samobójstwo Miłość Wspomnienia. Błokiada Krytycy Metafizyka Katastrofa Psalm Pogrzeb Skazańcy Amputacja Droga Życie Wiersze publikowane Awantura Schadzka Umizgi Zapowiedzi O autorze... więcej

TOŻSAMOŚĆ IMIGRANTÓW Z BIAŁORUSI I UKRAINY. WCHODZENIE W POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO. T 11, Krzysztof Jurek
TOŻSAMOŚĆ IMIGRANTÓW Z BIAŁORUSI I UKRAINY. WCHODZENIE W POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO. T 11, Krzysztof Jurek 25.00 zł


„Imigracja do Polski to zjawisko, które dopiero od niedawna jest przedmiotem pogłębionej refleksji naukowe. Po zakończeniu II Wojny Światowej doktryna i system państwa komunistycznego skutecznie uniemożliwiały jakiekolwiek przepływy ludności na szerszą skalę. Z jednej strony... więcej

ZADANIE NAUCZYCIELSKIE KOŚCIOŁA WOBEC NOWYCH WYZWAŃ, Marian Buczek, Antoni Dziemianko, Wojciech Góralski, Zbigniew Janczewski, Jan Krajczyński, Józef Krukowski, Józef Marčin, Janusz Mariański, Damián Němec, Piotr Ryguła, Mirosław Sitarz, Stanisław Stefane
ZADANIE NAUCZYCIELSKIE KOŚCIOŁA WOBEC NOWYCH WYZWAŃ, Marian Buczek, Antoni Dziemianko, Wojciech Góralski, Zbigniew Janczewski, Jan Krajczyński, Józef Krukowski, Józef Marčin, Janusz Mariański, Damián Němec, Piotr Ryguła, Mirosław Sitarz, Stanisław Stefane 42.00 zł


Autorzy artykułów analizują zadanie nauczycielskie Kościoła w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w kontekście pluralizmu społeczno-kulturowego i światopoglądowego. W książce przedstawiono aktualne regulacje prawne misji... więcej

WSPÓŁPRACA WIERNYCH ŚWIECKICH Z DUCHOWNYMI W KOŚCIELE PARTYKULARNYM, Piotr Wierzbicki
WSPÓŁPRACA WIERNYCH ŚWIECKICH Z DUCHOWNYMI W KOŚCIELE PARTYKULARNYM, Piotr Wierzbicki 44.00 zł


Problematyka będąca przedmiotem niniejszej rozprawy dotyczy realizacji zasady współpracy we wspólnocie Kościoła. Kościół jako społeczność, a przede wszystkim Ciało Chrystusa, kieruje się ustalonym porządkiem prawnym, według którego każdy wierny wypełnia swoje własne... więcej

ŚWIAT OSOBY. PERSONALIZM CZESŁAWA S. BARTNIKA. SYMPOZJA 4, red. Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth
ŚWIAT OSOBY. PERSONALIZM CZESŁAWA S. BARTNIKA. SYMPOZJA 4, red. Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth 25.00 zł


Personalizm (od łac. persona – osoba) jako refleksja nad osobą (bytem świadomym, społecznym, wolnym i wewnętrznym) jest naukową syntezą łączącą teorię i praktykę, wiedzę i etykę, myśl i ethos, poznanie i działanie na rzecz ochrony osób. Ten nurt filozoficzny w... więcej

SZKOŁA RYCERSKA KADETÓW JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI I RZECZYPOSPOLITEJ, red. Waldemar Bednaruk, Kamil Jaszczuk
SZKOŁA RYCERSKA KADETÓW JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI I RZECZYPOSPOLITEJ, red. Waldemar Bednaruk, Kamil Jaszczuk 46.00 zł


          W roku 1765 król Stanisław August Poniatowski, wraz z gronem najbliższych współpracowników, zrealizował odwieczne marzenie szlachty i powołał do życia Akademię Szlacheckiego Korpusu Kadetów Jego Królewskiej Mości i... więcej

WIARA KOŚCIÓŁ LITURGIA, Ks. Czesław Krakowiak
WIARA KOŚCIÓŁ LITURGIA, Ks. Czesław Krakowiak 39.00 zł


Treści zawarte w książce rozważane są na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy samego fundamentalnego problemu wiary oraz istoty Kościoła, w tym pojmowania liturgii jako takiej. Jej przedmiot w całości można sprowadzić do posoborowego pojmowania lex credendi. Druga natomiast... więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA I OCENY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, red. Helena Żukowska, Anna Spoz, Grzegorz Zasuwa
SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA I OCENY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, red. Helena Żukowska, Anna Spoz, Grzegorz Zasuwa 35.00 zł


         Zarządzanie przedsiębiorstwem polega na podejmowaniu działań, które uwzględniając zasoby jednostki, prowadzą do osiągnięcia zamierzonych celów. By działania przedsiębiorstwa były sprawne i skuteczne, muszą być oparte na... więcej

POLSKIE PRAWO GOSPODARCZE OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO, Sebastian Kwiecień
POLSKIE PRAWO GOSPODARCZE OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO, Sebastian Kwiecień 52.00 zł


Budowa nowego ładu publicznego w rodzącym się po okresie długiej niewoli państwie, łączenie ziem, struktur organizacyjnych i ludzi w jeden organizm, a ostatecznie również umacnianie zagrożonego z każdej niemal strony kraju, wymagały szybkich decyzji i skutecznych działań. Nie... więcej

POTRZEBA I KIERUNKI REFORMY PODATKÓW DOCHODOWYCH W POLSCE, red. Alicja Pomorska
POTRZEBA I KIERUNKI REFORMY PODATKÓW DOCHODOWYCH W POLSCE, red. Alicja Pomorska 35.00 zł


Praca stanowi oryginalne opracowanie naukowe, o bardzo obszernym zasobie wiedzy teoretycznej, o znaczącej zatem wartości informacyjnej, oraz – co wydaje się szczególnie istotne biorąc pod uwagę praktyczny charakter badanego zagadnienia – aplikacyjnej. Do głównych jej walorów,... więcej

WIZJA CZŁOWIEKA I KULTURY W TEORII SZTUKI JOSEPHA KOSUTHA, Henryk Kuś
WIZJA CZŁOWIEKA I KULTURY W TEORII SZTUKI JOSEPHA KOSUTHA, Henryk Kuś 35.00 zł

  „Twórczość Josepha Kosutha jest ściśle związana z tzw. „drugą awangardą artystyczną”, która pojawia się w sztuce z początkiem lat sześćdziesiątych XX wieku i określona została przez tworzących ją artystów mianem sztuki konceptualnej. Jej dominującą cechą... więcej

THE THEATRE AND RELIGIOUS DRAMA NOWADAYS, Anna Podstawka
THE THEATRE AND RELIGIOUS DRAMA NOWADAYS, Anna Podstawka 15.00 zł


Contents Introduction Wojciech Kaczmarek Religious Theatre in Poland in 1978-1988 Mariusz Lach SDB Transformations of the Religious Theatre at the Beginning of the 21st Century Joanna Michalczuk Several Reflections about Sacrum in Polish Drama after the Year 1989 Index więcej

KULTUROWY WYMIAR TWÓRCZOŚCI NORWIDA, red. Janusz Cyprian Moryc OFM, Ryszard Zajączkowski
KULTUROWY WYMIAR TWÓRCZOŚCI NORWIDA, red. Janusz Cyprian Moryc OFM, Ryszard Zajączkowski 35.00 zł


W bogatej spuściźnie Cypriana Norwida często pojawia się tematyka kulturowa. Choć słowo „kultura” nigdy nie zostało użyte przez pisarza, to jednak przesłanie jego utworów nie pozwala o nim zapomnieć. Norwid odwoływał się do dorobku Wschodu i Zachodu. Sprzyjał temu fakt,... więcej

HORYNIEC-ZDRÓJ. STUDIA Z HISTORII MIEJSCOWOŚCI I PARAFII, Bp Mariusz Leszczyński
HORYNIEC-ZDRÓJ. STUDIA Z HISTORII MIEJSCOWOŚCI I PARAFII, Bp Mariusz Leszczyński 40.00 zł


       W dobie powszechnej dziś globalizacji wszelkich form życia dostrzega się jednocześnie wyraźny nurt, zmierzający do określenia odrębności i indywidualności, a zarazem wyznaczenia swojej tożsamości poszczególnych regionów bądź miejscowości,... więcej

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH, Bogdan Szlachta, Józef Krukowski, Dariusz Dudek, Viktor Hryshchuk, Daniel Krošlák, Viacheslav Blikhar, Grażyna Ancyparowicz, Vasyl Franczuk, Eduard Korpáš, Maria Blikhar, Teresa Liszcz, Viktor Križan, Miloš La
BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH, Bogdan Szlachta, Józef Krukowski, Dariusz Dudek, Viktor Hryshchuk, Daniel Krošlák, Viacheslav Blikhar, Grażyna Ancyparowicz, Vasyl Franczuk, Eduard Korpáš, Maria Blikhar, Teresa Liszcz, Viktor Križan, Miloš La 40.00 zł


            Niniejsza publikacja powstała w wyniku współpracy naukowej prawników sąsiadujących ze sobą państw Europy Środkowo-Wschodniej, członków Unii Europejskiej – Polki i Słowacji oraz Ukrainy – państwa... więcej

PRASA ŻYDÓW POLSKICH. OD PRZESZŁOŚCI DO TERAŹNIEJSZOŚCI, red. Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek
PRASA ŻYDÓW POLSKICH. OD PRZESZŁOŚCI DO TERAŹNIEJSZOŚCI, red. Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek 44.00 zł


        Książka Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do przyszłości, pod redakcją Agnieszki Karczewskiej i Sławomira Jacka Żurka, stanowi ciekawe i wszechstronne opracowanie prezentujące problematykę żydowskiego czasopiśmiennictwa od XIX do... więcej

ZATRZYMANI W KADRZE. ESEJE O WSPÓŁCZESNYCH ARTYSTACH LUBELSZCZYZNY, Lechosław Lameński
ZATRZYMANI W KADRZE. ESEJE O WSPÓŁCZESNYCH ARTYSTACH LUBELSZCZYZNY, Lechosław Lameński 50.00 zł


Niniejsza książka- dedykowana wnukom – to subiektywny zbiór dwudziestu ośmiu wcześniej publikowanych artykułów, których bohaterami są współcześni artyści lubelscy, reprezentanci jednego z najciekawszych – zdaniem autora – środowisk twórczych Polski. więcej

SIEDEM PSALMÓW POKUTNYCH Z RĘKOPISU NUMER 183 BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE. EDYCJA, Barbara Łukaszewska
SIEDEM PSALMÓW POKUTNYCH Z RĘKOPISU NUMER 183 BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE. EDYCJA, Barbara Łukaszewska 28.00 zł


„KSIĄŻKA TA STANOWI EDYCJĘ krytyczną typu „A” Siedmiu psalmów pokutnych z rękopisu numer 183 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Należy jednak podkreślić, że jest to nie tylko edycja, ale także opracowanie zabytku – paleograficzne i językowe – w kontekście całego... więcej

DWUDZIESTOWIECZNA POEZJA POLSKA W KONTEKŚCIE ANGLO-AMERYKAŃSKIEGO MODERNIZMU. SŁOJE ZADRZEWNE TYMOTEUSZ KARPOWICZA I THE PISAN CANTOS EZRY POUNDA, Karolina Górniak
DWUDZIESTOWIECZNA POEZJA POLSKA W KONTEKŚCIE ANGLO-AMERYKAŃSKIEGO MODERNIZMU. SŁOJE ZADRZEWNE TYMOTEUSZ KARPOWICZA I THE PISAN CANTOS EZRY POUNDA, Karolina Górniak 25.00 zł


„MÓWIENIE O POEZJI Tymoteusza Karpowicza w zestawieniu z twórczością Ezry Pounda wydaje się zadaniem dość trudnym. W przypadku obu autorów przychodzi zmierzyć się z mitem twórcy niezrozumiałego, skrajnie hermetycznego. W tym świetle komparatystyczne zestawienie utworów... więcej

W TROSCE O DOBRO MAŁŻEŃSTWA I RODZINY. RODZINA CHRZEŚCIJAŃSKA: DOBRA NOWINA NA TRZECIE TYSIĄCLECIE. TOM V, red. Ks. Mirosław Brzeziński
W TROSCE O DOBRO MAŁŻEŃSTWA I RODZINY. RODZINA CHRZEŚCIJAŃSKA: DOBRA NOWINA NA TRZECIE TYSIĄCLECIE. TOM V, red. Ks. Mirosław Brzeziński 35.00 zł


więcej

OPIEKA. WYCHOWANIE. WSPARCIE. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA TEORII I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ, red. Lidia Pietruszka
OPIEKA. WYCHOWANIE. WSPARCIE. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA TEORII I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ, red. Lidia Pietruszka 26.00 zł


Wyczerpujące, rzetelne i powszechnie akceptowane zdefiniowanie wszystkich działań kryjących się pod pojęciami: „opieka”, „wychowanie” i „wsparcie” jest zadaniem niezwykle trudnym ze względu na obszerny zakres tych oddziaływań. Nie ulega jednak wątpliwości, że aby... więcej

RÓŻNORODNOŚĆ KOMPETENCJI MEDIALNEJ NADAWCÓW, red. Justyna Szulich-Kałuża, Małgorzata Sławek-Czochra
RÓŻNORODNOŚĆ KOMPETENCJI MEDIALNEJ NADAWCÓW, red. Justyna Szulich-Kałuża, Małgorzata Sławek-Czochra 32.00 zł


Żyjemy dziś w świecie w znacznej mierze zapośredniczonym przez media. To z nich dowiadujemy się o najważniejszych wydarzeniach w regionie, kraju i na świecie. Zapoznanie się z publicznymi treściami nie tylko pozwala nam zorientować się w otaczającej nas każdego dnia nowej... więcej

OSOBA I NEXUS. ALFREDA GELLA ANTROPOLOGICZNA TEORIA SZTUKI, Anna Kawalec
OSOBA I NEXUS. ALFREDA GELLA ANTROPOLOGICZNA TEORIA SZTUKI, Anna Kawalec 70.00 zł


Gell przyswajał wszelkie formy różnorodności, a nade wszystko jego cechą charakterystyczną było zupełne „niepoddawanie się konwencjonalnym formom społecznej <normalności> [poszukiwanie tego, co nietypowe i zaskakujące, choćby w normalności]. O normalnym stanie... więcej

MASTER VINCENTIUS, Artur Lis
MASTER VINCENTIUS, Artur Lis 32.00 zł


więcej

SCRIPTA PHILOSOPHICA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU FILOZOFII KUL, TOM 4,
SCRIPTA PHILOSOPHICA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU FILOZOFII KUL, TOM 4, 15.00 zł


Spis treści ARTYKUŁY Natalia Kunat, Podstawy i specyfika analogiczności języka metafizyki w ujęciu Mieczysława A. Krąpca Joanna Roś, Święty Augustyn i Albert Camus, Przyczynek do dialogów – nie tylko filozoficznych Ks. Grzegorz Kurp SAC, Ocalenie jakie daje... więcej

OBOWIĄZEK WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH, Michał Domagała
OBOWIĄZEK WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH, Michał Domagała 42.00 zł


„Monografia jest istotnym przyczynkiem do rozwoju badań nad kwestiami sytuacji prawnej przedsiębiorstw energetycznych, zwłaszcza w zakresie wykonywania obowiązków realizowanych w ogólnym interesie gospodarczym”. Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek „Przedmiotem rozprawy... więcej

REFORMY PROCESU KARNEGO W ŚWIETLE JEGO ZASAD, red. Damian Gil, Ewa Kruk
REFORMY PROCESU KARNEGO W ŚWIETLE JEGO ZASAD, red. Damian Gil, Ewa Kruk 30.00 zł


W swoim opracowaniu autor przedstawia zmiany dokonane w wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania karnego ustawą z dnia 27 września 2013 r. oraz ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. w zakresie reguł formułowania zarzutów odwoławczych. Autor prezentuje omawiane zagadnienie w kontekście... więcej

BODŹCE PRAWNO-FINANSOWE W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZACHĘTY I UTRUDNIENIA, red. Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek
BODŹCE PRAWNO-FINANSOWE W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZACHĘTY I UTRUDNIENIA, red. Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek 25.00 zł


         „Idealną przewodnią całej monografii jest detekcja zagrożeń w otoczeniu prawno - administracyjnym działalności biznesowej, stanowiących przyczynę istniejących ograniczeń potencjału gospodarczego oraz ocena perspektyw tworzenia... więcej

QUANTITY IN BRETON AND WELSH, Katarzyna Bednarska-Adamowicz
QUANTITY IN BRETON AND WELSH, Katarzyna Bednarska-Adamowicz 45.00 zł


LUBLIN STUDIES IN CELTIC LANGUAGES is a new series which aims at presenting current research on a wide range of issues related to Celtic languages, from both a synchronic and diachronic perspective. Special attention will be paid to the issues which are relevant for contemporary theories of... więcej

DIETETYKA PRAKTYCZNA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM, red. Michał Skrzypek, Teresa B. Kulik
DIETETYKA PRAKTYCZNA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM, red. Michał Skrzypek, Teresa B. Kulik 30.00 zł


Monografia pomyślana została jako implementacja […] postulatów wielodyscyplinarnego podejścia do problematyki zdrowotnej […]. Książka jest także odpowiedzią na upowszechniającą się świadomość krytycznej roli zachowań żywieniowych w panoramie determinantów niezakaźnych... więcej

INNOWACJE. PRESPEKTYWA SPOŁECZNO-KULTUROWA, Magdalena Zdun
INNOWACJE. PRESPEKTYWA SPOŁECZNO-KULTUROWA, Magdalena Zdun 30.00 zł


Innowacje to temat wyjątkowo aktualny. Nowatorstwem produktów chwalą się poszczególni producenci; do nowatorstwa przekonują politycy i specjalnie skonstruowane programy rządowe; nowatorstwo wreszcie jest sposobem realizacji człowieczeństwa we współczesnym świecie. O... więcej

PRZESTRZENIE BADAWCZE MŁODYCH NAUKOWCÓW, INSPIRACJE, INNOWACJE, WDROŻENIA, red. Robert Tabaszewski, Konrad Sawicki, Arkadiusz Błachut
PRZESTRZENIE BADAWCZE MŁODYCH NAUKOWCÓW, INSPIRACJE, INNOWACJE, WDROŻENIA, red. Robert Tabaszewski, Konrad Sawicki, Arkadiusz Błachut 28.00 zł


„Specyfika funkcjonowania współczesnego środowiska naukowego wraz z głównym jego zadaniem – prowadzeniem badań, stawia naukowców wobec szeregu nowych wyzwań, w tym związanych z dynamicznie zmieniającą się przestrzenią normatywną. Badacze, chcąc zapewnić wysoką ocenę... więcej

PEDAGOGIKA SZKOLNA, WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA. TEORIA I PRAKTYKA, TOM 2 WOKÓŁ AKTUALNYCH PROBLEMÓW ROZWOJU SZKOŁY, red. Krystyna Chałas Beata Komorowska, Marta Buk-Cegiełka
PEDAGOGIKA SZKOLNA, WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA. TEORIA I PRAKTYKA, TOM 2 WOKÓŁ AKTUALNYCH PROBLEMÓW ROZWOJU SZKOŁY, red. Krystyna Chałas Beata Komorowska, Marta Buk-Cegiełka 30.00 zł


Przekazujemy do rąk czytelników 2 tom z serii Pedagogika Szkolna, Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Teoria i praktyka. Jest on kontynuacją podjętej przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL inicjatywy tworzenia platformy dyskusyjnej podejmującej zagadnienia teoretycznych i... więcej

TRANSKULTUROWOŚĆ FILOZOFII PRAWA ANTONIEGO KOŚCIA, red. Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Tomasz Barszcz, Jadwiga Potrzeszcz,
TRANSKULTUROWOŚĆ FILOZOFII PRAWA ANTONIEGO KOŚCIA, red. Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Tomasz Barszcz, Jadwiga Potrzeszcz, 25.00 zł


Spis treści Słowo od rektorów METODOLOGIA FILOZOFII PRAWA Jadwiga Potrzeszcz, Z Rokietnicy w świat. Transkulturowa droga życia i filozofii prawa Antoniego Kościa (1949 – 2011) Tomasz Barankiewicz, Transkulturowa orientacja metodologiczna w uprawnieniu filozofii prawa –... więcej

CONTRA DICTIONS IN ART. THE CASE OF POSTMODERN FICTION, Joanna Klara Treske
CONTRA DICTIONS IN ART. THE CASE OF POSTMODERN FICTION, Joanna Klara Treske 72.00 zł


This book investigates the phenomenon of contradiction in art and, above all, in the postmodern English-language novel, in the context of the cognitive theory of art - the theory which perceives art as a mode of cognition. Taking advantage of the treatment that contradiction has received in... więcej

DIALOGI FILOZOFICZNO - LITERACKIE ANTOLOGIA TEKSTÓW, red. Jolanta Prochowicz
DIALOGI FILOZOFICZNO - LITERACKIE ANTOLOGIA TEKSTÓW, red. Jolanta Prochowicz 20.00 zł


Przygotowanie tej publikacji jest radosnym zwiastunem rozwoju badań nad relacjami filozofii i literatury wśród młodych uczonych.ks. prof. Alfred Wierzbicki,Katolicki Uniwersytet LubelskiRecenzowany tom świadczy, że młodym polskim filozofom nie brakuje autentycznej pasji poznawczej, którą... więcej

ZASADY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH W PRESPEKTYWIE OSTATNICH NOWELIZACJI, red. Damian Gil, Ewa Kruk
ZASADY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH W PRESPEKTYWIE OSTATNICH NOWELIZACJI, red. Damian Gil, Ewa Kruk 25.00 zł


więcej

INTELEKTUALNOŚCI MIĘDZY POWOŁANIEM A APOSTAZJĄ, red. Jan Szymczyk, Mariusz Zemło, Arkadiusz Jabłoński
INTELEKTUALNOŚCI MIĘDZY POWOŁANIEM A APOSTAZJĄ, red. Jan Szymczyk, Mariusz Zemło, Arkadiusz Jabłoński 24.00 zł


Spis treściWstępINTELEKTUALISTA WOBEC WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH I IDEOLOGICZNYCHTomasz Peciakowski- O tych, którzy "zeszli z wieży". Intelektualności w polskim życiu publicznym - ujęcie teoretyczne i definicyjneLech W. Zacher - Intelektualności w zmieniających się kontekstach... więcej

NAUCZAĆ I ZGŁĘBIAĆ BOŻĄ MIŁOŚĆ. TEKSTY WYBRANE T.I, Joseph Ratzinger
NAUCZAĆ I ZGŁĘBIAĆ BOŻĄ MIŁOŚĆ. TEKSTY WYBRANE T.I, Joseph Ratzinger 20.00 zł


Zawsze, gdy czytam dzieła Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, coraz wyraźniej widzę, że uprawiał on i uprawia " teologię na kolanach": na kolanach, ponieważ zanim zobaczy się w nim wielkiego teologa i nauczyciela wiary, widzi się w nim człowieka naprawdę wierzącego, człowieka, który... więcej

TOŻSAMOŚĆ PROROKA W ŚWIETLE JR 23,9- 40. STUDIUM EGZEGETYCZNO- TEOLOGICZNE, Ks. Piotr Jaworski
TOŻSAMOŚĆ PROROKA W ŚWIETLE JR 23,9- 40. STUDIUM EGZEGETYCZNO- TEOLOGICZNE, Ks. Piotr Jaworski 26.00 zł


Spis treści: Wstęp ROZDZIAŁ I - ANALIZA LITERACKA1. Kontekst Jr 23,9-40 1.1. Problem tożsamości i autentyczności proroka w Biblii Hebrajskiej 1.2. Jr 23,9-40 w Księdze Jeremiasza 2. Tekst Jr 23,9-40 2.1. Tekst hebrajski 2.2. Krytyka tekstu 2.3. Przekład tekstu hebrajskiego 3. Kompozycja... więcej

PRAWO ADMINISTRACYJNE, red. Stanisław Wrzosek, Małgorzata Kruszewska-Gagoś
PRAWO ADMINISTRACYJNE, red. Stanisław Wrzosek, Małgorzata Kruszewska-Gagoś 35.00 zł


Uważam recenzowaną książkę za bardzo wartościową pro-pozycję wydawniczą, która niewątpliwie zostanie przyjęta przychylnie przez czytelników. Książka oferuje czytelnikowi zestaw wiedzy niezbędny do poznania istoty, ustroju i funkcjonowania administracji publicznej. Zawiera zarówno... więcej

LEN I KAMIEŃ. POWIEŚĆ REGIONALNA W LITERATURZE FLAMANDZKIEJ I POLSKIEJ (XIX-XX WIEK), Joanna Włodarczyk
LEN I KAMIEŃ. POWIEŚĆ REGIONALNA W LITERATURZE FLAMANDZKIEJ I POLSKIEJ (XIX-XX WIEK), Joanna Włodarczyk 26.00 zł


Książka Joanny Włodarczyk jest próbą analizy porównawczej powieści flamandzkich i polskich zaliczanych do nurtu literatury regionalnej. Sześć utworów, o których jest mowa w książce, pochodzi z odległych od siebie miejsc, reprezentują odmienne tradycje kulturowe oraz różne... więcej

GRA O WARTOŚCI - AKSJOLOGICZNA STRATEGIA PROZY VLADIMIRA NABOKOVA, Monika Grygiel
GRA O WARTOŚCI - AKSJOLOGICZNA STRATEGIA PROZY VLADIMIRA NABOKOVA, Monika Grygiel 28.00 zł


„Twórczość literacka Vladimira Nabokova (1899-1977), rosyjsko-i anglojęzycznego pisarza emigracyjnego, została szerzej udostępniona czytelnikom w jego ojczyźnie i w Polsce dopiero po upadku systemu komunistycznego w państwach europejskich. Rozgłos literacki zdobył zatem Nabokov... więcej

PRAWO DO ZDROWIA W SYSTEMACH OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA, Robert Tabaszewski
PRAWO DO ZDROWIA W SYSTEMACH OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA, Robert Tabaszewski 46.50 zł


Robert Tabaszewski - adwokat, doktor nauk prawnych, broker innowacji. Autor kilkudziesięciu publikacji i komentarzy z zakresu prawa zdrowia publicznego, prawa konstytucyjnego oraz prawa międzynarodowego i europejskiego. Specjalizuje się w ochronie praw człowieka. Zagadnienia związane z... więcej

METAMORFOZY RELIGIJNOŚCI W LITERATURZE NOWOCZESNEJ, red. Agnieszka Bielak
METAMORFOZY RELIGIJNOŚCI W LITERATURZE NOWOCZESNEJ, red. Agnieszka Bielak 23.50 zł


więcej

SERCE JEZUSA W MISTERIUM KOŚCIOŁA 250 LAT KULTU SERCA PANA JEZUSA W POLSCE, red. Waldemar Pałęcki MSF, ks. Zbigniew Głowacki
SERCE JEZUSA W MISTERIUM KOŚCIOŁA 250 LAT KULTU SERCA PANA JEZUSA W POLSCE, red. Waldemar Pałęcki MSF, ks. Zbigniew Głowacki 23.50 zł


W tradycji liturgicznej od czasów średniowiecza znany jest kult serca oraz ran Pana Jezusa, który rozwijał się pod wpływem mistyków i świętych wizjonerów. Nowe spojrzenie na kult serca Jezusa nastąpiło w XVII w. dzięki objawieniom św. Małgorzaty Marii Alacoque. Wprowadzenie tego... więcej

KOMUNIKUJĘ SIĘ, WIĘC JESTEM, Jarosław Jęczeń
KOMUNIKUJĘ SIĘ, WIĘC JESTEM, Jarosław Jęczeń 28.00 zł


 Monografia „Komunikuję się, więc JESTEM" jest oryginalną panoramą naukową, sięgającą początków Homo sapiens i kończącą się na współczesnym Homo Internetus. Jest propozycją nowego spojrzenia na komunikację interpersonalną i komunikację za pomocą nowych technologii,... więcej

LITERATURA A POZNANIE MORALNE. EPISTEMOLOGICZNE PODSTAWY ETYCZNEJ KRYTYKI LITERACKIEJ, Anna Głąb
LITERATURA A POZNANIE MORALNE. EPISTEMOLOGICZNE PODSTAWY ETYCZNEJ KRYTYKI LITERACKIEJ, Anna Głąb 56.00 zł


Spis treści: Wstęp ROZDZIAŁ IPoznawcza koncepcja literatury i etyczna krytyka literacka 1. Literatura i poznanie 1.1. Argument z banalności 1.2. Argument z braku świadectwa 1.3. Argument z braku argumentu 1.4. Argument z braku wyjątkowości metod literackich 2. Główne problemy i... więcej

FILOZOFICZNE ŹRÓDŁA SPORU O ROZUMIENIE PRAW DZIECKA. STUDIUM Z FILOZOFII PRAWA I PRAW CZŁOWIEKA, Katarzyna Stępień
FILOZOFICZNE ŹRÓDŁA SPORU O ROZUMIENIE PRAW DZIECKA. STUDIUM Z FILOZOFII PRAWA I PRAW CZŁOWIEKA, Katarzyna Stępień 30.00 zł


Celem rozprawy było przeanalizowanie i wyjaśnienie sporów, jakie toczą się w literaturze przedmiotu, o rozumienie dziecka i jego uprawnień w kontekście wybranych międzynarodowych dokumentów ochrony praw człowieka oraz w praktyce społecznej. Rozprawa należy jednak, jak zaznaczono w... więcej

WARTOŚCI WYCHOWAWCZE W ORĘDZIACH JANA PAWŁA II DO MŁODZIEŻY. POMOCNIK DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY, Magdalena Ewa Ruszel
WARTOŚCI WYCHOWAWCZE W ORĘDZIACH JANA PAWŁA II DO MŁODZIEŻY. POMOCNIK DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY, Magdalena Ewa Ruszel 20.50 zł


Publikacja dr Magdaleny Ewy Ruszał pt. "Wartości wychowawcze w orędziach Jana Paw a II do młodzieży Pomocnik dydaktyczno-wychowawczy„ jest bardzo cennym, jakże na czasie opracowaniem, poruszającym i odświeżającym wiele ważnych wartości religijno-moralnych, poszukiwanych przez w... więcej

UCZNIOWIE ZAMRTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA. STUDIUM EGZEGETYCZNO - TEOLOGICZNE ( J 20,1-29), Bartłomiej Mateusz Sokal
UCZNIOWIE ZAMRTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA. STUDIUM EGZEGETYCZNO - TEOLOGICZNE ( J 20,1-29), Bartłomiej Mateusz Sokal 24.50 zł


Spis treści: Wstęp ROZDZIAŁ I PROBLEMATYKA LITERACKA J 20,1-291. Wstępna charakterystyka J 20,1-29 2. Krytyka tekstu J 20 3. J 20,1-29 w kontekście czwartej ewangelii 4. J 20,1-29 a kontekst bliższy 5. Gatunek literacki J 20,1-29 6. Struktura literacka J 20,1-29 ROZDZIAŁ II BIEG... więcej

TOŻSAMOŚĆ RELIGIJNA W NOWOCZESNOŚCI, red. Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek
TOŻSAMOŚĆ RELIGIJNA W NOWOCZESNOŚCI, red. Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek 26.50 zł


SPIS TREŚCI: Wstęp (Leon Dyczewski) TOŻSAMOŚĆ RELIGIJNA W KONTEKŚCIE KULTURY Leon DyczewskiTożsamość religijna Krystyna PankowskaTożsamość religijna w dobie kultury popularnej Henryk SkorowskiRegionalna tożsamość religijna Anna Sugier-SzeregaMłodzieżowe wspólnoty w... więcej

ŚWIAT WARTOŚCI UCZNÓW ZDOLNYCH, Beata Łubianka, Andrzej E. Sękowski
ŚWIAT WARTOŚCI UCZNÓW ZDOLNYCH, Beata Łubianka, Andrzej E. Sękowski 38.00 zł

Publikacja powstała w ramach badań realizowanych w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych w Instytucie Psychologii KUL. Prezentuje wyniki analiz dotyczących aksjologicznych uwarunkowań osiągnięć uczniów zdolnych. Podjęta problematyka odnosi się do młodzieży wyróżniającej się... więcej

WYJAZDY "ZA SZTUKĄ". NADZIEJE, ZYSKI I STRATY ARTYSTÓW XIX I XX WIEKU, red. Dorota Kudelska Ewelina Kuryłek
WYJAZDY "ZA SZTUKĄ". NADZIEJE, ZYSKI I STRATY ARTYSTÓW XIX I XX WIEKU, red. Dorota Kudelska Ewelina Kuryłek 53.00 zł


Artykuły zawarte w tej książce poruszają szeroko pojęty problem podróży, zmian miejsca zamieszkania na krótszy lub dłuższy czas, od wycieczek turystycz-nych przez wyjazdy edukacyjne po emigrację polityczną i poszukiwanie pracy. Koncentrują się na kilku odrębnych zagadnieniach, co w... więcej

ŚWIAT KULTURY ROMANA BRANDSTAETTERA, red. Ryszard Zajączkowski
ŚWIAT KULTURY ROMANA BRANDSTAETTERA, red. Ryszard Zajączkowski 31.00 zł


O twórczości Romana Brandstaettera przez lata pisano niewiele, choć jego utwory miały licznych czytelników. Pisarz zyskał rozgłos zwłaszcza dzięki tetralogii Jezus z Nazarethu, esejom o tematyce biblijnej i franciszkańskiej oraz wierszom ze zbioru Pieśń o moim Chrystusie. Jednak nie... więcej

CYPRIAN NORWID DZIEŁA WSZYSTKIE T. V DRAMATY I, oprac. Julian Maślanka
CYPRIAN NORWID DZIEŁA WSZYSTKIE T. V DRAMATY I, oprac. Julian Maślanka 93.00 zł


           Dzieła wszystkie Cypriana Norwida, nawiązujące do bogatych edytorskich tradycji pism poety, są pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem przygotowanym przez norwidologów z kilku ośrodków naukowych kraju. Teksty Norwida... więcej

DOSTRZEGAĆ BEZDOMNOŚĆ. BEZDOMNOŚĆ W PERSPEKTYWIE POMOCY SPOŁECZNEJ, Agnieszka Zaborowska
DOSTRZEGAĆ BEZDOMNOŚĆ. BEZDOMNOŚĆ W PERSPEKTYWIE POMOCY SPOŁECZNEJ, Agnieszka Zaborowska 33.00 zł


Agnieszka Zaborowska, dr socjologii, adiunkt w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Socjolog, polityk społeczny, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, redaktor naczelny zeszytu Praca socjalna „Roczników Teologicznych", mediator, szkoleniowiec, nauczyciel... więcej

MORALNE KONSEKWENCJE WIARY. SZKICE EKUMENICZNE I PROTESTANCKIE, Sławomir Nowosad
MORALNE KONSEKWENCJE WIARY. SZKICE EKUMENICZNE I PROTESTANCKIE, Sławomir Nowosad 45.00 zł


Książka jest próbą odczytania ekumenicznego kontekstu moralności chrześcijańskiej, co w konsekwencji ma prowadzić do ekumenicznego zorientowania teologii moralnej, a zarazem włączenia problematyki moralnej do dialogu teologicznego między chrześcijanami różnych wyznań. W... więcej

MORALNE KONSEKWENCJE WIARY. SZKICE ANGLIKAŃSKIE, Sławomir Nowosad
MORALNE KONSEKWENCJE WIARY. SZKICE ANGLIKAŃSKIE, Sławomir Nowosad 43.00 zł


Książka zawiera kilkanaście opracowań wybranych zagadnień z zakresu anglikańskiej nauki moralnej z uwzględnieniem tła historyczno-eklezjalnego i założeń teologicznych tej poreformacyjnej tradycji. Zwraca się uwagę na niektórych teologów moralistów oraz ważne aspekty tej... więcej

DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II red.Lidia Fiejdasz-Buczek
DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II red.Lidia Fiejdasz-Buczek 25.00 zł


      Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, bazuje na programach dwóch międzynarodowych konferencji naukowych zorganizowanych w tym samym dniu: Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II  (Lublin, Polska) i John Paul II- The... więcej

SYBERYJSKIE PRZESTRZENIE INTYMNE red. Małgorzata Król, Małgorzata Łukaszuk
SYBERYJSKIE PRZESTRZENIE INTYMNE red. Małgorzata Król, Małgorzata Łukaszuk 24.00 zł


    Tom Syberyjskie przestrzenie intymne jest drugą z pokonferencyjnych publikacji, przybliżających kulturową wizję Syberii.     Tytuł książki- Syberyjskie przestrzenie intymne- zarazem wskazuje potencjał obszarów problemowych, nad którymi warto się... więcej

ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA TERRORYZMOWI W PRAWIE KARNYM red.Łukasz Czebotar, Sławomir Hypś,Krzysztof Wiakś
ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA TERRORYZMOWI W PRAWIE KARNYM red.Łukasz Czebotar, Sławomir Hypś,Krzysztof Wiakś 25.00 zł


,, Problematyka przeciwdziałania  oraz zapobiegania terroryzmowi od wielu lat stanowi jedno z najpoważniejszych i zarazem najtrudniejszych wyzwań stojących przed społecznością międzynarodową. Wydarzeniem, które uświadomiło jej skalę zagrożenia, był przeprowadzony dnia 11... więcej

RELIGIA W KONFLIKTACH ETNICZNYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE TOM 2 red. Andrzej Szabaciuk, Dariusz Wybranowski, Radosław Zenderowski
RELIGIA W KONFLIKTACH ETNICZNYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE TOM 2 red. Andrzej Szabaciuk, Dariusz Wybranowski, Radosław Zenderowski 42.00 zł

      Niniejszy tom monografii naukowej analizuje znaczenie czynnika religijnego w konfliktach etnicznych w Azji i Afryce w okresie ważnych zmian systemu stosunków międzynarodowych.(...)Zestawienie w jednym woluminie tych dwóch, jakże zróżnicowanych,kontynentów... więcej

,,NOWE OTWARCIE'.ANTROPOLOGII WYZWANIA I ZAGROŻENIA red. Adam A. Szafrański
,,NOWE OTWARCIE'.ANTROPOLOGII WYZWANIA I ZAGROŻENIA red. Adam A. Szafrański 18.00 zł


    Naturalnym środowiskiem dla antropologii kulturowej jest świat wielokulturowy, pogrążony obecnie w wojnie hybrydowej. Nie może więc dziwić fakt, że antropologia kulturowa, szczególnie ta interpretacyjna, będąca częścią tego świata, nie tyle stara się nas oswoić... więcej

TRYNITARNO-KOMUNIJNA TEOLOGIA STWORZENIA ks. Marek Jagodziński
TRYNITARNO-KOMUNIJNA TEOLOGIA STWORZENIA ks. Marek Jagodziński 25.00 zł


    Teologia w dialogu jest serią studiów Instytutu Ekumenicznego Kul, który-od swego powstania w 1983 roku-prowadzi badania na temat aktualnych problemów teologicznoekumenicznych, historii ruchu ekumenicznego i dialogów międzykościelnych. Niniejsza seria publikuje dorobek... więcej

SŁUŻĄC DOBRU WSPÓLNEMU red. Katarzyna Kułak-Krzysiak, Jerzy Parchomiuk
SŁUŻĄC DOBRU WSPÓLNEMU red. Katarzyna Kułak-Krzysiak, Jerzy Parchomiuk 48.00 zł


      Określenie,, dobro wspólne". należy do tej kategorii pojęć, które w potocznym odbiorze wydają się oczywiste i zrozumiałe, ale w konfrontacji z praktyką społeczną tracą swoją przejrzystość.,, Dobro wspólne". obok takich pojęć jak na przykład... więcej

TRAGEDIE T II , AJSCHYLOS przełożył Robert R. Chodkowski
TRAGEDIE T II , AJSCHYLOS przełożył Robert R. Chodkowski 59.50 zł

     Drugi tom tragedii Ajschylosa zawiera nowy przekład z opracowaniem Orestei poety, trylogii obejmującej Agamemnona, Ofiarnice i Boginie łaskawe, dokonany przez Roberta R. Chodkowskiego, badacza i tłumacza tragedii greckiej, emerytowanego profesora zwyczajnego... więcej

MYŚLI SERCA Tadeusz Styczeń Sds
MYŚLI SERCA  Tadeusz Styczeń Sds 50.00 zł

     Myśli serca gromadzą w jednym tomie teksty należące do różnych gatunków. Niektóre zostały wygłoszone i mają charakter żywego słowa. Są wśród nich wprowadzenia do sesji naukowych, organizowanych w trakcie działalności ks. Tadeusza Stycznia jako dyrektora... więcej

WYPRAWA EGIPSKA ROKU 1798 Józef Szumlański
WYPRAWA EGIPSKA ROKU 1798 Józef Szumlański 24.00 zł

    Józef Szumlański oficer wojsk polskich z przełomu XVIII i XIX w., od roku 1809 adiutant księcia Józefa Poniatowskiego, uczestniczył w wyprawie Napoleona Bonaparte do Egiptu (1798). Z tego okresu spisał krótkie wspomnienie-relację. jest to ciekawy pamiętnik, nie... więcej

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BYDGOSZCZY W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM, Agnieszka Wysocka
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BYDGOSZCZY W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM, Agnieszka Wysocka 35.00 zł


Przedmiotem wnikliwych rozważań autorki, rodowitej bydgoszczanki, jest architektura i urbanistyka Bydgoszczy, piątego pod względem obszaru miasta II Rzeczpospolitej. Miasta, w którym w okresie dwudziestolecia mię­dzywojennego działo się wyjątkowo dużo ciekawego w zakresie... więcej

LEGENDY UŚWIĘCONE TWÓRCZOŚĆ J.R.R. TOLKIENA A CHRZEŚCIJAŃSTWO red.Alena Androsik,o. Piotr Anicet Gruszczyński OFM. Kinga Rybarczyk
LEGENDY UŚWIĘCONE TWÓRCZOŚĆ J.R.R. TOLKIENA A CHRZEŚCIJAŃSTWO red.Alena Androsik,o. Piotr Anicet Gruszczyński OFM. Kinga Rybarczyk 32.00 zł


    Wzrost popularności  J.R.R. Tolkiena w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku spowodował, iż na biurko pisarza zaczęły spływać listy. Jeden z nich został napisany przez człowieka, który przedstawił się jako,, niedowiarek, a w... więcej

 
Ostatnio dodane

1. TEORIA KONWERSJI ZDAŃ ASERTORYCZNYCH U ARYSTOTELESA W ŚWIETLE TEORII DEDUKCJI. STUDIUM HISTORYCZNO-KRYTYCZNE, Antoni Korcik

2. OPIEKA SPOŁECZNA W POLSCE DO KOŃCA XVIII WIEKU, Marian Surdacki

3. ETYKA T. I, Witold Rubczyński

4. O ŁUPACH PLATEJSKICH STUDIUM SKARBOWO-HISTORYCZNE, Roch Knapowski

5. WYKŁADY EKONOMIKI, Jan Dmochowski

Statystyki
użytkowników online: 1
zalogowanych: 0
liczba odsłon: 3870490
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy          
Profesjonalne sklepy internetowe Shoper.pl